Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Teste grila pentru pregatirea examenului de licenta. Drept civil. Drept penal, 2013

Code: 978-606‐678‐613‐3 | Rating: Rating: 08
Descriere

MOMENTAN, ACEASTA CARTE NU MAI ESTE IN STOC!

PUTETI PLASA COMANDA, URMAND A FI PRELUCRATA IN CEL MAI SCURT TIMP DE LA APARITIE!

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

Aceasta lucrare este redactata de un colectiv de autori din cadrul Universitatii Titu Maiorescu, se adreseaza in primul rand studentilor facultatilor de drept care se pregatesc pentru examenul de licenta, insa poate fi utila si celor care doresc sa sustina examenul de admitere sau de definitivat in profesiile juridice.

Este structurata in doua capitole, corespunzatoare dreptului civil, respectiv dreptului penal, lucrarea cuprinde un numar de 1029 de grile cu o varianta de raspuns.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606‐678‐613‐3
Titlul cartii: Teste grila pentru pregatirea examenului de licenta. Drept civil. Drept penal, 2013
Autor (i):: Iosif R. Urs, Carmen Todica, Constantin Sima
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Sinteze si grile
Data aparitiei: 26 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224
Price: 27.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

MOMENTAN, ACEASTA CARTE NU MAI ESTE IN STOC!

PUTETI PLASA COMANDA, URMAND A FI PRELUCRATA IN CEL MAI SCURT TIMP DE LA APARITIE!

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

EXTRAS:

Secţiunea 1.

TEORIA GENERALĂ. PERSOANELE

Anul I de studiu

§1. DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ 

1. Teste grilă 

1.Dreptul subiectiv civil real este:

a) un drept patrimonial,relativ, opozabil inter partes;

b) un drept patrimonial, absolut, opozabil erga omnes;

c) un drept nepatrimonial, absolut, opozabil erga omnes.

2.Dreptul subiectiv civil de creanţă este:

a) un drept patrimonial, absolut, opozabil inter partes;

b) un drept patrimonial,relativ, opozabil inter partes;

c) un drept patrimonial,relativ, opozabil erga omnes.

3.Obligaţia de „a da” constă în:

a) îndatorirea de a preda un lucru;

b) îndatorirea de a plăti o sumă de bani;

c) îndatorirea de a transmite sau de a constitui un dreptreal.

4. Potrivit Codului civil, sunt bunuri imobile prin natura lor (art. 537):

a)terenurile, izvoarele şi cursurile de apă;

b) lucrările fixate în pământ cu caractertemporar;

c) părţile integrate într‐un imobil care sunt temporar detaşate de acesta.

5. Potrivit Codului civil,sunt bunuri imobile prin determinarea legii [art. 542 alin.(1)]:

a)fructele şirecoltele neculese încă;

b) drepturile de creanţă;

c) drepturile reale asupra bunurilorimobile.

6. Potrivit Codului civil,sunt bunuri mobile prin determinarea legii[art. 542 alin.(2)]:

a) fructele şirecoltele neculese încă;

b)toate drepturile de creanţă;

c) drepturile patrimoniale asupra bunurilormobile.

7. Potrivit Codului civil (art. 540), fructele şirecoltele neculese încă sunt:

a) bunuri imobile prin natura lor;

b) bunurimobile prin anticipaţie;

c) bunuri imobile prin obiectul la care se aplică.

8. Sunt bunuri imobile prin destinaţie, în sensul art. 538 C. civ.:

a) materialele separate înmod provizoriu de un imobil;

b) undele electromagnetice;

c) lucrările fixate în pământ cu caracter permanent.

9. Se dobândesc prin separaţie:

a) productele;

b) fructele industriale;

c) fructele civile.

10. Se dobândesc „zi de zi”, prin simpla curgere a timpului:

a) fructele naturale;

b) fructele industriale;

c) fructele civile.

11. Se produc periodic şifără consumarea substanţei bunului:

a) fructele naturale şi industriale;

b) bunurile frugifere;

c) productele.

12. În raport de obiectul lor, obligaţiile se clasifică în:

a) obligaţii de a da, a face şi a nu face;

b) obligaţi perfecte şi obligaţii imperfecte;

c) obligaţii propterrem şiscriptae in rem.

13. Obligaţia de a da se consideră îndeplinită în momentul:

a) executări lucrăriisau prestăriiserviciului;

b) predării efective a lucrului, obiect al contractului;

c) încheierii de către părţi a contractului.

14. Bunurile frugifere sunt:

a) bunuri care produc periodic, cu consumarea substanţei lor, fructe;

b) bunuri care nu produc fructe;

c) bunuri care produc periodic, fără consumarea substanţei lor, fructe.

15. Este un actjuridic de dispoziţie:

a) întreruperea unei prescripţii extinctive;

b) renunţarea la un drept;

c) asigurarea unui bun în beneficiul unuiterţ.

16. Prerogativa urmăririi constă în:

a) posibilitatea titularului unui drept patrimonial de a pretinde bunul de la orice persoană la care acesta s‐ar afla;

b) posibilitatea titularului unui drept real de a pretinde bunul de la orice persoană la care acesta s‐ar afla;

c) posibilitatea titularului unui drept de creanţă de a urmări bunul înmâinile oricărei persoane s‐ar afla.

17. Ce reprezintă foloasele trase dintr‐un bun cu consumarea substanţei?

a) producte;

b) fructe industriale;

c) fructe civile.

18. Potrivit Codului civil (art. 1678), în cazul actelor juridice între vii translative de proprietate, proprietatea bunurilor de gen (res genera)se transmite, ca regulă, în momentul:

a) individualizării prin numărare, cântărire, măsurare, dacă părţile nu au prevăzut altfel;

b) realizării acordului de voinţă, chiar dacă  bunul nu a fost predat, iar preţul nu a fost plătit;

c) semnării înscrisului de către părţi.

19. Donaţia este:

a) un contract unilateral;

b) un contract bilateral;

c) un actjuridic unilateral.

20. Sunt acte juridice civile cu titlu gratuit:

a) actele comutative;

b) actele dezinteresate;

c) actele aleatorii.

21. Actele juridice reale sunt:

a) acte juridice autentice;

b) acte juridice care se încheie prin predarea bunului;

c) acte juridice care se execută prin predarea bunului.

22. Actul juridic civil cu titlu oneros poate fi:

a) act comutativ;

b) act dezinteresat;

c) liberalitate.

23. Dacă la încheierea actului juridic civil, fiecare parte are în vedere posibilitatea unui câştig  şi riscul unei pierderi ce depind de un eveniment viitor şi incert cu privire la momentul realizării sau nerealizării lui, părţile au perfectat:

a) un actjuridic cu titlu oneros, aleatoriu;

b) un actjuridic cu titlu oneros, unilateral;

c) un actjuridic sub condiţie suspensivă.

24. Testamentul este:

a) un actjuridic strict personal;

b) un actjuridic inter vivos;

c) un actjuridic afectat demodalităţi.

25. Actul juridic civil comutativ:

a) este cu obiect determinat dinmomentul încheierii lui;

b) micşorează patrimoniul uneia dintre părţi;

c) are obiect nedeterminat, depinzând de un eveniment viitor şi nesigur.

26. După importanţa în raport cu patrimoniul, actele juridice civile sunt:

a) acte de conservare, de administrare, declarative;

b) acte de conservare, de administrare, de dispoziţie;

c) acte de conservare, de administrare,reale.

27. După efectele pe care le produc, actele juridice civile sunt:

a) acte constitutive, de administrare, declarative;

b) acte consensuale,translative, de dispoziţie;

c) acte constitutive,translative, declarative.

28. În funcţie de forma în care pot fi încheiate, actele juridice sunt:

a) acte consensuale, solemne, reale;

b) acte unilaterale, bilaterale, multilaterale;

c) acte strict personale, prin reprezentare.

29. Care afirmaţie este adevărată?

a) actul comutativ este acela în care părţile nu cunosc întinderea drepturilor şi obligaţiilor;

b) actul comutativ este acela în care părţile cunosc întinderea drepturilor şi obligaţiilor;

c) actul comutativ este acela în care o parte procură celeilalte părţi un avantaj patrimonialfără să îşimicşoreze patrimoniul.

30. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?

a) actul juridic de administrare este acela prin care se urmă‐ reşte realizarea unei normale puneri în valoare a unui bun;

b) actul juridic de administrare este acela prin care se urmă‐ reşte preîntâmpinarea pierderii unui dreptsubiectiv civil;

c) actul juridic de administrare este acela care are drept re‐ zultat fie înstrăinarea unui bun, fie grevarea unui bun cu o sarcină  reală.

31. Contractul de donaţie este:

a) act juridic unilateral, cu titlu gratuit, liberalitate, consensual, mortis causa;

b) act juridic bilateral, cu titlu gratuit, liberalitate, solemn, inter vivos;

c) act juridic unilateral, cu titlu gratuit, liberalitate,solemn, inter vivos.

32. Donaţia cu sarcini este:

a) un actjuridic unilateral;

b) un contract unilateral;

c) un contractsinalagmatic.

33. Reprezintă o condiţie de fond pentru încheierea valabilă a actului juridic:

a) forma ad validitatem;

b) capacitateaminorului;

c) cauza.

34. Este o condiţie esenţială  pentru încheierea valabilă  a oricărui act juridic:

a) consimţământul;

b) condiţia;

c) forma ad solemnitatem.

35. Potrivit Codului civil (art. 1225), obiectul actului juridic civil constă în:

a) operaţiunea juridică convenită de către părţi;

b) drepturile şi obligaţiile stipulate de către părţi;

c) clauzele contractului prevăzute de către părţi.

36. În comparaţie cu capacitatea, discernământul este:

a) o stare de fapt;

b) o stare de drept;

c) condiţie de existenţă a persoaneifizice sau juridice.

37. Intenţia de a produce efecte juridice lipseşte:

a) când consimţământul a fost dat sub condiţie potestativă  simplă din partea debitorului;

b) când consimţământul a fost exprimat sub o reservatio mentalis necunoscută de cocontractant;

c) când consimţământul a fost datiocandi causa.

38.Obiectul actului juridic civil este imposibil:

a) când executarea prestaţiei este imposibilă pentru debitor;

b) când executarea prestaţiei este imposibilă pentru orice debitor;

c) când executarea prestaţiei este imposibilă pentru creditor.

39. Constituie scop imediat al cauzei actului juridic civil:

a) prefigurarea şansei unui câştig sau a riscului unei pierderi în actele aleatorii;

b) prefigurarea intenţiei liberale în actele cu titlu oneros;

c) prefigurarea contraprestaţiei celeilalte părţi în contractele unilaterale.

40. Potrivit Codului civil (art. 1236), constituie o condiţie a cauzei actului juridic:

a) să fie reală;

b) să fie posibilă;

c) să existe.

41. În actele dezinteresate scopul imediat îl constituie:

a) intenţia liberală (animus donandi);

b) prefigurarea predării lucrului;

c) prefigurarea contraprestaţiei celeilalte părţi.

42. Scopul imediat al actului juridic constă în:

a) prefigurarea  şansei unui câştig  şi a riscului unei pierderi în actele juridice comutative;

b) prefigurarea remiterii bunului în actele juridice reale;

c) prefigurarea contraprestaţiei în cazul contractelor unilaterale.

43. Forma actului juridic civil este guvernată de principiul:

a) libertăţii contractuale;

b) consensualismului;

c) voinţei interne.

44. Actul juridic civil nu este valabil când nu s‐a respectat forma cerută:

a) ad solemnitatem;

b) ad probationem;

c) pentru opozabilitate faţă de terţi.

45. Nerespectarea, la încheierea actului juridic civil, a formei ad probationem atrage:

a) nulitatea actului juridic;

b) imposibilitatea de probare a actului juridic;

c) inopozabilitatea faţă de terţi a actului juridic.

46. Care dintre următoarele enunţuri nu este adevărat?

a) în cazul actului juridic solemn nerespectarea formei prescrise de lege atrage sancţiunea nulităţiirelative;

b) modificarea actului juridic solemn se face tot prin formă  solemnă;

c) încheierea actului juridic solemn prin mandatar nu se poate face decât prin procură autentică.

47. Forma ad validitatem la încheierea actului juridic civil:

a) este incompatibilă  cu manifestarea tacită  a consimţămân‐ tului;

b) constă în toate cazurile în întocmirea unui înscris autentic;

c) atrage în caz de nerespectare nulitatea relativă  a actului juridic.

48. Consimţământul nu produce efecte juridice când este dat:

a) sub condiţie pur potestativă din partea debitorului;

b) sub condiţie pur potestativă din partea creditorului;

c) sub condiţie simplă  potestativă  din partea celui care se obligă.

49. Este o cerinţă a valabilităţii consimţământului:

a) să fie exprimat întotdeauna în prezenţa celeilalte părţi;

b) să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice;

c) să fie exteriorizatînmod expres.

50. La actele juridice cu titlu gratuit, cauza obligaţiei celui care dispune constă în:

a) reprezentarea contraprestaţiei celeilalte părţi;

b) reprezentarea predării lucrului;

c) manifestarea intenţiei liberale.

51. Constituie condiţie de validitate a consimţământului la încheierea actului juridic civil:

a) să provină de la o persoană având capacitate de folosinţă;

b) să provină de la o persoană având discernământ;

c) să fie exteriorizatînmod expres.

52. Pentru a fi valabilă cauza unui act juridic, trebuie, printre altele:

a) să fie determinată sau determinabilă;

b) să fie licită şimorală;

c) să fie cunoscută de către părţi.

53. Constituie scop imediat al cauzei actului juridic civil:

a) prefigurarea şansei unui câştig sau a riscului unei pierderi în actele comutative;

b) prefigurarea intenţiei liberale în actele cu titlu oneros;

c) prefigurarea predării lucrului în actele juridice reale.

54. Sunt condiţii esenţiale pentru valabilitatea oricărui act juridic:

a) condiţiile stabilite prin convenţia părţilor;

b) termenul şi condiţia la actele neafectate demodalităţi;

c) condiţiile de fond.

ISBN: 978-606‐678‐613‐3
Titlul cartii: Teste grila pentru pregatirea examenului de licenta. Drept civil. Drept penal, 2013
Autor (i):: Iosif R. Urs, Carmen Todica, Constantin Sima
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Sinteze si grile
Data aparitiei: 26 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224

by Admin 2013, 29 Apr 2013

Grilele au fost elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil si Codul penal din 1968.