Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul de procedura penala si 5 legi uzuale | Data aparitiei: 21 Februarie 2013

Code: 978-606-522-901-3 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Art. 11. Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal. Când se constată existenţa vreunuia din cazurile prevăzute în art. 10:

1. În cursul urmăririi penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, dispune: a) clasarea, când nu există învinuit în cauză; b) scoaterea de sub urmărire, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)­e), când există învinuit sau inculpat în cauză; c)[1] încetarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)­h), i 1 ) şi j), când există învinuit sau inculpat în cauză.

2. În cursul judecăţii instanţa pronunţă: a) achitarea în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)­e); b) încetarea procesului penal în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)­j). [1] Lit. c) de la pct. 1 al art. 11 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 356/2006. Art. 11

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. XXVII/2006 (M. Of. nr. 190 din 20 martie 2007) cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1) lit. h) teza a II­a din Codul de procedură penală, referitoare la exprimarea acordului de voinţă al părţilor de a se împăca, în cazurile prevăzute de lege, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, a statuat:

„Încetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice”.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-901-3
Titlul cartii: Codul de procedura penala si 5 legi uzuale | Data aparitiei: 21 Februarie 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 21 Februarie 2013
Numar de pagini: 480
Price: 16.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse
EXTRAS:
 
 Cuprins

PARTEA GENERALĂ

Titlul I. Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal

Capitolul I. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal

Capitolul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 

Secţiunea I. Acţiunea penală

Secţiunea II. Acţiunea civilă

Secţiunea III. Părţile în procesul penal

Titlul II. Competenţa 

Capitolul I. Felurile competenţei

Secţiunea I. Competenţa după materie şi după calitatea persoanei

Secţiunea II. Competenţa teritorială

Secţiunea III. Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate

Secţiunea IV. Dispoziţii comune 

Capitolul II. Incompatibilitatea şi strămutarea 

Secţiunea I. Incompatibilitatea

Secţiunea II. Strămutarea judecării cauzei penale

Titlul III. Probele şi mijloacele de probă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Mijloacele de probă 

Secţiunea I. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului 

Secţiunea II. Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente 

Secţiunea III. Declaraţiile martorilor

Secţiunea IV. Confruntarea 

Secţiunea V. Înscrisurile 

Secţiunea V1 . Interceptările şi înregistrările audio sau video

Secţiunea VI. Martorii asistenţi

Secţiunea VII. Mijloacele materiale de probă

Secţiunea VIII. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea percheziţiilor

Secţiunea IX. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală

Secţiunea X. Expertizele

Secţiunea XI. Folosirea interpreţilor

Secţiunea XII. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea 

Secţiunea XIII. Comisia rogatorie şi delegarea

Titlul IV. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

Capitolul I. Măsurile preventive

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Reţinerea 

Secţiunea III. Obligarea de a nu părăsi localitatea

Secţiunea III1 . Obligarea de a nu părăsi ţara

Secţiunea IV. Arestarea preventivă

§1. Arestarea învinuitului

§2. Arestarea inculpatului 

Secţiunea IV1 . Dispoziţii speciale pentru minori

Secţiunea V. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune

§1. Liberarea provizorie sub control judiciar 

§2. Liberarea provizorie pe cauţiune

§3. Dispoziţii comune 

Capitolul II. Alte măsuri procesuale

Secţiunea I. Luarea măsurilor de ocrotire şi de siguranţă 

Secţiunea II. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Titlul V. Acte procesuale şi procedurale comune 

Capitolul I. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Capitolul II. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere 

Capitolul III. Termenele 

Capitolul IV. Cheltuielile judiciare 

Capitolul V. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul VI. Nulităţile

Capitolul VII. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I. Urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa organelor de urmărire penală

Capitolul III. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală

Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale

Secţiunea I. Sesizarea organelor de urmărire penală

Secţiunea II. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea III. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea IV. Încetarea urmăririi penale

Secţiunea V. Scoaterea de sub urmărirea penală

Secţiunea VI. Procedura prezentări materialului de urmărire penală

Secţiunea VII. Terminarea urmăririi penale

§ 1. Urmărirea fără punerea în mişcare a acţiunii penale

§ 2. Urmărirea cu acţiunea penală pusă în mişcare

Capitolul V. Trimiterea în judecată

Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale

Capitolul VII. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Capitolul VIII. Procedura plângerii prealabile

Titlul II. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Judecata în primă instanţă

Secţiunea I. Desfăşurarea judecării cauzelor

Secţiunea II. Deliberarea şi hotărârea instanţei

Capitolul III. Căile de atac ordinare

Secţiunea I. Apelul

Secţiunea II. Recursul

Capitolul IV. Căile extraordinare de atac

Secţiunea I. Contestaţia în anulare

Secţiunea II. Revizuirea

Secţiunea III. Recursul în interesul legii

Titlul III. Executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor

Secţiunea I. Punerea în executare a pedepselor principale

Secţiunea II. Punerea în executare a pedepselor complementare

Secţiunea III. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Secţiunea IV. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale

Secţiunea IV1 . Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 din Codul penal

Secţiunea V. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea VI. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea

Secţiunea I. Schimbări în executarea unor hotărâri

Secţiunea II. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea III. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea IV. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Titlul IV. Proceduri speciale

Capitolul I. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

Capitolul I1 . Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 

Capitolul II. Procedura în cauzele cu infractori minori 

Capitolul II1 . Procedura dării în urmărire 

Capitolul III. Procedura reabilitării judecătoreşti  

Capitolul IV. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal 

Capitolul V. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare

Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională 

Secţiunea I. Dispoziţii generale 

Secţiunea II. Comisia rogatorie (abrogată)

Secţiunea III. Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine 

Secţiunea IV. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare

Dispoziţii finale

ISBN: 978-606-522-901-3
Titlul cartii: Codul de procedura penala si 5 legi uzuale | Data aparitiei: 21 Februarie 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 21 Februarie 2013
Numar de pagini: 480

by NCPP 2013, 27 Feb 2013

Editia de fata contine textul Codului de procedura penala, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti (M. Of. 89 din 12 februarie 2013), insotit de recursurile in interesul legii in materie si decizii ale Curtii Constitutionale, precum si trimiteri la legislatia speciala.