Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept comercial roman | Carte de: Dumitrescu Aida Diana, Stefan Mihaila

Code: 978-606-18-0212-8 | Rating: Rating: 08
Descriere

Drept comercial roman | Autor: Dumitrescu Aida Diana, Stefan Mihaila se adresează tuturor specialiştilor (teoreticieni sau practicieni) din domeniul comercial, dar şi acelor persoane care acum încep studiul dreptului comercial.

Noutatea materialului constă în analiza juridică a instituţiilor specifice în integralitatea lor, în raport de dispoziţiile Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă, în contextul unei structuri logice şi abordări mixte (teoretică - practică).

Autorii [Dumitrescu Aida Diana, Stefan Mihaila] prezintă şi explică concepte de drept comercial cu caracter de noutate, analizează ultimele noutăţi legislative în materie şi introduc în discuţie, argumentat, puncte de vedere de natură să motiveze poziţionările specialiştilor.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0212-8
Titlul cartii: Drept comercial roman
Autor (i):: Dumitrescu Aida Diana, Stefan Mihaila
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 11 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 416
Price: 69.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Din

Cuprins:

Abrevieri

Capitolul I. Introducere în dreptul comercial român

Secţiunea 1. Noţiunea şi izvoarele dreptului comercial

§1. Noţiunea dreptului comercial

§2. Izvoarele dreptului comercial

2.1. Legile

2.2. Uzanţele şi principiile generale ale dreptului

Secţiunea a 2-a. Evoluţia normativă a conceptelor specifice de drept comercial

§1. Conceptul de „faptă de comerţ”

§2. Întreprinderea

§3. „Comerciant” versus „profesionist”

Capitolul II. Subiectele dreptului comercial. Aspecte generale

Secţiunea 1. Interesul determinării noţiunii de comerciant

Secţiunea a 2-a. Dobândirea calităţii de comerciant

§1. Dobândirea calităţii de comerciant de către persoanele fizice

§2. Dobândirea calităţii de comerciant de către persoanele juridice

2.1. Societăţile comerciale .

2.2. Regiile autonome

2.3. Societăţile cooperative

2.4. Grupurile de interes economic (GIE)

2.5. Grupul european de interes economic (GEIE)

2.6. Societatea europeană (societas europeea)

2.7. Societatea cooperativă europeană (SCE)

2.8. Alţi operatori economici prezenţi în piaţă

Secţiunea a 3-a. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale

§1. Incapacităţi

§2. Restricţiile privind dobândirea calităţii de comerciant şi exercitarea activităţii comerciale

2.1. Incompatibilităţile

2.2. Decăderile

2.3. Interdicţiile

2.4. Autorizaţiile

Secţiunea a 4-a. Obligaţiile profesionale ale comercianţilor

§1. Obligaţia de a face publicitate anumitor acte şi informaţii

§2. Obligaţia de a organiza şi conduce propria contabilitate

§3. Obligaţia de a acţiona în limitele unei concurenţe licite

Secţiunea a 5-a. Fondul de comerţ

§1. Noţiunea fondului de comerţ

§2. Elementele constitutive ale fondului de comerţ

§3. Apărarea fondului de comerţ

§4. Actele juridice privind fondul de comerţ

4.1. Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ .

4.2. Aportarea fondului de comerţ cu ocazia constituirii sau majorării capitalului social al unei societăţi comerciale

4.3. Locaţiunea fondului de comerţ (locaţia de gestiune)

4.4. Garanţia reală mobiliară asupra fondului de comerţ

4.5. Uzufructul fondului de comerţ

Secţiunea a 6-a. Auxiliarii comercianţilor

§1. Aspecte introductive

§2. Reprezentarea

§3. Auxiliarii dependenţii

§4. Auxiliarii autonomi

4.1. Mandatarii

4.2. Intermediarii

A. Intermediarii permanenţii

B. Intermediarii ocazionali

Capitolul III. Comercianţii - persoane fizice

Secţiunea 1. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor persoane fizice

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic aplicabil persoanelor fizice autorizate

§1. Comerciantul persoană fizică autorizată (PFA)

§2. Întreprinderile individuale

§3. Întreprinderile familiale

Capitolul IV. Societăţile comerciale

Secţiunea 1. Aspecte introductive privind societăţile comerciale

§1. Reglementare

§2. Noţiunea societăţii comerciale

§3. Formele în care se pot constitui societăţile comerciale

§4. Clasificarea societăţilor comerciale

Secţiunea a 2-a. Constituirea societăţilor comerciale

§1. Actele constitutive ale societăţilor comerciale

§2. Elementele specifice ale contractului de societate

2.1. Aporturile asociaţilor .

2.2. Intenţia de a constitui societatea (affectio societatis)

2.3. Realizarea şi împărţirea beneficiilor

§3. Forma actului constitutiv (contractului de societate)

§4. Cuprinsul actelor constitutive

4.1. Cuprinsul contractului de societate

4.2. Statutul societăţii comerciale

§5. Procedura de constituire a societăţilor comerciale

5.1. Întocmirea actului constitutiv

5.2. Înmatricularea societăţii comerciale în registrul comerţului

§6. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţilor comerciale

6.1. Efectele încălcării cerinţelor legale constatate înainte de înmatricularea societăţii comerciale

6.2. Efectele încălcării cerinţelor legale constatate după înmatricularea societăţii

§7. Personalitatea juridică a societăţii comerciale

7.1. Naţionalitatea societăţii comerciale

7.2. Dreptul de a participa la viaţa economică şi dreptul de a sta în justiţie

Secţiunea a 3-a. Funcţionarea societăţilor comerciale .

§1. Consideraţii introductive

§2. Adunarea generală

2.1. Felurile adunării generale

A. Adunarea ordinară .

B. Adunarea extraordinară

C. Adunarea specială

2.2. Convocarea adunării generale

A. Iniţiativa convocării

B. Conţinutul convocării

C. Comunicarea convocării

2.3. Şedinţa adunării generale

A. Condiţiile de participare

B. Desfăşurarea şedinţei

C. Dreptul de vot şi exercitarea lui

D. Adoptarea hotărârilor

E. Procesul-verbal al şedinţei

2.4. Hotărârile adunării generale

§3. Administrarea şi conducerea societăţilor comerciale

3.1. Reglementările generale ale Noului Cod civil şi Legii nr. 31/1990

3.2. Statutul juridic al administratorilor

A. Calitatea de administrator

B. Condiţiile cerute pentru numirea administratorului

C. Interdicţia cumulului

D. Limitarea cumulului

E. Desemnarea administratorilor

F. Durata funcţiei de administrator

G. Publicarea numirii administratorilor

H. Remunerarea administratorilor

I. Obligaţiile administratorilor

J. Puterile administratorului

K. Încetarea funcţiei de administrator

L. Pluralitatea administratorilor

M. Modul de lucru al administratorilor care nu se află în organe colegiale de administrare

N. Răspunderea administratorilor

§4. Administrarea şi conducerea societăţii comerciale pe acţiuni

4.1. Consideraţii introductive

4.2. Sistemul unitar

A. Consiliul de administraţie

B. Directorii societăţii

4.3. Sistemul dualist de administrare şi conducere a societăţii

A. Directoratul

B. Consiliul de supraveghere

§5. Controlul gestiunii societăţilor comerciale

5.1. Noţiuni generale

5.2. Cenzorii societăţii

5.3. Auditorii financiari

5.4. Controlul asociaţilor asupra gestiunii societăţii .

Secţiunea a 4-a. Particularităţile funcţionării anumitor societăţi comerciale

§1. Particularităţile funcţionării societăţilor în nume colectiv

1.1. Consideraţii introductive

1.2. Controlul gestiunii societăţii

1.3. Drepturile asociaţilor şi obligaţiile asociaţilor

1.4. Cesiunea aportului la capitalul social

1.5. Răspunderea pentru obligaţiile societăţii

§2. Particularităţile funcţionării societăţilor în comandită simplă

§3. Particularităţile funcţionării societăţilor pe acţiuni

3.1. Consideraţii introductive

3.2. Acţiunile emise de societatea pe acţiuni

3.3. Dobândirea propriilor acţiuni

3.4. Drepturile şi obligaţiile acţionarilor

3.5. Obligaţiunile emise de societate

§4. Particularităţile funcţionării societăţilor în comandită pe acţiuni

§5. Particularităţile funcţionării societăţilor cu răspundere limitată .

Secţiunea a 5-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

§1. Consideraţii introductive

§2. Dizolvarea societăţilor comerciale

§3. Cauzele de dizolvare a societăţilor comerciale

3.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii .

3.2. Imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia

3.3. Declararea nulităţii societăţii .

3.4. Hotărârea adunării asociaţilor .

3.5. Hotărârea tribunalului

3.6. Falimentul societăţii

3.7. Alte cauze prevăzute de lege sau actul constitutiv al societăţii

§4. Lichidarea societăţilor comerciale

4.1. Reguli cu caracter imperativ şi principii ce guvernează procedura lichidării societăţilor comerciale

4.2. Numirea lichidatorilor şi predarea gestiunii

4.3. Lichidarea activului şi pasivului societăţii comerciale

4.4. Închiderea lichidării societăţii comerciale

Secţiunea a 6-a. Retragerea şi excluderea asociaţilor

Capitolul V. Alte categorii de comercianţi

Secţiunea 1. Societăţile cooperative

Secţiunea a 2-a. Grupurile de interes economic (GIE)

Secţiunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic (GEIE)

Secţiunea a 4-a. Societatea europeană

§1. Consideraţii introductive

§2. Constituirea societăţii europene

Secţiunea a 5-a. Societatea cooperativă europeană

§1. Consideraţii introductive

§2. Constituirea SCE

Capitolul VI. Obligaţiile comerciale

Secţiunea 1. Despre obligaţii în reglementarea Noului Cod civil

§1. Conceptul de obligaţie. Raportul juridic obligaţional

§2. Izvoarele şi clasificarea obligaţiilor

2.1. Izvoarele obligaţiilor

2.2. Clasificarea obligaţiilor .

Secţiunea a 2-a. Regulile speciale privind obligaţiile comerciale

§1. Concept şi cadru normativ

§2. Încheierea şi executarea contractelor privind activitatea comercială

2.1. Consideraţii introductive

2.2. Oferta de a contracta şi acceptarea ofertei

2.3. Momentul încheierii contractului

2.4. Revocarea ofertei şi a acceptării

2.5. Încheierea contractelor la distanţă

2.6. Importanţa momentului încheierii contractului

§3. Executarea şi prescripţia extinctivă în materia obligaţiilor comerciale

3.1. Preţul în obligaţiile comerciale

3.2. Trăsăturile obligaţiilor comerciale

A. Solidaritatea codebitorilor

B. Punerea în întârziere a debitorului şi curgerea dobânzilor comerciale

C. Acordarea „termenului suplimentar”

3.3. Modalităţi de executare a obligaţiilor

A. Consideraţii introductive

B. Contractele încheiate între profesionişti

C. Contractele au fost încheiate între profesionişti şi autorităţi contractante

3.4. Prescripţia extinctivă în materie comercială .

Secţiunea a 3-a. Specificul obligaţiilor izvorâte din titlurile de valoare

§1. Consideraţii introductive

§2. Executarea obligaţiilor rezultând din titlul de valoare

2.1. Consideraţii introductive .

2.2. Daune-interese

2.3. Garantarea executării obligaţiilor asumate prin titlul de valoare

§3. Ipoteca - garanţie reală a titlurilor de valoare (art. 2343-2479 C.civ.)

3.1. Consideraţii introductive

3.2. Vânzarea bunului ipotecat

3.3. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

§4. Gajul (art. 2480-2494 C.civ.)

§5. Garanţii specifice

Secţiunea a 4-a. Norme procedurale în materie comercială

§1. Reguli speciale privind competenţa instanţelor de judecată şi citarea părţilor .

§2. Proba obligaţiilor comerciale

2.1. Consideraţii introductive

2.2. Înscrisurile

A. Înscrisul autentic

B. Înscrisul sub semnătură privată

C. Registrele profesioniştilor

D. Facturile acceptate

E. Corespondenţa comercială

F. Înscrisurile în formă electronică

G. Proba cu martori

Capitolul VII. Contracte privind activitate comercială

Secţiunea 1. Contractul de vânzare

§1. Noţiunea şi caractere juridice ale contractului de vânzare comercială

§2. Condiţiile de validitate a contractului de vânzare comercială

2.1. Noţiuni generale

2.2. Consimţământul părţilor. Promisiunea de vânzare

A. Consimţământul părţilor

B. Promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare

C. Promisiunea bilaterală de vânzare

D. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare

2.3. Capacitatea juridică a părţilor

A. Incapacităţi speciale de a cumpăra

B. Incapacităţi speciale de a vinde

C. Interdicţii speciale privind încheierea contractului de vânzare

2.4. Obiectul contractului de vânzare

A. Consideraţii generale

B. Lucrul vândut

C. Preţul

2.5. Cauza în contractul de vânzare

§3. Efectele contractului de vânzare comercială

3.1. Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor de la vânzător la cumpărător

A. Reguli generale stabilite de Codul civil

B. Cazuri de transmitere a dreptului de proprietate ulterior încheierii contractului de vânzare

3.2. Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile vânzătorului .

B. Obligaţiile cumpărătorului

§4. Varietăţi de vânzare-cumpărare

4.1. Vânzarea cu grămada

4.2. Vânzarea după greutate, număr sau măsură (în Codul civil din 1864)

4.3. Vânzarea pe încercate

4.4. Vânzarea cu pact de răscumpărare (art. 1758 şi urm. C.civ.)

Secţiunea a 2-a. Contractul de furnizare

§1. Noţiune. Caractere juridice

§2. Condiţii de validitate

§3. Efecte

§4. Subcontractarea

Secţiunea a 3-a. Contractul de report

§1. Noţiune. Caractere juridice

§2. Condiţii de validitate

§3. Efectele contractului de report

Secţiunea a 4-a. Contractul de mandat

§1. Consideraţii introductive

1.1. Reprezentarea în acte juridice

1.2. Noţiune. Caractere juridice

§2. Contractul de mandat cu reprezentare

2.1. Noţiune

2.2. Condiţii de validitate

2.3. Efecte juridice

A. Efectele în raporturile dintre mandatar şi mandant

B. Efectele în raporturile dintre mandant şi terţi

2.4. Încetare

§3. Contractul de mandat fără reprezentare

3.1. Noţiune. Aplicaţii

3.2. Reguli

Secţiunea a 5-a. Contractul de comision

§1. Noţiune. Caractere juridice

§2. Condiţii de validitate

§3. Efectele contractului

3.1. Efecte în raporturile dintre comitent şi comisionar

A. Executarea mandatului acordat de comitent

B. Obligaţia de a da socoteală cu privire la mandatul executat

C. Obligaţia comisionarului de a executa personal mandatul încredinţat

D. Obligaţia de achitare a remuneraţiei cuvenite comisionarului

E. Obligaţia de plată a cheltuielilor efectuate de comisionar în executarea împuternicirii

F. Obligaţia de dezdăunare a comisionarului

3.2. Efecte în raporturile dintre comisionar şi terţi

§4. Încetarea contractului

Secţiunea a 6-a. Contractul de consignaţie

§1. Noţiune. Caractere juridice

§2. Condiţii de validitate

§3. Efectele contractului

3.1. Efecte în raporturile dintre consignant şi consignatar

A. Obligaţiile consignatarului

B. Obligaţiile consignantului

3.2. Efecte ale executării contractului de consignaţie în raporturile dintre consignatar

§4. Încetarea contractului

Secţiunea a 7-a. Contractul de agenţie

§1. Noţiune. Caractere juridice

§2. Condiţii de validitate

§3. Efectele contractului

3.1. Efectele contractului în raporturile dintre agent şi comitent

A. Obligaţiile şi drepturile agentului

B. Obligaţiile comitentului

3.2. Efecte faţă de terţi

§4. Încetarea contractului de agenţie

Secţiunea a 8-a. Contractul de intermediere

§1. Noţiune. Caractere juridice

§2. Efectele contractului

2.1. Obligaţiile intermediarului

A. Obligaţia de a găsi client

B. Obligaţia de a informa clientul

2.2. Obligaţiile clientului

A. Obligaţia de a-i furniza intermediarului informaţiile necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii de mijlocire

B. Obligaţia de a-i comunica intermediarului încheierea contractului cu partenerul

C. Obligaţia de a-l remunera pe intermediar

D. Obligaţia de a-i restitui intermediarului cheltuielile făcute în procesul de mijlocire

Secţiunea a 9-a. Operaţiunile de leasing şi contractul de leasing

§1. Terminologie

§2. Operaţiunea de leasing

2.1. Caracteristicile operaţiunilor de leasing

2.2. Obiectul operaţiunilor de leasing

§3. Contractul de leasing

3.1. Noţiune. Caractere juridice

3.2. Formele contractului de leasing

3.3. Condiţiile de validitate ale contractului de leasing

3.4. Efectele contractului

A. Obligaţiile locatorului/finanţatorului

B. Obligaţiile utilizatorului

3.5. Încetarea contractului de leasing

A. Încetarea contractului de leasing înaintea termenului

B. Încetarea contractului de leasing la termen

Secţiunea a 10-a. Activitatea de asigurări şi contractul de asigurare

§1. Noţiune şi caractere juridice

§2. Părţile contractului de asigurare

2.1. Asiguratul

2.2. Asigurătorul

2.3. Intermediarii în asigurări

A. Agentul de asigurare

B. Brokerul de asigurare .

§3. Obiectul şi cauza contractului de asigurare

3.1. Obiectul contractului de asigurare

3.2. Cauza contractului de asigurare CASCO

§4. Procedura negocierii şi încheierii contractului de asigurare

§5. Elementele specifice contractului de asigurare

5.1. Interesul asigurat

5.2. Riscul

5.3. Cazul asigurat

5.4. Prima de asigurare

5.5. Suma asigurată

5.6. Indemnizaţia de asigurare

§6. Efectele contractului de asigurare

6.1. Efectele contractului de asigurare până la momentul producerii cazului asigurat

A. Obligaţiile asiguratului

B. Drepturile asiguratului

C. Obligaţiile şi drepturile asigurătorului

6.2. Efectele contractului de asigurare CASCO după producerea evenimentului asigurat

A. Drepturile şi obligaţiile asiguratului după sinistru

B. Drepturile şi obligaţiile asigurătorului după sinistru

§7. Încetarea contractului de asigurare

Secţiunea a 11-a. Activitatea bancară şi contractele bancare

§1. Consideraţii introductive

§2. Contul curent

2.1. Contractul de cont curent

A. Efectele contractului de cont curent

B. Încheierea contului şi încetarea contractului de cont curent

2.2. Contractul de cont bancar curent

A. Noţiune

B. Efectele contractului de cont bancar curent

C. Încetarea contractului de cont bancar curent

2.3. Particularităţi ale obiectului contractului de cont curent

§3. Consideraţii finale

3.1. Despre contractul bancar de depozit de fonduri

3.2. Despre contractul de card bancar

Secţiunea a 12-a. Activitatea bursieră şi contracte bursiere

§1. Consideraţii introductive asupra particularităţilor activităţii bursiere

1.1. Societatea de brokeraj

1.2. Brokerii

§2. Tranzacţionarea şi încheierea contractelor de bursă

2.1. Condiţiile speciale pentru tranzacţionarea şi încheierea contractelor de bursă

2.2. Contractul de bursă

Capitolul VIII. Titlurile de valoare

(...)

ISBN: 978-606-18-0212-8
Titlul cartii: Drept comercial roman
Autor (i):: Dumitrescu Aida Diana, Stefan Mihaila
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 11 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 416

by Admin 2013, 12 Jun 2013

Autorii prezintă şi explică concepte de drept comercial cu caracter de noutate, analizează ultimele noutăţi legislative în materie şi introduc în discuţie, argumentat, puncte de vedere de natură să motiveze poziţionările specialiştilor.