Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații. Editia 3 | Formulare si modele juridice

Code: 978-606-18-0216-6 | Rating: Rating: 08
Descriere

(...)

Cu toate că autorii au ținut seama de actele normative în vigoare și cu toate modificările până la publicarea acestei a treia ediții a Cărții de contracte, trebuie avut în vedere că modelele prezentate în acest volum sunt supuse unui perpetuu proces de schimbare, datorat modificărilor legislației. Pentru a diminua efectele acestor modificări, modelele de contracte au fost redactate întro manieră generală şi cât mai apropiată de realitate.

(...) Modelele de contracte, precum și comentariile aferente acestora au fost astfel actualizate, ținându-se cont de actele normative în vigoare până la data de 20 iunie 2013.

Prof. Dr. Jörg Menzer

București, 25 iunie 2013

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0216-6
Titlul cartii: Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații. Editia 3 | Formulare si modele juridice
Autor (i):: Coord. Dr. Jörg K. Menzer, s.a.
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 31 Iulie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 608
Price: 169.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Notă asupra ediţiei a 3-a

Cuvânt-înainte

Abrevieri

1. SOCIETĂŢI

A. Societăţi pe acţiuni 1. Contractul de vânzare de acţiuni

2. Declaraţia administratorului privind îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea funcţiei

3. Convocarea adunării generale a acţionarilor

4. Ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor

5. Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor

6. Actul constitutiv al unei societăţi în comandită pe acţiuni

B. Societăţi cu răspundere limitată

7. Actul constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată

8. Actul constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic

9. Contractul de administrare a unei societăţi

10. Hotărârea adunării generale a asociaţilor pentru modificarea actului constitutiv

11. Hotărârea adunării generale a asociaţilor pentru numirea administratorilor

12. Hotărârea asociatului unic/ adunării generale pentru majorarea/reducerea capitalului social

13. Hotărârea asociaţilor privind constituirea unei societăţi cu răspundere limitată

14. Contractul de cesiune de părţi sociale

15. Contractul de ipotecă mobiliară asupra părţilor sociale

16. Convenţia privind retragerea unui asociat din societate

C. Societăţi de persoane

17. Actul constitutiv al unei societăţi în nume colectiv

18. Actul constitutiv al unei societăţi în comandită simplă

19. Contractul de societate simplă

D. Cooperarea între societăţi

20. Contractul de joint-venture

21. Contractul de asociere în participaţie

22. Contractul de societate agricolă

23. Statutul de societate agricolă

24. Proiectul de fuziune

2. ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

25. Actul constitutiv al asociaţiei

26. Actul constitutiv al fundaţiei

27. Statutul de asociaţie

28. Statutul de fundaţie

29. Hotărârea de constituire a asociaţiei

30. Hotărârea de constituire a fundaţiei

31. Cererea pentru înscrierea asociaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

32. Cererea pentru înscrierea fundaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

3. CONTRACTE CIVILE

A. Contracte translative de proprietate

33. Antecontractul de vânzare a unui imobil

34. Contractul de vânzare a unui teren

35. Contractul de vânzare a unei hale de producţie

36. Contractul de vânzare a unui fond de comerţ

37. Contractul de vânzare a unor bunuri

38. Contractul de vânzare a unor mărfuri

39. Contractul de cesiune de creanţă

40. Contractul de donaţie

41. Declaraţia notarială cu privire la recunoaşterea datoriei la contractele de vânzare

42. Contractul de întreţinere

43. Contractul de rentă viageră

B. Contracte de cedare a folosinţei bunurilor

44. Contractul de închiriere a locuinţei

45. Convenţia de reziliere a contractului de închiriere a unei locuinţe

46. Contractul de închiriere a unui spaţiu

47. Contractul de arendare

48. Contractul de concesiune bunuri proprietate publică

49. Contractul de comodat

50. Contractul de constituire a unui drept de superficie

51. Contractul de constituire a unui drept de uzufruct

C. Contracte de leasing

52. Contractul de leasing financiar mobiliar

53. Contractul de leasing operaţional mobiliar

D. Contracte de garanţie

54. Contractul de ipotecă imobiliară

55. Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creanţă

56. Contractul de fideiusiune

57. Contractul de garanţie a gestionarului

58. Contractul de escrow

E. Contracte de prestări servicii

59. Contractul de antrepriză

60. Contractul de prestări servicii financiar-contabile

61. Contractul de prestări servicii de consultanţă fiscală

62. Contractul de prestări servicii de audit financiar .

63. Contractul de punere la dispoziţie de personal

64. Contractul de webdesign şi asistenţă tehnică

65. Contractul de transport rutier de mărfuri

66. Contractul de prelucrare în lohn

67. Contractul de factoring

68. Contractul de publicitate

69. Contractul de impresariat artistic

70. Contractul de consulting-engineering

71. Contractul de distribuţie exclusivă/ neexclusivă

72. Contractul de utilizare a unui program pentru calculator

73. Contractul de webhosting

F. Contracte de mandat şi intermediere

74. Procura specială

75. Contractul de mandat cu reprezentare

76. Contractul de intermediere imobiliară

77. Contractul de comision

G. Contracte în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale

78. Contractul de licenţă a mărcii .

79. Contractul de licenţă desen/model industrial .

80. Contractul de editare

81. Contractul de editare la comandă

82. Contractul de franciză

H. Contracte în domeniul dreptului muncii

83. Contractul individual de muncă

84. Anexa la contractul individual de muncă

85. Acordul privind încetarea contractului individual de muncă

86. Decizia de încetare a contractului individual de muncă

87. Decizia de sancţionare disciplinară

88. Fişa postului

89. Act adiţional la contractul individual de muncă

90. Contractul de ucenicie la locul de muncă

I. Alte contracte

91. Contractul de sponsorizare

92. Contractul de mecenat

93. Contractul de barter

94. Contractul de tranzacţie

95. Contractul de depozit

96. Contractul de voluntariat

97. Convenţia de remitere a datoriei

98. Contractul de fiducie

99. Contractul de furnizare

100. Contractul de agenţie

4. CLAUZE CONTRACTUALE

101. Clauza privind identitatea părţilor

102. Preambul

103. Pactul comisoriu

104. Clauza penală

105. Forţa majoră.

106. Clauza de confidenţialitate

107. Clauza compromisorie

108. Nulitatea parţială a contractului

109. Clauza privind inflaţia

110. Dreptul aplicabil. Instanţa competentă

111. Clauzele standard şi neuzuale

112. Clauza de impreviziune

113. Notificări .

114. Dispoziţii finale

ISBN: 978-606-18-0216-6
Titlul cartii: Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații. Editia 3 | Formulare si modele juridice
Autor (i):: Coord. Dr. Jörg K. Menzer, s.a.
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 31 Iulie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 608

by Client mag 2013, 28 Aug 2013

Numărul mare de avocaţi implicaţi în redactarea prezentei ediţii a fost determinat de dorinţa de a transpune în toate contractele experienţa specifică a fiecăruia dintre autori pe diverse domenii de specializare.