Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul penal. Codul de procedura penala. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor 2013

Code: 978-606-522-899-3 | Rating: Rating: 08
Descriere

Cele doua titluri – Codul penal si Codul de procedura penala –, actualizate la 14 februarie 2013, sunt reunite intr-o singura carte si, alaturi de Legea privind executarea pedepselor nr. 275/2006, ofera o baza teoretica de studiu, reprezentand un instrument facil si util atat practicienilor, cat si studentilor, avand inserate recursurile in interesul legii in materie si decizii ale Curtii Constitutionale, precum si trimiteri la legislatia speciala.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-899-3
Titlul cartii: Codul penal. Codul de procedura penala. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 22 Februarie 2013
Numar de pagini: 480
Price: 17.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

EXTRAS:

COD PENAL

Cuprins

PARTEA GENERALĂ

Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Dispoziţii preliminare

Capitolul II. Limitele aplicării legii penale

Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu

Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp

Titlul II. Infracţiunea

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tentativa

Capitolul III. Participaţia

Capitolul IV. Pluralitatea de infracţiuni

Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Titlul III. Pedepsele

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor

Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice

Secţiunea 0. Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate

Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă

Secţiunea II. Închisoarea

Secţiunea III. Amenda

Capitolul IV. Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice

Secţiunea I. Pedepsele complementare

Secţiunea II. Pedepsele accesorii

Capitolul IV1 . Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Capitolul V. Individualizarea pedepselor

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante

Secţiunea III. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Secţiunea III1 . Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Secţiunea III2 . Executarea pedepsei la locul de muncă

Secţiunea IV. Calculul pedepselor

Titlul IV. Înlocuirea răspunderii penale

Titlul V. Minoritatea

Titlul VI. Măsurile de siguranţă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă

Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării

Capitolul I. Amnistia şi graţierea

Capitolul II. Prescripţia

Capitolul III. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor

Capitolul IV. Reabilitarea

Titlul VIII. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului

Titlul II. Infracţiuni contra persoanei

Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii

Secţiunea I. Omuciderea

Secţiunea II. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

Secţiunea III. Avortul

Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei

Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală

Capitolul IV. Infracţiuni contra demnităţii

Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului

Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc (abrogat)

Titlul V. Infracţiuni contra autorităţii

Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege

Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul

Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei

Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege

Titlul VII. Infracţiuni de fals

Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Capitolul III. Falsuri în înscrisuri

Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice

Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Capitolul I. Infracţiuni contra familiei

Capitolul II. Infracţiuni contra sănătăţii publice

Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor aflaţi în primejdie

Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Titlul X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României

Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari

Secţiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare

Secţiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptă

Secţiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare

Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Capitolul III. Infracţiuni săvârşite de civili

Titlul XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii

Dispoziţii finale

 

COD PROCEDURA PENALA

PARTEA GENERALĂ

Cuprins

Titlul I. Regulile de bază şi acţiunile în procesul penal

Capitolul I. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal

Capitolul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea I. Acţiunea penală

Secţiunea II. Acţiunea civilă

Secţiunea III. Părţile în procesul penal

Titlul II. Competenţa

Capitolul I. Felurile competenţei

Secţiunea I. Competenţa după materie şi după calitatea persoanei

Secţiunea II. Competenţa teritorială

Secţiunea III. Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate

Secţiunea IV. Dispoziţii comune

Capitolul II. Incompatibilitatea şi strămutarea

Secţiunea I. Incompatibilitatea

Secţiunea II. Strămutarea judecării cauzei penale

Titlul III. Probele şi mijloacele de probă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Mijloacele de probă

Secţiunea I. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

Secţiunea II. Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente

Secţiunea III. Declaraţiile martorilor

Secţiunea IV. Confruntarea

Secţiunea V. Înscrisurile

Secţiunea V1 . Interceptările şi înregistrările audio sau video

Secţiunea VI. Martorii asistenţi

Secţiunea VII. Mijloacele materiale de probă

Secţiunea VIII. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea percheziţiilor

Secţiunea IX. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală

Secţiunea X. Expertizele

Secţiunea XI. Folosirea interpreţilor

Secţiunea XII. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea

Secţiunea XIII. Comisia rogatorie şi delegarea

Titlul IV. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Capitolul I. Măsurile preventive

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Reţinerea

Secţiunea III. Obligarea de a nu părăsi localitatea

Secţiunea III1 . Obligarea de a nu părăsi ţara

Secţiunea IV. Arestarea preventivă

§1. Arestarea învinuitului

§2. Arestarea inculpatului

Secţiunea IV1 . Dispoziţii speciale pentru minori

Secţiunea V. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune

§1. Liberarea provizorie sub control judiciar

§2. Liberarea provizorie pe cauţiune

§3. Dispoziţii comune

Capitolul II. Alte măsuri procesuale

Secţiunea I. Luarea măsurilor de ocrotire şi de siguranţă

Secţiunea II. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Titlul V. Acte procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Capitolul II. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere

Capitolul III. Termenele

Capitolul IV. Cheltuielile judiciare

Capitolul V. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul VI. Nulităţile

Capitolul VII. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I. Urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa organelor de urmărire penală

Capitolul III. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală

Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale

Secţiunea I. Sesizarea organelor de urmărire penală

Secţiunea II. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea III. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea IV. Încetarea urmăririi penale

Secţiunea V. Scoaterea de sub urmărirea penală

Secţiunea VI. Procedura prezentări materialului de urmărire penală

Secţiunea VII. Terminarea urmăririi penale

§ 1. Urmărirea fără punerea în mişcare a acţiunii penale

§ 2. Urmărirea cu acţiunea penală pusă în mişcare

Capitolul V. Trimiterea în judecată

Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale

Capitolul VII. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Capitolul VIII. Procedura plângerii prealabile

Titlul II. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Judecata în primă instanţă

Secţiunea I. Desfăşurarea judecării cauzelor

Secţiunea II. Deliberarea şi hotărârea instanţei

Capitolul III. Căile de atac ordinare

Secţiunea I. Apelul

Secţiunea II. Recursul

Capitolul IV. Căile extraordinare de atac

Secţiunea I. Contestaţia în anulare

Secţiunea II. Revizuirea

Secţiunea III. Recursul în interesul legii

Titlul III. Executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor

Secţiunea I. Punerea în executare a pedepselor principale

Secţiunea II. Punerea în executare a pedepselor complementare

Secţiunea III. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Secţiunea IV. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale

Secţiunea IV1 . Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 din Codul penal

Secţiunea V. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea VI. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea

Secţiunea I. Schimbări în executarea unor hotărâri

Secţiunea II. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea III. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea IV. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Titlul IV. Proceduri speciale

Capitolul I. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

Capitolul I1 . Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul II. Procedura în cauzele cu infractori minori

Capitolul II1 . Procedura dării în urmărire

Capitolul III. Procedura reabilitării judecătoreşti

Capitolul IV. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Capitolul V. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare

Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Comisia rogatorie (abrogată)

Secţiunea III. Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine

Secţiunea IV. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare

Dispoziţii finale

ISBN: 978-606-522-899-3
Titlul cartii: Codul penal. Codul de procedura penala. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 22 Februarie 2013
Numar de pagini: 480

by CP si CPP, 27 Feb 2013

Ca noutate, aceasta editie cuprinde Decizia Curtii Constitutionale nr. 1092/2012 referitoare la art. 124 din Codul penal (M. Of. nr. 67 din 31 ianuarie 2013), precum si Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti (M. Of. 89 din 12 februarie 2013), prin care au fost modificate unele dispozitii din Codul de procedura penala.