Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Udroiu Mihail: Procedura penala. Partea generala. Partea speciala | Sinteze si grile

Code: 978-606-18-0166-4 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0166-4
Titlul cartii: Procedura penala. Partea generala. Partea speciala | Sinteze si grile
Autor (i):: Udroiu Mihail
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Sinteze si grile
Data aparitiei: 5 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 840
Price: 119.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

TITLUL I. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Scopul procesului penal

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal

Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului penal

Secţiunea a 2-a. Principiul oficialităţii procesului penal

Secţiunea a 3-a. Principiul aflării adevărului

Secţiunea a 4-a. Principiul rolului activ

Secţiunea a 5-a. Garantarea libertăţii persoanei

Secţiunea a 6-a. Respectarea demnităţii umane

Secţiunea a 7-a. Prezumţia de nevinovăţie

Secţiunea a 8-a. Garantarea dreptului de apărare

Secţiunea a 9-a. Desfăşurarea procedurilor penale în limba română. Dreptul la asistenţă gratuită din partea unui interpret

Capitolul III. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea 1. Consideraţii generale referitoare la noţiunea de acţiune în justiţie

Secţiunea a 2-a. Noţiunea de acţiune penală şi acţiune civilă. Temeiul şi obiectul acestora

Secţiunea a 3-a. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă exercitate în procesul penal

Secţiunea a 4-a. Trăsăturile acţiunii penale şi ale acţiunii civile

Secţiunea a 5-a. Subiecţii acţiunii penale

§1. Subiecţii activi ai acţiunii penale

§2. Subiecţii pasivi ai acţiunii penale

Secţiunea a 6-a. Subiecţii acţiunii civile

§1. Subiecţii activi ai acţiunii civile

§2. Subiecţii pasivi ai acţiunii civile

Secţiunea a 7-a. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

§1. Consideraţii generale

§2. Punerea în mişcare a acţiunii penale

§3. Exercitarea acţiunii penale

§4. Cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale

§5. Continuarea procesului penal la cererea învinuitului sau inculpatului, după stingerea acţiunii penale

Secţiunea a 8-a. Exercitarea acţiunii civile

§1. Dreptul de opţiune al persoanei prejudiciate prin săvârşirea unei infracţiuni

§2. Condiţii pentru exercitarea acţiunii civile în procesul penal

§3. Repararea prejudiciului produs prin infracţiune în procesul penal

§4. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă

§5. Cazuri speciale de exercitare a acţiunii civile la instanţa civilă

§6. Soluţii cu privire la acţiunea civilă exercitată în procesul penal

Capitolul IV. Competenţa

Secţiunea 1. Noţiune, feluri

Secţiunea a 2-a. Competenţa funcţională

§1. Competenţa funcţională a organelor de urmărire penală

§2. Competenţa funcţională a instanţelor judecătoreşti

§3. Competenţa funcţională a instanţelor militare

Secţiunea a 3-a. Competenţa materială .

§1. Competenţa materială a organelor de cercetare penală

§2. Competenţa materială a Ministerului Public

§3. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Competenţa personală

§1. Competenţa personală a organelor de urmărire penală

§2. Competenţa personală a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 5-a. Competenţa teritorială

§1. Competenţa teritorială a organelor judiciare cu privire la infracţiunile săvârşite pe teritoriul României

§2. Competenţa teritorială a organelor judiciare cu privire la infracţiunile săvârşite în străinătate

Secţiunea a 6-a. Prorogarea de competenţă

§1. Conexitatea

§2. Indivizibilitatea

§3. Chestiunile prealabile

§4. Schimbarea calificării faptei

§5. Schimbarea încadrării juridice a faptei

§6. Disjungerea

Secţiunea a 7-a. Verificarea competenţei de către organele judiciare

Secţiunea a 8-a. Excepţia de necompetenţă

Secţiunea a 9-a. Declinarea de competenţă

Secţiunea a 10-a. Conflictul de competenţă

§1. Soluţionarea conflictului de competenţă în faza de judecată

§2. Rezolvarea conflictului de competenţă în faza de urmărire penală

Capitolul V. Incompatibilitatea

Secţiunea 1. Incompatibilitatea judecătorului

§1. Cazuri de incompatibilitate a judecătorului

§2. Aspecte procedurale

Secţiunea a 2-a. Incompatibilitatea procurorului

§1. Cazuri de incompatibilitate a procurorului

§2. Aspecte procedurale

Secţiunea a 3-a. Incompatibilitatea organului de cercetare penală

§1. Cazuri de incompatibilitate a organului de cercetare penală

§2. Aspecte procedurale

Secţiunea a 4-a. Incompatibilitatea magistratului asistent sau a grefierului de şedinţă

§1. Cazuri de incompatibilitate a magistratului asistent sau a grefierului de şedinţă

§2. Aspecte procedurale

Secţiunea a 5-a. Incompatibilitatea expertului sau interpretului

§1. Cazuri de incompatibilitate a expertului sau interpretului

§2. Aspecte procedurale

Capitolul VI. Strămutarea

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Cazuri

Secţiunea a 3-a. Aspecte procedurale

Secţiunea a 4-a. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

Secţiunea a 5-a. Trimiterea cauzei la un alt parchet

Capitolul VII. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

Secţiunea 1. Noţiuni

Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii

§1. Faptele sau împrejurările care trebuie dovedite

§2. Faptele sau împrejurările care pot fi dovedite

§3. Fapte sau împrejurări care nu trebuie dovedite

§4. Faptele sau împrejurările care nu pot dovedite

Secţiunea a 3-a. Clasificarea probelor

Secţiunea a 4-a. Administrarea probelor

§1. Noţiuni

§2. Sarcina probei (onus probandi)

§3. Procedura de administrare a probelor

§4. Principiile legalităţii şi loialităţii administrării probelor

§5. Excluderea probelor nelegal sau neloial administrate

Secţiunea a 5-a. Aprecierea probelor

Secţiunea a 6-a. Declaraţia învinuitului sau a inculpatului

§1. Noţiune

§2. Dreptul de a păstra tăcerea

§3. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare (privilegiul împotriva autoincriminării)

§4. Procedura obţinerii declaraţiilor învinuitului sau inculpatului şi valoarea probantă a acestora

Secţiunea a 7-a. Declaraţia părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente

§1. Noţiune

§2. Procedura obţinerii declaraţiilor părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente şi valoarea probantă a acestora

Secţiunea a 8-a. Declaraţia martorului

§1. Noţiune

§2. Procedura obţinerii declaraţiilor martorului şi valoarea probantă a acestora

§3. Protecţia martorilor

Secţiunea a 9-a. Confruntarea

Secţiunea a 10-a. Înscrisurile

Secţiunea a 11-a. Mijloacele materiale de probă

Secţiunea a 12-a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Secţiunea a 13-a. Reţinerea şi predarea corespondenţei şi a obiectelor

Secţiunea a 14-a. Percheziţia

§1. Percheziţia corporală

§2. Percheziţia unui vehicul

§3. Percheziţia domiciliară

§4. Percheziţia informatică

Secţiunea a 15-a. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau a comunicărilor, înregistrarea imaginilor, înregistrarea în mediu ambiental, localizarea sau urmărirea prin G.P.S.

§1. Interceptarea, înregistrarea, localizarea sau urmărirea unei persoane potrivit art. 911 -915 C.proc.pen.

§2. Autorizarea interceptării, înregistrării, localizării sau urmăririi unei persoane în cazul dării în urmărire

§3. Valoarea probantă a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor sau comunicărilor

Secţiunea a 16-a. Fotografiile

Secţiunea a 17-a. Cercetarea la faţa locului

Secţiunea a 18-a. Reconstituirea

Secţiunea a 19-a. Constatarea tehnico-ştiinţifică

Secţiunea a 20-a. Constatarea medico-legală

Secţiunea a 21-a. Expertiza

Secţiunea a 22-a. Martorii asistenţi

Secţiunea a 23-a. Comisia rogatorie

Secţiunea a 24-a. Delegarea

Capitolul VIII. Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale penale

Secţiunea 1. Noţiuni .

Secţiunea a 2-a. Reţinerea

§1. Luarea măsurii reţinerii

§2. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului prin care se dispune măsura reţinerii

§3. Revocarea măsurii reţinerii .

§4. Înlocuirea măsurii reţinerii cu obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara

§5. Încetarea de drept a măsurii reţinerii

Secţiunea a 3-a. Arestarea preventivă

§1. Luarea măsurii arestării preventive

§2. Prelungirea măsurii arestării preventive în cursul urmăririi penale

§3. Verificarea legalităţii şi temeiniciei stării de arest la primirea dosarului după sesizarea instanţei prin rechizitoriu

§4. Verificarea legalităţii şi temeiniciei stării de arest în cursul judecăţii

§5. Revocarea sau înlocuirea măsurii arestării preventive

§6. Încetarea de drept a măsurii arestării preventive

§7. Punerea de îndată în libertate

Secţiunea a 4-a. Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune

§1. Noţiune, modalităţi

§2. Condiţii pentru a se dispune liberarea provizorie

§3. Controlul judiciar

§4. Cauţiunea

§5. Aspecte procedurale

Secţiunea a 5-a. Obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara

§1. Noţiune

§2. Luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara

§3. Modificarea obligaţiilor impuse iniţial

§4. Încuviinţarea părăsirii temporare a localităţii sau a ţării

§5. Prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în cursul urmăririi penale

§6. Revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în cursul urmăririi penale

§7. Înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în cursul urmăririi penale

§8. Încetarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în cursul urmăririi penale

§9. Revocarea, înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara în cursul judecăţii

Secţiunea a 6-a. Măsuri preventive aplicabile persoanelor juridice

Secţiunea a 7-a. Măsurile de ocrotire

Secţiunea a 8-a. Internarea medicală provizorie

Secţiunea a 9-a. Obligarea provizorie la tratament medical

Secţiunea a 10-a. Interdicţia provizorie de a reveni în locuinţa familiei

Secţiunea a 11-a. Măsurile asigurătorii

Secţiunea a 12-a. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

§1. Condiţii necesare pentru a se dispune valorificarea

§2. Procedura de valorificare a bunurilor mobile în cursul urmăririi penale

§3. Procedura de valorificare a bunurilor mobile în cursul judecăţii

§4. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

Secţiunea a 13-a. Restituirea lucrurilor

Secţiunea a 14-a. Restabilirea situaţiei anterioare

Capitolul IX. Actele procesuale şi procedurale comune

Secţiunea 1. Actul procesual

Secţiunea a 2-a. Actul procedural

Secţiunea a 3-a. Asistenţa juridică

§1. Asistenţa juridică a învinuitului sau inculpatului

§2. Asistenţa juridică a celorlalte părţi din procesul penal

§3. Apărarea prin propria persoană

§4. Exercitarea dreptului la apărare

Secţiunea a 4-a. Reprezentarea

Secţiunea a 5-a. Substituitul procesual

Secţiunea a 6-a. Citarea

Secţiunea a 7-a. Comunicarea actelor procedurale

Secţiunea a 8-a. Înştiinţarea

Secţiunea a 9-a. Mandatul de aducere

Secţiunea a 10-a. Termenele

§1. Categorii

§2. Act considerat ca fiind făcut în termen

§3. Luarea în cunoştinţă a termenului de judecată

Secţiunea a 11-a. Sancţiunile procesual penale

§1. Amenda judiciară

§2. Inadmisibilitatea

§3. Decăderea

§4. Nulitatea

§5. Excluderea probelor nelegal sau neloial administrate

Secţiunea a 12-a. Cheltuieli judiciare

§1. Cheltuielile judiciare avansate de stat (cheltuielile de procedură)

§2. Cheltuielile judiciare avansate de partea vătămată sau de partea civilă (cheltuielile de judecată)

§3. Cheltuielile judiciare avansate de inculpat sau de partea responsabilă civilmente

Secţiunea a 13-a. Modificarea şi îndreptarea actelor procedurale

TITLUL II. PARTEA SPECIALĂ

Capitolul I. Urmărirea penală

Secţiunea 1. Noţiune. Obiect. Principii

Secţiunea a 2-a. Acte de cercetare penală. Acte de urmărire penală

Secţiunea a 3-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

Secţiunea a 4-a. Supravegherea urmării penale

Secţiunea a 5-a. Sesizarea organelor de urmărire penală

§1. Plângerea

§2. Plângerea prealabilă

§3. Denunţul

§4. Sesizarea din oficiu

§5. Alte modalităţi de sesizare

Secţiunea a 6-a. Actele premergătoare începerii urmăririi penale

§1. Noţiune. Valoarea probantă

§2. Acte premergătoare efectuate de investigatorii sub acoperire

Secţiunea a 7-a. Începerea urmăririi penale

§1. Noţiune. Condiţii. Acte procesuale prin care se începe urmărirea penală

§2. Confirmarea începerii urmăririi penale

§3. Neînceperea urmăririi penale

Secţiunea a 8-a. Efectuarea cercetării penale

Secţiunea a 9-a. Punerea în mişcare a acţiunii penale în cursul cercetării penale

Secţiunea a 10-a. Extinderea cercetării penale

Secţiunea a 11-a. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea a 12-a. Terminarea urmăririi penale

§1. Terminarea urmăririi penale fără punerea în mişcare a acţiunii penale

§2. Terminarea urmăririi penale cu acţiunea penală pusă în mişcare

Secţiunea a 13-a. Prezentarea materialului de urmărire penală

Secţiunea a 14-a. Soluţii ce pot fi dispuse de procuror

Secţiunea a 15-a. Reluarea urmăririi penale .

§1. Reluarea urmăririi penale după suspendare

§2. Restituirea cauzei de instanţa de judecată în vederea refacerii urmării penale

§3. Redeschiderea urmăririi penale

Secţiunea a 16-a. Măsuri de natură a contribui la desfăşurarea cu celeritate a urmăririi penale prevăzute de Legea nr. 202/2010 .

Capitolul II. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală

Secţiunea 1. Procedura „internă” de soluţionare a plângerii împotriva actelor organelor de urmărire penală

Secţiunea a 2-a. Plângerea în faţa judecătorului împotriva actelor procurorului de neurmărire sau de netrimitere în judecată

§1. Acte supuse controlului judiciar

§2. Titularii plângerii .

§3. Condiţiile şi termenul de formulare a plângerii

§4. Instanţa competentă

§5. Procedura soluţionării plângerii

Capitolul III. Judecata

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare

Secţiunea a 2-a. Principii

§1. Desfăşurarea judecăţii în şedinţă publică

§2. Oralitatea şedinţei de judecată

§3. Egalitatea armelor

§4. Principiul contradictorialităţii

§5. Principiul nemijlocirii

§6. Celeritatea procedurilor. Termenul rezonabil al procesului penal

Secţiunea a 3-a. Dispoziţiile generale privind judecata

§1. Pregătirea şedinţei de judecată

§2. Reguli generale referitoare la desfăşurarea şedinţei de judecată

Secţiunea a 4-a. Judecata în primă instanţă

§1. Obiectul judecăţii în primă instanţă

§2. Participarea procurorului la judecata în primă instanţă

§3. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată în primă instanţă

§4. Primul termen al şedinţei de judecată în primă instanţă

§5. Procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei

§6. Cercetarea judecătorească

§7. Dezbaterea

§8. Ultimul cuvânt al inculpatului

§9. Restituirea cauzei la procuror în vederea refacerea urmăririi penale

§10. Schimbarea încadrării juridice a faptei

§11. Extinderea obiectului judecăţii în primă instanţă

§12. Soluţii pe care le poate pronunţa prima instanţă

§13. Comunicarea sentinţei penale

§14. Efectele sentinţei penale nedefinitive

§15. Măsuri de natură a contribui la desfăşurarea cu celeritate a judecăţii introduse prin Legea nr. 202/2010

Secţiunea a 5-a. Apelul

§1. Noţiune

§2. Hotărâri judecătoreşti supuse apelului

§3. Titularii apelului

§4. Declararea apelului

§5. Renunţarea la apel

§6. Retragerea apelului

§7. Efectele exercitării căii de atac a apelului

§8. Judecata în apel

§9. Soluţiile la judecata în apel

Secţiunea a 6-a. Recursul

§1. Noţiune. Hotărâri supuse recursului

§2. Cazuri de casare

§3. Motivarea recursului

§4. Judecata în recurs

§5. Soluţii la judecata în recurs

Secţiunea a 7-a. Contestaţia în anulare.

§1. Cazurile de contestaţie în anulare

§2. Hotărâri supuse contestaţiei în anulare

§3. Aspecte procedurale

Secţiunea a 8-a. Revizuirea

§1. Cazuri de revizuire

§2. Hotărâri supuse revizuirii

§3. Aspecte procedurale

§4. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie penală ca urmare a condamnării statului român de Curtea Europeană

§5. Revizuirea hotărârilor definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate

Capitolul IV. Executarea hotărârilor penale definitive

Secţiunea 1. Punerea în executare a hotărârilor penale definitive

§1. Noţiune

§2. Hotărâri penale executorii

§3. Punerea în executare a pedepselor principale

§4. Punerea în executare a pedepselor complementare

§5. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

§6. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale

§7. Punerea în executare a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 C.pen.

§8. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

§9. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Secţiunea a 2-a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§1. Noţiune. Cazuri

§2. Aspecte procedurale

Secţiunea a 3-a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§1. Noţiune. Cazuri

§2. Aspecte procedurale

Secţiunea a 4-a. Schimbări în executarea unor hotărâri

§1. Revocarea sau anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei

§2. Revocarea sau anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei

§3. Revocarea sau anularea executării pedepsei la locul de muncă

§4. Încetarea executării pedepsei la locul de muncă

§5. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă .

§6. Modificări de pedepse în situaţia reţinerii unor cazuri de unitate legală sau pluralitate de infracţiuni

§7. Liberarea condiţionata

§8. Intervenirea unei legi penale noi mai favorabile

§9. Amnistia şi graţierea

Secţiunea a 5-a. Reguli procedurale în faţa instanţelor de executare

Secţiunea a 6-a. Contestaţia la executare

§1. Noţiune. Cazuri

§2. Aspecte procedurale

Capitolul V. Proceduri speciale

Secţiunea 1. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

§1. Noţiunea de infracţiunea flagrantă

§2. Cazuri de aplicare a procedurii speciale referitoare la infracţiunile flagrante

§3. Procedura specială de urmărire şi de judecare a infracţiunilor flagrante

Secţiunea a 2-a. Procedura în cauzele cu infractori minori

§1. Reguli generale

§2. Urmărirea penală potrivit procedurii speciale

§3. Judecata potrivit procedurii speciale

§4. Executarea măsurilor educative aplicate minorilor

Secţiunea a 3-a. Procedura reabilitării judecătoreşti

§1. Condiţii

§2. Cererea de reabilitare judecătorească

§3. Procedura de soluţionare

§4. Anularea reabilitării

Secţiunea a 4-a. Repararea pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept

§1. Repararea pagubei în cazul privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal sau nejustificat

§2. Acordarea de despăgubiri în cazul condamnării pe nedrept

§3. Felul, întinderea reparaţiei şi acţiunea pentru repararea pagubei

GRILE

RĂSPUNSURI GRILE

Bibliografie generală

ISBN: 978-606-18-0166-4
Titlul cartii: Procedura penala. Partea generala. Partea speciala | Sinteze si grile
Autor (i):: Udroiu Mihail
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Sinteze si grile
Data aparitiei: 5 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 840

by Admin 2013, 18 Apr 2013

Prezenta ediţie aduce multe elemente noi, unele de mare complexitate, dar fără a pierde din simplitatea şi conciziunea stilului. Toate aceste elemente recomandă această ediţie drept cea mai bună şi complexă ediţie a Sintezelor de procedură penală de la apariţia acestora în urmă cu mai bine de doi ani.