Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept fiscal, Editia a 5-a | Carte de: Saguna Dan Drosu

Code: 978-606-18-0185-5 | Rating: Rating: 08
Descriere

Drept fiscal, 2013 | Carte de: Saguna Dan Drosu este un curs care abordează problematica fiscalităţii în sensul restrâns al termenului, prin prisma evoluţiei procedurii fiscale, atât în partea generală, cât şi în chestiunile strict legate de analiza fiecărui impozit sau taxă, componente ale sistemului fiscal românesc.

Lucrarea asimilează evoluţiile legislative ale ultimilor ani, remarcându-se totodată prin înglobarea unor probleme legate de fiscalitatea europeană, a căror utilitate este evidentă având în vedere apartenenţa României la Uniunea Europeană.

Totodata, cursul examinează şi modificările aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 8/2013, act normativ ce include reglementări referitoare la persoanele impozabile ce aplică sistemul TVA la încasare.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0185-5
Titlul cartii: Drept fiscal, Editia a 5-a
Autor (i):: Saguna Dan Drosu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 31 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 360
Price: 69.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Introducere în dreptul fiscal

§1. Definiţia dreptului fiscal

§2. Principiile dreptului fiscal

§3. Izvoarele dreptului fiscal

§4. Raporturile juridice fiscale

Capitolul II. Sistemul fiscal. Noţiune. Trăsături

Capitolul III. Fiscalitatea

§1. Definiţia fiscalităţii

§2. Nivelul şi structura fiscalităţii

§3. Principiile generale ale fiscalităţii societăţii libere

Capitolul IV. Politica fiscală

§1. Noţiunea şi sfera politicii fiscale

§2. Teoria politicilor fiscale

§3. Condiţionarea fiscală a finanţării deficitului fiscal

§4. Intervenţionismul fiscal

§5. Structurile instituţionale ale politicii fiscale

§6. Principiile politicii fiscale

6.1. Principiul impunerii echitabile

6.2. Principiul politicii financiare

6.3. Principiul politicii economice

§7. Instrumentele de realizare a politicii fiscale

7.1. Impozitele directe

7.2. Impozitele indirecte

§8. Efecte ale fiscalităţii

8.1. Frauda şi evaziunea fiscală

8.2. Riscul de inflaţie prin fiscalitate

8.3. Deteriorarea competitivităţii internaţionale

§9. Armonizarea politicii fiscale în context internaţional

Capitolul V. Concepţii tradiţionale şi moderne privind impozitele şi impunerea

§1. Dreptul de a reglementa sistemul de impunere

§2. Maximele fundamentale ale impunerii

Capitolul VI. Particularităţile veniturilor publice

§1. Conţinutul şi natura juridică a impozitelor. Clasificarea impozitelor

§2. Elementele definitorii ale veniturilor publice

Capitolul VII. Principalele obligaţii fiscale ale contribuabililor în România

Capitolul VIII. Obligaţia fiscală

§1. Noţiune. Particularităţi

§2. Individualizarea obligaţiei fiscale. Titlul de creanţă fiscală

2.1. Titluri de creanţă explicite

2.2. Titluri de creanţă implicite

§3. Exigibilitatea obligaţiei fiscale

§4. Dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere

§5. Modificarea obligaţiei fiscale

5.1. Modificarea elementelor în raport de care s-a făcut individualizarea obligaţiei bugetare

5.1.1. Modificarea obligaţiei bugetare în urma admiterii contestaţiilor formulate de contribuabili

5.1.2. Modificarea obligaţiei bugetare în urma controlului exercitat de organele financiare competente

5.2. Modificarea situaţiei juridice a contribuabilului

5.3. Modificarea obligaţiei fiscale prin acordarea înlesnirilor legale

5.4. Modificarea actelor normative prin care se instituie şi se reglementează veniturile bugetare

§6. Stingerea obligaţiei fiscale

6.1. Stingerea obligaţiei fiscale prin plată

6.1.1. Executarea obligaţiei bugetare prin plată directă

6.1.2. Executarea obligaţiei bugetare prin reţinere la sursă

6.2. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare

6.2.1. Amnistia fiscală

6.2.2. Anularea obligaţiilor fiscale individuale

6.3. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie

6.4. Stingerea obligaţiei bugetare prin scădere

6.5. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

6.6. Tratamentul juridic al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în situaţia compensărilor

§7. Executarea silită a obligaţiilor fiscale

7.1. Condiţiile declanşării executării silite

7.2. Subiectele executării silite

7.2.1. Competenţa organelor de executare

7.2.2. Atribuţiile organelor de executare

7.2.3. Pluralitatea de creditori. Distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor debitorului

7.3. Obiectul executării silite

7.3.1. Veniturile contribuabilului

7.3.2. Bunurile contribuabilului

7.4. Măsurile asigurătorii

7.5. Formele şi procedura executării silite

7.6. Declanşarea procedurii de executare silită. Somaţia

7.7. Modalităţile de executare silită

7.7.1. Poprirea

7.7.2. Contestaţia la executare silită prin poprire

7.7.3. Executarea silită mobiliară

7.7.4. Executarea silită imobiliară

7.7.5. Vânzarea la licitaţie

7.8. Cheltuielile de executare

7.9. Contestaţia la executare

Capitolul IX. Impozitele

§1. Noţiunea de impozit

§2. Fiscalitatea modernă în România

2.1. Contribuţiile

2.2. Taxele parafiscale (speciale)

§3. Clasificarea impozitelor

3.1. Precizări referitoare la clasificarea în impozite directe şi indirecte

3.2. Clasificarea impozitelor directe şi indirecte

§4. Impozitele directe

4.1. Caracterizarea generală a impozitelor directe

4.2. Trăsături caracteristice ale impozitelor pe venit

4.2.1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

4.2.2. Impozitul pe veniturile societăţilor

4.3. Impozitul pe avere

4.3.1. Impozitele propriu-zise pe avere

4.3.2. Impozitele asupra circulaţiei averii

4.3.3. Impozitele pe creşterea averii

§5. Impozitele indirecte

Capitolul X. Taxele

§1. Noţiunea de taxă

§2. Funcţiile taxelor şi impozitelor

Capitolul XI. Impozitul pe profit

§1. Aspecte generale

§2. Categorii de contribuabili definite de lege

§3. Determinarea profitului impozabil

3.1. „Ecuaţia” impozitului pe profit

3.2. Precizări privind cheltuielile

§4. Obligaţii ale societăţilor legate de impozitul pe profit

4.1. Obligaţii de înregistrare

4.2. Obligaţii de declarare

4.3. Obligaţii de plată

Capitolul XII. Impozitul pe dividende

§1. Noţiune

§2. Reglementare

§3. Definiţii şi terminologie

§4. Aspecte procedurale comune ale calculării şi plăţii impozitului pe dividende datorat de persoanele fizice sau persoanele juridice

§5. Obiectul impozitului pe dividende

§6. Determinarea şi înregistrarea dividendelor şi a impozitului aferent în contabilitate

§7. Subiectele impozitului pe dividende

7.1. Debitorii impozitului pe dividende – persoane fizice

7.2. Debitorii impozitului pe dividende – persoane juridice

7.3. Debitori scutiţi de plata impozitului pe dividende

7.4. Plătitorii impozitului pe dividende

7.5. Microîntreprinderile – debitori ai impozitului pe dividende

§8. Unitatea de evaluare

§9. Perceperea şi termenele de plată

Capitolul XIII. Impozitul pe reprezentanţe

§1. Constituirea şi funcţionarea reprezentanţelor comerciale

§2. Formalităţi privind înfiinţarea reprezentanţelor

§3. Regimul fiscal aplicabil reprezentanţelor societăţilor străine în România

Capitolul XIV. Impozitarea microîntreprinderilor

Capitolul XV. Impozitarea persoanelor fizice

§1. Venituri supuse impozitului pe venitul net anual impozabil

1.1. Venituri din activităţi independente

1.1.1. Stabilirea venitului (adică a bazei de impozitare) în sistem real

1.1.2. Stabilirea venitului net anual din activităţi independente pe baza normelor de venit

1.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

1.2.1. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

1.3. Venituri din activităţi agricole

1.3.1. Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

1.4. Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

1.5. Stabilirea venitului net anual impozabil

1.6. Declaraţii de venit estimat

1.7. Plăţi anticipate ale impozitului pe venitul anual

1.8. Stabilirea şi plata impozitului pe venitul net anual impozabil

1.9. Veniturile supuse unui impozit final

1.10. Deducerea personală

1.11. Determinarea impozitului pe venitul din salarii

1.12. Termenul de plată a impozitului

1.13. Fişele fiscale

§2. Veniturile din investiţii

2.1. Stabilirea venitului din investiţii

2.2. Stabilirea şi reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

§3. Veniturile din pensii

3.1. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

3.2. Reţinerea şi plata impozitului din venitul din pensii

§4. Veniturile din premii şi jocuri de noroc

4.1. Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc

4.2. Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc

§5. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare

5.1. Stabilirea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare

Capitolul XVI. Impozitele locale

§1. Impozitul pe clădiri

1.1. Subiectele impunerii

1.2. Obiectul sau materia impozabilă

1.2.1. Scutiri prin raportare la obiectul impunerii

1.2.2. Scutiri prin raportare la subiectele impunerii

1.3. Stabilirea şi perceperea impozitului pe clădiri

1.3.1. Stabilirea impozitului pentru persoane fizice

1.3.2. Stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoane juridice

1.3.3. Stabilirea impozitului pe clădiri în situaţia incintelor folosite pentru activităţi economice din clădirile scutite de impozit

1.3.4. Stabilirea impozitului pe clădiri în situaţia dobândirii, înstrăinării şi modificării clădirilor

1.4. Depunerea declaraţiilor fiscale

1.5. Plata impozitului pe clădiri

§2. Impozitul pe teren

2.1. Subiectele impunerii

2.2. Obiectul sau materia impozabilă

2.2.1. Scutiri în raport de obiectul impunerii

2.2.2. Scutiri în raport de subiectul impunerii

2.3. Stabilirea şi perceperea impozitului

2.3.1. Stabilirea impozitului pe terenuri în cazul dobândirii ori transferului terenului, precum şi altor modificări aduse terenului

2.4. Plata impozitului pe terenuri

§3. Taxa asupra mijloacelor de transport

3.1. Subiectele impunerii

3.2. Obiectul sau materia impozabilă

3.3. Stabilirea şi perceperea impozitului

3.4. Plata taxei asupra mijloacelor de transport

§4. Impozitul pe spectacole

4.1. Subiectele impunerii

4.2. Obiectul sau materia impozabilă

4.3. Stabilirea şi perceperea impozitului pe spectacole

4.4. Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci

4.5. Plata impozitului pe spectacole

Capitolul XVII. Convenţii fiscale internaţionale şi dubla impunere

§1. Fenomenul de dublă impunere internaţională

§2. Evitarea dublei impuneri, o necesitate pentru dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale

§3. Degrevarea unilaterală de dublă impunere internaţională (instrumente juridice interne) .

§4. Convenţii internaţionale pentru evitarea dublei impuneri (instrumente juridice internaţionale)

4.1. Importanţa convenţiilor fiscale

4.2. Principalele trăsături ale convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri internaţionale .

4.3. Metode de evitare a dublei impuneri

Capitolul XVIII. Taxa pe valoarea adăugată

§1. Introducere

§2. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată

§3. Mecanismul taxei pe valoarea adăugată

§4. Elementele esenţiale ale taxei pe valoarea adăugată

4.1. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

4.2. Cotele de taxă pe valoarea adăugată

4.3. Termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată

4.4. Locul operaţiunilor impozabile

4.5. Dreptul de deducere

4.6. Operaţiuni care nu beneficiază de dreptul de deducere

§5. Obiectul sau materia impozabilă

5.1. Baza de impozitare la operaţiunile interne

5.2. Elementele excluse din baza de impozitare

5.3. Baza de impozitare pentru operaţiunile de import

§6. Regimul fiscal aplicabil operaţiunilor impozabile

§7. Subiectele impozabile

§8. Obligaţiile subiectelor impozabile

8.1. Înregistrarea la organele fiscale

8.2. Evidenţa operaţiunilor impozabile şi depunerea decontului

8.3. Calculul şi plata taxei pe valoarea adăugată

8.4. Reprezentantul fiscal

8.4.1. Activităţile reprezentantului fiscal

Capitolul XIX. Accizele

§1. Accizele armonizate

1.1. Subiectele impunerii

1.1.1. Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

1.1.2. Condiţii de autorizare

1.1.3. Emiterea sau respingerea cererii de autorizare

1.1.4. Revocarea, anularea, suspendarea autorizaţiei

1.1.5. Obligaţiile antrepozitarului autorizat

1.2. Obiectul sau materia impozabilă

1.3. Produse accizabile scutite de plata accizelor

1.3.1. Scutiri generale

1.3.2. Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice

1.3.3. Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică

1.4. Faptul generator şi exigibilitatea accizelor armonizate

1.4.1. Faptul generator

1.4.2. Exigibilitatea .

1.4.3. Momentul exigibilităţii accizelor

1.5. Plata accizelor armonizate

1.5.1. Responsabilităţile antrepozitarilor autorizaţi în legătură cu plata accizelor

1.5.1.1. Depunerea declaraţiilor de accize şi calculul accizelor

1.5.1.2. Plata accizelor la bugetul de stat

1.5.1.3. Obligaţia de plată a accizelor pe durata deplasării

§2. Accizele

2.1. Subiectele impunerii

2.2. Obiectul sau materia impozabilă

2.3. Plata accizelor

§3. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă

Capitolul XX. Taxele vamale

§1. Istoric privind regimul vamal românesc

1.1. Primele formaţiuni statale şi apariţia taxelor vamale datorate necesităţilor economico-sociale şi politice

1.2. Regimul vamal în Evul Mediu şi Epoca Modernă

1.3. Regimul vamal în perioada interbelică şi postbelică

1.4. Codul vamal din 1978

1.5. Codul vamal din 1997

§2. Integrarea sistemului vamal românesc în sistemul Uniunii Europene

§3. Politica vamală, componentă a politicii fiscal-comerciale

3.1. Conceptul de politică vamală

3.2. Impunerea – instrument principal în aplicarea politicii vamale

3.3. Măsuri de politică vamală

§4. Conceptul de taxă vamală

§5. Natura juridică, funcţiile şi efectele taxelor vamale

§6. Clasificarea taxelor vamale

§7. Exceptări şi reduceri de plata taxelor vamale

§8. Tariful vamal de import al României

8.1. Tariful vamal – principal instrument de politică comercială

8.2. Originea mărfurilor

8.3. Clasificarea tarifelor vamale de import

§9. Zonele libere

§10. Regimurile vamale suspensive şi regimuri vamale economice

§11. Importul şi exportul

§12. Sistemul instituţional al autorităţii vamale

12.1. Structura organizatorică a autorităţii vamale

12.2. Drepturile şi obligaţiile autorităţii vamale

§13. Procedura vămuirii

13.1. Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României

13.2. Prezentarea mărfurilor la vamă

13.3. Obligaţia de a atribui o destinaţie vamală mărfurilor prezentate la vamă

13.4. Declaraţia vamală

13.5. Declaraţia în scris. Procedura simplificată

13.6. Infracţiuni şi contravenţii

Capitolul XXI. Inspecţia fiscală

§1. Organele inspecţiei fiscale

§2. Persoanele supuse inspecţiei fiscale

§3. Principalele drepturi şi obligaţii ale persoanei controlate

§4. Procedura inspecţiei fiscale

4.1. Formele şi întinderea inspecţiei fiscale

4.2. Metodele realizării inspecţiei fiscale

4.3. Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale

4.4. Durata inspecţiei fiscale

4.5. Desfăşurarea inspecţiei fiscale

4.6. Reguli privind inspecţia fiscală

§5. Actele controlului fiscal

Capitolul XXII. Evaziunea fiscală

§1. Consideraţii generale

§2. Noţiunea şi formele evaziunii fiscale

2.1. Noţiunea evaziunii fiscale

2.2. Evaziunea fiscală legală

2.3. Evaziunea fiscală frauduloasă

§3. Cauzele evaziunii fiscale

§4. Modalităţile evaziunii fiscale

4.1. Modalităţi generale ale evaziunii fiscale

4.2. Evaziunea cu ajutorul conturilor bancare

4.3. Moduri de evaziune în contabilitate prin intermediul unor conturi

§5. Măsurarea fenomenului de evaziune fiscală

5.1. Dificultatea determinării exacte a mărimii evaziunii fiscale

5.2. Instrumentele de măsură a evaziunii fiscale

5.2.1. Metodele aproximative

5.2.2. Metoda eşantionului reprezentativ al contribuabililor

§6. Mărimea evaziunii fiscale

§7. Regimul juridic actual privind evaziunea fiscală

7.1. Definirea evaziunii fiscale

7.2. Înregistrarea fiscală

7.3. Subiectele evaziunii fiscale

7.4. Obiectul evaziunii fiscale

7.5. Latura subiectivă a infracţiunii de evaziune fiscală

7.6. Latura obiectivă a infracţiunii de evaziune fiscală

§8. Categorii de fapte incriminate ca infracţiuni în sistemul Legii nr. 241/2005

§9. Categorii de fapte considerate contravenţii în sistemul altor legi financiar-fiscale

9.1. Contravenţiile şi infracţiunile prevăzute de Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii

9.2. Contravenţiile prevăzute de O.G. nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale

§10. Efectele evaziunii fiscale

10.1. Efectele fenomenului de evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului

10.2. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscală

10.3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală

10.4. Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscală

§11. Combaterea evaziunii fiscale

11.1. Legea pentru combaterea evaziunii fiscale

§12. Fenomenul de evaziune fiscală în legislaţia internaţională .

12.1. Măsurarea neconformării fiscale (rezistenţei la impozite)

12.2. Formele de micşorare a sarcinii fiscale

12.2.1. „Economisirea” de impozite (tax saving)

12.2.2. Frauda fiscală (tax fraud)

12.2.3. Evaziunea fiscală (tax avoidance)

12.3. Măsuri generale pentru combaterea evaziunii şi fraudei fiscale internaţionale

12.3.1. Criterii de clasificare

12.3.2. Evaziunea (avoidance)

12.3.2.1. Teoriile economice şi legale

12.3.2.2. Abuzul de drept (Abuse of law)

12.3.2.3. Măsurile generale împotriva evaziunii fiscale internaţionale

12.3.2.4. Substanţa deasupra formei (Substance over form)

12.3.2.5. Doctrina „scopul afacerii” (the „business purpose” doctrine)

12.3.2.6. Simularea (sham)

12.3.2.7. Concluzii privitoare la evaziunea fiscală

12.3.2.8. Frauda (fraud)

§13. Măsuri specifice pentru combaterea evaziunii şi fraudei fiscale internaţionale

13.1. Necesitatea prevederilor speciale

13.2. Persoanele fizice rezidente (migrarea)

13.3. Persoanele juridice rezidente

13.3.1. Evitarea rezidenţei

13.3.2. Migrarea şi transferul bunurilor

13.3.3. Transferul de valori

13.3.4. Abuzul de creditul (scutirea) impozitului extern

13.4. Contribuabilii nerezidenţi

13.4.1. Impozitarea veniturilor provenite din servicii personale independente

13.4.2. Impozitarea veniturilor (din investiţii) la sursă

13.4.3. Impozitarea creşterii de capital pe baza determinării proprietăţii reale

13.5. Controlul schimbului (economic) şi autorizarea fiscală

Capitolul XXIII. Cazierul fiscal

Bibliografie selectivă

ISBN: 978-606-18-0185-5
Titlul cartii: Drept fiscal, Editia a 5-a
Autor (i):: Saguna Dan Drosu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 31 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 360

by Admin 2013, 04 Jun 2013

Cursul abordeaza problematica fiscalitatii in sensul restrans al termenului, prin prisma evolutiei procedurii fiscale, atat in partea generala, cat si in chestiunile strict legate de analiza fiecarui impozit sau taxa, componente ale sistemului fiscal romanesc.