Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Sanctiunile contraventionale. Aspecte de drept material in dreptul romanesc si comparat

Code: 978-606-678-666-9 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

În cadrul societăţii, unde comportamentul a fost din cele mai vechi timpuri edictat de norme, sancţiunea sau pedeapsa este privită ca o reacţie naturală a societăţii împotriva membrilor săi care aduc atingere unor valori, în cele mai multe situaţii, pedeapsa (sancţiunea) fiind legată de ideea de rău, un rău pe care statul îl aplică celui care a înfrânt prescripţiunea sa. Tot din perspectiva interpretării sancţiunii ca efect al unei vătămări produse societă- ţii, un alt autor privea pedeapsa ca fiind urmarea răului înfăptuit, aplicată în numele societăţii şi în executarea unei hotărâri judecătoreşti.

Dezbaterea privind pedeapsa sau sancţiunea aplicată de autorităţile statale este departe de a fi ajuns la un deznodământ. Istoria pedepsei reprezintă o parte componentă a istoriei universale a dreptului penal, noţiunea de pedeapsă în sensul ei strict penal nefiind corect utilizată în acest context. Ce interesează în încercarea de a defini pedeapsa este, de fapt, fundamentul reac- ţiei statale împotriva faptelor antijuridice dintr-o societate, cele excluse din sfera penalului.

În societăţile primitive, dreptul a apărut ca fiind în strânsă legătură cu religia şi tocmai acesta este motivul pentru care Fustel de Coulanges a demonstrat, în celebra sa lucrare La cité antique, că „dreptul nu a apărut dintr-o idee abstractă de justiţie, ci a derivat din religie”, fenomen care a determinat ca, pentru multă vreme, activitatea de judecată să fie monopolul preoţilor. Teologia s-a numărat printre primele discipline care au legitimat dreptul statului de a pedepsi, problema fiind atinsă de mulţi teologi, cum ar fi Th. d’Aquino, Molina Lessio, Lugo, dar fără ca aceasta să devină obiectivul central al studiilor lor.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-666-9
Titlul cartii: Sanctiunile contraventionale. Aspecte de drept material in dreptul romanesc si comparat
Autor (i):: Madalina-Elena Mihailescu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 26 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 464
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Partea I. Despre pedepse si sanctiuni de-a lungul evolutiei societatii

Capitolul I. Pedepsele în antichitate

§1. Aspecte introductive

§2. Pedepsele, de la epoca tribală la Antichitate

2.1. Pedepsele, de la epoca tribală la Codul lui Hammurabi

2.2. Ideea de sancţiune juridică în dreptul roman şi în Grecia antică

§3. Definirea de‑a lungul timpului a noţiunilor de „pedeapsă” şi „sancţiune”

3.1. Sancţiunea – rezultat al intervenţiei divine

3.2. Sancţiunea – efect al constrângerii morale

3.3. Sancţiunea – constrângere economică

3.4. Sancţiunea – rezultat al constrângerii penale

§4. Esenţa, caracterele, scopul şi funcţiile pedepsei

Capitolul al II‑lea. evoluţia pedepselor şi a sancţiunilor în dreptul românesc

§1. Sistemul punitiv în perioada geto‑dacă şi în epoca feudală

§2. Tipuri de sancţiuni specifice dreptului administrativ românesc

2.1. Sancţiuni administrativ-disciplinare

2.2. Sancţiuni administrativ-patrimoniale

2.3. Asemănări şi deosebiri între sancţiune şi pedeapsă

§3. Sancţiuni apropiate de tiparul sancţiunilor contravenţionale actuale

3.1. Legislaţia românească privitoare la contravenţii în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea

3.2. Reglementarea contravenţiilor şi a sancţiunilor acestora în Codul penal din 1936

3.3. Reglementarea contravenţiilor şi a sancţiunilor acestora în Codul penal din 1941

Capitolul al III‑lea. răspunderea juridică, consecinţă a aplicării sancţiunilor

§1. Răspunderea contravenţională, formă a răspunderii juridice

§2. Abaterea administrativă, cauză a aplicării sancţiunilor administrative

§3. Distincţia dintre sancţiunile de drept administrativ şi măsurile de simplă poliţie administrativă

3.1. Măsurile de simplă poliţie administrativă

3.2. Despre poliţia administrativă şi ordinea publică în Franţa

3.3. Despre constrângerea administrativă şi alte măsuri administrative de prevenire din Republica Moldova

Capitolul al Iv‑lea. evoluţia reglementării răspunderii pentru contravenţii

§1. Teorii privind delimitarea contravenţiei de infracţiune

§2. Etapa dezincriminării contravenţiilor în România

§3. Reglementarea contravenţiilor şi a sancţiunilor contravenţionale prin Legea nr. 32/1968

§4. Reglementarea contravenţiilor şi a sancţiunilor contravenţionale prin O.G. nr. 2/2001

Capitolul al v‑lea. răspunderea şi sancţiunea contravenţională în dreptul administrativ românesc

§1. Noţiunea de contravenţie. Natura juridică a contravenţiei

§2. Trăsăturile contravenţiei

§3. Comparaţie între contravenţie şi alte forme de ilicit

3.1. Paralelă între contravenţie şi infracţiune

3.2. Paralelă între contravenţie şi abatere disciplinară

3.3. Paralelă între contravenţie şi fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni

§4. Subiectele răspunderii contravenţionale

4.1. Persoana fizică

4.2. Persoana juridică

§5. Cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei

5.1. Legitima apărare

5.2. Starea de necesitate

5.3. Constrângerea

5.4. Cazul fortuit

5.5. Minoritatea

5.6. Iresponsabilitatea

5.7. Beţia involuntară completă (accidentală)

5.8. Eroarea de fapt

5.9. Infirmitatea

§6. Aspecte de drept comparat privitoare la regimul juridic al contravenţiilor şi sancţionarea acestora

Partea a II‑a. Formele sancţiunilor contravenţionale

în Dreptul românesc şi comparat

Capitolul I. sancţiunile contravenţionale principale din dreptul românesc

§1. Conduita ilicită – baza aplicării sancţiunii

§2. Tipuri de sancţiuni specifice dreptului administrativ

§3. Sancţiunile contravenţionale principale

3.1. Avertismentul

3.2. Amenda

3.3. O sancţiune contravenţională desfiinţată – închisoarea contravenţională

3.4. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

Capitolul al II‑lea. sancţiuni contravenţionale complementare şi sancţiuni contravenţionale specifice anumitor domenii de activitate

§1. Sancţiuni contravenţionale complementare

1.1. Confiscarea

1.2. Desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială

1.3. Retragerea autorizaţiei de funcţionare

1.4. Închiderea efectivă a sediului unităţii

1.5. Blocarea contului bancar

§2. Sancţiuni contravenţionale specifice unor domenii de activitate

2.1. Sancţiuni contravenţionale specifice dreptului muncii

2.2. Dreptul mediului şi domeniul silviculturii

2.3. Sancţiuni contravenţionale specifice circulaţiei rutiere

2.4. Sancţiuni contravenţionale specifice altor domenii de activitate

Capitolul al III‑lea. aspecte de drept comparat privind răspunderea contravenţională

§1. Răspunderea contravenţională specifică unor state europene

§2. Privire de ansamblu asupra sistemului contravenţiilor în dreptul anglo‑saxon

§3. Despre sancţiuni contravenţionale aplicabile în diferite state europene

Capitolul al IV‑lea. aplicarea în timp a legii contravenţionale

§1. Principiul retroactivităţii legii contravenţionale mai favorabile

§2. Decizii ale Curţii Constituţionale privind art. 12 din Legea nr. 32/1968

§3. Decizia nr. 228/2007 a Curţii Constituţionale

Capitolul al v‑lea. aspecte deosebite privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale

§1. Particularităţi ale procedurii de aplicare a sancţiunilor contravenţionale

§2. Scurt istoric al procedurii contravenţionale

§3. Aspecte deosebite privitoare la plângerea contravenţională

3.1. Depunerea plângerii. Instanţa competentă

3.2. Termenul de depunere a plângerii

3.3. Reguli procedurale de soluţionare a plângerii contravenţionale

3.4. Efectul suspendării executării sancţiunii prin depunerea plângerii

3.5. Efectul plângerii contravenţionale asupra măsurilor complementare

Capitolul al VI‑lea. controverse legate de aplicarea unor sancţiuni contravenţionale

§1. Discuţii privitoare la aplicarea avertismentului

§2. Importanţa individualizării sancţiunilor contravenţionale

§3. Despre aplicarea amenzilor şi sistemul ablaţiunii

§4. Ideea răspunderii personale a contravenientului

§5. Despre ilegalitatea sancţiunii ridicării şi confiscării autovehiculelor

§6. Câteva consideraţii privind aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

§7. Prescripţia aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale

§8. Probleme apărute în întocmirea procesului‑verbal de contravenţie

8.1. Aspecte de ordin istoric

8.2. Natura juridică a procesului-verbal

8.3. Limba în care trebuie redactat procesul-verbal

8.4. Sancţiunea contravenţională aplicată în baza unui act normativ indicat eronat

8.5. Importanţa descrierii faptei în cadrul procesului-verbal

8.6. Nespecificarea obiecţiunilor în procesul-verbal de contravenţie

8.7. Concluzii

Capitolul al VII‑lea. sancţiunile contravenţionale din perspectiva convenţiei europene a drepturilor omului

§1. Drepturile omului, drepturi fundamentale

§2. Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei europene a drepturilor omului în materie contravenţională

2.1. Noţiunea de acuzaţie penală în viziunea Curţii Europene a Drepturilor Omului

2.2. Calificarea faptei conform dreptului intern

2.3. Natura şi gravitatea sancţiunilor contravenţionale

§3. Prezumţia de nevinovăţie şi problema răsturnării sarcinii probei

§4. Accesul la un „tribunal imparţial” în cauzele contravenţionale

§5. Incidenţa art. 6 din Convenţie asupra sancţiunilor contravenţionale

5.1. Precizări introductive

5.2. Calificarea faptei în dreptul naţional

5.3. Natura şi gravitatea sancţiunii aplicate din perspectiva art. 6 din Convenţie

5.4. Dreptul celui acuzat de a participa la examinarea propriului proces şi de a interoga martorii din proces

§6. Caracterul de titlul executoriu în dreptul român al hotărârilor date de Curtea de la Strasbourg

Capitolul al vIII‑lea. concluzii şi propuneri de lege ferenda

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-666-9
Titlul cartii: Sanctiunile contraventionale. Aspecte de drept material in dreptul romanesc si comparat
Autor (i):: Madalina-Elena Mihailescu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 26 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 464

by Admin 2013, 02 Oct 2013

Demersul porneste de la prezentarea unor chestiuni generale legate de ideea de pedeapsa si sanctiune, dupa cum aceasta a evoluat in timp, urmata de aprofundarea unor aspecte speciale care tin de sanctiunile contraventionale in sine, individualizarea lor, cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptelor, subiectele contraventionale, aplicarea legii contraventionale in timp, precum si unele probleme sensibile de procedura contraventionala care au influentat inevitabil si aspectele de drept material.