Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Legile administratiei publice | Actualizare: 23 septembrie 2013 | Coordonator: Ovidiu Podaru

Code: 978-606-678-790-1 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

Art. 6. Actele administrativ-jurisdicţionale.

(1) Jurisdicţiile administra - tive speciale sunt facultative şi gratuite.

(2) [1] Actele administrative susceptibile, potrivit legii organice, să facă obiectul unei jurisdicţii speciale administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1), dacă partea înţelege să nu exercite procedura administrativ-jurisdicţională.

(3) Actul administrativ-jurisdicţional pentru care, prin lege organică specială, se prevede o cale de atac în faţa unei alte jurisdicţii administrative speciale poate fi atacat direct la instanţa de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea înţelege să renunţe la calea administrativ-jurisdicţională de atac.

(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdicţia administrativă specială sau pentru calea de atac la un alt organ administrativ-jurisdicţional înţelege să renunţe la aceasta în timpul soluţionării litigiului, este obligată să noti fice decizia de renunţare organului administrativ-jurisdicţional în cauză. Partea sesizează instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la notificare. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă pre - văzută de art. 7 nu se mai efectuează.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-790-1
Titlul cartii: Legile administratiei publice. Actualizare: 23 septembrie 2013
Autor (i):: Coordonator: Ovidiu Podaru
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 4 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 416
Price: 15.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins general

1. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

6. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

8. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

10. Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (extras)

11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras)

12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

13. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

14. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

15. Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat

16. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras)

ISBN: 978-606-678-790-1
Titlul cartii: Legile administratiei publice. Actualizare: 23 septembrie 2013
Autor (i):: Coordonator: Ovidiu Podaru
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 4 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 416

by Admin 2013, 08 Oct 2013

Aflata la a 4-a editie, lucrarea cuprinde reglementarile juridice esentiale in materia administratiei publice, actualizate, in temeiul carora autoritatile acesteia isi desfasoara activitatea.