Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept constitutional si institutii politice. Volumul II. Editia 14 | Autori: Muraru I., Tanasescu E. S.

Code: 978-606-18-0227-2 | Rating: Rating: 08
Descriere

Prezentul curs de drept constituţional al profesorilor Ioan Muraru şi Simina Tănăsescu constituie unul din reperele devenite clasice pentru literatura de specialitate din România.

Aceasta ediţie, a 14-a la numar, este revăzută şi adusă la zi cu ultimele evoluții în plan instituțional, prezentand într-o manieră accesibilă şi riguroasă, principalele coordonate ale gândirii juridice cu privire la concepte fundamentale precum puterea de stat, teoria separației puterilor în stat, partidele politice, sistemul electoral, parlamentul, guvernul, autoritatea judecătorească.

Prin conţinutul şi maniera de abordare lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de încadrarea juridică a fenomenului politic din ţara noastră, în primul rând studenţilor din învăţământul juridic, dar şi practicienilor dreptului, ziariştilor din presa scrisă şi vorbită şi, nu în ultimul rând, politicienilor, indiferent de apartenență

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0227-2
Titlul cartii: Drept constitutional si institutii politice. Volumul II. Editia 14
Autor (i):: Muraru Ioan, Tanasescu Elena Simina
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 13 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320
Price: 64.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN Cuprins

Capitolul I. Organizarea statală a puterii

Secţiunea I. Popor, naţiune, putere de stat, puteri public

Secţiunea a II-a. Relaţia putere politică – putere de stat

Secţiunea a III-a. Trăsăturile generale ale puterii organizate statal. Deosebirile de alte puteri

§1. Caracterul de putere

§2. Caracterul social al puterii statale

§3. Puterea de stat este o putere de constrângere

§4. Puterea de stat este puterea de a exprima şi realiza voinţa guvernanţilor ca voinţă general-obligatorie

§5. Caracterul organizat al puterii statale .

§6. Suveranitatea puterii de stat

Secţiunea a IV-a. Separaţia puterilor, echilibrul puterilor, colaborarea puterilor

§1. Originile teoriei separaţiei puterilor

§2. Teoria clasică a separaţiei puterilor în stat

§3. Evoluţia explicaţiilor privind separaţia/echilibrul puterilor în stat

§4. Organizarea statală contemporană a puterii politice

Secţiunea a V-a. Consacrarea separaţiei puterilor în stat în Constituţia României

Secţiunea a VI-a. Sinteza consideraţiilor expuse privind separaţia/echilibrul puterilor

Bibliografi e la Capitolul I

Capitolul II. Partidele politice

Secţiunea I. Noţiunea de partid politic

§1. Partidele politice şi libertatea de asociere

§2. Partidele politice şi alte forme de asociere

§3. Reguli juridice specifi ce partidelor politice

§4. Defi niţia partidului politic

Secţiunea a II-a. Scopul asocierii cetăţenilor în partide politice. Funcţiile partidelor politice

Secţiunea a III-a. Categorii şi variante de partide politice

§1. Partide confesionale, partide regionale, partide naţionale, partide de clasă, partide etnice

§2. Partide democratice, partide liberale, partide conservatoare, partide social-democratice, partide de stânga, partide de centru, partide de dreapta

§3. Partide de cadre şi partide de mase

§4. Partide suple şi partide rigide

§5. Partide unice, partide unifi cate, partide dominante 

§6. Sisteme de partide politice

Secţiunea a IV-a. Partidele politice în România

§1. Scurt istoric al evoluţiei partidelor politice în România

§2. Pluripartidismul în România după Revoluţia din Decembrie 1989

Secţiunea a V-a. Câteva exigenţe juridice privind partidele politice

Bibliografi e la Capitolul II

Capitolul III. Teoria statului

Secţiunea I. Defi niţia statului şi evoluţia sa istorică

§1. Defi niţia juridică a conceptului de stat

1.1. Concept interdisciplinar

1.2. Statul ca subiect de drept

1.3. Statul ca putere politică organizată

1.4. Statul ca instituţie

1.5. Statul ca ordine juridică

1.6. Defi niţia statului

§2. Etapele formării statului

2.1. Apariţia statului în sens modern

a. Statul feudal

b. Statul absolutist

c. Statul de drept şi naţional

d. Statul de drept şi social

2.2. Evoluţia sistemului juridic

Secţiunea a II-a. Legitimitatea şi funcţiile statului

§1. Conceptul de legitimitate a statului

1.1. Originea puterii de stat

1.2. Justifi carea modernă a legitimităţii statului

(...)

Secţiunea a III-a. Elementele statului

§1. Populaţia

§2. Teritoriul

§3. Suveranitatea

Secţiunea a IV-a. Forma de guvernământ

§1. Monarhia

§2. Republica.

§3. Evoluţia formei de guvernământ a statului modern român

Secţiunea a V-a. Structura de stat

Secţiunea a VI-a. Organizarea administrativă a teritoriului

Secţiunea a VII-a. Caracterele statului român

Capitolul IV. Sistemul electoral

Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Drepturile electorale ale cetăţenilor români .

Secţiunea a III-a. Scrutinul

Secţiunea a IV-a. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor

Secţiunea a V-a. Stabilirea rezultatelor votării. Atribuirea mandatelor

Capitolul V. Referendumul

Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Instrumentele democraţiei semi-directe în Constituţia României

Capitolul VI. Parlamentul

Capitolul VII. Puterea executivă

Secţiunea I. Precizări terminologice

Secţiunea a II-a. Structura executivului

Secţiunea a III-a. Raporturile legislativ-executiv

Capitolul VIII. Instituţia şefului de stat

Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Evoluţia instituţiei şefului de stat în România

Secţiunea a III-a. Atribuţiile şefului de stat

Secţiunea a IV-a. Desemnarea şefului de stat

Secţiunea a V-a. Durata mandatului şefului de stat

Secţiunea a VII-a. Răspunderea şefului de stat

Secţiunea a VIII-a. Actele şefului de stat

Capitolul IX. Curtea Constituţională a României

Secţiunea I. Controlul constituţionalităţii în România

Secţiunea a II-a. Actele supuse controlului de constituţionalitate

Secţiunea a III-a. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale

Secţiunea a IV-a. Procedura în faţa Curţii Constituţionale

Secţiunea a V-a. Actele Curţii Constituţionale. Efecte juridice

Capitolul X. Autoritatea judecătorească

Secţiunea I. Terminologie şi noţiuni

Secţiunea a II-a. Specifi cul activităţii jurisdicţionale

Index

ISBN: 978-606-18-0227-2
Titlul cartii: Drept constitutional si institutii politice. Volumul II. Editia 14
Autor (i):: Muraru Ioan, Tanasescu Elena Simina
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri universitare
Data aparitiei: 13 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320

by Admin 2013, 01 Oct 2013

Prin conţinutul şi maniera de abordare lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de încadrarea juridică a fenomenului politic din ţara noastră, în primul rând studenţilor din învăţământul juridic, dar şi practicienilor dreptului, ziariştilor din presa scrisă şi vorbită şi, nu în ultimul rând, politicienilor, indiferent de apartenență.