Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

In atentia candidatilor la examenul de ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT – probele de examen din datele de 25, 26 si 27 septembrie 2013

Data: 2013-09-25

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania - www.unbr.ro cu privire la examenul de admitere in profesia de avocat – probele de examen din datele de 25, 26 si 27 septembrie 2013:

1. Candidatii vor avea in vedere si respecta urmatoarele instructiuni si reguli de desfasurare ale examenului:

 
      a.       In zilele de examen, intre orele 7.00 - 14.00, este interzis accesul publicului in cladirea sau, dupa caz, in sectiunea cladirii in care se desfasoara proba de examen.
      b.       Prezentarea candidatilor la sala programata este obligatorie la ora 8.00. Repartizarea pe sali se afiseaza cu cel putin 24 de ore inaintea probei.
      c.       Intrarea candidatilor in sala de examen se va face in baza strigarii decatre un membru al comisiei de sala a catalogului de sala si in urma
               verificarii identitatii candidatilor.
      d.       Sunt admise ca acte de identificare numai cartea/buletinul de identitate,cartea de identitate provizorie, pasaportul sau permisul de conducere, prezentate in original. Copii de pe acestea ori alte documente nu vor  putea fi luate in considerare.
      e.       Candidatilor le va fi interzis accesul in sala de examen cu genti, posete,  tiparituri, telefoane mobile si orice fel de alte aparate electronice.
      f.       Ocuparea locurilor in sala de examen se va face in stricta conformitate cu instructiunile comisiei salii de examen.
      g.       In sala de examen candidatilor le vor fi distribuite coli-tip de examen si ciorne.
      h.       Plicul sigilat cu subiectele de examen va fi deschis la ora 9.00.
      i.       Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nu mai este permisa, sub nici un motiv, intrarea candidatilor in sala de examen.
      j.       Timpul afectat desfasurarii probelor din datele de 25 si 27 septembrie 2013 este de 4 (patru) ore, socotit din momentul in care si ultimul candidat din sala a primit subiectul si coala-tip de examen. Pentru proba din data de 26 septembrie 2013 (O.E.P.A.) timpul de desfasurareeste de 2 (doua) ore.
      k.       Pentru redactarea lucrarii va putea fi folosit numai pixul de culoare  neagra ce va fi inmanat candidatului de comisia de examen.
      l.       Orice semn distinctiv atrage dupa sine anularea lucrarii.
      m.       Taierea de catre candidati a mentiunilor pe care le considera gresite este permisa cu conditia ca taierea textului sa fie realizata cu o singura linie orizontala, realizata cu acelasi pix cu care a fost redactata lucrarea. Textul taiat nu va putea fi luat in considerare la corectarea lucrarilor sau la solutionarea contestatiilor.
      n.       In timpul desfasurarii probei este strict interzisa orice comunicare sau colaborare de orice fel intre candidati. Orice tentativa de comunicare cuexteriorul, intre candidati sau de copiere se va sanctiona invariabil cu anularea lucrarii si eliminarea imediata din examen a  candidatului/candidatilor in cauza.
      o.       Este cu desavarsire interzisa orice comunicare intre comisia de sala si candidati cu privire la subiectele probei sau la orice alte chestiuni care excedeaza chestiunile tinand de procedura si disciplina examenului.
      p.        La cererea candidatului care doreste sa-si transcrie lucrarea se va da acestuia o noua coala-tip de examen, dupa ce in prealabil acesta este avertizat asupra faptului ca lucrarea supusa transcrierii este anulata imediat. In momentul predarii noii coli-tip membrul comisiei de sala va anula lucrarea supusa transcrierii prin linie diagonala si inscrierea mentiunii „Anulat” pe toate paginile. Transcrierea lucrarii nu este permisa decat o singura data.
      q.        Candidatii nu vor putea preda lucrarea si parasi sala de examen mai devreme de o ora de la inceperea probei. Dupa acest moment candidatii vor putea preda lucrarea, subiectul, colile tip anulate si ciorna  si parasi sala in orice moment.
      r.        Nu se permite candidatilor sa ia cu ei subiectele de examen pe care le-au primit, indiferent de ora la care candidatii parasesc sala de examen.
                Acestea vor fi predate responsabilului de sala, odata cu lucrarea.
                Subiectele de examen vor fi afisate odata cu baremele si vor fi publicate si pe pagina web a U.N.B.R. si a centrului de examen.
      s.        La expirarea timpului afectat probei nu mai este permisa candidatilor, sub nici un motiv, continuarea lucrarii. Incalcarea interdictiei se  sanctioneaza cu anularea lucrarii.
      t.        Niciun candidat, sub nici un motiv, nu va putea iesi din sala de examen cu coli tip de examen, chiar si daca acestea nu au fost folosite sau au fost folosite si ulterior anulate.
      u.        In cazul in care in sala au mai ramas trei candidati, acestia vor ramane  in sala pana cand toti isi vor fi predat lucrarea. Ei vor putea parasi numai impreuna sala de examen.
      v.        La predarea lucrarii de catre candidat, lipirea coltului se va face de catre comisia de sala in fata candidatului iar acesta va semna de  predarea colii-tip de examen.
      w.        Odata cu colile-tip de examen candidatii vor preda comisiei de sala si subiectele si ciornele.
      x.        Baremul de evaluare si notare va fi afisat la usa imobilului de examendupa cel putin 30 de minute de la incheierea probei la toate salile, darnu mai tarziu de o ora de la data expirarii timpului regulamentar deexamen (respectiv cel tarziu ora 14.00 in zilele de 25 si 27 septembrie 2013, ora 12.00 in ziua de 26 septembrie 2013).
 
2. Instructiunile si regulile de mai sus se completeaza cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, prevazut in anexa Hotararii nr. 4/2011 a Consiliului U.N.B.R, republicata, care se prezuma a fi cunoscute de toti candidatii.

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie