Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

ACTUL JURIDIC CIVIL (conform Noului Cod civil)

Data: 2012-08-13

 
 
1. Noţiunea actului juridic civil
 
Actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.
 
Termenul de act juridic este folosit în două sensuri:
 
- într-un prim sens, noţiunea de act juridic desemnează acţiunea voliţională - operaţiunea juridică - făcută cu intenţia de a produce efecte juridice. Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se foloseşte expresia „negotium juris" („negotium”);
 
- într-un al doilea sens, noţiunea de act juridic desemnează înscrisul constatator pe care părţile îl întocmesc pentru a putea dovedi operaţiunea juridică. Pentru acest sens al noţiunii de act juridic se întrebuinţează expresia "instrumentum probationis" („instrumentum”).
 
Din definiţia formulată rezultă elementele caracteristice ale actului juridic civil:
 
- actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept care pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice;
 
- manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice (naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret).
 
 
2. Clasificarea actelor juridice civile
 
Clasificarea actelor juridice se realizează în funcţie de mai multe criterii care ajută deopotrivă la stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre două sau mai multe acte juridice civile sau dintre două sau mai multe categorii de acte juridice civile.
 
a. În funcţie de numărul părţilor care participă la încheierea unui act juridic distingem între: actele juridice unilaterale, bilaterale şi multilaterale
 
Actul juridic civil unilateral este actul care reprezintă rezultatul voinţei unei singure persoane (manifestarea de voinţă a unei singure persoane este suficientă pentru încheierea actului juridic civil). 
În acest sens art. 1.324 NCC prevede că este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său. Fac parte din această categorie: testamentul, acceptarea succesiunii, renunţarea la o moştenire, denunţarea unui contract, confirmarea unui act anulabil . Actul juridic unilateral este izvor de obligaţii . 
Actele juridice civile unilaterale, se clasifică la rândul lor în: acte supuse comunicării (de exemplu: oferta) şi acte nesupuse comunicării (de exemplu: testamentul) .
Actul unilateral este supus comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului. Dacă prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face în orice modalitate adecvată, după împrejurări. Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoştinţă de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile (art. 1.326 NCC). 
Actele juridice nesupuse comunicării îşi produc efectele prin simpla manifestare de voinţă, nefiind necesară aducerea lor la cunoştinţa altor persoane.  
Distincţia între actele supuse comunicării şi cele care nu sunt supuse comunicării prezintă interes în privinţa regimului lor juridic; astfel, actele unilaterale nesupuse comunicării sunt perfecte de la data manifestării de voinţă a autorului lor, deoarece de la acest moment actul îndeplineşte toate condiţiile sale de existenţă valabilă şi poate produce efecte (trebuie avută în vedere şi natura actului, deoarece, de exemplu, în cazul testamentului, act pentru cauză de moarte, efectele nu se vor produce decât de la data deschiderii moştenirii). În schimb, în situaţia actelor unilaterale supuse comunicării, ele nu-şi vor produce efectele decât după ce această formalitate a fost îndeplinită şi manifestarea de voinţă comunicată destinatarului. Lipsa comunicării în cazul acestei categorii de acte unilaterale este sancţionată cu nulitatea actului pentru lipsa unui element constitutiv al actului unilateral . 
 
- Actele juridice civile bilaterale
Actul juridic civil bilateral este acel act care reprezintă rezultatul acordului de voinţe dintre două persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Aceste acte sunt denumite contracte . Astfel, intră în această categorie, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de locaţiune etc.
 

 

 

  

© 2012, Eduard Dragomir

 
Articolul de faţă este un extras din ediţia 2012 a lucrării:
 
 
 
Pentru o tratare pe larg a subiectului "Actul Juridic Civil in Noul Cod civil" a se consulta cartea in format tipărit!
 
 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie