Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

EXAMEN BAROU. Drept Procesual Civil (DPC). SUBIECTE date la proba scrisa a examenului din 17 octombrie 2012. Proba pentru STAGIARI

Data: 2012-10-19

Publicăm subiectele şi baremele la proba scrisă din ziua de Miercuri, 17 octombrie 2012 susţinută la disciplina: Drept Procesual Civil

Sursa: Site-ul Oficial al uniunii Nationale a Barourilor din Romania, www.unbr.ro

 
 
STAGIARI - Drept procesual civil
 
 
Subiecte teoretice:
 
1. Încheierea de admitere în principiu în materia intervenţiei voluntare principale (condiţiile pe care le are de verificat instanta, regim juridic, efecte)  - 3.00p
 
 
2. Analizaţi condiţiile de admisibilitate  impuse de motivul de revizuire prevăzut la art. 322 pct. 7 C.pr.civ. : „dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate” – 3.00 p
 
 
Speţe
 
1. Speţa  - 2.00 p
Prin cererea de chemare în judecată, AA a solicitat pe calea ordonanţei preşedinţiale desfiinţarea unor lucrări de împrejmuire şi a unor lucrări de construcţie efectuate de BB.
Reclamantul a motivat cererea prin faptul că împrejmuirea şi lucrările afectează terenul proprietatea sa.
Pârâtul BB a arătat că în legătură cu terenul în cauză între părţi există un litigiu privind grăniţuirea, că a efectuat împrejmuirea şi lucrările la data la care nu cunoştea pretenţiile lui AA cu privire la teren şi că din momentul în care AA a formulat acţiune în grăniţuire nu a mai continuat lucrările. 
 
1. Care sunt condiţiile speciale de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale ? 
2. Ce va decide instanţa cu privire la cererea formulată de către AA. Motivaţi. 
 
 
2. Speţa – 2.00 p
AA a formulat apel împotriva sentinţei nr. x/2011 pronunţată de Judecătoria Y. În motivarea apelului, AA a arătat că pârâtul, BB, nu a fost legal citat pentru ziua când a avut loc judecata şi nici nu avea termen în cunoştinţă. Apelantul a arătat că, potrivit art. 107 C. proc. civ., instanţa este obligată să amâne judecarea pricinii ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege sub pedeapsa nulităţii.
 
1. Ce va decide instanţa de apel?
2. În ce stadiu procesual AA ar putea invoca nelegala citare a pârâtului BB pentru ziua când a avut loc judecata? Motivaţi.
 
 
 
 
DREPT PROCESUAL CIVIL
(STAGIARI)
BAREM DE CORECTARE
 
 
 
 
1. Încheierea de admitere în principiu în materia intervenţiei voluntare principale (condiţiile pe care le are de verificat instanta, regim juridic, efecte)  - 3.00p
Condiţii: - 1.00p-
- Terţul justifică un interes şi un drept propriu – 0.25p
- Legătură suficientă între cererea principală şi cererea de intervenţie – 0.25p
- Formularea cererii de intervenţie în termenul legal – 0.25p
- Dacă este admisibilă potrivit obiectului cererii principale – 0.25p
Regim juridic:  -1.00p
- Încheiere care poate fi  atacată odată cu fondul - 0.25p
- Caracter interlocutoriu -0.25p
- Se pronunţă cu ascultarea părţilor şi a celui care intervine – 0.25p
- Se pronunţă de aceeaşi instanţă care judecă cererea principală – 0.25p
Efecte: - 1.00p-
- învestirea instanţei cu judecarea cererii de intervenţie – 0.20p
- prorogarea legală de competenţă – 0.20p
- terţul devine parte în proces – 0.20p
- dreptul devine litigios – 0.20 p
- punerea în întârziere / întreruperea prescripţiei extinctive – 0.20p
 
 
2. Analizaţi condiţiile de admisibilitate  impuse de motivul de revizuire prevăzut la art. 322 pct. 7 c.pr.civ. : „dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate” – 3.00 p.
Condiţii cumulative:
- Hotărâri definitive contradictorii (chiar dacă nu s-a rezolvat fondul cauzei) – 0.60p
- existenţa triplei identităţi : părţi obiect, cauză – 0.60p
- hotărâri pronunţate în procese (dosare) diferite – 0.60p
- în al doilea proces să nu se fi invocat excepţia puterii de lucru judecat sau chiar dacă a fost ridicată să nu se fi discutat – 0.60p
- să se ceară anularea celei de-a doua hotărâri care s-a pronunţat cu încălcarea puterii de lucru judecat – 0.60p
 
 
Speţa 1 - 2.00 p.
 
1. Care sunt condiţiile speciale de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale ? 
- urgenţa – 0.25p;
- caracterul vremelnic – 0.25p;
- neprejudecarea fondului / aparenţa dreptului  – 0.25p.
 
2. Ce va decide instanţa cu privire la cererea formulată de către AA. Motivaţi.
Instanţa va respinge cererea reclamantului, AA.  Pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se poate lua măsura desfiinţării unor lucrări de împrejmuire şi de construcţii, deoarece aceasta ar fi o măsură cu caracter definitiv iar nu vremelnic. Pe calea ordonanţei preşedinţiale ar fi admisibilă sistarea unor astfel de lucrări, dar în cazul în care acestea au fost deja realizate, desfiinţarea lor nu se mai poate realiza decât în urma unei proceduri angajate potrivit dreptului comun. – 1.25p.
 
 
Speta 2 – 2.00 p.
 
1.Ce va decide instanţa de apel?
Instanţa va respinge apelul ca fiind formulat de o persoană care nu justifică un interes. Partea legal citată nu poate invoca nulitatea ce ar decurge din lipsa citării altei părţi – 1.00p
 
2. În ce stadiu procesual AA ar putea invoca nelegala citare a pârâtului BB pentru ziua când a avut loc judecata? Motivaţi.
AA ar putea invoca nelegala citare a pârâtului BB pentru ziua când a avut loc judecata, dar numai în primă instanţă, până la rămânerea în pronunţare de către instanţa de fond. În acest caz AA ar avea şi un interes propriu, respectiv pronunţarea unei hotărâri care sa deschidă calea pentru pârât la o eventuală desfiinţare a acesteia, pe acest motiv. [Este acceptata orice alta formulare care ar conduce la ideea ca invocarea nulitatii determinata de nelegala citare a partii adverse este legata numai de interesul pe care partea prezenta il are ca actele de procedura ce urmeaza a se efectua sa nu fie susceptibile de anulare]  – 1.00p
 
*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu un punct.
 
 
 


 
 

Vezi si cartile utile pentru pregatirea examenului de ADMITERE in BAROU:

 

 
 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie