Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Actul juridic civil. Sinteze tematice (pt. pregatirea examenelor de admitere / definitivare in avocatura, magistratura)

Code: 978-606-8153-37-7 | Rating: Rating: 10
Descriere

Prin lucrarea de faţă, autorii abordează în integralitate o instituţie fundamentală a dreptului civil, Actul Juridic Civil din perspectiva Noului Cod civil al României, care cum bine ştim a intrat deja in vigoare din 2011. Scopul lucrării este in primul rând de a veni în sprijinul acelora care se pregătesc pentru examenele de admitere/definitivare in profesia de avocat, magistrat ori alte profesii juridice.

 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-8153-37-7
Titlul cartii: ACTUL JURIDIC CIVIL (potrivit Noului Cod civil)
Autor | Autori: Eduard Dragomir, Roxana Palita
Publicat de: Editura Nomina Lex
Colectia: Noul Cod civil
Data aparitiei: 19 decembrie 2012
Formatul: A5
Numar de pagini: 274
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

 

ACTUL JURIDIC CIVIL POTRIVIT NOULUI COD CIVIL
- CUPRINS -
 
Capitolul I. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiunea actului juridic civil
§ 2. Clasificarea actelor juridice civile
 
 
Capitolul II. CONDIŢIILE ESENŢIALE PENTRU VALIDITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiune şi clasificare
§ 2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil
§ 3. Consimţământul
3.1. Definiţia consimţământului. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică. Principiile voinţei juridice 
3.2. Condiţiile de validitate a consimţământului
3.2.1. Consimţământul să fie serios - exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice
3.2.2. Consimţământul să fie exprimat în cunoştinţă de cauză - să provină de la o persoană cu discernământ
3.2.3. Consimţământul să fie liber - să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ
3.3. Viciile de consimţământ
3.3.1. Eroarea
3.3.1.1. Noţiune şi clasificare
a. Eroarea esenţială şi eroarea neesenţială
b. Eroarea de fapt şi eroarea de drept
c. Eroarea scuzabilă şi eroarea nescuzabilă
d. Eroarea asumată şi eroarea neasumată
e. Eroarea de comunicare sau de transmitere 
3.3.1.2. Structura şi proba erorii
3.3.1.3. Condiţiile erorii
3.3.1.4. Sancţiune
3.3.2. Dolul
3.3.2.1. Noţiune şi clasificare
3.3.2.2. Structura dolului
3.3.2.3. Condiţiile dolului
3.3.2.4. Proba dolului
3.3.2.5. Sancţiune
3.3.3. Violenţa 
3.3.3.1. Noţiune şi clasificare
3.3.3.2. Structura violenţei
3.3.3.3. Condiţiile violenţei
3.3.3.4. Proba violenţei 
3.3.3.5. Sancţiune
3.3.4. Leziunea
3.3.4.1. Noţiune şi domeniu de aplicare
3.3.4.2. Structura leziunii
3.3.4.3. Condiţiile leziunii
3.3.4.4. Proba leziunii
3.3.4.5. Sancţiune
§ 4. Obiectul actului juridic civil
4.1. Noţiune
4.2. Condiţii de validitate
4.2.1. Obiectul trebuie să existe
4.2.2. Obiectul trebuie să fie determinat ori determinabil 
4.2.3. Obiectul trebuie să fie licit 
4.2.4. Obiectul trebuie să fie posibil
4.2.5. Obiectul trebuie să fie în circuitul civil 
4.2.6. Obiectul să constea într-un fapt personal al celui care se obligă
4.2.7. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare, în cazurile prevăzute de lege
§ 5. Cauza (scopul) actului juridic 
5.1. Noţiune
5.2. Condiţii
5.3. Proba cauzei
5.4. Sancţiunea
§ 6. Forma actului juridic civil
6.1. Noţiune şi clasificare
6.2. Principiul consensualismului
6.3. Forma cerută „ad validitatem”
6.4. Forma cerută „ad probationem”
6.5. Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi
6.6. Forma contractelor electronice 
 
 
Capitolul III. MODALITĂŢILE ACTULUI JURIDIC CIVIL (TERMENUL, CONDIŢIA, SARCINA)
 
§ 1. Noţiunea de modalitate a actului juridic civil
§ 2. Termenul
2.1. Noţiune şi trăsături
2.2. Clasificare
2.3. Efectele termenului
§ 3. Condiţia
3.1. Noţiune şi clasificare
3.2. Efectele condiţiei
3.2.1. Efectele condiţiei suspensive
3.2.2. Efectele condiţiei rezolutorii
§ 4. Sarcina
4.1. Noţiune şi clasificare
4.2. Efectele sarcinii
 
 
Capitolul IV. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil
§ 2. Determinarea efectelor actului juridic civil
2.1. Aspecte generale
2.2. Proba actului juridic civil
2.3. Interpretarea 
2.3.1. Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor 
2.3.2. Interpretarea sistematică 
2.3.3. Interpretarea clauzelor îndoielnice 
2.3.4. Reguli subsidiare de interpretare 
§ 3. Principiile efectelor actului juridic civil
3.1. Noţiunea principiilor efectelor actului juridic civil. 
Enumerarea principiilor
3.2. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil
3.2.1. Noţiune şi fundament
3.2.2. Excepţii de la principiul forţei obligatorii 
3.3. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil
3.3.1. Noţiune şi fundament
3.3.2. Excepţii de la irevocabilitatea efectelor actelor 
juridice civile
3.4. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil
3.4.1. Noţiune şi fundament
3.4.2. Opozabilitatea. Distincţia între principiul 
relativităţii efectelor actului juridic civil şi principiul 
opozabilităţii faţă de terţi a actului juridic civil
3.4.3. Noţiunile de parte, având-cauza şi terţ
3.4.4. Excepţiile de la principiul relativităţii 
efectelor actelor juridice
§ 4. Efectele specifice contractelor sinalagmatice
4.1. Excepţia de neexecutare a contractului
4.2. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor
4.3. Riscul contractului
 
 
Capitolul V. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
 
§ 1. Noţiunea şi funcţiile nulităţii 
§ 2. Evoluţia concepţiei despre nulitate
§ 3. Delimitarea nulităţii faţă de alte sancţiuni de drept civil
3.1. Nulitatea şi rezoluţiunea
3.2. Nulitatea şi rezilierea
3.3. Nulitatea şi caducitatea
3.4. Nulitatea şi revocarea
3.5. Nulitatea şi reducţiunea
3.6. Nulitatea şi inopozabilitatea
§ 4. Clasificarea nulităţilor
4.1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă
4.2. Nulitatea totală şi nulitatea parţială
4.3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală
4.4. Nulitatea de fond şi nulitatea de formă 
4.5. Alte clasificări
§ 5. Cauzele de nulitate
5.1. Cauzele de nulitate absolută
5.2. Cauzele de nulitate relativă
§ 6. Regimul juridic al nulităţii
6.1. Regimul juridic al nulităţii absolute
6.2. Regimul juridic al nulităţii relative
6.3. Comparaţie între regimul juridic al nulităţii absolute şi regimul juridic al nulităţii relative 
§ 7. Efectele nulităţii actului juridic 
7.1. Noţiunea de efectele ale nulităţii
7.2. Principiile efectelor nulităţii
7.2.1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil
7.2.1.1. Noţiune. Fundament 
7.2.1.2. Excepţii 
7.2.2. Principiul restabilirii situaţiei anterioare
7.2.2.1. Noţiune
7.2.2.2. Excepţii
7.2.3. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial
7.2.3.1. Noţiune
7.2.3.2. Excepţii
7.3. Principiile de drept care înlătură regula potrivit căreia actul nul nu produce efecte
7.3.1. Principiul conversiunii actului juridic 
7.3.2. Principiul validităţii aparenţei în drept 
7.3.3. Principiul răspunderii civile delictuale
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 
 

 

 
ISBN: 978-606-8153-37-7
Titlul cartii: ACTUL JURIDIC CIVIL (potrivit Noului Cod civil)
Autor | Autori: Eduard Dragomir, Roxana Palita
Publicat de: Editura Nomina Lex
Colectia: Noul Cod civil
Data aparitiei: 19 decembrie 2012
Formatul: A5
Numar de pagini: 274

by Administrator librarie juridica, 19 Dec 2012

Prin lucrarea de faţă, autorii abordează în integralitate o instituţie fundamentală a dreptului civil, Actul Juridic Civil din perspectiva Noului Cod civil al României, care cum bine ştim a intrat deja in vigoare din 2011. Scopul lucrării este in primul rând de a veni în sprijinul acelora care se pregătesc pentru examenele de admitere/definitivare in profesia de avocat, magistrat ori alte profesii juridice.