Limba: RO
Currency: RON
 • USD
 • EUR
 • AED
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • EGP
 • HUF
 • INR
 • MDL
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • RSD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • UAH
 • JPY
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Anastasiu Crisu: Drept procesual penal - editia a 4-a, 2013

Code: 978-606-678-624-9 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

Comiterea unei infracţiuni obligă statul să stabilească împrejurările care au determinat-o, să-l identifice pe făptuitor, pentru a se dispune în final, dacă este cazul, aplicarea unei pedepse prevăzute de legea penală.

Celui care a comis infracţiunea nu i se poate aplica o pedeapsă prevăzută de legea penală până când nu este condamnat de o autoritate judiciară, condamnare dispusă potrivit unor norme special instituite, pe care cel desemnat să le aplice este obligat să le respecte. Aplicarea pedepselor şi a altor măsuri prevăzute de legea penală este de competenţa autorităţilor pe care societatea le-a împuternicit în mod special şi care desfăşoară activităţi prin care se realizează tragerea la răspundere penală a infractorilor, conform unui interes general. Dreptul de a pedepsi se exercită prin anumite organe sau funcţii care au misiunea de a constata culpabilitatea infractorilor şi de a pronunţa pedeapsa, organe ce aparţin puterii judecătoreşti.

Descoperirea infracţiunilor, identificarea şi prinderea infractorilor, strângerea şi administrarea probelor, tragerea la răspundere penală constituie o activitate complexă, desfăşurată de organele specializate ale statului, denumită proces penal

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-624-9
Titlul cartii: Drept procesual penal - editia a 4-a, 2013
Autor (i):: Anastasiu Crisu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Examene
Data aparitiei: 12 Iulie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 776
Price: 97.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN CUPRINS:

PARTEA I. PARTEA GENERALA

Titlul I. Noţiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal şi ştiinţa dreptului procesual penal

Capitolul I. Procesul penal

Secţiunea 1. Noţiunea de proces penal

Secţiunea a 2-a. Elementele definitorii ale procesului penal

Secţiunea a 3-a. Structura procesului penal. Noţiunea de fază procesuală

Secţiunea a 4-a. Sisteme de proces penal

Secţiunea a 5-a. Organele judiciare competente să desfăşoare activităţi procesuale în fazele procesului penal

Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept. legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Terminologie

Secţiunea a 3-a. Obiectul dreptului procesual penal

Secţiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal

Secţiunea a 5-a. Scopul dreptului procesual penal

Secţiunea a 6-a. Importanţa dreptului procesual penal

Secţiunea a 7-a. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

Secţiunea a 8-a. Norme, fapte şi raporturi juridice procesual penale

Secţiunea a 9-a. Faptele juridice procesual penale

Secţiunea a 10-a. Raporturile juridice procesual penale

Capitolul al III-lea. ştiinţa dreptului procesual penal

Secţiunea 1. Noţiune şi obiect

Secţiunea a 2-a. Structura ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 3-a. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 4-a. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 5-a. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 6-a. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe

Titlul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal

Capitolul I. Noţiune

Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal

Secţiunea 1. Noţiunea şi necesitatea interpretării

Secţiunea a 2-a. Felurile (genurile) interpretării

Secţiunea a 3-a. Metodele interpretării normelor juridice

Secţiunea a 4-a. Rezultatele interpretării

Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu şi în timp

Secţiunea 1. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii procesual penale române în timp

Ttitlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal

Capitolul I. Noţiune

Capitolul al II-lea. sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal

Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului penal

Secţiunea a 2-a. Principiul oficialităţii procesului penal

Secţiunea a 3-a. Principiul aflării adevărului

Secţiunea a 4-a. Principiul rolului activ al organelor judiciare

Secţiunea a 5-a. Principiul garantării libertăţii persoanei_

Secţiunea a 6-a. Respectarea demnităţii umane

Secţiunea a 7-a. Garantarea dreptului la apărare

Secţiunea a 8-a. Limba în care se desfăşoară procesul penal

Secţiunea a 9-a. Prezumţia de nevinovăţie

Secţiunea a 10-a. Egalitatea persoanelor în procesul penal

Secţiunea a 11-a. Operativitatea în procesul penal

Secţiunea a 12-a. Dreptul la un proces echitabil

Secţiunea a 13-a. Interdependenţa principiilor fundamentale ale procesului penal

Ttitlul al IV-lea. Participanţii în procesul penal

Capitolul I. Consideraţii generale

Secţiunea 1. Noţiunea de participanţi

Secţiunea a 2-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali

Capitolul al II-lea. organele judiciare

Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Ministerul Public

Secţiunea a 3-a. Statutul judecătorilor şi procurorilor

Secţiunea a 4-a. Organele de cercetare penală

Capitolul al III-lea. Părţile în procesul penal

Secţiunea 1. Învinuitul

Secţiunea a 2-a. Inculpatul

Secţiunea a 3-a. Partea vătămată

Secţiunea a 4-a. Partea civilă

Secţiunea a 5-a. Partea responsabilă civilmente

Secţiunea a 6-a. Apărătorul în procesul penal

Ttitlul al V-lea. Acţiunile în procesul penal

Capitolul I. Acţiunea în justiţie

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie

Secţiunea a 3-a. Factorii acţiunii în justiţie

Capitolul al II-lea. Acţiunea penală

Secţiunea 1. Obiectul acţiunii penale

Secţiunea a 2-a. Subiecţii acţiunii penale

Secţiunea a 3-a. Trăsăturile acţiunii penale

Secţiunea a 4-a. Momentele desfăşurării acţiunii penale

Secţiunea a 5-a. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală (art. 10 CPP)

Capitolul al III-lea. Acţiunea civilă

Secţiunea 1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Elementele acţiunii civile

Secţiunea a 3-a. Repararea daunelor morale

Secţiunea a 4-a. Subiecţii acţiunii civile

Secţiunea a 5-a. Punerea în mişcare a acţiunii civile

Secţiunea a 6-a. Exercitarea acţiunii civile

Secţiunea a 7-a. Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile

Secţiunea a 8-a. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă

Titlul al VI-lea. Competenţa în materie penală

Capitolul I. Noţiunea de competenţă şi formele ei procesual penale

Secţiunea 1. Noţiunea şi importanţa competenţei în materie penală

Secţiunea a 2-a. Formele competenţei în materie penală

Capitolul al II-lea. Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea 1. Competenţa judecătoriilor

Secţiunea a 2-a. Competenţa tribunalelo

Secţiunea a 3-a. Competenţa curţii de apel

Secţiunea a 4-a. Competenţa instanţelor militare

Secţiunea a 5-a. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenţa în materie penală

Secţiunea 1. Prorogarea de competenţă_

Secţiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

Secţiunea a 3-a. Declinarea de competenţă, conflictele de competenţă şi excepţiile de necompetenţă

Secţiunea a 4-a. Strămutarea cauzelor penale

Ttitlul al VII-lea. Probele şi mijloacele de probă

Capitolul I. Noţiune

Capitolul al II-lea. Importanţa şi istoricul instituţiei probelor în procesul penal

Capitolul al III-lea. Probele

Secţiunea 1. Clasificarea probelor

Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii

Secţiunea a 3-a. Administrarea probelor. Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor

Secţiunea a 4-a. Sarcina probaţiunii

Secţiunea a 5-a. Aprecierea probelor

Capitolul al IV-lea. Mijloacele de probă

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

Secţiunea a 3-a. Declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Secţiunea a 4-a. Declaraţiile martorilor

Secţiunea a 5-a. Confruntarea

Secţiunea a 6-a. Folosirea interpreţilor

Secţiunea a 7-a. Înscrisurile

Secţiunea a 8-a. Interceptările şi înregistrările audio sau video

Secţiunea a 9-a. Mijloacele materiale de probă

Secţiunea a 10-a. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor, a mijloacelor materiale de probă şi a fotografiilor

Secţiunea a 11-a. Percheziţia

Secţiunea a 12-a. Cercetarea la faţa locului

Secţiunea a 13-a. Reconstituirea

Secţiunea a 14-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele

Capitolul al V-lea. Instituţii în legătură cu administrarea probelor în procesul penal

Secţiunea 1. Comisia rogatorie

Secţiunea a 2-a. Delegarea

Secţiunea a 3-a. Martorii asistenţi

Titlul al VIII-lea. Măsurile procesuale

Capitolul I. Noţiune. Clasificare

Capitolul al II-lea. Măsurile preventive

Secţiunea 1. Natura juridică a măsurilor preventive

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii generale privind măsurile preventive

Secţiunea a 3-a. Măsurile preventive privite în special

Secţiunea a 4-a. Liberarea provizorie

Capitolul al III-lea. Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă

Secţiunea 1. Luarea măsurilor de ocrotire

Secţiunea a 2-a. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul desfăşurării procesului penal

Capitolul al IV-lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii

Secţiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

Titlul al IX-lea. Actele procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Actele procesuale şi actele procedurale

Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural

Secţiunea a 2-a. Actele procesuale şi actele procedurale comune

Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul al II-lea. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele procedurale

Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară

PARTEA A II-A. PARTEA SPECIALA

Titlul I. urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul al II-lea. organele de urmărire penală şi competenţa acestora_

Capitolul al III-lea. supravegherea exercitată de către procuror

Capitolul al IV-lea. efectuarea urmăririi penale

Capitolul al V-lea. trimiterea în judecată

Capitolul al VI-lea. Reluarea urmăririi penale

Capitolul al VII-lea. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală

Titlul al II-lea. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale privind judecata

Capitolul al II-lea. Judecata în primă instanţă

Capitolul al III-lea. Căile de atac ordinare

Capitolul al IV-lea. Căile extraordinare de atac

Titlul al III-lea. executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotărârilor penale

Capitolul al II-lea. Punerea în executare a pedepselor principale

Capitolul al III-lea. Punerea în executare a pedepselor complementare

Capitolul al IV-lea. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Capitolul al V-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 CP

Capitolul al VI-lea. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Capitolul al VII-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul al VIII-lea. schimbări în executarea unor hotărâri

Capitolul al IX-lea. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de executare

Capitolul al X-lea. Contestaţia la executare

Titlul al IV-lea. Proceduri speciale

Capitolul I. Consideraţii generale privind procedurile speciale

Capitolul al II-lea. urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul al IV-lea. Procedura în cauzele cu infractori minori_

Capitolul al V-lea. Procedura dării în urmărire

Capitolul al VI-lea. Procedura reabilitării judecătoreşti

Capitolul al VII-lea. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Capitolul al VIII-lea. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare

Capitolul al IX-lea. Asistenţa judiciară internaţională

(...)

ISBN: 978-606-678-624-9
Titlul cartii: Drept procesual penal - editia a 4-a, 2013
Autor (i):: Anastasiu Crisu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Examene
Data aparitiei: 12 Iulie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 776

by Admin, 23 Jul 2013

Cartea asigura cunostintele necesare studentilor, cat si absolventilor facultatilor de drept, participanti la cursuri de admitere in magistratura, avocatura sau alte profesii juridice.

 

 

 
 

Recent adaugate

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Admitere Barou 2017 | Organizarea si Exercitarea profesiei de Avocat. Sinteze si Grile

Admitere Barou 2017 | Organizarea si Exercitarea profesiei de Avocat. Sinteze si Grile

-20%
Price: 39.20 Lei
List Price: 49.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 39.20 Lei
List Price: 49.00 Lei
Discount: 9.80 Lei (20.00%)
Teste grilă – Organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Teste grilă – Organizarea și exercitarea profesiei de avocat

-10%
Price: 31.50 Lei
List Price: 35.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.50 Lei
List Price: 35.00 Lei
Discount: 3.50 Lei (10.00%)
Cresterea Crapului - Colectia Ferma (Acvacultura, Piscicultura)

Cresterea Crapului - Colectia Ferma (Acvacultura, Piscicultura)

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)
Drept Penal. Partea Speciala. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in AVOCATURA, MAGISTRATURA si alte profesii juridice | 2015

Drept Penal. Partea Speciala. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in AVOCATURA, MAGISTRATURA si alte profesii juridice | 2015

-20%
Price: 71.20 Lei
List Price: 89.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 71.20 Lei
List Price: 89.00 Lei
Discount: 17.80 Lei (20.00%)

Vandute recent

Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

-20%
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
Discount: 4.40 Lei (20.00%)
Productia, reproductia si ameliorarea taurinelor | Vol. IV: Tehnologia de exploatare a taurinelor pentru productia de lapte

Productia, reproductia si ameliorarea taurinelor | Vol. IV: Tehnologia de exploatare a taurinelor pentru productia de lapte

-20%
Price: 48.00 Lei
List Price: 60.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 48.00 Lei
List Price: 60.00 Lei
Discount: 12.00 Lei (20.00%)

Top vanzari

Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

-20%
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
Discount: 4.40 Lei (20.00%)
Productia, reproductia si ameliorarea taurinelor | Vol. IV: Tehnologia de exploatare a taurinelor pentru productia de lapte

Productia, reproductia si ameliorarea taurinelor | Vol. IV: Tehnologia de exploatare a taurinelor pentru productia de lapte

-20%
Price: 48.00 Lei
List Price: 60.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 48.00 Lei
List Price: 60.00 Lei
Discount: 12.00 Lei (20.00%)