Limba: RO
Currency: RON
 • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Curtea de Conturi a Uniunii Europene: Repartitia sprijinului pentru venituri acordat fermierilor din noile state membre ar trebui reanalizata

Data: 2012-12-05

 

Curtea de Conturi Europeană a publicat primul său raport special (RS nr. 16/2012) cu privire la plătile de sprijin pentru venituri acordat fermierilor din noile state membre. Curtea subliniază necesitatea unei reforme pentru a asigura utilizarea sprijinului pentru venituri în beneficiul fermierilor activi care efectuează activităti agricole precise, cu caracter regulat. În special, entitătile publice care doar gestionează terenuri aflate în proprietatea statului si care nu sunt angajate în activităti agricole ar trebui excluse de la sprijinul acordat de UE pentru exploatatiile agricole. De asemenea, nu ar trebui să se efectueze plăti pentru parcele neutilizate sau pentru terenuri destinate în principal unor activităti cu caracter neagricol.
 
Schema de plată unică pe suprafată (Single Area Payment Scheme - SAPS) a fost concepută cu scopul de a permite statelor membre care au aderat la UE în 2004 si în 2007 să sprijine veniturile fermierilor. În prezent, schema este aplicată în zece state membre ale UE, iar cheltuielile aferente s-au ridicat la 5 miliarde de euro în 2011. Raportul Curtii este axat pe beneficiarii politicii, pe aspectul privind eligibilitatea terenurilor si pe contributia acestei scheme la îndeplinirea obiectivului de sprijinire a veniturilor fermierilor.
 
Concluzia generală a auditului a fost că implementarea schemei a generat o serie de elemente discutabile, după cum urmează:
 
 • definitia beneficiarilor schemei este inadecvată, deoarece permite acordarea de sprijin unor beneficiari care nu desfăsoară nicio activitate agricolă sau care desfăsoară doar activităti agricole neglijabile. Printre acesti beneficiari se află, de exemplu, societăti imobiliare, aeroporturi, asociatii de vânători, cluburi de pescuit sau cluburi de schi;
 •  
 • în plus, în unele dintre țările vizate, ajutorul SAPS a fost plătit în mod legal unor entități publice (venind astfel în sprijinul veniturilor acestora) care doar gestionează terenuri aflate în proprietatea statului, fără să fie angajate în activități agricole. În Ungaria, statul este cel mai mare beneficiar de plăți în cadrul SAPS (14 milioane de euro în 2010 pentru 82 000 ha de terenuri);
 •  
 • statele membre nu au identificat în mod fiabil suprafața totală agricolă eligibilă pentru sprijinul SAPS, această suprafață fiind însă acceptată de Comisie. Acest lucru a influențat cuantumul ajutorului per hectar care s-a plătit fiecărui fermier în parte și care a fost, uneori, mai mare sau mai mic decât ar fi trebuit să fie. Unele țări au revizuit suprafețele agricole totale fără o justificare corespunzătoare. Aceasta a permis statelor membre în cauză să utilizeze în integralitate pachetele lor financiare anuale;
 •  
 • în ciuda eforturilor depuse de statele membre vizate, s-a plătit ajutor pentru parcele pe care nu se desfășura nicio activitate agricolă;
 •  
 • în modul în care este conceput SAPS se regăsesc inerent elemente contradictorii, în sensul că, pe de o parte, SAPS are rolul de a sprijini veniturile fermierilor la nivel individual și, pe de altă parte, repartiția sprijinului SAPS către exploatațiile agricole este bazată pe suprafața parcelelor de teren aflate la dispoziția fermierilor;
 •  
 • de sprijinul SAPS beneficiază în principal fermele de mari dimensiuni: per ansamblu, 0,2 % din beneficiari au încasat, în total, 24 % din fondurile plătite (fiecare dintre acești fermieri primind o sumă de peste 100 000 de euro);
 •  
 • în fine, chiar dacă SAPS a fost conceput ca un sistem tranzitoriu, majoritatea statelor membre nu s-au pregătit pentru introducerea (prevăzută a avea loc în 2014) a sistemului (bazat pe drepturi la plată) care este deja instituit în statele membre UE-15. Acest lucru poate avea drept rezultat, în viitor, întârzieri semnificative în efectuarea plăților către fermieri.
 
Curtea recomandă o politică mai bine direcționată și orientată spre rezultate, prin care sprijinul pentru veniturile fermierilor să fie utilizat în beneficiul fermierilor activi care efectuează activități agricole precise, cu caracter regulat și prin care entitățile publice să fie excluse de la sprijinul SAPS. Eligibilitatea pentru sprijin a terenurilor ar trebui definită mai clar și ar trebui limitată la parcelele pe care trebuie să se efectueze activități agricole precise, cu caracter regulat. Ar trebui să se aibă în vedere obținerea unei repartiții mai echilibrate între fermieri a sprijinului, de exemplu prin stabilirea de limite maxime pentru plățile individuale de valori ridicate sau prin luarea în considerare a circumstanțelor individuale ale exploatațiilor din diferitele regiuni. Comisia ar trebui să abordeze deficiențele structurale din sectorul agricol și ar trebui să sprijine în mod activ statele membre și să monitorizeze mai îndeaproape pregătirile lor vizând introducerea unei scheme viitoare bazate pe drepturi la plată.
 
Propunerile legislative ale Comisiei pentru politica agricolă comună de după 2013 nu tratează decât parțial observațiile formulate de Curte (Avizul nr. 1/2012 al Curții de Conturi Europene referitor la o serie de propuneri de regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada 2014-2020). La dezbaterea și adoptarea acestor propuneri, Parlamentul și Consiliul ar putea să analizeze posibilitatea de a proceda la o revizuire a acestora luând în considerare recomandările formulate de Curte.

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie