Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Tratamentul penal al minorului | Autor: Versavia Brutaru | Editura Hamangiu

Code: 978-606-522-846-7 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I.

Conceptul de minoritate şi de tratament penal al minorului infractor

Secţiunea 1. Importanţa vârstei în desfăşurarea represiunii penale

§1. Vârsta subiectului activ al infracţiunii

1. Vârsta subiectului activ al infracţiunii are o importanţă majoră în desfăşurarea represiunii penale. Viaţa omului parcurge patru etape fundamentale, şi anume: copilăria, adolescenţa, maturitatea şi bătrâneţea. Fiecăreia dintre aceste etape îi corespunde o stare particulară psiho-fizică, de care dreptul penal trebuie să ţină seama, mai ales atunci când este necesară aplicarea unei sancţiuni. Omul matur (adultul) este presupus întotdeauna că are capacitate penală (excludem situaţiile de excepţie, în care chiar şi adultul nu răspunde penal).

Copilăria este prima etapă pe care o parcurge viaţa unui om, este perioada în care acesta se formează, se dezvoltă psihic, fizic, dobândeşte o gândire logică (crescit enundo). În cadrul acestei etape de dezvoltare a copilului lipseşte capacitatea de a înţelege şi de a-şi manifesta voinţa conform cerinţelor legii penale. Această incapacitate este una normală, întrucât nu rezultă dintr-o anomalie sau vreo stare patologică, ci rezultă din natura lucrurilor. Din această cauză, copiii nu pot fi supuşi măsurilor represive (pedepselor), această incapacitate fiind presupusă ca absolută (prezumţie iuris et de iure). Această prezumţie legală absolută de incapacitate penală reprezintă, conform art. 99 C. pen. 1969 şi art. 113 NCP, prima etapă în determinarea limitelor răspunderii penale a minorilor. Faţă de copii se pot lua măsuri de ocrotire, de educare, atunci când se constată că au o conduită rea, dar nu se poate recurge la pedepse, întrucât copilul nu are capacitatea de a înţelege, de a-şi da seama de ceea ce face, de urmările acţiunilor sale şi, prin urmare, nu poate înţelege V. Dongoroz, Drept penal (Tratat), Bucureşti, 1939, p. 324 şi urm. Gh. Alecu, Instituţii de drept penal. Partea generală şi partea specială, Ovidius University Press, Constanţa, 2010, p. 227.6 Tratamentul penal al minorului nici rostul pedepsei, finalitatea acesteia. Pentru copil, pedeapsa ar însemna o suferinţă menită să îi deformeze caracterul, uneori chiar să îi schimbe fondul educativ bun pe care îl are deja format.

(...)

EXTRAS:

 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-846-7
Titlul cartii: Tratamentul penal al minorului
Autor (i):: Versavia Brutaru
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 5 Februarie 2013
Numar de pagini: 304
Price: 33.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

 

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Conceptul de minoritate şi de tratament penal al minorului infractor

Secţiunea 1. Importanţa vârstei în desfăşurarea represiunii penale

§1. Vârsta subiectului activ al infracţiunii

§2. Vârsta subiectului pasiv al infracţiunii. Violenţa domestică

§3. Conceptul de minoritate şi semnificaţia juridico-penală a acestuia

Secţiunea a 2-a. Referinţe istorice şi de drept comparat asupra conceptului de minoritate

§1. Referinţe istorice

§2. Referinţe de drept comparat

Capitolul al II-lea. Tratamentul penal al minorului infractor în legea penală în vigoare (Codul penal din 1969)

Secţiunea 1. Particularităţile tratamentului penal al minorului infractor

Secţiunea a 2-a. Sancţionarea minorului infractor în Codul penal în vigoare

§1. Măsurile educative

1.1. Mustrarea

1.2. Libertatea supravegheată

1.3. Internarea într-un centru de reeducare

1.4. Internarea într-un institut medical-educativ

1.5. Efectele graţierii unor pedepse în cazul revocării măsurilor educative

1.6. Comiterea de către minor a mai multor infracţiuni în modalitatea concursului de infracţiuni

1.7. Deducerea duratei internării din pedeapsa aplicată pentru o infracţiune concurentă

1.8. Revocarea libertăţii supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau a internării într-un institut medical-educativ pentru comiterea unei infracţiuni şi aplicarea unei pedepse

§2. Pedepsele aplicabile minorilor

2.1. Consideraţii introductive

2.2. Închisoarea

2.3. Amenda

2.4. Pedeapsa în caz de pluralitate intermediară

2.5. Stabilirea pedepsei în cazul concursului dintre pedepse şi măsuri educative

2.6. Pedeapsa în caz de pluralitate intermediară, circumstanţe atenuante şi concurs de infracţiuni

2.7. Pedeapsa în caz de pluralitate intermediară, circumstanţe agravante şi concurs de infracţiuni

2.8. Pedeapsa în caz de pluralitate intermediară, circumstanţe atenuante, circumstanţe agravante şi concurs de infracţiuni

2.9. Pedeapsa în caz de infracţiune continuată

2.10. Pedeapsa în caz de instigare neurmată de executare

2.11. Pedeapsa în caz de evadare

Secţiunea a 3-a. Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei

§1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

§2. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control

Capitolul al III-lea. Tratamentul minorului infractor în documentele internaţionale

Capitolul al IV-lea. Tratamentul penal al minorului infractor în noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)

Secţiunea 1. Sancţionarea minorului infractor în noul Cod penal

§1. Consideraţii generale

§2. Stagiul de formare civică

§3. Supravegherea

§4. Consemnarea la sfârşit de săptămână

§5. Asistarea zilnică

§6. Obligaţiile minorului. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

§7. Internarea într-un centru educativ

§8. Internarea într-un centru de detenţie

§9. Schimbarea regimului de executare

§10. Prescripţia răspunderii penale şi prescripţia executării măsurilor educative

§11. Cazul minorului devenit major

§12. Pluralitatea de infracţiuni

§13. Durata măsurilor educative

§14. Descoperirea unei infracţiuni comise în timpul minorităţii

§15. Aplicarea în timp a legii penale privind cauzele cu minori

§16. Referatul de evaluare

Secţiunea a 2-a. Referinţe istorice asupra sistemului de probaţiune în România

Secţiunea a 3-a. Observaţii critice asupra tratamentului minorului infractor în noul Cod penal şi cu privire la serviciul de probaţiune

Capitolul al V-lea. Procedura în cauzele cu infractori minori

§1. Consideraţii generale

§2. Urmărirea penală

§3. Reţinerea şi arestarea preventivă

§4. Judecata

Concluzii

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-522-846-7
Titlul cartii: Tratamentul penal al minorului
Autor (i):: Versavia Brutaru
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 5 Februarie 2013
Numar de pagini: 304

by Penal-minori, 05 Feb 2013

Sunt analizate particularitatile tratamentului penal al minorului infractor prin prisma reglementarilor Codului penal in vigoare, ale noului Cod penal din 2009 (care aduce semnificative modificari in domeniu, limitand tratamentul penal al minorului numai la masuri educative, prin renuntarea completa la pedepse si prin abandonarea sistemului mixt al consecintelor raspunderii penale), cat si a documentelor internationale emise sub egida Organizatiei Natiunilor Unite sau a celor care se regasesc in legislatia si jurisprudenta diverselor state, pentru a se putea aplica minorului un regim sanctionator corespunzator, respectandu-i-se astfel drepturile si libertatile fundamentale. De asemenea, sunt prezentate activitati procedurale si procesual penale, fiecare cu reguli stricte de desfasurare, utile organelor judiciare si nu numai.