Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Cresterea puilor destinati productiei de carne. Ghid normativ

Code: 978-606-93382-2-3 | Rating: Rating: 10
Descriere

Avicultura mondială, inclusiv cea din ţara noastră, a repurtat în ultimii ani succese remarcabile în creşterea puilor de carne. Desigur, fiecare ţară are o tradiţie proprie de creştere a puilor, vârsta şi greutatea la tăiere fiind diferite. Industria avicolă se adaptează la preferinţele cumpărătorilor şi în acelaşi timp influenţează gustul consumatorilor. Cu toate că există astfel de diferenţe de la o ţară la alta, în contextul în care România a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, producătorii noştri sunt obligaţi să respecte pe de o parte legislaţia naţională în domeniu, iar pe de altă parte liniile directoare impuse prin legislaţia Uniunii Europene. În acest context lucrarea de faţă se vrea a veni în sprijinul avicultorilor, fie ei cu experienţă în domeniu sau chiar la început de drum, ajutându-i să aibăm acces rapid la cele mai importante norme.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-93382-2-3
Titlul cartii: Cresterea puilor destinati productiei de carne. Ghid normativ
Publicat de: Editura Gramen
Colectia: Afaceri Agricole
Data aparitiei: 20 Martie 2013
Formatul: A5
Numar de pagini: 158
Price: 29.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

- CUPRINS -

 
PARTEA I. PROTECŢIA ŞI BUNĂSTAREA PUILOR DESTINAŢI PRODUCŢIEI DE CARNE
 
Ordin nr. 30 din 30 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
 
Normă sanitară veterinară privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
Capitolul I. Obiectul şi domeniul de aplicare
Capitolul II. Definiţii
Capitolul III. Cerinţe referitoare la creşterea puilor
Capitolul IV. Instruire şi consiliere pentru persoanele 
implicate în creşterea puilor
Capitolul V. Inspecţii şi sancţiuni
ANEXE
Anexa Nr. 1 la norma sanitară veterinară. Cerinţe referitoare la exploataţii
Anexa Nr. 2 la norma sanitară veterinară. Cerinţe de practicare a unei densităţi de populare sporite
I. Cerinţe referitoare la notificări şi documentare
II. Cerinţe referitoare la verificarea parametrilor de mediu
Anexa Nr. 3 la norma sanitară veterinară. Monitorizarea şi necontroalele în abator
Anexa Nr. 4 la norma sanitară veterinară. Formarea
Anexa Nr. 5 la norma sanitară veterinară. Criteriile de utilizare a unei densităţi de populare sporite
 
Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă
 
Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne
ANEXE
Anexa I. Cerinţe referitoare la exploataţii
Anexa II. Cerinţe de practicare a unei densităţi de populare sporite
Anexa III. Monitorizarea şi urmărirea în abator
Anexa IV. Formarea
Anexa V. Criteriile de utilizare a unei densităţi de populare sporite
 
 
PARTEA A II-A. PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR
 
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară
Capitolul I. Dispoziţii introductive
Capitolul II. Obiective comunitare
Capitolul III. Programe de control
Capitolul IV. Metode de control
Capitolul V. Schimburi
Capitolul VI. Laboratoare
Capitolul VII. Execuţia
Capitolul VIII. Dispoziţii generale şi finale
 
ANEXE
Anexa I. Zoonozele şi agenţii zoonotici pentru care sunt stabilite obiective comunitare de reducere a prevalentei în conformitate cu articolul 4
Anexa II. Supravegherea zoonozelor şi agenţilor zoonotici enumeraţi în Anexa I
A. Cerinţe generale aplicate programelor naţionale de control
B. Cerinţe minime de eşantionare
C. Cerinţe specifice privind efectivele de reproducţie din specia gallus gallus şi curcanii de reproducţie
D. Cerinţe specifice privind efectivele de găini ouătoare
E. Exigenţe specifice privind carnea proaspătă
Anexa III. Criterii specifice pentru stabilirea serotipurilor de salmonella relevante din punctul de vedere al sănătăţii publice
 
Regulamentul (UE) nr. 200/2012 al Comisiei din 8 martie 2012 privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului
Anexă. Programul de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii menţionat la articolul 1 alineatul (2)
1. Cadrul de prelevare de probe
2. Monitorizarea puilor de carne
2.1. Frecvenţa eşantionării
2.2. Protocol de prelevare a probelor
2.2.1. Instrucţiuni generale pentru eşantionare
2.2.2. Instrucţiuni specifice pentru anumite tipuri de exploataţii
2.2.3. Eşantionarea efectuată de autoritatea competentă
2.2.4. Transportul
3. Analize de laborator
3.1. Pregătirea eşantioanelor
3.2. Metoda de detectare
3.3. Serotipizarea
3.4. Metode alternative
3.5. Depozitarea tulpinilor
4. Rezultate şi raportare
4.1. Calcularea prevalenţei pentru verificarea realizării obiectivului Uniunii
4.2. Raportare
 
 
PARTEA A III-A. RECOMANDĂRI ŞI SFATURI PRACTICE
 
Ghid privind bunele practici de igienă pentru prevenirea şi combaterea microorganismelor patogene, în special cu referire la prezenţa salmonellei în efectivele de păsări din specia gallus gallus (pui de carne) crescute pentru carne - la ferme şi în timpul prinderii, a încărcării şi a transportului acestora
Prefaţă
Cuprins
Introducere
A. La fermă
1. Biosecuritatea
2. Managementul
3. Monitorizarea şi procedurile de recoltare a probelor
4. Curăţenia şi dezinfecţia
B. Prinderea, încărcarea în cuşti şi transportul păsărilor vii
1. Depopularea: instrucţiuni privind igiena pe durata prinderii şi a încărcării în cuşti
2. Transportul animalelor vii: instrucţiuni privind igiena în timpul transportului
C. Păstrarea evidenţelor, transferul de date şi comunicarea
1. Evidenţe
2. Păstrarea evidenţelor
3. Comunicarea externă
Anexe
I. Trimiteri la legislaţie, la planuri de calitate şi la alte surse
II. Laboratoare autorizate
III. Definiţii
IV. Listă de verificare pentru pregătirea unui plan elaborat în vederea măsurilor de biosecuritate şi a celor privind curăţenia şi dezinfecţia unităţilor de pui de carne şi pentru mijloacele de transport
 
ISBN: 978-606-93382-2-3
Titlul cartii: Cresterea puilor destinati productiei de carne. Ghid normativ
Publicat de: Editura Gramen
Colectia: Afaceri Agricole
Data aparitiei: 20 Martie 2013
Formatul: A5
Numar de pagini: 158

by Sfat util, 14 Mar 2013

Fie că se practică o creştere tradiţională, fie una intensivă este necesar ca puiul de carne să fie investit genetic cu cel puţin două calităţi esenţiale ce-i conferă economicitate: să aibă o putere de creştere ridicată şi să consume cât mai puţine furaje pentru a realiza un kg de carne.