Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Calina Jugastru: Prejudiciul [repere romanesti in context european]

Code: 978-606-678-574-7 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

5. Noul Cod civil trimite la reglementările dreptului Uniunii Europene. Va fi incident, aşadar, „Roma II” – Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale.

Prejudiciul” reprezintă, în optica Regulamentului, orice consecinţă rezultată dintr-o faptă ilicită, din îmbogăţirea fără justă cauză, din gestiunea de afaceri şi din culpa in contrahendo.

Norma generală este cuprinsă în art. 4 alin. (1) din Regulament: obligaţiile extracontractuale care decurg din fapte ilicite se supun legii ţării pe al cărui teritoriu s-a produs prejudiciul, indiferent în ce ţară a avut loc faptul ilicit care l-a generat şi indiferent de ţara sau ţările în care se manifestă urmările indirecte ale faptului respectiv.

Există şi situaţii de excepţie, când nu funcţionează norma generală. Dacă persoanele implicate au reşedinţa obişnuită în aceeaşi ţară, la momentul producerii pagubei, se aplică legea acelei ţări. De asemenea, dacă din toate circumstanţele cazului, reiese în mod clar că fapta ilicită are, în mod vădit, o legătură mai strânsă cu altă ţară decât cele anterior menţionate, va intra în acţiune legea acelei ţări. Exemplificativ, se arată că o legătură vădit mai strânsă poate să se întemeieze pe o relaţie preexistentă între părţi (de pildă, un contract care se află în legătură strânsă cu fapta ilicită). Pentru persoanele juridice, Regulamentul califică „reşedinţa obiş- nuită” ca fiind sediul administrativ central; dacă faptul păgubitor sau prejudiciul au loc în cadrul activităţii unei sucursale, agenţii sau altei unităţi, reşedinţa obişnuită va fi acolo unde se găsesc sucursala, agenţia, unitatea în cauză. Pentru activitatea desfăşurată de persoanele fizice, în timpul programului de lucru, reşedinţa obiş- nuită este la locul unde aceasta îşi desfăşoară activitatea profesională (art. 23)

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-574-7
Titlul cartii: Prejudiciul [repere romanesti in context european]
Autor (i):: Calina Jugastru
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 31 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 400
Price: 45.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Coordonate generale ale răspunderii în noul Cod civil român

Secţiunea 1. Formele răspunderii civile

Secţiunea a 2-a. Unitate/dualitate în răspunderea civilă

Secţiunea a 3-a. Dreptul de opţiune

Secţiunea a 4-a. Răspunderea civilă a profesioniştilor

Secţiunea a 5-a. Aspecte privind repararea prejudiciului în dreptul internaţional privat

Capitolul al II-lea. Principiile reparării prejudiciului

Secţiunea 1. Repararea integrală a prejudiciului

§1. Reglementarea noului Cod civil român

§2. Semnificaţia şi conţinutul principiului reparării integrale

§3. Componentele prejudiciului reparabil din perspectiva principiului reparării integrale

3.1. Cheltuielile efectuate de victimă pentru evitarea sau pentru limitarea prejudiciului

3.2. Pierderea şansei de a obţine un avantaj sau de a evita o pagubă

3.2.1. Reglementarea pierderii şansei în noul Cod civil român

3.2.2. Noţiune, trăsături caracteristice ale prejudiciului care constă în pierderea şansei

3.2.3. Evaluarea şansei pierdute

Secţiunea a 2-a. Repararea în natură a prejudiciului

§1. Noţiune. Sediul materiei

§2. Stabilirea despăgubirilor

Capitolul al III-lea. Condiţiile răspunderii civile

Secţiunea 1. Fapta ilicită

§1. Reglementare

§2. Noţiune

§3. Caracteristici

§4. Autonomie

Secţiunea a 2-a. Prejudiciul

§1. Noţiune

§2. Aspecte privind regimurile speciale de indemnizare

2.1. Prevederile Codului civil român

2.2. Pagubele generate de produsele cu defecte

2.2.1. Domeniul de aplicare a Legii nr. 240/2004

2.2.2. Temeiul răspunderii pentru prejudiciu

2.2.3. Condiţiile acţiunii în reparaţie. Prejudicii reparabile

2.3. Daunele nucleare

2.3.1. Cadrul normativ

2.3.2. Prejudiciile pentru care intervine răspunderea

2.3.3. Persoanele responsabile. Cazurile în care nu se răspunde pentru prejudiciu

2.4. Prejudiciul ecologic

2.4.1. Definiţii în legislaţia specială

2.4.2. Fundamentul răspunderii pentru daune ecologice

2.4.3. Repararea prejudiciului ecologic

2.4.4. Aspecte de drept internaţional privat

2.5. Prejudiciile cauzate prin erori judiciare

2.6. Prejudiciile cauzate prin acte administrative ilicite ale autorităţilor publice

Secţiunea a 3-a. Cauzalitatea

§1. Definiţie. Reglementare

§2. Prejudiciul generat de un complex de împrejurări

Secţiunea a 4-a. Vinovăţia

§1. Noţiune. Terminologia noului Cod civil

§2. Elementele

§3. Formele

§4. Gradele culpei

§5. Criterii particulare de apreciere a vinovăţiei în noul Cod civil

§6. Vinovăţia în cazul profesioniştilor

Capitolul al IV-lea. Prejudiciul în prezenţa cauzelor justificative

Secţiunea 1. Legitima apărare

§1. Noţiune, condiţii

§2. Repararea prejudiciului conform art. 1360 alin. (2) şi art. 1362 C. civ.

Secţiunea a 2-a. Starea de necesitate

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Divulgarea secretului comercial

3.1. Secretul comercial – cauză exoneratoare de răspundere în noul Cod civil

3.2. De lege ferenda

Secţiunea a 3-a. Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege sau executarea ordinului superiorului

Secţiunea a 4-a. Exerciţiul drepturilor subiective

§1. Neminem laedit qui suo jure utilitur

§2. Exerciţiul dreptului subiectiv

§3. Abuzul de drept – graniţă a exerciţiului dreptului subiectiv

Secţiunea a 5-a. Consimţământul victimei. Problema acceptării riscurilor

§1. Consimţământul victimei

1.1. Prejudiciile cauzate bunurilor

1.1.1. Clauzele de excludere a răspunderii civile

1.1.2. Clauzele care limitează răspunderea

1.2. Prejudiciile cauzate integrităţii fizice sau psihice ori sănătăţii

1.2.1. Regula

1.2.2. Excepţii de la regula statuată în art. 1355 alin. (3) C. civ.

1.3. Domeniul medical

1.3.1. Consimţământul – condiţie a evitării malpraxisului

1.3.2. Obligaţia de informare – condiţie prealabilă exprimării consimţământului pacientului. Obiectul informării medicale

1.3.3. Consimţământul în ipoteze speciale

1.3.4. Consimţământul în spaţiul bioeticii

1.4. Activităţile sportive

1.5. Consimţământul în contextul drepturilor personalităţii

1.6. Prezumţii de consimţământ

1.6.1. Consimţământul la prelucrarea datelor cu caracter personal

§2. Acceptarea riscurilor

2.1. Semnificaţii

2.2. Arie de aplicare

Secţiunea a 6-a. Forţa majoră şi cazul fortuit

§1. Preliminarii

§2. Forţa majoră

§3. Cazul fortuit

Secţiunea a 7-a. Fapta victimei sau fapta terţului

Secţiunea a 8-a. Anunţuri privitoare la răspundere

Capitolul al V-lea. Prejudiciul – o constantă în cadrul formelor răspunderii civile

Secţiunea 1. Prejudiciul: condiţie esenţială în răspunderea delictuală

§1. Prejudiciul în răspunderea pentru fapta proprie a persoanei fizice

1.1. Prejudiciul – consecinţă a încălcării unui drept subiectiv civil sau a unui interes legitim

1.1.1. Drept subiectiv civil – interes indemnizabil

1.1.2. Indemnizarea interesului legitim. Traseu jurisprudenţial şi doctrinar

1.1.3. Cerinţele interesului indemnizabil – de lege lata

1.1.4. Situaţii de fapt indemnizate sub genericul interesului

1.1.5. Limitele indemnizării interesului

1.2. Prejudiciul cauzat de minor sau de persoana pusă sub interdicţie judecătorească (art. 1366 C. civ.)

1.3. Răspunderea altor persoane lipsite de discernământ

1.4. Obligaţia subsidiară de indemnizare a victimei

1.5. Răspunderea autorului, complicelui, tăinuitorului, favorizatorului

1.6. Vinovăţia comună. Pluralitatea de cauze

§2. Răspunderea persoanei juridice pentru prejudiciul cauzat prin fapte ilicite

2.1. Raporturile cu terţii

2.2. Raporturile dintre persoana juridică şi organul de conducere

2.3. Răspunderea persoanei juridice pentru prejudicii nepatrimoniale

§3. Prejudiciul în contextul răspunderii pentru fapta altuia

3.1. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie

3.1.1. Reglementare actuală

3.1.2. Domeniu de aplicare

3.1.3. Persoanele pentru care se angajează răspunderea

3.1.4. Persoanele care răspund

3.1.4.1. Fundamentul răspunderii

3.1.4.2. Condiţiile răspunderii

3.1.5. Repararea prejudiciului în ipoteze speciale. Exonerări. Acţiunea în regres

3.2. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi

3.2.1. Terminologie. Condiţiile răspunderii

3.2.2. Fundamentul reparării prejudiciului conform art. 1373 C. civ.

3.2.3. Mecanismul reparării pagubei

3.3. Prejudiciul în răspunderea pentru animale/pentru lucruri, în general/pentru ruina edificiului

3.3.1. Răspunderea pentru animale _

3.3.2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în general

3.3.2.1. Paza lucrului/paza animalului – condiţie specială de angajare a răspunderii

3.3.3. Răspunderea pentru ruina edificiului

3.4. Alte cazuri de răspundere pentru prejudiciu

3.5. Exonerări

Secţiunea a 2-a. Prejudiciul contractual

§1. Reglementarea în noul Cod civil

§2. Prejudiciul reparabil în răspunderea contractuală

Capitolul al VI-lea. Formele prejudiciilor civile. Formele reparaţiei

Secţiunea 1. Aspecte de terminologie

Secţiunea a 2-a. Clasificări ale prejudiciilor civile

§1. Prejudiciu material, prejudiciu nepatrimonial

1.1. Prejudiciul material

1.1.1. Noţiune

1.2. Prejudiciul nepatrimonial

1.2.1. Noţiune

1.2.2. Delimitări

§2. Prejudiciu cauzat patrimoniului, prejudiciu cauzat persoanei

2.1. Cheltuielile efectuate pentru limitarea sau pentru evitarea prejudiciului

2.2. Obligaţia de a diminua prejudiciul sau de a evita agravarea prejudiciului

2.2.1. Documente internaţionale. Legislaţie naţională

2.2.2. Practică judiciară

§3. Prejudiciu material, prejudiciu corporal, prejudiciu moral

3.1. Prejudiciu patrimonial-prejudiciu nepatrimonial

3.2. Prejudiciu material, prejudiciu moral, prejudiciu corporal

3.3. Prevederile noului Cod civil român

§4. Alte clasificări ale prejudiciilor

4.1. Prejudiciu extracontractual, prejudiciu contractual

4.2. Prejudiciu individual, prejudiciu colectiv, prejudiciu în masă

4.3. Prejudicii instantanee, prejudicii succesive

4.4. Prejudiciu previzibil, prejudiciu imprevizibil

4.5. Alte clasificări

Secţiunea a 3-a. Formele reparaţiei

§1. Obiectul reparaţiei

§2. Răspunderea solidară şi raporturile între debitori. Regresul

§3. Formele reparaţiei

3.1. Repararea în natură – principiu al reparării pagubei

3.2. Repararea prin echivalent (echivalenţa pagubă – indemnizaţie)

3.2.1. Modalităţile de plată

3.2.2. Stabilirea despăgubirii prin acordul părţilor

3.2.3. Acordul părţilor consemnat în hotărârea de expedient

3.2.4. Prestaţiile periodice

3.2.5. Data evaluării prejudiciului

Capitolul al VII-lea. Repararea prejudiciului generat de încălcarea drepturilor personalităţii

Secţiunea 1. Consideraţii privind drepturile personalităţii

§1. Noţiune, caracteristici

§2. Drepturile personalităţii în spaţiul internaţional

Secţiunea a 2-a. Repere evolutive în dreptul românesc

§1. Perioada anterioară noului Cod civil român

§2. Noul Cod civil

Secţiunea a 3-a. „Repararea” în natură a prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii

§1. Măsuri nepatrimoniale prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor personalităţii

1.1. Sistemul măsurilor nepatrimoniale reglementate în noul Cod civil

1.2. Măsuri nepatrimoniale reglementate în legi speciale

§2. Măsuri nepatrimoniale preconizate în doctrină

§3. Măsuri provizorii

3.1. Dispoziţiile Codului civil

3.2. Prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

§4. Pornirea sau continuarea acţiunii în restabilirea dreptului nepatrimonial

§5. Lex causae în materia reparării prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii

Secţiunea a 4-a. Acordarea despăgubirilor în compensare pentru încălcarea drepturilor personalităţii

§1. Etapele reparării băneşti a prejudiciilor nepatrimoniale pentru încălcarea drepturilor personalităţii în dreptul român

§2. Criterii orientative de apreciere a prejudiciilor nepatrimoniale

2.1. Criterii orientative generale

2.2. Criterii orientative speciale

2.3. Criterii orientative de stabilire a cuantumului despăgubirilor în compensare

Capitolul al VIII-lea. Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

Secţiunea 1. Dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la integritate

Secţiunea a 2-a. Prejudiciul cauzat prin vătămarea integrităţii sau a sănătăţii

Secţiunea a 3-a. Repararea prejudiciului economic al victimei directe

§1. Elementele componente ale despăgubirii

1.1. Echivalentul câştigului din muncă

1.2. Cheltuielile de îngrijire medicală

1.3. Cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit

1.4. Cheltuielile efectuate de victimă pentru evitarea sau pentru limitarea prejudiciului

1.5. Pierderea şansei de a obţine un avantaj (patrimonial) sau de a evita o pagubă (patrimonială)

1.5.1. Pierderea şansei în materie medicală

§2. Orice alte prejudicii materiale

2.1. Despăgubirea provizorie

2.2. Despăgubirea în raport cu ajutorul şi pensia

§3. Formele reparaţiei

3.1. Forma despăgubirilor. Prejudiciul viitor

3.2. Prejudicii cu caracter de continuitate

3.3. Stabilirea cuantumului despăgubirilor

§4. Vătămarea minorului

Secţiunea a 4-a. Prejudiciul nepatrimonial al victimei directe

§1. Prejudiciul de agrement

§2. Alte tipuri de prejudicii nepatrimoniale cauzate victimei directe

2.1. Pretium doloris

2.2. Prejudiciul estetic

2.3. Prejudiciul sexual

2.4. Prejudiciul juvenil

Secţiunea a 5-a. Prejudiciul victimelor indirecte

§1. Victimele indirecte. Delimitări. Caracteristicile prejudiciului prin ricoşeu

1.1. Victimele prin ricoşeu. Delimitări

1.2. Prejudiciul prin ricoşeu

1.2.1. Noţiune, caractere

1.2.2. Varietăţile prejudiciului prin ricoşeu

1.2.3. Criterii de determinare a victimelor prin ricoşeu

§2. Prejudiciul economic al victimei indirecte

2.1. Ipoteza în care victima directă a decedat

2.2. Ipoteza în care victima directă a supravieţuit faptei ilicite

§3. Prejudiciul nepatrimonial al victimei indirecte

3.1. Drept român. Soluţiile noului Cod civil

3.2. Prejudiciul afectiv în cazul supravieţuirii victimei directe

3.3. Prescripţia extinctivă (art. 1394-1395 C. civ.)

Capitolul al IX-lea. Prejudiciul în spaţiul Internet

Secţiunea 1. Modalităţi specifice de încălcare a drepturilor subiective

Secţiunea a 2-a. Comunicările comerciale nesolicitate şi prejudiciul cauzat prin încălcarea intimităţii virtuale

§1. Viaţa privată şi secretul mesageriei electronice

§2. Regimul juridic al comunicărilor comerciale nesolicitate

§3. Instrumente de protecţie a vieţii private şi de evitare a prejudiciului

3.1. Obligaţia specială de informare şi protecţia datelor personale

3.2. Option-in – condiţie a evitării încălcării spaţiului privat virtual

3.3. Noua reglementare a Legii nr. 506/2004

3.4. Comunicările comerciale nesolicitate în Legea privind comerţul electronic şi în Ordonanţa Guvernului privind regimul juridic al contractelor la distanţă

3.5. Regimul aplicabil

§4. Regimul sancţiunilor

Secţiunea a 3-a. Spamming, cookies – conduite prejudiciabile în Internet

§1. Internet, e-commerce şi cybermarketing

§2. Spam, spamming

§3. Cookies sau „urmele informatice”

Secţiunea a 4-a. Prejudiciul rezultat din încălcarea vieţii private a salariaţilor

§1. Viaţa privată la locul de muncă

1.1. Intimitatea informaţională la locul de muncă

1.2. „Domiciliul” profesional

1.3. Videosupravegherea salariaţilor

1.4. Corespondenţa electronică a salariatului. Accesarea Internetului de la locul de muncă

1.5. Soluţii preconizate pentru prevenirea pagubelor

Secţiunea a 5-a. „Imaginea prejudiciabilă”

Secţiunea a 6-a. Răspunderea civilă în Internet. Aspecte de jurisprudenţă

§1. Imaginea persoanei

§2. Corespondenţa electronică a salariatului

§3. Secretul poştei electronice

§4. Spam-ul

§5. Dreptul de autor

§6. Conţinuturi care incită la rasism

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-574-7
Titlul cartii: Prejudiciul [repere romanesti in context european]
Autor (i):: Calina Jugastru
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 31 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 400

by Admin 2013, 04 Jun 2013

O extensie priveste prejudiciul in spatiul Internet – un spatiu prea putin cercetat din perspectiva juridica, dar, deja, un loc comun in preocuparile cotidiene.