Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Participatia in dreptul penal | Autor: Razvan Horatiu Radu

Code: 978-606-18-0194-7 | Rating: Rating: 08
Descriere

IN CURS DE APARITIE!

PUTETI PLASA ANTICIPAT COMANDA SI VETI PRIMI CU PRIORITATE CARTEA!

Întreaga analiză trece prin istoricul instituţiei şi punctează cele mai importante teorii elaborate în materie. De asemenea, din perspectiva dreptului intern, pe lângă analiza legală, sunt punctate opiniile diverse care s-au născut cu privire la aplicarea unor prevederi legislative, analiză care este dublată şi de examenul jurisprudenţial.

Totodată, sunt subliniate şi opiniile care s-au impus, precum şi examenul critic al autorului cu privire la acestea. Participaţia penală este analizată şi din perspectiva incidenţei cu alte instituţii de drept penal, precum aplicarea legii penale în timp, amnistia, graţierea şi răspunderea penală a persoanei juridice.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0194-7
Titlul cartii: Participatia in dreptul penal
Autor (i):: Razvan Horatiu Radu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: ~ Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: ~ 392
Price: 49.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

IN CURS DE APARITIE!

PUTETI PLASA ANTICIPAT COMANDA SI VETI PRIMI CU PRIORITATE CARTEA!

 

Cuprins

Prefaţă

Abrevieri

Introducere

Titlul I. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Capitolul I. Noţiunea, caracteristicile şi structura pluralităţii de infractori

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Caracteristicile pluralităţii de infractori

Secţiunea a 3-a. Structura pluralităţii de infractori

§1. Elemente ale structurii pluralităţii de infractori

§2. Elementul obiectiv

§3. Elementul subiectiv

Capitolul II. Formele pluralităţii de infractori

Secţiunea 1. Precizări preliminare

Secţiunea a 2-a. Pluralitatea naturală

Secţiunea a 3-a. Pluralitatea constituită

§1. Noţiune şi caracterizare

§2. Condiţiile pluralităţii constituite

§3. Evoluţia istorică şi clasificarea pluralităţii constituite

3.1. Complotul

3.2. Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni

3.3. Constituirea sau participarea la un grup infracţional organizat

Secţiunea a 4-a. Pluralitatea ocazională

Capitolul III. Participaţia penală ca formă a pluralităţii de infractori (pluralitatea ocazională)

Secţiunea 1. Noţiunea de participaţie penală

Secţiunea a 2-a. Aspecte criminologice şi de politică penală

Secţiunea a 3-a. Evoluţie istorică – drept comparat

Secţiunea a 4-a. Evoluţie istorică – drept român .

Secţiunea a 5-a. Teoriile participaţiei penale

§1. Teoria unităţii de infracţiune (teoria monistă sau teoria criminalităţii de împrumut)

§2. Teoria pluralistă (teoria complicităţii – delict distinct sau a autonomiei actelor de participaţie)

§3. Teoria complicităţii – circumstanţă agravantă

Secţiunea a 6-a. Condiţiile generale ale participaţiei penale în legislaţia internă

§1. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală

§2. Pluralitatea de subiecţi activi

§3. Cooperarea externă şi efectivă la realizarea acelei fapte

§4. Săvârşirea faptei cu vinovăţie de către cel puţin unul dintre participanţi

Titlul II. Felurile participaţiei penale

Capitolul I. Participaţia proprie

Secţiunea 1. Autoratul

§1. Noţiune

§2. Evoluţie istorică

§3. Evoluţia autoratului în dreptul românesc

§4. Autoratul în cazul infracţiunilor proprii

§5. Autorul material

§6. Autorul moral

§7. Concepţii privind autoratul

7.1. Conceptul ontologic şi conceptul legal de autor

7.2. Conceptul unitar de autor

7.3. Conceptul extensiv de autor

7.4. Conceptul restrictiv de autor

A. Teoria obiectiv formală

B. Teoria obiectiv materială

C. Teoria dominaţiei asupra faptei

§8. Autorul în Noul Cod penal

Secţiunea a 2-a. Coautoratul

§1. Noţiune

§2. Condiţiile coautoratului .

2.1. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală

2.2. Pluralitatea de făptuitori

2.3. Cooperarea din partea coautorilor

2.4. Voinţa comună a coautorilor

§3. Coautoratul în cazuri speciale

3.1. Coautoratul în cazul infracţiunilor cu autor unic

3.2. Coautoratul în cazul infracţiunilor proprii (cu subiect activ special)

3.3. Coautoratul în cazul infracţiunilor din culpă

3.4. Coautoratul în cazul infracţiunilor continue sau continuate

3.5. Coautoratul în cazul infracţiunilor complexe

3.6. Coautoratul în cazul infracţiunilor omisive

§4. Coautoratul în Noul Cod penal

Secţiunea a 3-a. Instigarea

§1. Noţiune

§2. Subiecţii instigării

2.1. Instigatorul

2.2. Instigatul

§3. Evoluţie istorică

§4. Condiţiile instigării

4.1. Conţinutul obiectiv al instigării

A. Activitatea de determinare

B. Obiectivul activităţii de determinare

C. Inexistenţa unei hotărâri anterioare a instigatului de a săvârşi fapta prevăzută de legea penală

D. Hotărârea instigatului de a săvârşi fapta să fie rezultat al activităţii de determinare efectuată de către instigator

E. Cel instigat trebuie să înceapă săvârşirea acţiunii la care a fost determinat sau să se fi abţinut să efectueze acţiunea cerută de lege

4.2. Conţinutul subiectiv al instigării

§5. Felurile instigării

5.1. Instigarea directă şi instigarea indirectă

5.2. Instigarea individuală şi instigarea colectivă

5.3. Unitate şi pluralitate de instigatori

5.4. Instigarea evidentă şi instigarea ascunsă

5.5. Instigarea simplă şi instigarea calificată

5.6. Instigarea determinată şi instigarea nedeterminată

5.7. Instigarea imediată şi instigarea mediată

5.8. Instigarea proprie şi instigarea improprie

5.9. Instigarea izbutită şi instigarea neizbutită

§6. Instigarea în cazuri speciale.

6.1. Instigarea la infracţiunile praeterintenţionate

6.2. Agentul provocator

6.3. Instigarea neurmată de executare

A. Instigarea neurmată de un început de executare

B. Instigarea neurmată de o executare pedepsibilă

§7. Instigarea în Noul Cod penal

§8. Elemente de drept comparat

Secţiunea a 4-a. Complicitatea

§1. Noţiune

§2. Evoluţie istorică

§3. Condiţiile complicităţii în sistemul nostru de drept

3.1. Conţinutul obiectiv al complicităţii

A. Săvârşirea de către autor a unei fapte prevăzute de legea penală

B. Actele complicelui trebuie să sprijine săvârşirea faptei

C. Caracterul efectiv al contribuţiei complicelui

3.2. Conţinutul subiectiv al complicităţii

§4. Modalităţile complicităţii

4.1. Modalităţile normative ale complicităţii

A. Complicitatea prin înlesnire sau ajutare la săvârşirea faptei, prevăzute de legea penală

B. Complicitatea prin promisiunea de tăinuire a bunurilor sau de favorizare a făptuitorului

4.2. Complicitatea materială şi complicitatea morală

A. Complicitatea materială

B. Complicitatea morală

4.3. Complicitatea anterioară şi complicitatea concomitentă

A. Complicitatea anterioară

B. Complicitatea concomitentă

4.4. Complicitatea nemijlocită şi complicitatea mijlocită

4.5. Complicitatea comisivă şi complicitatea omisivă

4.6. Complicitatea proprie şi complicitatea improprie

4.7. Complicitatea legală şi complicitatea reală

§5. Delimitarea actelor de coautorat de cele de complicitate

§6. Cazuri speciale de complicitate

6.1. Complicitatea la infracţiunile bilaterale

6.2. Complicitatea la săvârşirea infracţiunilor continuate

6.3. Complicitatea în cazul infracţiunilor complexe

6.4. Complicitatea în cazul infracţiunilor de obicei

6.5. Complicitatea în cazul infracţiunilor praeterintenţionate

§7. Complicitatea în Noul Cod penal

§8. Elemente de drept comparat

Capitolul II. Participaţia improprie (imperfectă)

Secţiunea 1. Conceptul de participaţie improprie

Secţiunea a 2-a. Reglementare

Secţiunea a 3-a. Modalităţile participaţiei improprii

§1. Modalitatea intenţie – culpă

§2. Modalitatea intenţie – lipsă de vinovăţie

§3. Participaţia improprie cu intenţie depăşită

Secţiunea a 4-a. Participaţia improprie în Noul Cod penal

Titlul III. Tratamentul penal aplicabil participaţiei penale

Capitolul I. Concepţii cu privire la temeiul răspunderii penale în caz de participaţie

Secţiunea 1. Teorii privind angajarea răspunderii penale a participanţilor

§1. Teoria unităţii (teoria monistă)

§2. Teoria pluralistă

§3. Teoria psihologică

Secţiunea a 2-a. Unitatea faptei prevăzute de legea penală ca temei al răspunderii penale

Capitolul II. Sisteme de pedepsire a participanţilor la infracţiune

Secţiunea 1. Sistemul parificării

Secţiunea a 2-a. Sistemul diversificării

Secţiunea a 3-a. Sistemul pedepsei atenuate pentru complicele propriu-zis

Secţiunea a 4-a. Sancţionarea participanţilor în sistemul Codului penal român din 1968

Secţiunea a 5-a. Participaţia – cauză legală de agravare a pedepsei pentru participanţi

§1. Participaţia – circumstanţă agravantă generală

1.1. Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună

1.2. Săvârşirea infracţiunii de un infractor major împreună cu un minor

§2. Participaţia – element circumstanţial de agravare

Secţiunea a 6-a. Pluralitatea de persoane ca circumstanţă atenuantă

Capitolul III. Circumstanţele personale şi reale

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Circumstanţele personale

Secţiunea a 3-a. Circumstanţele reale

Capitolul IV. Pedeapsa aplicabilă participanţilor

Secţiunea 1. Pedeapsa aplicabilă în cazul participaţiei proprii

§1. Pedeapsa autorului

§2. Pedeapsa coautorilor

§3. Pedeapsa instigatorului

§4. Pedeapsa complicelui

Secţiunea a 2-a. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii

§1. Pedeapsa participaţiei improprii modalitatea intenţie – culpă

§2. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii modalitatea intenţie – lipsă de vinovăţie

Secţiunea a 3-a. Elemente de drept comparat

Capitolul V. Cauzele de nepedepsire a participaţiei penale

Secţiunea 1. Tratamentul penal al instigării neurmate de executare

Secţiunea a 2-a. Împiedicarea de către participant a săvârşirii faptei

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele împiedicării şi limitele acesteia

Secţiunea a 3-a. Tratamentul penal al participaţiei în Noul Cod penal

Titlul IV. Corelaţia între participaţia penală şi alte instituţii de drept penal

Capitolul I. Participaţia penală şi aplicarea legii penale în timp

Capitolul II. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul instigării neurmate de executare

Capitolul III. Amnistia şi graţierea în cazul participaţiei penale

Secţiunea 1. Amnistia

Secţiunea a 2-a. Graţierea

Secţiunea a 3-a. Amnistia şi graţierea în cazul instigării neurmate de executare

Capitolul IV. Participaţia penală în cazul persoanei juridice

Secţiunea 1. Relaţia persoană juridică – terţ

Secţiunea a 2-a. Relaţia persoană juridică – angajat propriu

Secţiunea a 3-a. Săvârşirea infracţiunii de către organul de conducere al persoanei juridice ca autor

Secţiunea a 4-a. Săvârşirea infracţiunii de către un prepus sau mandatar al persoanei juridice în calitate de autor

Titlul V. Participaţia penală în dreptul comparat

Capitolul I. Sisteme de consacrare a participaţiei penale

Capitolul II. Participaţia penală în legislaţia altor state

Secţiunea 1. Participaţia în dreptul penal francez

§1. Noţiune şi clasificare

1.1. Participaţia prin juxtapunere

1.2. Participaţia prin neglijenţă

1.3. Participaţia prin înţelegere

§2. Autoratul

2.1. Autorul

2.2. Coautorii

2.3. Autorul moral

§3. Complicitatea

3.1. Condiţiile complicităţii

3.2. Fapta principală pedepsibilă

3.3. Actul material de complicitate

3.4. Complicitatea prin ajutor sau asistenţă

3.5. Complicitatea prin instigare

3.6. Instigarea prin provocare

3.7. Instigarea prin furnizarea de instrucţiuni

3.8. Elementul moral al complicităţii

3.9. Sancţionarea complicităţii

Secţiunea a 2-a. Participaţia în dreptul penal olandez

Secţiunea a 3-a. Participaţia în dreptul penal belgian

Secţiunea a 4-a. Participaţia în dreptul penal luxemburghez

§1. Autorul şi coautorii

§2. Complicele

Secţiunea a 5-a. Participaţia în dreptul penal scandinav

Secţiunea a 6-a. Participaţia în dreptul penal finlandez

Secţiunea a 7. Participaţia în dreptul penal spaniol

Secţiunea a 8-a. Participaţia în dreptul penal portughez

Secţiunea a 9-a. Participaţia în dreptul penal al provinciei Kosovo

Secţiunea a 10-a. Participaţia în dreptul penal din Camerun

Secţiunea a 11-a. Participaţia în dreptul penal din Republica Moldova

Titlul VI. Perspectivele privind participaţia penală

Capitolul I. Participaţia penală şi cooperarea internaţională .

Secţiunea 1. Cooperarea internaţională în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU)

§1. Convenţia Naţiunilor Unite contra criminalităţii transnaţionale organizate (2000) şi Protocoalele adiţionale

§2. Convenţia Naţiunilor Unite contra corupţiei

§3. Convenţia Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988)

§4. Alte convenţii internaţionale

Secţiunea a 2-a. Cooperarea internaţională în cadrul Consiliului Europei

§1. Convenţiile privind prevenirea şi represiunea terorismului

§2. Convenţia penală privind corupţia

§3. Convenţia privind criminalitatea informatică

§4. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane

§5. Alte convenţii

Secţiunea a 3-a. Cooperarea internaţională în cadrul Uniunii Europene

§1. Introducere

§2. Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului

§3. Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului privind lupta împotriva crimei organizate

§4. Decizia-cadru 2004/757/JAI din 25 octombrie 2004 a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri

§5. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei din sectorul privat

§6. Decizia-cadru 2005/222/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice

§7. Decizia-cadru 2001/413/JAI Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul

§8. Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile

§9. Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal

§10. Decizia-cadru 2005/667/JAI a Comisiei din 12 iulie 2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave

§11. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia

§12. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

Secţiunea a 4-a. Cooperarea realizată în cadrul Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (AIDP)

Capitolul II. Tendinţele legislative în materia participaţiei penale. Participaţia penală în Noul Cod penal

Titlul VII. Concluzii

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-18-0194-7
Titlul cartii: Participatia in dreptul penal
Autor (i):: Razvan Horatiu Radu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: ~ Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: ~ 392

by Admin 2013, 06 Jun 2013

Lucrarea tratează o temă deosebit de importantă a dreptului penal care i-a preocupat pe legiuitori încă din timpurile cele mai vechi.