Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Elemente de teoria dreptului. Editia 3 | Autor: Barac Lidia

Code: 978-606-18-0221-0 | Rating: Rating: 10
Descriere

Lucrarea de faţă se adresează, în principal, studenţilor de la Facultăţile de drept şi administraţie publică...

Revizuirea ediţiei din anul 2009 a fost necesară, nu atât din motive ce ţin de perisabilitatea unor instituţii, căci teoria dreptului are dimensiunea oricărui lucru peren, ci din motive care obligă la reconsiderarea dreptului într-o societate afectată de declin sau progres, când Dreptul este dator să reînvie suburbii şi să întreţină idealuri, menite să-i asigure chiar scopul.

De aceea, adăugirile şi revizuirea operate în această nouă ediţie sunt subordonate nevoii de reîntoarcere la originile Dreptului, evocând rolul său, capacitatea sa de a dispune de o aptitudine proprie de analiză şi de selecţie a fenomenelor sociale, de cuantificare şi de calificare a lor, vizualizând valorile sociale.

Noile alegaţii dinamizează capitolele vizând izvoarele dreptului şi interpretarea juridică, punând în evidenţă raportul dintre reguli-principii şi standarde purtătoare de valori menite a conserva şi a promova progresul social, ţinând cont, deopotrivă, de evoluţiile reale în domeniul interpretării dreptului, în mod special, prin intermediul instanţelor judecătoreşti din România.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0221-0
Titlul cartii: Elemente de teoria dreptului. Editia 3
Autor (i):: Barac Lidia
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Aug 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384
Price: 59.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

În loc de prefaţă

Abrevieri

Capitolul I. Obiectul ştiinţelor juridice şi locul lor în ansamblul ştiinţelor

Secţiunea 1. Ştiinţa şi clasificarea ştiinţelor

Secţiunea a 2-a. Obiectul ştiinţelor juridice şi clasificarea lor

Secţiunea a 3-a. Ştiinţa dreptului

Capitolul II. Obiectul teoriei generale a dreptului

Secţiunea 1. Locul teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice

Secţiunea a 2-a. Conţinutul teoriei generale a dreptului

Secţiunea a 3-a. Necesitatea teoriei generale a dreptului

Capitolul III. Fenomenul de Drept

Secţiunea 1. Ce este dreptul?

Secţiunea a 2-a. Importanţa şi necesitatea studiului dreptului

Capitolul IV. Valorile dreptului

Secţiunea 1. Trilogia valorilor dreptului

§1. Securitatea (siguranţa, stabilitatea)

§2. Justiţia

§3. Progresul social

Secţiunea a 2-a. Justiţia, valoare fundamentală a dreptului

Secţiunea a 3-a. Drepturile omului

§1. Originile şi evoluţia drepturilor omului

§2. Dimensiunea internaţională a drepturilor omului

§3. Drepturile omului în Constituţia României

§4. Garanţii pentru respectarea drepturilor omului

Capitolul V. Raportul juridic şi norma juridică

Secţiunea 1. Premizele raportului juridic

Subsecţiunea 1. Norma juridică

§1. Precizări prealabile

§2. Locul normei juridice în ansamblul normelor sociale

2.1. Definiţia normei juridice

Subsecţiunea a 2-a. Faptele şi actele juridice

§1. Faptele juridice

§2. Actele juridice

Secţiunea a 2-a. Definirea raportului juridic

Secţiunea a 3-a. Elementele raportului juridic

Secţiunea a 4-a. Conţinutul raportului juridic

Secţiunea a 5-a. Obiectul raportului juridic

Secţiunea a 6-a. Personalitatea juridică

Subsecţiunea 1. Persoana fizică

§1. Capacitatea civilă a persoanei fizice

1.1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

1.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

§2. Statutul civil al persoanei

Subsecţiunea a 2-a. Persoana juridică

§1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

§2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

Secţiunea a 7-a. Proba raportului juridic

Secţiunea a 8-a. Structura normei juridice

Secţiunea a 9-a. Clasificarea normelor juridice

Secţiunea a 10-a. Eficienţa normei juridice

Secţiunea a 11-a. Categorii de raporturi juridice

§1. Raporturi juridice de drept privat şi raporturi juridice de drept public

§2. Raportul juridic de drept civil şi norma civilă

§3. Raportul juridic de drept procesual civil şi normele de procedură civilă

§4. Norma penală şi raportul juridic de drept penal

4.1. Norma penală

4.2. Raportul juridic de drept penal

§5. Raportul procesual penal şi norma procesual penală

§6. Raportul juridic de drept comercial

§7. Raportul juridic de drept administrativ şi normele juridice de drept administrativ

7.1. Premizele raportului juridic administrativ

7.1.1. Faptele juridice

7.1.2. Norma juridică de drept administrativ

7.2. Subiectele raportului juridic administrativ .

7.3. Conţinutul raporturilor juridice administrative

7.4. Obiectul raportului juridic administrativ

§8. Raporturile juridice de drept al muncii şi normele juridice corespunzătoare

8.1. Raporturile juridice individuale de muncă tipice

8.1.1. Raporturile de muncă (de serviciu) ale funcţionarilor publici civili sau militari

8.1.2. Raporturile de muncă reglementate de Legea nr. 188/1999

8.1.3. Raporturile de muncă reglementate de alte acte normative

8.2. Raporturile juridice individuale de muncă atipice

8.2.1. Raporturile de muncă ale persoanelor care deţin demnităţi publice

8.2.2. Raporturile de muncă ale magistraţilor

8.2.3. Raporturile de muncă ale membrilor cooperatori

8.2.4. Raporturile de muncă ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari

8.2.5. Raporturile de muncă ale preoţilor

8.3. Raporturile de muncă ale salariaţilor

§9. Raporturile juridice de contencios administrativ şi normele juridice corespunzătoare

Capitolul VI. Elaborarea dreptului

Secţiunea 1. Interpretarea dreptului

Subsecţiunea 1. Noţiunea interpretării dreptului. Consi deraţii generale

Subsecţiunea a 2-a. Scurt istoric asupra interpretării legilor

Subsecţiunea a 3-a. Litera şi spiritul legii

§1. Metoda exegezei

§2. Metoda sociologică

2.1. Metoda liberei cercetări ştiinţifice

2.2. Metoda meta-textuală

Subsecţiunea a 4-a. Litera şi spiritul legii, principii de apreciere a comportamentului uman

§1. Abuzul de drept

§2. Frauda

Subsecţiunea a 5-a. Importanţa principiilor în procesul de interpretare a dreptului. Tendinţe

§1. Raportul dintre jurisdicţia constituţională şi jurisdicţia ordi nară. Judecătorul constituţional versus judecătorul ordinar

§2. Raportul dintre dreptul naţional şi cel internaţional

2.1. Curtea Constituţională – Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

2.2. Curtea Constituţională – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Subsecţiunea a 6-a. Raţionamentul juridic

§1. Noţiune

§2. Structura raţionamentului juridic

§3. Particularităţile raţionamentului juridic

Subsecţiunea a 7-a. Alegerea propoziţiilor

§1. Propoziţiile filozofice .

§2. Propoziţiile tehnice

Subsecţiunea a 8-a. Faptul şi dreptul

Subsecţiunea a 9-a. Reguli de interpretare logică

§1. Argumente de interpretare logică

1.1. Argumentul a contrario

1.2. Argumentul a pari

1.3. Argumentul a fortiori (cu atât mai mult)

1.4. Argumentul reductio ad absurdum (reducerii la absurd)

1.5. Argumentul ab eadum

§2. Maximele de interpretare

2.1. Maxime de interpretare restrictivă

2.1.1. Exceptio est strictissimae interpretationis (excepţiile sunt de strictă inter pretare)

2.1.2. Poenalia sunt restingenta (pedepsele sunt de strictă interpretare)

2.1.3. Niciun privilegiu fără text

2.1.4. Cesante ratione legis, cessant ipso dispozitio (când raţiunea de a fi a legii dispare, încetează şi legea însăşi)

2.2. Maxime de interpretare plenifiantă

2.2.1. Ubi lex non distinquit, nec nos distinguere debemus (acolo unde legea nu distinge, nu trebuie să distingă nici interpretul)

2.2.2. Incivile este nisi tota lege perspecta judiciare (nu este îndeajuns să judecăm, fără a considera legea în totalitatea sa)

2.2.3. Quod abundat non vitiat (ceea ce este abundent nu vatămă)

2.3. Maxime de interpretare privilegiată

2.3.1. In dubio pro reo

2.3.2. In abscuri semper minimum est sequendum (în îndoială se reglează minimum)

2.3.3. Lex posterior derogat priori (legea posterioară derogă de la legea anterioară)

2.3.4. Specialia generalibus derogant (legea specială derogă de la legea generală)

Subsecţiunea a 10-a. Interpretarea actelor juridice. Interpretarea şi efectele legii civile

Secţiunea a 2-a. Tehnica juridică

Subsecţiunea 1. Conceptul de tehnică legislativă

Subsecţiunea a 2-a. Organele competente a elabora şi propune proiecte de acte normative. Organizarea activităţii de elaborare. Declanşarea procesului legislativ

§1. Determinarea necesităţii intervenţiei legislative

§2. Organele legislative

§3. Modele legislative. Scurte consideraţii

§4. Categorii de acte normative pe scara ierarhiei lor legis lative

§5. Izvoarele Dreptului Uniunii Europene

§6. Izvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene

6.1. Tratatele originare

6.2. Izvoarele derivate ale dreptului Uniunii Europene

Subsecţiunea a 3-a. Stabilirea concepţiei legii

§1. Determinarea soluţiilor viitoarei reglementări

§2. Redactarea legii

Subsecţiunea a 4-a. Părţile constitutive ale legii

§1. Titlul

§2. Preambulul

§3. Formula introductivă

§4. Dispoziţii generale.

§5. Dispoziţii de conţinut

§6. Dispoziţii finale

§7. Dispoziţii tranzitorii

§8. Anexele

Subsecţiunea a 5-a. Procedee tehnice privind abrogarea, modificarea, completarea, derogarea legii

§1. Abrogarea

§2. Modificarea

§3. Completarea

§4. Derogarea

Subsecţiunea a 6-a. Scopul activităţii legislative

Capitolul VII. Izvoarele dreptului

Secţiunea 1. Consideraţiuni generale

Secţiunea a 2-a. Izvoarele formale de drept

Secţiunea a 3-a. Eterogenitatea izvoarelor de drept. Raportul dintre diferite izvoare de drept

Subsecţiunea 1. Istoricul surselor

§1. Dreptul roman

§2. Alegerea izvoarelor

2.1. Legea şi obiceiul

2.2. Legea şi jurisprudenţa

2.3. Legea şi doctrina .

Secţiunea a 4-a. Ierarhia izvoarelor formale ale dreptului. Noi abordări

Capitolul VIII. Răspunderea juridică

Secţiunea 1. Definirea răspunderii juridice

Secţiunea a 2-a. Formele răspunderii juridice

Subsecţiunea 1. Clasificarea răspunderii juridice

Subsecţiunea a 2-a. Forme de răspundere juridică. Par ti cu larităţi

§1. Răspunderea penală

§2. Răspunderea civilă

§3. Răspunderea administrativă

§4. Răspunderea specifică dreptului muncii

Secţiunea a 3-a. Temeiul răspunderii juridice

§1. Noţiunea de conduită ilicită

§2. Obiectul conduitei ilicite

§3. Caracterele generale ale conduitei ilicite

§4. Formele conduitei ilicite

Secţiunea a 4-a. Condiţiile răspunderii juridice

Subsecţiunea 1. Vinovăţia

Subsecţiunea a 2-a. Formele vinovăţiei

§1. Intenţia

§2. Culpa

2.1. Imprudenţa

2.2. Neglijenţa

2.3. Nepriceperea

2.4. Neatenţia

Secţiunea a 5-a. Prejudiciul şi raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi consecinţele sale negative, păgubitoare

Subsecţiunea 1. Prejudiciul

Subsecţiunea a 2-a. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi consecinţele sale negative

Secţiunea a 6-a. Subiectul răspunderii juridice

Secţiunea a 7-a. Principiile răspunderii juridice

Secţiunea a 8-a. Cauze exoneratoare de răspundere

§1. Cauzele care înlătură răspunderea penală

1.1. Amnistia

1.1.1. Consideraţii generale

1.1.2. Felurile amnistiei

1.1.3. Obiectul şi caracterele amnistiei

1.1.4. Efectele amnistiei

1.2. Prescripţia răspunderii penale

1.2.1. Noţiunea prescripţiei răspunderii penale

1.2.2. Termenele de prescripţie ale răspunderii penale

1.2.3. Calculul termenelor de prescripţie

1.2.4. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale

1.2.5. Suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale

1.3. Lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia

1.3.1. Caracterizare generală

1.3.2. Lipsa plângerii prealabile

1.3.3. Retragerea plângerii prealabile

1.4. Împăcarea părţilor

§2. Cauze exoneratoare de răspundere civilă, materială, admi nis tra tivă şi disciplinară

2.1. Clasificarea cauzelor

2.2. Efectele cauzelor exoneratoare de răspundere civilă, admi nistrativă şi disciplinară

Capitolul IX. Sancţiunea juridică

Secţiunea 1. Dreptul şi sancţiunea

Secţiunea a 2-a. Sancţiune – pedeapsă – terminologie

Secţiunea a 3-a. Sancţiunea şi norma juridică

Secţiunea a 4-a. Sancţiunea şi raportul juridic

Secţiunea a 5-a. Sancţiunea, instituţie fundamentală a dreptului

Secţiunea a 6-a. Sancţiunea juridică. Caractere. Scop. Funcţii

Secţiunea a 7-a. Tipuri de sancţiuni

Subsecţiunea 1. Sancţiuni penale.

§1. Sistemul pedepselor

§2. Sistemul pedepselor în Codul penal de la 1969, în vigoare .

Subsecţiunea a 2-a. Alte sancţiuni penale .

§1. Măsurile de siguranţă

§2. Măsurile educative .

Subsecţiunea a 3-a. Sancţiuni extrapenale

§1. Sancţiuni civile

1.1. Restituirea lucrurilor

1.2. Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

1.3. Despăgubirea civilă

§2. Sancţiunile disciplinare .

Subsecţiunea a 4-a. Sancţiuni administrative

§1. Sancţiuni administrative contravenţionale

1.1. Avertismentul

1.2. Amenda contravenţională

1.3. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

§2. Sancţiuni administrativ-disciplinare

§3. Sancţiuni administrativ-patrimoniale

Subsecţiunea a 5-a. Sancţiuni disciplinare specifice drep tului muncii

Subsecţiunea a 6-a. Sancţiuni de drept civil

§1. Nedemnitatea succesorală

§2. Revocarea judecătorească a legatelor. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine

§3. Exheredarea (dezmoştenirea)

§4. Decăderea dintr-un drept subiectiv

§5. Amenzile judiciare

§6. Sancţiuni specifice în materia răspunderii civile delictuale

6.1. Obligaţia de a repara în natură prejudiciul produs

6.2. Obligarea la despăgubiri civile

§7. Sancţiuni indirecte specifice în materia răspunderii civile contrac tuale

§8. Sancţiuni directe pasive

8.1. Exceptio non adimpleti contractus

8.2. Dreptul de retenţie

8.3. Inopozabilitatea

§9. Sancţiuni directe active .

9.1. Nulitatea

9.2. Rezoluţiunea şi rezilierea

9.3. Revocarea

§10. Alte sancţiuni civile

10.1. Acţiunea pauliană (revocatorie)

10.2. Acţiunea oblică (subrogatorie)

10.3. Acţiunea în declararea simulaţiei

10.4. Acţiunea în anulare pentru leziune

10.5. Sancţionarea fraudei la lege

10.6. Prescripţia

10.7. Trecerea la stat a unor prestaţii

10.8. Decăderile din termene

Secţiunea a 8-a. Înlăturarea aplicării şi executării sancţiunilor juridice

§1. Graţierea

§2. Prescripţia executării pedepsei

§3. Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale

§4. Prescripţia aplicării sancţiunilor disciplinare

Secţiunea a 9-a. Principiile care guvernează instituţia sancţiunii juridice

§1. Principiul legalităţii sancţiunilor de drept penal

§2. Principiul umanismului sancţiunilor de drept penal

§3. Principiul personalităţii sancţiunilor de drept penal

§4. Principiul individualizării sancţiunilor

Capitolul X. Instrumentele dreptului

Secţiunea 1. Conceptul

Secţiunea a 2-a. Complexele de drept

Subsecţiunea 1. Categoria juridică

Subsecţiunea a 2-a. Instituţiile juridice

§1. Definirea instituţiei juridice

§2. Scurt istoric

§3. Specificul instituţiilor juridice

§4. Clasificarea instituţiilor juridice

Secţiunea a 3-a. Ordinele juridice sau sistemele juridice

Capitolul XI. Limbajul juridic

Secţiunea 1. Precizări prealabile

Secţiunea a 2-a. Terminologia juridică

Secţiunea a 3-a. Particularităţile limbajului juridic

Secţiunea a 4-a. Conţinutul vocabularului juridic

Capitolul XII. Principiile generale ale dreptului

Secţiunea 1. Noţiune. Locul principiilor generale în sistemul normelor juridice

Secţiunea a 2-a. Importanţa principiilor generale ale dreptului

Secţiunea a 3-a. Clasificarea principiilor generale. Criterii de clasificare

Capitolul XIII. Domeniul dreptului

Secţiunea 1. Dreptul şi timpul

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii în timp

Secţiunea a 3-a. Timpul în drept

Secţiunea a 4-a. Dreptul şi spaţiul

Subsecţiunea 1. Dreptul în spaţiu

Subsecţiunea a 2-a. Aplicarea legii în spaţiu

Subsecţiunea a 3-a. Spaţiul în drept

Capitolul XIV. Sisteme juridice. Modele sistematice

Secţiunea 1. Noţiuni, clasificări. Aspecte comune

§1. Dreptul anglo-saxon

§2. Sistemele socialiste

§3. Sistemele romano-germanice

Capitolul XV. Interdependenţa dintre ştiinţele juridice de ramură

§1. Dreptul constituţional şi dreptul civil

§2. Dreptul administrativ şi dreptul civil

§3. Dreptul civil şi dreptul financiar

§4. Dreptul civil şi dreptul comercial

§5. Dreptul civil şi dreptul familiei

§6. Dreptul civil şi dreptul muncii şi securităţii sociale

§7. Dreptul civil şi dreptul procesual civil

§8. Dreptul civil şi dreptul penal

§9. Dreptul civil şi dreptul procesual penal

§10. Dreptul comercial şi dreptul administrativ

§11. Dreptul comercial şi dreptul financiar

§12. Dreptul comercial şi dreptul penal

§13. Dreptul penal şi dreptul constituţional

§14. Dreptul penal şi dreptul procesual penal

§15. Dreptul penal şi dreptul penitenciar, respectiv dreptul execu ţional penal

§16. Dreptul penal şi dreptul administrativ

§17. Dreptul administrativ şi dreptul constituţional

§18. Dreptul administrativ şi ştiinţa administraţiei

§19. Dreptul securităţii sociale şi dreptul constituţional

§20. Dreptul securităţii sociale şi dreptul administrativ

§21. Dreptul securităţii sociale şi dreptul muncii

§22. Dreptul securităţii sociale şi dreptul financiar

Bibliografie

ISBN: 978-606-18-0221-0
Titlul cartii: Elemente de teoria dreptului. Editia 3
Autor (i):: Barac Lidia
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Aug 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384

by Admin 2013, 01 Oct 2013

Adăugirile şi revizuirea operate în această nouă ediţie sunt subordonate nevoii de reîntoarcere la originile Dreptului, evocând rolul său, capacitatea sa de a dispune de o aptitudine proprie de analiză şi de selecţie a fenomenelor sociale, de cuantificare şi de calificare a lor, vizualizând valorile sociale.