Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Dreptul muncii. Curs universitar | Autori: Tofan Mihaela, Mihai-Bogdan Petrisor

Code: 978-606-522-883-2 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

1. Munca este o trăsătură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort, în mod conştient, în vederea obţinerii unor foloase. În acelaşi timp, munca reprezintă o condiţie a traiului, deoarece fără a presta muncă nu se pot obţine bunurile necesare vieţii. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă şi o măsură a bunăstării indivizilor. Munca constituie pentru econo­ mişti factor de producţie, o activitate prin care oamenii utilizează aptitudinile lor, fizice şi intelectuale, în scopul obţinerii de bunuri şi beneficii.

2. Dezvoltarea societăţii umane a determinat normativizarea relaţiilor de muncă. Dacă la începutul organizării societăţii uma­ ne prestarea muncii se făcea în folos propriu, pe parcursul evo­ luţiei structurilor etatice munca s­a prestat şi în folosul altor in­ divizi. Ulterior, cei care beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o mare parte a membrilor societăţii muncă silnică

EXTRAS:

 
 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-883-2
Titlul cartii: Dreptul muncii. Curs universitar
Autor (i):: Tofan Mihaela, Mihai-Bogdan Petrisor
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 9 Ianuarie 2013
Numar de pagini: 224
Price: 25.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Introducere în studiul disciplinei dreptului muncii

§1. Munca şi dreptul muncii

§2. Obiectul de reglementare al dreptului muncii

§3. Locul disciplinei în sistemul ştiinţelor juridice

§4. Izvoarele dreptului muncii

4.1. Izvoarele interne ale dreptului muncii

4.2. Principiile dreptului muncii, ca izvoare de drept

4.3. Izvoare internaţionale ale dreptului muncii

Capitolul al II-lea. Dialogul social

§1. Precizări prealabile

§2. Sindicatele

2.1. Izvoarele dreptului sindical

2.2. Definiţia sindicatelor

2.3. Principiile constituirii şi funcţionării sindicatelor

2.4. Trăsăturile sindicatului

2.5. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale

2.5.1. Categorii de persoane care se pot organiza în sindicate

2.5.2. Categorii de persoane care nu se pot organiza în sindicate

2.6. Constituirea organizaţiei sindicale

2.7. Conducerea organizaţiilor sindicale

2.8. Dobândirea personalităţii juridice a sindicatului

2.9. Efectele dobândirii personalităţii juridice

2.10. Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale

2.11. Asocierea şi afilierea organizaţiilor sindicale

2.12. Atribuţiile organizaţiilor sindicale

§3. Reprezentanţii salariaţilor

3.1. Cadrul internaţional

3.2. Reglementarea internă

3.3. Desemnarea reprezentanţilor salariaţilor

3.4. Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor

3.5. Protecţia reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor

§4. Patronatele

4.1. Noţiunea de patron

4.2. Dreptul de asociere al patronilor

4.2.1. Cadrul internaţional

4.2.2. Cadrul intern

4.3. Statutul patronatului

4.4. Dobândirea personalităţii juridice

4.5. Reorganizarea şi dizolvarea patronatelor

4.6. Drepturile şi obligaţiile patronatelor

§5. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social

§6. Consiliul Economic şi Social

§7. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial

§8. Comitetul european de întreprindere

§9. Contractul colectiv de muncă

9.1. Definiţie, natură juridică şi trăsături

9.2. Negocierea contractului colectiv de muncă

9.3. Efectele contractului colectiv de muncă

9.4. Încheierea contractului colectiv de muncă

9.5. Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă

§10. Conflictele de muncă

10.1. Noţiunea de conflicte de muncă: reglementare

10.2. Concilierea, medierea şi arbitrajul conflictelor colective de muncă

10.3. Greva: noţiune, cadru legal, tipuri

10.4. Declanşarea, desfăşurarea şi efectele grevei

10.5. Suspendarea şi încetarea grevei

10.6. Limitarea dreptului la grevă

Capitolul al III-lea. Formarea profesională

§1. Definirea noţiunilor

§2. Pregătirea profesională

§3. Perfecţionarea profesională

§4. Contracte speciale de formare profesională

§5. Contractul de ucenicie la locul de muncă

Capitolul al IV-lea. Contractul individual de muncă

§1. Definiţie şi reglementare în legislaţia română

§2. Caractere juridice

§3. Condiţii de validitate

3.1. Condiţiile de fond

3.1.1. Capacitatea legală a părţilor

3.1.2. Consimţământul părţilor

3.1.3. Obiectul contractului

3.1.4. Cauza contractului

3.2. Condiţiile de formă

3.3. Condiţii speciale pentru validitatea contractului individual de muncă

§4. Acte necesare în vederea încheierii contractului individual de muncă

§5. Clauze obligatorii şi clauze facultative ale contractului individual de muncă

5.1. Clauze obligatorii

5.2. Clauze facultative

§6. Efectele contractului individual de muncă

6.1. Drepturile şi obligaţiile salariatului

6.2. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

§7. Modificarea contractului individual de muncă

§8. Suspendarea contractului individual de muncă

§9. Încetarea contractului individual de muncă

9.1. Precizări introductive

9.2. Nulitatea contractului individual de muncă

9.3. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

9.4. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor

9.5. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului

9.5.1. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

9.5.2. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pentru motive imputabile salariatului

9.6. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

9.6.1. Consideraţii introductive

9.6.2. Concedierea colectivă

9.6.3. Decizia de concediere şi dreptul de preaviz

9.7. Demisia

9.8. Efectele încetării contractului individual de muncă

§10. Contracte individuale de muncă de tip particular

10.1. Contractul individual de muncă pe durată determinată

10.2. Munca prin agent de muncă temporară

10.3. Contractul individual de muncă cu timp parţial

10.4. Munca la domiciliu

10.5. Contractul de ucenicie

10.6. Alte tipuri de contracte prin intermediul cărora se prestează muncă

Capitolul al V-lea. Jurisdicţia muncii şi răspunderea juridică

§1. Jurisdicţia muncii

§2. Definiţie, fundament juridic şi clasificarea răspunderii juridice în dreptul muncii

2.1. Răspunderea disciplinară

2.2. Răspunderea patrimonială

2.3. Răspunderea contravenţională

2.4. Răspunderea penală

Bibliografie

Index 

ISBN: 978-606-522-883-2
Titlul cartii: Dreptul muncii. Curs universitar
Autor (i):: Tofan Mihaela, Mihai-Bogdan Petrisor
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 9 Ianuarie 2013
Numar de pagini: 224

by Dreptul muncii, 14 Feb 2013

Cursul de fata isi propune analiza stiintifica a institutiilor reglementate de Codul muncii si de Legea nr. 61/2011 a dialogului social, in contextul deselor modificari si adaptari suferite de intreaga legislatie in domeniu. Lucrarea este structurata in cinci capitole, fiecare prezentand cate o institutie fundamentala a dreptului muncii: obiectul de reglementare si principiile dreptului muncii, dialogul social, formarea profesionala, contractul individual de munca, jurisdictia muncii si raspunderea juridica. Cartea reprezinta un instrument de studiu si de lucru util pentru toti cei interesati, adresandu-se deopotriva studentilor facultatilor de drept, dar si specialistilor – consilieri juridici, avocati, magistrati, mediatorii conflictelor de munca, precum si celor din domeniul managementului resurselor umane ai agentilor economici sau din institutiile bugetare.