Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept constitutional 2013 | Autor: Deaconu Stefan

Code: 978-606-18-0234-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

Ediția de față a cursului de Drept constituțional elaborat de profesorul Ștefan DEACONU reprezintă o sursă importantă de informaţie pentru cei interesaţi de fenomenul constituţionalismului şi instituţiile constituţionale, în ansamblu.

Pe lângă instituţiile clasice ale dreptului constituţional, cursul tratează teme relativ noi pentru ramura dreptului constituţional, precum: raportul dintre ordinea juridică naţio¬nală şi ordinea juridică a Uniunii Europene, ideea de constituţionalism la nivelul statelor membre ale UE, cetăţenia UE, corelaţia dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români şi drepturile şi libertăţile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE, partidele politice de la nivelul UE sau natura juridică a UE.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0234-0
Titlul cartii: Drept constitutional 2013
Autor (i):: Deaconu Stefan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 4 septembrie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 280
Price: 49.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Organizarea statală a puterii

Secţiunea I. Popor, naţiune, putere de stat, puteri publice

Secţiunea a II-a. Relaţia putere politică – putere de stat

Secţiunea a III-a. Trăsăturile generale ale puterii organizate statal. Deosebirile de alte puteri

§1. Caracterul de putere

§2. Caracterul social al puterii statale

§3. Puterea de stat este o putere de constrângere

§4. Puterea de stat este puterea de a exprima şi realiza voinţa guvernanţilor ca voinţă general-obligatorie

§5. Caracterul organizat al puterii statale

§6. Suveranitatea puterii de stat

Secţiunea a IV-a. Separaţia puterilor, echilibrul puterilor, colaborarea puterilor

§1. Originile teoriei separaţiei puterilor

§2. Teoria clasică a separaţiei puterilor în stat

§3. Evoluţia explicaţiilor privind separaţia/echilibrul puterilor în stat

§4. Organizarea statală contemporană a puterii politice

Secţiunea a V-a. Consacrarea separaţiei puterilor în stat în Constituţia României

Secţiunea a VI-a. Sinteza consideraţiilor expuse privind separaţia/echilibrul puterilor

Bibliografi e la Capitolul I

Capitolul II. Partidele politice

Secţiunea I. Noţiunea de partid politic

§1. Partidele politice şi libertatea de asociere

§2. Partidele politice şi alte forme de asociere

§3. Reguli juridice specifi ce partidelor politice

§4. Defi niţia partidului politic

Secţiunea a II-a. Scopul asocierii cetăţenilor în partide politice. Funcţiile partidelor politice

Secţiunea a III-a. Categorii şi variante de partide politice

§1. Partide confesionale, partide regionale, partide naţionale, partide de clasă, partide etnice

§2. Partide democratice, partide liberale, partide conservatoare, partide social-democratice, partide de stânga, partide de centru, partide de dreapta .

§3. Partide de cadre şi partide de mase

§4. Partide suple şi partide rigide

§5. Partide unice, partide unifi cate, partide dominante

§6. Sisteme de partide politice

Secţiunea a IV-a. Partidele politice în România

§1. Scurt istoric al evoluţiei partidelor politice în România

§2. Pluripartidismul în România după Revoluţia din Decembrie 1989

Secţiunea a V-a. Câteva exigenţe juridice privind partidele politice

Bibliografie la Capitolul II

Capitolul III. Teoria statului

Secţiunea I. Defi niţia statului şi evoluţia sa istorică .

§1. Defi niţia juridică a conceptului de stat

1.1. Concept interdisciplinar

1.2. Statul ca subiect de drept

1.3. Statul ca putere politică organizată

1.4. Statul ca instituţie

1.5. Statul ca ordine juridică

1.6. Defi niţia statului

§2. Etapele formării statului

2.1. Apariţia statului în sens modern

a. Statul feudal

b. Statul absolutist

c. Statul de drept şi naţional

d. Statul de drept şi social

2.2. Evoluţia sistemului juridic

Secţiunea a II-a. Legitimitatea şi funcţiile statului .

§1. Conceptul de legitimitate a statului

1.1. Originea puterii de stat

1.2. Justifi carea modernă a legitimităţii statului

1.3. Controverse doctrinare legate de conceptul de legitimitate a statului

§2. Conceptul de funcţii ale statului

2.1. Raportul dintre funcţiile statului şi actele juridice

2.2. Clasifi carea funcţiilor statului

Secţiunea a III-a. Elementele statului

§1. Populaţia

1.1. Populaţie şi popor

1.2. Populaţie şi naţiune

1.3. Populaţie şi cetăţenie

§2. Teritoriul

2.1. Teritoriul – element constitutiv indispensabil al statului

2.2. Teritoriul – condiţie a statului

2.3. Delimitarea geografi că a teritoriului

§3. Suveranitatea

3.1. Terminologie

3.2. Evoluţie istorică

3.3. Suveranitatea poporului şi suveranitatea naţională

3.4. Titularul suveranităţii înţelese ca putere de stat

3.5. Defi niţia suveranităţii de stat

Secţiunea a IV-a. Forma de guvernământ

§1. Monarhia

§2. Republica

§3. Evoluţia formei de guvernământ a statului modern român

Secţiunea a V-a. Structura de stat

§1. Noţiunea de structură (formă) de stat

§2. Formele structurii de stat

2.1. Statul unitar (simplu)

2.2. Statul federativ (compus, unional)

§3. Asociaţiile de stat

3.1. Uniunea personală

3.2. Uniunea reală

3.3. Confederaţia de state

Secţiunea a VI-a. Organizarea administrativă a teritoriului

§1. Noţiunea şi importanţa organizării administrative a teritoriului

§2. Organizarea administrativă actuală a teritoriului României

2.1. Scurt istoric

2.2. Unităţile administrativ-teritoriale din România

a. Judeţul

b. Oraşul

c. Comuna

d. Staţiunile balneoclimaterice

e. Satele şi cătunele

Secţiunea a VII-a. Caracterele statului român

§1. România – stat naţional

§2. România – stat suveran şi independent

§3. România – stat unitar şi indivizibil

§4. România – stat de drept, democratic şi social .

Bibliografi e la Capitolul III

Capitolul IV. Sistemul electoral

Secţiunea I. Consideraţii generale .

Secţiunea a II-a. Drepturile electorale ale cetăţenilor români

§1. Unele consideraţii generale privind drepturile exclusiv politice

1.1. Sfera drepturilor electorale

1.2. Dreptul de a alege

1.3. Dreptul de a fi ales

1.4. Dreptul de revocare

1.5. Drepturile electorale ale cetăţenilor români în contextul european

§2. Dreptul de vot

2.1. Universalitatea votului

a. Votul cenzitar

b. Votul capacitar .

2.2. Egalitatea votului

2.3. Votul direct

2.4. Secretul votului

2.5. Votul liber exprimat

§3. Dreptul de a fi ales

Secţiunea a III-a. Scrutinul

§1. Concept

§2. Clasifi carea sistemelor electorale

2.1. Sistemul majoritar

2.2. Sistemul reprezentării proporţionale

2.3. Sisteme electorale mixte

a. Sistemul înrudirilor („des apparentements”)

b. Sistemul german al buletinului dublu

§3. Categorii de scrutin

3.1. Tipuri de propuneri de candidaţi

a. Scrutin uninominal

b. Scrutin de listă

c. Unul sau două tururi de scrutin.

§4. Avantajele şi dezavantajele scrutinului de listă

§5. Avantajele şi dezavantajele scrutinului uninominal

Secţiunea a IV-a. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor

§1. Stabilirea datei alegerilor

§2. Stabilirea numărului, delimitarea şi numerotarea circumscrip ţiilor electorale şi a colegiilor electorale

§3. Listele electorale. Cărţile de alegător. Registrul electoral

3.1. Listele electorale

3.2. Cărţile de alegător

§4. Birourile şi ofi ciile electorale

§5. Secţiile de votare

§6. Propunerea candidaturilor

§7. Buletinele de vot. Semnele electorale. Ştampilele electorale

§8. Campania electorală

§9. Desfăşurarea votării

Secţiunea a V-a. Stabilirea rezultatelor votării. Atribuirea mandatelor

§1. Stabilirea rezultatelor votării la secţia de votare

§2. Rolul Biroului Electoral Central şi al biroului electoral de circumscripţie în stabilirea rezultatelor votării

§3. Atribuirea mandatelor

3.1. Sisteme de atribuire a mandatelor parlamentare

3.2. Atribuirea mandatului de Preşedinte al României

3.3. Distribuirea şi atribuirea mandatelor pentru Camera Deputaţilor şi Senat

a. Distribuirea mandatelor la Camera Deputaţilor şi Senat

b. Atribuirea mandatelor deputaţilor şi senatorilor

§4. Alte reguli electorale

Bibliografi e la Capitolul IV

Capitolul V. Referendumul

Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Instrumentele democraţiei semi-directe în Constituţia României

§1. Iniţiativa populară

§2. Referendum şi plebiscit (terminologie)

§3. Tipuri de referendum

§4. Consacrarea referendumului în Constituţia României

§5. Regimul juridic al referendumului .

Bibliografi e la Capitolul V.

Capitolul VI. Parlamentul

Secţiunea I. Generalităţi. Caracterizarea parlamentului

Secţiunea a II-a. Funcţiile parlamentului

§1. Prezentare generală a funcţiilor parlamentului

1.1. Funcţia deliberativă

1.2. Funcţia constituantă

1.3. Funcţia jurisdicţională

§2. Clasifi carea funcţiilor

2.1. Funcţia legislativă a parlamentului

2.2. Stabilirea direcţiilor principale ale activităţii social-economice, culturale, statale şi juridice

2.3. Alegerea, formarea, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorităţi statale

2.4. Controlul parlamentar

a. Controlul parlamentar exercitat prin dări de seamă, mesaje, rapoarte, programe

b. Controlul exercitat prin comisiile parlamentare

c. Controlul exercitat prin întrebări şi interpelări

d. Dreptul deputaţilor şi senatorilor de a cere şi obţine informaţiile necesare

e. Controlul exercitat prin rezolvarea petiţiilor cetăţenilor

f. Controlul exercitat prin avocatul poporului (ombudsman)

2.5. Conducerea în politica externă

2.6. Atribuţiile parlamentului privind organizarea internă şi func ţio narea sa

a. Validarea sau anularea alegerii parlamentarilor

b. Adoptarea regulamentului de funcţionare

c. Alegerea organelor interne ale Camerelor Parlamentului

d. Stabilirea bugetului propriu

e. Unele atribuţii privind statutul deputaţilor sau senatorilor

§3. Structura parlamentului

3.1. Camera aristocratică

3.2. Camera federală

3.3. Camera democratica

3.4. Bicameralismul în statele unitare

§4. Organizarea internă a parlamentului

4.1. Generalităţi .

4.2. Grupurile politice parlamentare

4.3. Opoziţia parlamentară

4.4. Birourile şi comitetele

4.5. Comisiile parlamentare

a. Defi niţie şi funcţii

b. Clasifi cări

c. Componenţă şi desemnarea membrilor

d. Comisiile permanente

e. Comisiile temporare (ad-hoc)

f. Comisiile speciale („select comittees”)

g. Comisiile fără specialitate („standing committees”)

h. Comisia întregii camere

i. Comisiile comune (mixte)

j. Comisiile de anchetă

k. Comisiile de mediere

l. Reguli privind funcţionarea comisiilor parlamentare

§5. Funcţionarea parlamentului

5.1. Mandatul sau legislatura

5.2. Sesiunea

a. Categorii de sesiuni .

b. Convocarea sesiunilor parlamentare

c. Durata sesiunilor

5.3. Şedinţele .

5.4. Sistemul de vot

§6. Deputaţii şi senatorii

6.1. Prezentare generală

6.2. Drepturi şi obligaţii

6.3. Incompatibilităţi şi imunităţi

6.4. Răspundere şi sancţiuni

§7. Actele Parlamentului. Consideraţii generale

§8. Legea, ca act juridic al parlamentului

8.1. Conceptul de lege ca act juridic al parlamentului

8.2. Clasifi carea legilor

8.3. Supremaţia legii .

a. Conceptul de supremaţie a legii.

b. Fundamentarea ştiinţifi că a supremaţiei legii

c. Explicarea supremaţiei legii în raport cu supremaţia Constituţiei

d. Consecinţele juridice ale supremaţiei legii

8.4. Elaborarea legii

a. Iniţiativa legislativă

b. Sesizarea Camerei competente

c. Examinarea şi avizarea proiectului de lege de către comisiile parla mentare

d. Includerea proiectului de lege sau a propunerii legislative pe ordinea de zi a şedinţei camerei parlamentare

e. Dezbaterea proiectului de lege în plenul camerelor parlamentului

f. Votarea proiectului sau a propunerii de lege

g. Medierea şi concilierea

h. Semnarea legilor de către preşedintele camerei

i. Promulgarea legilor de către şeful de stat. Publicarea legilor

j. Aprobarea legii prin referendum

k. Alte reguli constituţionale privind elaborarea legii

8.5. Modifi carea, suspendarea şi abrogarea legii

8.6. Deosebirile dintre constituţie şi legi

§9. Regulamentele parlamentare

§10. Hotărârea, ca act juridic al parlamentului

§11. Moţiunile

§12. Actele structurilor parlamentare

Bibliografi e la Capitolul VI

Capitolul VII. Puterea executivă

Secţiunea I. Precizări terminologice

Secţiunea a II-a. Structura executivului

Secţiunea a III-a. Raporturile legislativ-executiv

§1. Rolul legislativului în formarea executivului

1.1. Desemnarea şefului executivului

1.2. Desemnarea şefului de guvern şi a membrilor acestuia

§2. Raporturile legislativ-executiv în legătură cu activitatea acestora

2.1. Intervenţia legislativului în activitatea executivului

2.2. Intervenţia executivului în activitatea legislativului

a. Cu prilejul iniţiativei legislative

b. Cu prilejul promulgării legilor

c. Cu prilejul referendumului

§3. Compatibilitatea funcţiei parlamentare şi funcţiei executive

§4. Creşterea rolului executivului. Cauze şi consecinţe

Bibliografi e la Capitolul VII

Capitolul VIII. Instituţia şefului de stat

Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Evoluţia instituţiei şefului de stat în România

Secţiunea a III-a. Atribuţiile şefului de stat

§1. Rolul şi atribuţiile şefului de stat în sistemele constituţionale din alte state

§2. Rolul şi atribuţiile Preşedintelui României

2.1. Atribuţii privind legiferarea

2.2. Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea puterilor publice .

2.3. Atribuţii privind alegerea, formarea, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorităţi publice

2.4. Atribuţii în domeniul apărării ţării şi asigurării ordinii publice

2.5. Atribuţii în domeniul politicii externe

2.6. Alte atribuţii

Secţiunea a IV-a. Desemnarea şefului de stat

§1. Desemnarea şefului de stat în dreptul comparat

§2. Alegerea şefului de stat în România

Secţiunea a V-a. Durata mandatului şefului de stat

Secţiunea a VI-a. Proceduri, solemnităţi, protocol

Secţiunea a VII-a. Răspunderea şefului de stat

§1. Imunitatea

§2. Răspunderea politică

§3. Răspunderea penală

Secţiunea a VIII-a. Actele şefului de stat

Bibliografi e la Capitolul VIII

Capitolul IX. Curtea Constituţională a României

Secţiunea I. Controlul constituţionalităţii în România

§1. Sediul materiei

§2. Caracterizarea Curţii Constituţionale

Secţiunea a II-a. Actele supuse controlului de constituţionalitate

§1. Legile

§2. Tratatele sau alte acorduri internaţionale

§3. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei

§4. Regulamentele Parlamentului

§5. Hotărârile camerelor parlamentare și ale Parlamentului

§6. Ordonanţele Guvernului

§7. Iniţiativele legislative populare

Secţiunea a III-a. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale

§1. Atribuţia de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi de confi rmare a rezultatelor sufragiului

§2. Constatarea existenţei împrejurărilor care justifi că interi matul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunicarea celor constatate Parlamentului şi Guvernului

§3. Avizarea propunerii de suspendare din funcţie a Preşedintelui României

§4. Atribuţia de a veghea la respectarea procedurii pentru orga nizarea şi desfăşurarea referendumului şi de a confi rma rezultatele acestuia

§5. Rezolvarea contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic

§6. Soluţionarea confl ictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice

§7. Alte atribuţii

Secţiunea a IV-a. Procedura în faţa Curţii Constituţionale

§1. Procedura controlului constituţionalităţii legilor

1.1. Procedura în cazul controlului prealabil de constituţionalitate

1.2. Procedura în cazul judecării excepţiei de neconstituţionalitate

§2. Procedura controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale

§3. Procedura controlului constituţionalităţii iniţiativelor de revizuire a Constituţiei

§4. Procedura controlului constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului

§5. Procedura controlului constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului

§6. Procedura de constatare a existenţei împrejurărilor care justifi că interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României

§7. Procedura avizării suspendării din funcţie a Preşedintelui României

§8. Procedura controlului constituţionalităţii partidelor politice

§9. Procedura soluţionării confl ictelor juridice de natură consti tu ţională

§10. Alte proceduri

Secţiunea a V-a. Actele Curţii Constituţionale. Efecte juridice

§1. Denumirea actelor Curţii Constituţionale

§2. Efecte juridice

Bibliografi e la Capitolul IX

Capitolul X. Autoritatea judecătorească

Secţiunea I. Terminologie şi noţiuni

Secţiunea a II-a. Specifi cul activităţii jurisdicţionale

§1. Principiile fundamentale potrivit cărora se realizează justiţia

1.1. Principiul legalităţii

1.2. Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi

1.3. Folosirea limbii ofi ciale şi a limbii materne în justiţie

1.4. Dreptul la apărare

1.5. Prezumţia de nevinovăţie

1.6. Independenţa judecătorului şi supunerea lui numai legii

§2. Organele autorităţii judecătoreşti

Secţiunea a III-a. Raporturile cu legislativul şi executivul

Bibliografi e la Capitolul X

Index

ISBN: 978-606-18-0234-0
Titlul cartii: Drept constitutional 2013
Autor (i):: Deaconu Stefan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 4 septembrie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 280

by Client mag 2013, 05 Sep 2013

Cursul poate fi utilizat atât de studenţii din învăţământul juridic şi al ştiinţelor politice şi administrative, cât şi de practicienii dreptului, jurnalişti şi oameni politici, deopotrivă.