Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Ion Rebeca: Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil

Code: 978-606-678-745-1 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

2. Puterea jurisdicţională este o formă a puterii politice a statului ce îşi are izvorul în suveranitatea poporului, conţinutul şi trăsăturile sale fundamentale deosebind-o de puterea legislativă şi de cea executivă, dar în acelaşi timp datorită unicităţii puterii se manifestă împreună cu acestea într-un sistem unitar.

Până la împăratul Diocletian, justiţia reprezenta o activitate exclusivă a particularilor în care statul intervenea numai pentru a acorda sprijin părţilor ori arbitrilor însărcinaţi cu puterea de a judeca, funcţia judiciară fiind o componentă a celei administrative.

În dreptul modern, când a fost stabilită în sarcina statului obligaţia de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, a apărut necesitatea ca judecata în legătură cu aceste valori să se facă în mod exclusiv de către acela care este obligat să asigure şi ordinea juridică, iar pentru realizarea unei veritabile justiţii trebuia să se recunoască judecătorului dreptul de a hotărî în mod liber, fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-745-1
Titlul cartii: Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil
Autor (i):: Ion Rebeca
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 1 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296
Price: 35.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Noţiuni generale privind jurisdicţia civilă

Secţiunea 1. Conceptul de jurisdicţie

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile specifice funcţiei jurisdicţionale

§1. Justiţia – serviciu public

§2. Organizarea serviciului public al justiţiei

§3. Serviciul public al justiţiei organizat pe baza principiului dublului grad de jurisdicţie

Capitolul al II-lea. Actul jurisdicţional

Secţiunea 1. Aspecte generale

Secţiunea a 2-a. Acte jurisdicţionale cu regim special – contractele judiciare şi decizia pronunţată în recursul în interesul legii

Capitolul al III-lea. Procesul civil

Secţiunea 1. Consideraţii prealabile privind procesul civil şi dreptul procesual civil

Secţiunea a 2-a. Scurte consideraţii privind evoluţia istorică a procesului civil românesc şi principalele tipuri istorice de proces

Secţiunea a 3-a. Procesul civil român în epoca modernă

Secţiunea a 4-a. Procesul civil după instaurarea regimului comunist

Secţiunea a 5-a. Evoluţia procesului civil după 22 decembrie 1989

Capitolul al IV-lea. Izvoarele dreptului procesual civil

Secţiunea 1. Aspecte generale privind izvoarele dreptului procesual civil

Secţiunea a 2-a. Jurisprudenţa

Secţiunea a 3-a. Normele de procedură civilă

§1. Trăsături specifice normelor de procedură civilă

§2. Clasificarea normelor de procedură civilă

2.1. Norme de organizare judiciară

2.2. Norme de competenţă şi norme de procedură

2.3. Norme de procedură propriu-zise

2.4. Norme procedurale generale şi speciale

2.5. Norme procedurale imperative şi norme procedurale dispozitive

§3. Aplicarea legii procedurale civile în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor

3.1. Aplicarea legii civile procedurale în timp

3.2. Conflictul în timp al normelor de competenţă

3.3. Conflict de norme procedurale în timp privind căile de atac

3.4. Teritorialitatea normelor de procedură

3.5. Aplicarea normelor procedurale asupra persoanelor

Capitolul al V-lea. Acţiunea civilă

Secţiunea 1. Noţiuni generale privind acţiunea civilă şi natura sa juridică

Secţiunea a 2-a. Condiţii de exercitare a acţiunii civile

Secţiunea a 3-a. Cererea de chemare în judecată

§1. Condiţiile cererii de chemare în judecată

§2. Funcţiile cererii de chemare în judecată

Secţiunea a 4-a. Întâmpinarea

Capitolul al VI-lea. Principii fundamentale ale procesului civil

Secţiunea 1. Noţiuni prealabile privind principiile fundamentale ale procesului civil

§1. Raportul dintre principiile dreptului procesual civil şi drepturile fundamentale ale părţilor

§2. Formele de exprimare a principiilor fundamentale în procesul civil

Secţiunea a 2-a. Clasificarea principiilor fundamentale ale procesului civil

§1. Semnificaţia şi conţinutul principiilor fundamentale ale procesului civil. Considerente preliminarii

§2. Principiul legalităţii

§3. Principiul egalităţii

3.1. Evaluarea principiului egalităţii şi sancţiuni aplicabile în cazul încălcării acestuia

§4. Principiul dreptului la un proces echitabil în termen optim şi previzibil

4.1. Obiectul contestaţiei – drepturi şi obligaţii cu caracter civil

§5. Principiul soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil

5.1. Criterii în raport de care se apreciază durata procedurii judiciare

5.2. Criterii în raport de care se apreciază durata termenului optim şi previzibil de soluţionare a unei cauze

5.3. Garanţii privind prevenirea depăşirii termenului optim şi previzibil

5.4. Sancţiuni aplicabile în cazul încălcării principiului soluţionării cauzelor civile în termen optim şi previzibil

§6. Principiul publicităţii

6.1. Sancţiuni privind încălcarea principiului publicităţii procesului civil

§7. Principiul desfăşurării procesului civil în limba română_

§8. Principiul contradictorialităţii

8.1. Garanţiile şi conţinutul principiului contradictorialităţii

§9. Principiul oralităţii

9.1. Limitarea principiului oralităţii şi sancţiuni procedurale în cazul nerespectării sale

§10. Principiul nemijlocirii

10.1. Sancţiunea încălcării principiului nemijlocirii

§11. Principiul continuităţii

§12. Principiul rolului judecătorului în aflarea adevărului_

12.1. Limitarea principiului rolului judecătorului în aflarea adevărului şi sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării sale

12.2. Sancţiuni privind încălcarea principiului rolul judecătorului în aflarea adevărului

§13. Principiul disponibilităţii

13.1. Limitarea principiului disponibilităţii şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării

§14. Principiul privind obligaţiile părţilor şi terţilor în desfăşurarea procesului civil, precum şi buna-credinţă

§15. Principiul respectului cuvenit justiţiei

Bibliografie selectivă

Index

ISBN: 978-606-678-745-1
Titlul cartii: Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil
Autor (i):: Ion Rebeca
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 1 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296

by Admin 2013, 02 Oct 2013

Monografia se adreseaza studentilor, ca material complementar clasicelor cursuri de drept procesual civil, practicienilor, carora le releva principii si notiuni prin prisma noii reglementari procedurale, dar si justitiabililor care doresc sa se familiarizeze cu notiunile si sa inteleaga mecanismele dupa care se desfasoara procesul civil.