Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Tratat de Drept procesual penal, Editia a III-a | Carte de: Grigore Gr. Theodoru

Code: 978-606-522-441-4 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

Prin proces penal se înţelege activitatea reglementată de lege pe care o desfăşoară autorităţile publice anume desemnate, cu participarea activă a persoanelor interesate, ca titulare de drepturi şi obligaţii, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie sancţionată potrivit legii penale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Procesul penal constă, aşadar, într-o activitate prin care infractorul este supus sancţiunii penale. Această activitate cuprinde, în principal, activitatea de judecată, desfăşurată de instanţele judecătoreşti care, potrivit art. 126 din Constituţia României, înfăptuiesc justiţia; prin hotărârea instanţei de judecată, dată în urma unei dezbateri orale şi contradictorii, în şedinţă publică, se stabileşte vinovăţia celui trimis în judecată şi i se aplică pedeapsa sau alte măsuri prevăzute de legea penală. Pentru a se stabili dacă este sau nu cazul ca o persoană învinuită de comiterea unei infracţiuni să fie trimisă în faţa unei instanţe judecătoreşti, se desfăşoară o activitate premergătoare judecăţii, denumită urmărire penală, prin care Ministerul Public, împreună cu organele pe care le conduce şi le supraveghează, denumite organe de cercetare penală, asigură descoperirea infracţiunilor, identificarea infractorilor şi, atunci când s-au strâns probele necesare, trimiterea în judecată a celor vinovaţi. În fine, după pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare, se desfăşoară activitatea de punere în executare a sancţiunii potrivit legii. Aşadar, procesul penal cuprinde ca părţi componente, în ordinea desfăşurării lor: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărârii definitive de condamnare.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-441-4
Titlul cartii: Tratat de Drept procesual penal, Editia a III-a
Autor (i):: Grigore Gr. Theodoru
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: TRATATE
Data aparitiei: 24 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 896
Price: 150.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

PARTEA I. DREPT PROCESUAL PENAL

Partea generală

Titlul I. OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL

Capitolul I. Obiectul dreptului procesual penal

Secţiunea 1. Locul dreptului procesual penal în sistemul de drept

§1. Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal

§2. Dreptul procesual penal, ramură a sistemului de drept

Secţiunea a 2-a. Locul dreptului procesual penal în sistemul de ştiinţe juridice

§1. Obiectul şi metodele ştiinţei dreptului procesual penal

§2. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal

§3. Dezvoltarea ştiinţei dreptului procesual penal

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Normele de drept procesual penal

Secţiunea 1. Normele de drept procesual penal şi izvoarele lor

§1. Normele de drept procesual penal

§2. Izvoarele normelor de drept procesual penal

§3. Interpretarea normelor de drept procesual penal

Secţiunea a 2-a. Aplicarea în spaţiu şi în timp a normelor de drept procesual penal

§1. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual penal

§2. Aplicarea normelor de drept procesual penal în timp

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

Capitolul al III-lea. trăsăturile caracteristice şi principiile fundamentale ale procesului penal român

Secţiunea 1. Trăsăturile caracteristice ale procesului penal român

§1. Apartenenţa procesului penal român la sistemul procesual penal mixt

§2. Dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor penale într-un termen rezonabil

Secţiunea a 2-a. Principiile fundamentale ale procesului penal

§1. Sistemul de principii fundamentale ale procesului penal

§2. Cerinţele principiilor fundamentale ale procesului penal, garanţiile şi limitele lor

2.1. Principii fundamentale privind latura structural-instituţională a procesului penal

2.2. Principii fundamentale acţionând asupra desfăşurării procesului penal

2.3. Principii care asigură respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în procesul penal

Bibliografie selectivă la Capitolul al III-lea

TITLUL AL II-lea. ACTIUNEA PENALA, ACTIUNEA CIVILA SI EXERCITAREA LOR IN PROCESUL PENAL

Capitolul I. Obiectul şi trăsăturile acţiunii penale şi ale acţiunii civile în procesul penal

§1. Conceptul de acţiune în justiţie şi obiectul ei

§2. Acţiunile ce se pot exercita în procesul penal şi raportul dintre ele

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Subiecţii acţiunii penale şi ai acţiunii civile

Secţiunea 1. Categorii de subiecţi ai acţiunii penale şi ai acţiunii civile

Secţiunea a 2-a. Subiecţii acţiunii penale

Subsecţiunea 1. Subiecţii activi ai acţiunii penale_

§1. Sisteme de exercitare a acţiunii penale

§2. Ministerul Public

§3. Partea vătămată

§4. Alţi subiecţi activi ai acţiunii penale

Subsecţiunea a 2-a. Subiectul pasiv al exerciţiului acţiunii penale

§1. Inculpatul

Secţiunea a 3-a. Subiecţii acţiunii civile

Subsecţiunea 1. Subiecţii activi ai acţiunii civile

§1. Partea civilă

§2. Alţi subiecţi activi ai acţiunii civile

Subsecţiunea a 2-a. Subiecţii pasivi ai acţiunii civile

§1. Inculpatul

§2. Partea responsabilă civilmente

Secţiunea a 4-a. Alţi subiecţi ai procesului penal, implicaţi în exerciţiul acţiunii penale şi al acţiunii civile

§1. Apărătorul

§2. Reprezentantul. Substituitul procesua

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

Capitolul al III-lea. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale şi a acţiunii civile

Secţiunea 1. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

§1. Acţiunea penală şi procesul penal

§2. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

§3. Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată

§4. Actele procesuale prin care se dă efect cazurilor de împiedicare a punerii în mişcare sau exercitării acţiunii penale

Secţiunea a 2-a. Punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii civile (art. 14-22)

§1. Punerea în mişcare a acţiunii civile

§2. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă

Bibliografie selectivă la Capitolul al III-lea

TITLUL III-lea. JURISDICŢIA

Capitolul I. Funcţia de jurisdicţie în materie penală şi autoritatea publică judiciară care o înfăptuieşte

Secţiunea 1. Funcţia de jurisdicţie şi rolul său în procesul penal

§1. Funcţia de jurisdicţie în materie penală

§2. Activităţile de judecată în materie penală

§3. Funcţia de jurisdicţie şi soluţionarea acţiunilor exercitate în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Autoritatea judecătorească prin care se înfăptuieşte justiţia în cauzele penale

§1. Instanţele judecătoreşti

§2. Judecătorii

§3. Compunerea şi constituirea instanţelor de judecată

Secţiunea a 3-a. Incompatibilitatea

§1. Cazurile de incompatibilitate

§2. Abţinerea şi recuzarea

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Secţiunea 1. Felurile competenţei

§1. Noţiunea de competenţă şi felurile ei în procesul penal

§2. Criterii de determinare a felurilor competenţei

Secţiunea a 2-a. Competenţa instanţelor judecătoreşti în România

§1. Competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, în funcţie de atribuţiile conferite prin lege

§2. Competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor de drept comun

§3. Competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor militare

§4. Competenţa în materie penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art. 29)

§5. Condiţiile legale pentru determinarea competenţei după materie sau după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

§6. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Prorogarea de competenţă

§1. Indivizibilitatea şi conexitatea

§2. Alte cazuri de prorogare de competenţă

§3. Strămutarea judecării cauzelor penale şi desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

Secţiunea a 4-a. Excepţiile de necompetenţă şi conflictele de competenţă

§1. Excepţiile de necompetenţă

§2. Conflictele de competenţă

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

TITLUL AL IV-lea. PROBELE ŞI MIJlOACELE De PROBA

Capitolul I. Probele

Secţiunea 1. Probaţiunea în procesul penal şi importanţa sa

Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii în procesul penal

§1. Faptele şi împrejurările de fapt ce formează obiectul probaţiunii

§2. Concludenţa şi utilitatea probelor

§3. Clasificarea probelor

Secţiunea a 3-a. Procedura probaţiunii

§1. Administrarea probelor

§2. Aprecierea probelor

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Mijloacele de probă

Secţiunea 1. Mijloacele de probă în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor

§1. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

§2. Declaraţiile altor părţi din proces (art. 75-77)

§3. Declaraţiile martorilor (art. 78-86)

§4. Procedee speciale de ascultare a părţilor şi a martorilor

Secţiunea a 3-a. Înscrisurile, mijloacele materiale de probă şi fotografiile

§1. Înscrisurile (art. 89-91)

§2. Mijloacele materiale de probă (art. 94-95)

§3. Fotografiile

§4. Procedeele de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor, a mijloacelor materiale de probă şi a fotografiilor

Secţiunea a 4-a. Interceptările şi înregistrările audio şi video (art. 911 -915)

Secţiunea a 5-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, constatările medico-legale şi expertizele

§1. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea medico-legală

§2. Expertiza (art. 116-127)

Secţiunea a 6-a. Administrarea probelor prin comisie rogatorie şi delegare (art. 132-135)

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

TITLUL AL V-lea. MIJLOACELE PROCEDURALE PENALE

Capitolul I. Măsurile procesuale

Secţiunea 1. Mijloacele de constrângere procesuală şi felurile lor

Secţiunea a 2-a. Măsurile preventive (art. 136-16010)

§1. Noţiunea şi categoriile de măsuri preventive

§2. Procedura de luare a măsurilor preventive

§3. Procedura de înlocuire, revocare şi încetare de drept a măsurilor preventive

§4. Mijloacele de control privind legalitatea luării măsurilor preventive (art. 1401 -141)

§5. Reglementarea măsurilor preventive

§6. Măsurile preventive aplicabile minorilor (art. 160e -160h)

§7. Înlocuirea arestării preventive a învinuitului sau a inculpatului cu măsuri preventive neprivative de libertate

Secţiunea a 3-a. Alte măsuri procesuale

§1. Măsurile de ocrotire şi de siguranţă

§2. Măsurile asigurătorii (art. 163-1684)

§3. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

§4. Alte măsuri procesuale

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. actele procesuale şi actele procedurale. termene şi sancţiuni procedurale

Secţiunea 1. Acte procesuale şi acte procedurale

§1. Condiţiile de valabilitate a actelor procesuale şi a actelor procedurale penale

§2. Unele acte procedurale comune

Secţiunea a 2-a. Termenele (art. 185-188)

§1. Feluri de termene

§2. Calcularea termenelor procedurale

Secţiunea a 3-a. Sancţiunile procesual-penale

§1. Felurile sancţiunilor procesual-penale

§2. Condiţiile prevăzute de lege pentru a opera nulitatea

§3. Nulităţile absolute şi nulităţile relative

§4. Declararea nulităţii şi efectele sale

Secţiunea a 4-a. Unele măsuri procedurale

§1. Cheltuielile judiciare (art. 189-193)

§2. Amenda judiciară (art. 198-199)

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

PARTEA a II-a

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALA

TITLUL I. URMARIREA PENALA

Capitolul I. Obiectul şi principiile specifice ale urmăririi penale

Secţiunea 1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român

§1. Desfăşurarea procesului penal în faze, etape şi stadii procesuale

§2. Obiectul urmăririi penale şi actele prin care se realizează

§3. Principiile de desfăşurare a urmăririi penale

Secţiunea a 2-a. Organele care iau parte la efectuarea urmăririi penale

§1. Organele de urmărire penală

§2. Competenţa organelor de urmărire penală

§3. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală (art. 216-220)

Capitolul al II-lea. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea 1. Începerea urmăririi penale

§1. Stadiul procesual al începerii urmăririi penale

§2. Modurile de sesizare a organelor de urmărire penală

§3. Cazurile în care începerea urmăririi penale este împiedicată

§4. Actele premergătoare

§5. Actele procedurale privind începerea urmăririi penale

Secţiunea a 2-a. Efectuarea cercetării penale

§1. Obiectul cercetării penale şi modalităţile prin care se realizează

§2. Cercetarea penală cu punerea în mişcare a acţiunii penale

§3. Cercetarea penală fără punerea în mişcare a acţiunii penale

§4. Cercetarea penală în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de procuror

§5. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea a 3-a. Finalizarea urmăririi penale de către procuror

§1. Verificările efectuate de către procuror după terminarea cercetării penale

§2. Finalizarea urmăririi penale prin închiderea ei

§3. Finalizarea urmăririi penale prin trimiterea în judecată a inculpatului

Capitolul al III-lea. Sesizarea instanţei de judecată prin plângerea persoanei vătămate. Reţinerea cauzei spre judecare de către judecător, după admiterea plângerii persoanei vătămate şi desfiinţarea rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată [art. 2781 alin.(8) lit. c)]

Bibliografie selectivă la titlul I

TITLUL AL II-lea. JUDECATA PENALA

Capitolul I. Faza procesuală a judecăţii penale

Secţiunea 1. Obiectul şi principiile specifice fazei de judecată penală

§1. Obiectul fazei de judecată penală

§2. Poziţia procesuală a participanţilor la judecata penală

§3. Principiile specifice fazei de judecată

§4. Structura fazei de judecată

Secţiunea a 2-a. Dispoziţiile generale potrivit cărora se desfăşoară judecata în toate etapele sale

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Procedura de judecată în primă instanţă

Secţiunea 1. Trăsăturile specifice ale judecăţii în primă instanţă

Secţiunea a 2-a. Desfăşurarea judecăţii în primă instanţă

Subsecţiunea 1. Măsurile premergătoare pentru şedinţa de judecată

Subsecţiunea a 2-a. Şedinţa de judecată în primă instanţă

§1. Constituirea instanţei de judecată şi rezolvarea chestiunilor prealabile

§2. Cercetarea judecătorească (art. 321-331, art. 339)

§3. Dezbaterile judiciare (art. 340-342)

Subsecţiunea a 3-a. Cereri, excepţii, extinderi care pot influenţa desfăşurarea şedinţei de judecată

§1. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale

§2. Schimbarea încadrării juridice a faptei în cursul judecăţii în primă instanţă

§3. Extinderea obiectului judecăţii în primă instanţă

Secţiunea a 3-a. Deliberarea şi hotărârea primei instanţe de judecată

§1. Deliberarea şi luarea hotărârii

§2. Sentinţa penală

Secţiunea a 4-a. Efectele sentinţei penale

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

TITLUL AL III-lea. CAILE ORDINARE DE ATAC

Capitolul I. teoria generală a căilor de atac ordinare

Secţiunea 1. Căile de atac în procesul penal

§1. Necesitatea căilor de atac în procesul penal

§2. Categorii de căi de atac în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Sistemul căilor de atac ordinare în procesul penal român

Secţiunea a 3-a. Reglementări comune privind căile de atac ordinare

§1. Raţiunea unor reglementări comune privind căile de atac ordinare

§2. Titularii dreptului de apel şi de recurs

§3. Termenul de declarare a căilor de atac ordinare

§4. Procedura de declarare, de renunţare şi de retragere a apelului şi recursului

§5. Efectele declaraţiei de apel sau de recurs

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Apelul

Secţiunea 1. Condiţiile specifice în care se poate exercita apelul

§1. Trăsăturile caracteristice ale apelului

§2. Hotărârile judecătoreşti penale ce pot fi atacate cu apel

§3. Motivele de apel

Secţiunea a 2-a. Judecata în apel

§1. Desfăşurarea judecăţii în apel

§2. Soluţiile la judecata în apel

§3. Rejudecarea cauzei după desfiinţarea în apel a hotărârii primei instanţe

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

Capitolul al III-lea. Recursul

Secţiunea 1. Condiţiile specifice de exercitare a recursului

§1. Trăsăturile caracteristice ale recursului

§2. Hotărârile penale supuse recursului

§3. Cazurile în care hotărârile recurate sunt supuse casării (art. 3859 , art. 3856)

Secţiunea a 2-a. Judecata în recurs

§1. Caracterizarea judecăţii în recurs

§2. Stadiul procesual al controlului judecătoresc la instanţa de recurs

§3. Stadiul procesual al rejudecării cauzei în fond după admiterea recursului şi casarea hotărârii recurate

Secţiunea a 3-a. Autoritatea de lucru judecat

Bibliografie selectivă la Capitolul al III-lea

TITLUL AL IV-lea. CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC

Capitolul I. Sistemul român al căilor de atac extraordinare

Secţiunea 1. Caracteristicile căilor de atac extraordinare

Secţiunea a 2-a. Sistemul român de căi de atac extraordinare

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Contestaţia în anulare

Secţiunea 1. Cazurile de contestaţie în anulare

Secţiunea a 2-a. Procedura de exercitare a contestaţiei în anulare

§1. Condiţii de fond

§2. Condiţii de formă

Secţiunea a 3-a. Procedura de judecată a contestaţiei în anulare

§1. Examinarea în principiu

§2. Judecarea şi soluţionarea contestaţiei în anulare

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

Capitolul al III-lea. Revizuirea

Secţiunea 1. Cazurile de revizuire

Secţiunea a 2-a. Procedura revizuirii penale pentru cazurile prevăzute în art. 394

§1. Condiţiile pentru introducerea cererii de revizuire

§2. Structura procedurii de revizuire

§3. Procedura prealabilă a revizuirii, desfăşurată în faţa procurorului

§4. Procedura de judecare a revizuirii

Secţiunea a 3-a. Revizuirea în cazul intervenirii unei hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor Omului

Secţiunea a 4-a. Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale

Bibliografie selectivă la Capitolul al III-lea

Capitolul al IV-lea. Recursul în interesul legii

Bibliografie selectivă la Capitolul al IV-lea

TITLUL AL V-lea. PROCEDURA EXECUTARII HOTARARILOR PENALE DEFINITIVE

Capitolul I. executarea hotărârilor penale definitive

Secţiunea 1. Punerea în executare a hotărârilor penale definitive, ca ultimă fază a procesului penal

Secţiunea a 2-a. Condiţiile şi modalităţile de punere în executare a hotărârilor penale definitive

§1. Caracterul executoriu al hotărârii penale definitive

§2. Modalităţi de punere în executare a hotărârilor penale definitive privind persoanele fizice

Secţiunea a 3-a. Amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii şi a detenţiunii pe viaţă

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Procedurile de rezolvare a incidentelor ivite în cursul executării hotărârilor penale definitive

Secţiunea 1. Cadrul procedural în care se rezolvă incidentele la executare

Secţiunea a 2-a. Cazuri de schimbări sau de modificări în executarea unor pedepse

§1. Cazuri de schimbări în executarea unor pedepse

§2. Cazuri de modificări ale unor pedepse

§3. Alte cazuri de înlăturare sau de modificare a pedepsei

§4. Liberarea condiţionată şi încetarea executării pedepsei la locul de muncă

Secţiunea a 3-a. Procedura la instanţa de executare

Secţiunea a 4-a. Contestaţia la executare

§1. Cazurile de contestaţie la executare

§2. Procedura contestaţiei la executare

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

TITLUL AL VI-LEA. PROCEDURILE SPECIALE

Capitolul I. Procedurile speciale de urmărire şi de judecare a unor infracţiun

Secţiunea 1. Procedurile speciale de urmărire şi de judecată în actuala reglementare procesual penală

Secţiunea a 2-a. Procedura specială de urmărire şi de judecare a unor infracţiuni flagrante

§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă

§2. Condiţiile ce trebuie îndeplinite ca infracţiunea flagrantă să deschidă procedura specială

§3. Procedura urgentă de urmărire şi de judecare a infracţiunilor flagrante

Secţiunea a 3-a. Proceduri speciale prevăzute în legi speciale

§1. Prevederi speciale privind urmărirea şi judecarea infracţiunilor de corupţie

§2. Prevederi speciale privind urmărirea şi judecarea infracţiunilor de crimă organizată (Legea nr. 39/2003)

Bibliografie selectivă la Capitolul I

Capitolul al II-lea. Urmărirea şi judecarea persoanelor juridice şi a infractorilor minori

Secţiunea 1. Procedura privind urmărirea şi judecarea persoanelor juridice trase la răspundere penală

Secţiunea a 2-a. Procedura în cauzele cu infractori minori

Bibliografie selectivă la Capitolul al II-lea

Capitolul a III-lea. Alte proceduri speciale

Secţiunea 1. Reabilitarea judecătorească (art. 494-503)

Secţiunea a 2-a. Repararea pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept (art. 504-507)

Secţiunea a 3-a. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare (art. 508-512)

Secţiunea a 4-a. Procedura dării în urmărire

Bibliografie selectivă la Capitolul al III-lea

Capitolul al IV-lea. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Bibliografie selectivă la Capitolul al IV-lea

Bibliografie generală

Index

ISBN: 978-606-522-441-4
Titlul cartii: Tratat de Drept procesual penal, Editia a III-a
Autor (i):: Grigore Gr. Theodoru
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: TRATATE
Data aparitiei: 24 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 896

by Admin 2013, 30 May 2013

Lucrarea se adreseaza, prin continutul sau, tuturor celor interesati sa isi aprofundeze cunostintele de Drept procesual penal. Textul este explicativ, normele de drept fiind examinate in originea, dezvoltarea si aplicarea lor. Prin bogata jurisprudenta la care se face referire, tratatul constituie un instrument ce poate fi folosit de practicienii dreptului, iar referintele bibliografice servesc specialistilor care fac cercetari in domeniul stiintelor penale, celor care elaboreaza lucrari de licenta, de masterat sau teze de doctorat in materie.