Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Verificarea regularitatii actului de sesizare si a legalei sesizari a instantei | Autor: Victor Vaduva

Code: 978-606-678-768-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

B) Prezentarea materialului de urmărire penală

În prezent, potrivit art. 257 CPP, procurorul, primind dosarul, îl cheamă pe învinuit şi îi prezintă materialul de urmărire penală potrivit dispoziţiilor art. 250 şi urm., care se aplică în mod corespunzător.

Potrivit art. 250 CPP, „după punerea în mişcare a acţiunii penale, dacă au fost efectuate toate actele de urmărire necesare, organul de cercetare penală cheamă pe inculpat în faţa sa şi:

a) îi pune în vedere că are dreptul de a lua cunoştinţă de materialul de urmărire penală, arătându-i şi încadrarea juridică a faptei săvârşite;

b) îi asigură posibilitatea de a lua de îndată cunoştinţă de material. Dacă inculpatul nu poate să citească, organul de cercetare penală îi citeşte materialul;

c) îl întreabă, după ce a luat cunoştinţă de materialul de urmărire penală, dacă are de formulat cereri noi sau dacă voieşte să facă declaraţii suplimentare.

Noul Cod de procedură penală nu mai stabileşte în sarcina organului de urmărire penală obligaţia prezentării materialului de urmărire penală, întrucât asigurarea apărării efective a inculpatului în faza de urmărire penală se realizează în noul concept prin reglementarea dreptului general al avocatului acestuia de a asista la efectuarea actelor de urmărire şi prin prevederea detaliată a dreptului de a consulta dosarul în tot cursul procesului penal.

(...)

Detalii tehnice

Titlul cartii: Verificarea regularitatii actului de sesizare si a legalei sesizari a instantei
Autor (i):: Victor Vaduva
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 25 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224
Price: 27.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Reglementarea instituţiei camerei preliminare şi modificările aduse de noul Cod de procedură penală cu privire la nulităţi, prezentarea materialului de urmărire penală şi sesizarea instanţei

Capitolul al II-lea. Regularitatea actului de sesizare. Legala sesizare a instanţei. Diferenţe. Obiectul verificării efectuate de instanţă

1. Diferenţa dintre neregularitatea actului de sesizare şi nelegala sesizare a instanţei. Analiza prejudiciului cu ocazia verificării regularităţii actului de sesizare – depăşirea limitelor impuse de art. 300 CPP

2. Diferenţa dintre regularitatea actului de sesizare şi legala sesizare a instanţei. Imposibilitatea restituirii cauzei în vederea completării urmăririi penale în actuala reglementare. Lipsa identificării asigurătorului în faza de urmărire penală – eventuală neregularitate – remediu

3. Diferenţa dintre neregularitatea actului de sesizare şi nelegala sesizare a instanţei. Condiţii de aplicare a dispoziţiilor art. 300 şi art. 332 CPP

4. Lipsa actului de sesizare a organelor de urmărire penală – nulitate relativă – legala sesizare a instanţei

5. Neînceperea urmăririi penale pentru una din infracţiunile în legătură cu care inculpatul este trimis în judecată – nelegala sesizare a instanţei – restituire pentru refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare

6. Neconfirmarea începerii urmăririi penale de către procuror cu privire la infracţiunile în legătură cu care inculpatul este trimis în judecată – nelegala sesizare a instanţei – restituire pentru refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare

7. Extinderea cercetărilor penale pentru o nouă infracţiune. Lipsa necesităţii începerii urmăririi penale cu privire la aceasta – legala sesizare a instanţei

8. Extinderea cercetărilor penale pentru o nouă infracţiune. Lipsa începerii urmăririi penale – nelegala sesizare a instanţei. Imposibilitatea sesizării parţiale a instanţei

9. Începerea urmăririi penale in rem – legala sesizare a instanţei

10. Acte premergătoare. Lipsa urmăririi penale. Nulitate absolută. Nelegala sesizare a instanţei – restituire pentru refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare

11. Acte premergătoare. Lipsa urmăririi penale. Nulitate relativă. Constatarea neregularităţii sesizării instanţei după prima înfăţişare – consecinţe

12. Trimiterea în judecată a inculpatului cu privire la o infracţiune în conţinutul căreia s-au inclus acte materiale pentru care nu s-au extins cercetările şi nu s-a efectuat urmărirea penală – restituire pentru prezentarea materialului de urmărire penală şi refacerea actului de sesizare. Menţinerea măsurilor asigurătorii prin hotărârea de restituire

13. Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o faptă faţă de care nu a fost începută urmărirea penală – nelegala sesizare a instanţei – restituirea cauzei în vederea refacerii urmăririi penale şi a actului de sesizare

14. Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o infracţiune în formă simplă. Extinderea cercetării penale pentru alte acte materiale din conţinutul aceleiaşi infracţiuni şi schimbarea încadrării juridice în sensul reţinerii formei continuate. Lipsa necesităţii începerii urmăririi penale şi a punerii în mişcare a acţiunii penale pentru forma continuată – legala sesizare a instanţei

15. Trimitere în judecată fără menţiunea punerii în mişcare a acţiunii penale. Eroare materială. Lipsa unei vătămări – legala sesizare a instanţei

16. Trimitere în judecată fără punerea în mişcare a acţiunii penale – nulitate absolută – nelegala sesizare a instanţei

17. Trimitere în judecată fără punerea în mişcare a acţiunii penale – nulitate absolută – nelegala sesizare a instanţei. Incompatibilitatea procurorului după restituirea cauzei în vederea refacerii urmăririi penale

18. Nesoluţionarea de către procuror a unor cereri formulate de inculpat în probaţiune – nulitate relativă – posibilitatea reiterării cererilor în faza cercetării judecătoreşti. Legala sesizare a instanţei

19. Omisiunea prezentării materialului de urmărire penală – nulitate absolută – restituire în vederea refacerii urmăririi penale

20. Nerespectarea dispoziţiilor privind prezentarea materialului de urmărire penală pentru unul dintre inculpaţi – nelegala sesizare a instanţei – restituirea cauzei la procuror cu privire la toţi inculpaţii

21. Nerespectarea dispoziţiilor privind prezentarea materialului de urmărire penală – nulitate relativă – legala sesizare a instanţei

22. Încălcarea dispoziţiilor privind citarea pentru prezentarea materialului de urmărire penală – eventuale consecinţe asupra actului de sesizare a instanţei. Regimul nulităţilor

23. Inculpaţi asistaţi la momentul prezentării materialului de urmărire penală de un singur avocat. Eventuale interese contrare – necesitatea argumentării acestora. Nedatarea procesului-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală – nulitate relativă – regularitatea actului de sesizare a instanţei

24. Încălcarea prevederilor art. 253 CPP referitoare la prezentarea din nou a materialului de urmărire penală – nulitate relativă. Cazul de recurs prevăzut de art. 3859 alin. (1) pct. 2

25. Acte de cercetare efectuate după prezentarea materialului de urmărire penală – nulitate absolută – nelegala sesizare a instanţei

26. Schimbarea încadrării juridice a faptei după prezentarea materialului de urmărire penală – nulitate relativă – legala sesizare a instanţei. Tipul hotărârii de restituire a cauzei în vederea refacerii rechizitoriului

27. Arestarea inculpatului în altă cauză la data emiterii rechizitoriului – eventuale consecinţe. Neprezentarea materialului de urmărire penală – nulitate relativă. Insuficienţa probelor administrate în faza de urmărire penală – consecinţe – remedii

28. Arestarea inculpatului în altă cauză la data emiterii rechizitoriului – eventuale consecinţe. Neprezentarea materialului de urmărire penală – nulitate relativă

29. Rechizitoriu emis după decesul inculpatului – nulitate absolută – restituirea cauzei pentru nelegala sesizare a instanţei

30. Confirmarea rechizitoriului de către procurorul general adjunct – nulitate absolută – restituire pentru refacerea actului de sesizare

31. Verificarea rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior care a participat în cursul anchetei la diferite procedee probatorii – valabilitate

32. Verificarea rechizitoriului de către procurorii-şefi din cadrul D.N.A.

33. Faptă care nu atrage competenţa proprie a procurorului de a efectua urmărirea penală. Obligativitatea confirmării rechizitoriului de către prim-procuror

34. Lipsa indicării în rechizitoriu a unei părţi vătămate – valabilitatea actului de sesizare

35. Lipsa din rechizitoriu a dispoziţiei procurorului cu privire la menţinerea sau revocarea măsurilor asigurătorii – valabilitatea actului de sesizare

36. Indicare în dispozitivul rechizitoriului a unei alte încadrări juridice a faptei decât cea descrisă în expozitiv – remediere – schimbarea încadrării juridice de către instanţă

37. Menţionare eronată în rechizitoriu a încadrării juridice a faptei şi a unor mijloace de probă neadministrate – valabilitatea actului de sesizare

38. Trimitere în judecată pentru infracţiuni reţinute în formă continuată. Formulări cu caracter generic – restituire pentru refacerea actului de sesizare

39. Neindicarea în rechizitoriu a actelor materiale reţinute în sarcina fiecărui inculpat – consecinţe şi remedii. Aducerea la cunoştinţă a acuzaţiei – obligaţie ce subzistă faţă de inculpat, nu faţă de învinuit

40. Necesitatea descrierii în detaliu a faptei în rechizitoriu – diferenţa dintre act material şi acţiuni alternative ale elementului material al infracţiunii

41. Prezentare generică a faptelor determinată de existenţa unui mod de operare comun uzitat de inculpaţi. Contestarea modului de calcul al sumelor supuse confiscării speciale. Întocmirea şi semnarea rechizitoriului de mai mulţi procurori – regularitatea actului de sesizare

42. Trimitere în judecată pentru o faptă care în materialitatea ei este identică cu una pentru care s-a dispus soluţie de netrimitere în judecată – regularitatea actului de sesizare. Lipsa autorităţii de lucru judecată a soluţiilor procurorului. Regimul procedurii prevăzute de art. 300 CPP

43. Faptă descrisă în partea expozitivă, dar nemenţionată în dispozitivul rechizitoriului – obiectul judecăţii

44. Efectuarea de către procurorul-şef de secţie a unor acte de urmărire penală – posibilitatea verificării legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului. Valabilitatea actelor de urmărire penală efectuate prin comisie rogatorie internaţională. Lipsa descrierii în rechizitoriu a stării de fapt şi a analizei adecvate a probatoriului instrumentat în cauză – restituire pentru refacerea actului de sesizare

45. Verificarea rechizitoriului pentru legalitate şi temeinicie – principiul controlului ierarhic. Neindicarea în rechizitoriu a mijloacelor de probă – remediu. Modalitatea de soluţionare a cererilor în faza de urmărire penală – sancţiune. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii – condiţii. Administrarea nelegală a unor mijloace de probă – sancţiune

46. Renumerotarea articolelor din lege – lipsa necesităţii schimbării de încadrare juridică. Lipsa unei soluţii în rechizitoriu cu privire la toate infracţiunile pentru care s-a început urmărirea penală – valabilitatea actului de sesizare. Trimiterea în judecată pentru o infracţiune în formă continuată pentru care nu a fost începută urmărirea penală – legala sesizare a instanţei

47. Nerespectarea de către procuror a obligaţiei de stabilire a identităţii inculpatului trimis în judecată – restituire pentru refacerea urmăririi penale şi a actului de sesizare. Chestiuni prealabile – obiect

48. Verificare tacită a regularităţii actului de sesizare. Existenţa în aceeaşi cauză atât a unui denunţ, cât şi a unei plângeri penale pentru aceeaşi faptă. Lipsa din rechizitoriu a unei dispoziţii în legătură cu măsurile asigurătorii – legalitatea actului de sesizare a instanţei

49. Neregularităţi ale rezoluţiei de începere a urmăririi penale. Lipsa autorizaţiei necesare administrării probatoriului. Descrierea unor fapte în expozitiv cu privire la care nu se face menţiune în dispozitiv – regularitatea actului de sesizare

50. Neprezentarea materialului de urmărire penală – nulitate relativă. Descrierea generică a faptelor în rechizitoriu – restituire în vederea refacerii

51. Dispunerea prin rechizitoriu a altor măsuri procesuale decât cele de trimitere în judecată – legalitate. Eventuala nelegală sesizare a Preşedintelui României pentru solicitarea urmăririi penale faţă de un membru al guvernului – lipsa de consecinţe asupra actului de sesizare a instanţei. Înţelesul sintagmei „sesizarea instanţei”

52. Rechizitoriu prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de persoane a căror calitate atrăgea competenţa unui alt organ de urmărire penală. Afectarea întregii urmăriri penale – restituire pentru refacerea urmăririi penale

53. Analizarea cu ocazia verificării regularităţii actului de sesizare a elementelor obiective şi subiective care realizează conţinutul constitutiv al unei infracţiuni – depăşirea limitelor impuse de art. 300 CPP

54. Constatarea caracterului ilegal al mijloacelor de probă cu ocazia verificării regularităţii actului de sesizare – depăşirea limitelor impuse de art. 300 CPP

55. Analiza comparativă cu ocazia verificării regularităţii actului de sesizare a probelor administrate în faza urmăririi penale – depăşirea limitelor impuse de art. 300 CPP

56. Probe ilegal obţinute – sancţiune – invalidarea probelor. Încadrare juridică greşită – remediu – schimbarea încadrării juridice. Lipsa unor soluţii cu privire la fapte pentru care inculpatul a fost cercetat – neafectarea actului de sesizare a instanţei. Omisiunea organului de urmărire penală de a întocmi rezoluţia de începere a urmăririi penale – nulitate relativă – momentul până la care se poate invoca şi mod de acoperire a neregularităţii

57. Analizarea cu ocazia verificării regularităţii actului de sesizare a modului în care s-a asigurat dreptul la apărare în faza de urmărire penală – depăşirea limitelor impuse de art. 300 CPP

58. Indivizibilitatea şi conexitatea – aspecte ce nu fac obiectul verificării regularităţii actului de sesizare a instanţei

59. Analizarea cu ocazia verificării regularităţii actului de sesizare a modului în care prim-procurorul a soluţionat plângerea formulată în temeiul art. 278 CPP – depăşirea limitelor impuse de art. 300 CPP

60. Sintagma „instanţă legal sesizată” din conţinutul art. 3002 CPP – semnificaţie juridică

61. Procedura de judecare a cauzei după preluarea judecăţii. Restituire pentru refacerea urmăririi penale

62. Hotărâre de restituire a cauzei în vederea refacerii actului de sesizare – posibilitatea procurorului de a schimba încadrarea juridică şi de a extinde cercetarea penală după primirea cauzei

63. Admiterea plângerii formulate în temeiul art. 2781 CPP şi reţinerea cauzei spre judecare – inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 300 CPP

64. Admiterea plângerii formulate în temeiul art. 2781 alin. (8) lit. c) CPP. Lipsa punerii în mişcare a acţiunii penale de către instanţă – nelegala sesizare a instanţei

65. Nerespectarea de către organul de urmărire penală a dispoziţiilor date de instanţă la momentul trimiterii cauzei în vederea redeschiderii urmăririi penale în urma admiterii plângerii formulate în temeiul art. 2781 CPP – situaţie ce nu se încadrează în cazurile de restituire prevăzute de art. 332 CPP

66. Învestirea instanţei prin regulator de competenţă – inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 300 CPP

67. Momentul procesual al verificării regularităţii actului de sesizare. Invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate ce au legătură cu fondul – respingerea acestora ca prematur formulate

68. Restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii actului de sesizare pentru lipsa dispoziţiei de citare a unei părţi – acordarea unui termen în acest scop

69. Restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii actului de sesizare după începerea cercetării judecătoreşti – tardivitate

70. Nepunerea în discuţie de către instanţă a regularităţii actului de sesizare. Necitirea rechizitoriului în şedinţa de judecată – eventuale consecinţe

71. Regimul menţiunii „verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei”. Verificarea legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului în cursul deliberării asupra soluţionării fondului – condiţii

72. Lipsa autorizării organului competent – soluţie de încetare a procesului penal, nu de constatare a neregularităţii actului de sesizare

73. Lipsa plângerii prealabile pentru una din infracţiunile deduse judecăţii – soluţie de încetare a procesului penal, nu de restituire în vederea refacerii urmăririi penale

74. Îndreptarea de către instanţa de judecată a erorii materiale cuprinse în rechizitoriu – nelegalitate

75. Dobândirea unui nou mandat parlamentar în timpul judecăţii. Lipsa necesităţii ridicării din nou a imunităţii parlamentare

76. Schimbarea numelui inculpatului în timpul judecăţii – restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale – soluţie greşită

77. Încheiere prin care instanţa respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale – recurs separat – inadmisibilitate

78. Termenul de recurs împotriva deciziei pronunţate în apel de desesizare şi restituire a cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale

79. Condamnarea inculpatului pentru fapte noi de către instanţa de apel, doar prin schimbarea încadrării juridice – nelegala sesizare a instanţei

Bibliografie

Index

Titlul cartii: Verificarea regularitatii actului de sesizare si a legalei sesizari a instantei
Autor (i):: Victor Vaduva
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 25 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224

by Admin 2013, 26 Sep 2013

Culegerea contine si o scurta prezentare a principalelor modificari aduse institutiilor aplicabile cu ocazia verificarii regularitatii actului de sesizare si a legalei sesizari a instantei (nulitatile, prezentarea materialului de urmarire penala, sesizarea instantei) si, totodata, analizeaza reglementarea procedurii in camera preliminara si atributiile judecatorului cu atributii specifice.