Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Transplant constitutional si constitutionalism in Romania moderna 1802-1866

Code: 978-606-678-239-5 | Rating: Rating: 08
Descriere

"Fundamentând concepţia potrivit căreia transformarea instituţiilor ţării după model occidental trebuia să joace un rol esenţial în progresul economic şi social, liberalismul juridic a creat România Mare, a organizat spaţiul românesc din punct de vedere juridic şi instituţional, compatibil cu cel european. Iar dacă este indubitabil faptul că modernizarea societăţii româneşti a fost sensibil influenţată de formele juridice şi instituţionale europene, nu trebuie ignorat fondul local, specific românesc, care a conferit un conţinut propriu modelului ales. Din această influenţă şi interferare reciprocă şi permanentă, care a dat naştere unor forme de „aculturaţie” juridică ce şi-au pus amprenta pe unele instituţii politico-juridice, a rezultat fondul original şi specific românesc ce a caracterizat infrastructura juridică şi instituţională a României moderne, care poate fi regăsită în forma şi conţinutul Constituţiei de la 1866."

A. Banciu, Istoria vieţii constituţionale din România (1866-1991),

Casa de Editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1996, p. 42.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-239-5
Titlul cartii: Transplant constitutional si constitutionalism in Romania moderna 1802-1866
Autor (i):: Manuel Gutan
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 3 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 480
Price: 45.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Introducere

Secţiunea 1. De ce transplantul constituţional?

Secţiunea a 2-a. Consideraţii metodologice

§1. Obiectul cercetării

§2. Metodologia cercetării

Capitolul al II-lea. Introducere în teoria transplantului juridic

Secţiunea 1. Drept comparat şi transplant juridic

Secţiunea a 2-a. E posibil să importăm? Posibilitatea transplantului juridic

Secţiunea a 3-a. Fenomenologia transplantului juridic

§1. Cine importă? Actorii importului juridic

§2. De ce importăm? Cauzele importului juridic

2.1. Cauzele subiective ale importului juridic

2.2. Cauzele obiective ale importului juridic

Secţiunea a 4-a. Ce importăm şi în ce cantitate? Obiectul importului juridic

Secţiunea a 5-a. De unde importăm? Modelele importului juridic

Secţiunea a 6-a. Prin ce tehnici importăm? Mecanismele importului juridic

Secţiunea a 7-a. Cum importăm? Modalităţile transplantului juridic

Secţiunea a 8-a. În ce scop importăm? Finalităţile transplantului juridic

Secţiunea a 9-a. Care sunt consecinţele? Efectele importului juridic

Secţiunea a 10-a. Cum ar trebui să importăm? Transplantul juridic de succes

§1. Transplantul juridic între succes şi insucces

§2. Modele ale transplantului juridic de succes

Secţiunea a 11-a. Precizări metodologice

Capitolul al III-lea. Avatarurile constituţionalismului contemporan şi teoria transplantului constituţional de succes

Secţiunea 1. Constituţionalismul contemporan între cultură constituţională şi transplant constituţional

§1. Constituţionalism şi cultură constituţională

§2. Constituţionalism şi transplant constituţional

Secţiunea a 2-a. Constituţionalism şi inginerie culturală

Secţiunea a 3-a. Constituţionalism şi incoerenţă constituţională

Secţiunea a 4-a. Concluzii

Capitolul al IV-lea. Constituţionalism şi modele constituţionale în Europa secolului al XIX-lea

Secţiunea 1. Constituţionalismul modern liberal

§1. Drepturile şi libertăţile omului

§2. Suveranitatea naţională

§3. Guvernământul reprezentativ şi democraţia

§4. Limitarea puterii statale şi separaţia puterilor în stat

4.1. Teoria „clasică” a separaţiei puterilor în stat

4.1.1. Eroarea lui Montesquieu

4.1.2. Excepţii şi corecţii

4.1.3. Separaţia strictă a puterilor şi mecanismele de checks and balances

4.1.4. Colaborarea puterilor în stat

4.1.5. A treia putere în stat?

4.2. Re-lectura textului lui Montesquieu

4.2.1. Perspectiva „revoluţionară” a lui Eisenmann

4.2.2. Michel Troper

4.3. Separaţia puterilor în stat în literatura angloamericană

4.3.1. Cu sau fără Montesquieu?

4.3.2. M.C.J. Vile

4.4. Concluzii

4.5. Impactul asupra problematicii transplantului constituţional românesc

§5. Constituţionalism şi constituţie

5.1. Constituţie normă, constituţie limită, constituţie ordine

5.2. Supremaţia constituţiei

§6. Supremaţia legii sau statul de drept

Secţiunea a 2-a. Modelul constituţionalismului modern francez

Secţiunea a 3-a. Modelele constituţionale europene

§1. Modelul constituţional francez

§2. Modelul constituţional belgian

§3. Modelul constituţional englez

Secţiunea a 4-a. Elita politică românească între constituţionalismul naţional(ist) şi constituţionalismul universal

§1. Constituţionalism raţional şi constituţionalism organic

§2. Constituţionalism liberal şi constituţionalism naţional(ist)

Capitolul al V-lea. Premisele ideologice ale Revoluţiei de la 1848 şi influenţele constituţionalismului vest-european

Secţiunea 1. Proiecte de reformă în perioada preregulamentară (1802-1830)

§1. Suveranitatea naţională şi guvernământul reprezentativ

§2. Monarhia

§3. Separaţia puterilor în stat

§4. Drepturile şi libertăţile omului

§5. Constituţia normă

Secţiunea a 2-a. Constituţia Cărvunarilor (1822)

§1. Drepturile şi libertăţile omului

§2. Guvernământul reprezentativ

§3. Separaţia puterilor în stat

§4. Un constituţionalism liberal românesc incipient?

Secţiunea a 3-a. Regulamentele Organice (1831-1832)

§1. Transplant constituţional voluntar sau imperialism juridic?

§2. Influenţele constituţionalismului francez: 1791 şi/sau 1814?!

§3. Monarhia constituţionalizată v. Monarhia constituţională?

§4. Guvernământul reprezentativ

§5. Drepturile şi libertăţile omului

§6. Separaţia puterilor în stat

6.1. Separaţia puterilor în stat în literatura istorico-juridică

6.2. Monarhia constituţională sau (auto)limitată

§7. Liberalismul Regulamentelor Organice

§8. Regulamentele Organice între iritare (culturală) şi adaptare

Secţiunea a 4-a. Proiectul de constituţie al lui Ion Câmpineanu (1838

Secţiunea a 5-a. Proiectul de constituţie al lui Leonte Radu (1839)

Secţiunea a 6-a. Concluzii

Capitolul al VI-lea. Revoluţia de la 1848 şi incertitudinile instituţionale ale constituţionalismului românesc

Secţiunea 1. Proiectele de reformă şi proclamaţiile Revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească şi Moldova

§1. Drepturile şi libertăţile omului

§2. Suveranitatea naţională şi guvernământul reprezentativ

§3. Separaţia puterilor în stat

Secţiunea a 2-a. Proclamaţia de la Islaz (9/21 iunie 1848)

§1. Ce există

§2. Ce au văzut alţii

§3. Ce am văzut noi

§4. Ce rezultă?

Secţiunea a 3-a. Proiectul de constituţie al lui Kogălniceanu din august 1848

§1. Proiectul de constituţie de la 1848 al lui Mihail Kogălniceanu în perspectiva istoriografiei dreptului public românesc

1.1. Izvoarele interne şi externe ale proiectului de constituţie

1.2. Analiza critică a perspectivei istoriografiei româneşti

§2. Constituţia celei de-a doua Republici franceze (1848)

§3. Un exerciţiu nereuşit de import constituţional

3.1. Puterea executivă

3.2. Puterea legislativă

3.3. Puterea judecătorească

3.4. Separaţia puterilor în stat şi regimul politic

§4. Un model de incoerenţă constituţională

Secţiunea a 4-a. Concluzii

Capitolul al VII-lea. Convenţia de la Paris din 1858

Secţiunea 1. Dezbaterile Adunărilor ad-hoc din Moldova şi Ţara Românească (1857)

§1. Monarhia constituţională parlamentară_

§2. Suveranitatea naţională şi guvernământul reprezentativ

§3. Drepturile şi libertăţile omului

§4. Separaţia puterilor în stat

§5. Constituţia autonomie

§6. Importul constituţional raţional

§7. Concluzii

Secţiunea a 2-a. Convenţia de la Paris (1858)

§1. Influenţele externe

§2. Convenţia de la Paris, Constituţia franceză de la 1852 şi Constituţia belgiană de la 1831 – scurtă comparare instituţional-principială

2.1. Principiile de organizare constituţională şi instituţii comune Convenţiei de la Paris şi Constituţiei franceze de la 1852

2.2. Diferenţe între Convenţia de la Paris şi Constituţia franceză de la 1852

2.3. Diferenţele esenţiale între Convenţia de la Paris şi Constituţia belgiană din 1831

2.4. Principii şi instituţii care apropie Convenţia de la Paris de Constituţia belgiană din 1831

2.5. Proiectul de constituţie al lordului Bulwer

§3. Constituţia franceză de la 1852

§4. Efectele instituţionale ale transplantului constituţional

§5. Imperialism constituţional şi cultură constituţională

Capitolul al VIII-lea. Proiectul de constituţie al Comisiei centrale de la Focşani (1859)

Secţiunea 1. Mărirea şi decăderea modelului constituţional belgian

Secţiunea a 2-a. Separaţia puterilor în stat

Secţiunea a 3-a. Concluzii

Capitolul al IX-lea. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris (1864)

Secţiunea 1. Import constituţional şi parlamentarism

Secţiunea a 2-a. Importul constituţional şi valenţele cezarismului românesc

Secţiunea a 3-a. Concluzii

Capitolul al X-lea. Constituţia de la 1866

Secţiunea 1. Constituţionalism şi transplant constituţional la 1866

§1. Import constituţional direct sau indirect?

§2. Parlamentarism dualist versus parlamentarism monist_

Secţiunea a 2-a. Regimul parlamentar românesc între transplant constituţional şi eşec constituţional

§1. „Monarhia administrativă” şi „realismul” constituţional românesc

§2. Coordonatele regimului politic în Constituţia de la 1866

2.1. Parametrii instituţionali ai regimului parlamentar dualist în secolul al XIX-lea

2.2. Parametrii funcţionali ai regimului parlamentar dualist în secolul al XIX-lea

§3. Gândirea politico-juridică a regelui Carol I şi inflexiunile autoritarismului monarhic

3.1. Constituţia de la 1866

3.2. Rolul constituţional şi politic al domnului sau regelui în buna funcţionare a mecanismelor statului

3.3. Rotativa guvernamentală şi rolul partidelor politice

3.4. Alegerile parlamentare

3.5. Regimul parlamentar

3.6. Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti

3.7. Democraţia

§4. Regimul guvernamental

§5. Concluzii

Capitolul al XI-lea. Constituţionalism şi cultură constituţională în România secolului al XIX-lea

Secţiunea 1. Constituţionalism şi cultură constituţională

Secţiunea 2. Particularităţile culturii constituţionale româneşti

§1. Impulsurile modernizării constituţionale: (i)logica urgenţei

1.1. Urgenţa legitimării europene: metamorfoza instituţională condiţionată

1.2. Urgenţa legitimării internaţionale a statului naţiune: suveranitatea internă şi politica „faptului împlinit”

§2. Actorii transplantului constituţional

2.1. Rolul elitei politico-juridice_

2.2. Impactul culturii juridice sau constituţionale franco-belgiene

2.3. Paradoxul transplantului constituţional românesc

§3. Avatarurile transplantului constituţional iraţional

§4. Transplant constituţional şi tradiţie constituţională

§5. Epistemologia modernizării constituţionale: teoria „formelor fără fond”

Secţiunea a 3-a. Eşecul transplantului constituţional?!

Capitolul al XII-lea. Concluzii

Secţiunea 1. În ceea ce priveşte transplantul constituţional

Secţiunea a 2-a. În ceea ce priveşte cultura constituţională românească

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-239-5
Titlul cartii: Transplant constitutional si constitutionalism in Romania moderna 1802-1866
Autor (i):: Manuel Gutan
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 3 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 480

by Admin 2013, 25 Sep 2013

Analiza evolutiilor ideologice, institutionale si politice este relevanta pentru o abordare contextualizata a constitutionalismului romanesc in secolul al XIX-lea, dar este departe de a contura intreaga complexitate a traditiei constitutionale romanesti. Pentru o mai buna intelegere, este necesar un demers explicativ care sa ia in considerare relatiile intime intre ideile constitutionale, institutiile si practicile constitutionale. Esentiala este constientizarea faptului ca toate acestea sunt unite prin intermediul transplantului constitutional.