Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noul Cod de procedura penala si Codul anterior | Actualizare: 30 septembrie 2013

Code: 978-606-678-795-6 | Rating: Rating: 08
Descriere

Lucrarea de fata ofera o prezentare comparativa, pe articole, a noului Cod de procedura penala, cu modificarile aduse prin Legea nr. 255/2013, si a Codului de procedura penala anterior. Exceptand situatiile expres prevazute de lege, legea noua se va aplica de la data intrarii ei in vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare.

Analiza comparativa este utila atat pentru practicienii dreptului, dar si pentru toti cei interesati sa identifice singuri care sunt elementele de diferentiere fata de legea anterioara si care sunt institutiile si procedurile nou-introduse in sistemul procesual penal roman.

Lucrarea mai contine si o tabla de materii detaliata a noului Cod de procedura penala, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial, ci faciliteaza orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-795-6
Titlul cartii: Noul Cod de procedura penala si Codul anterior | Actualizare: 30 septembrie 2013
Autor (i):: Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 11 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 480
Price: 20.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins general

Sinteza principalelor modificări aduse de noul Cod de procedură penală

Noul Cod de procedură penală

Index

Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (extras)

Noul Cod de procedură penală

 

PARTEA GENERALĂ

Titlul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Titlul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Capitolul I. Acţiunea penală

Capitolul II. Acţiunea civilă

Titlul III. Participanţii în procesul penal

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa organelor judiciare

Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

Secţiunea a 5-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

Secţiunea a 6-a. Incompatibilitatea şi strămutarea

Capitolul III. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

Capitolul IV. Inculpatul şi drepturile acestuia

Capitolul V. Partea civilă şi drepturile acesteia

Capitolul VI. Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Capitolul VII. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Titlul IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul II. Audierea persoanelor

Secţiunea 1. Reguli generale în materia audierii persoanelor

Secţiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului

Secţiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Secţiunea a 4-a. Audierea martorilor

Secţiunea a 5-a. Protecţia martorilor

§ 1. Protecţia martorilor ameninţaţi

§ 2. Protecţia martorilor vulnerabili

Secţiunea a 6-a. Confruntarea

Capitolul III. Identificarea persoanelor şi a obiectelor

Capitolul IV. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Capitolul V. Conservarea datelor informatice

Capitolul VI. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Secţiunea 1. Percheziţia domiciliară

Secţiunea a 2-a. Alte forme de percheziţie

Secţiunea a 3-a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Capitolul VII. Expertiza şi constatarea

Capitolul VIII. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea

Capitolul IX. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

Capitolul X. Mijloace materiale de probă

Capitolul XI. Înscrisurile

Titlul V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Capitolul I. Măsurile preventive

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Reţinerea

Secţiunea a 3-a. Controlul judiciar

Secţiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauţiune

Secţiunea a 5-a. Arestul la domiciliu

Secţiunea a 6-a. Arestarea preventivă

Secţiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

Secţiunea a 8-a. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

Capitolul II. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

Secţiunea 1. Obligarea provizorie la tratament medical

Secţiunea a 2-a. Internarea medicală provizorie

Capitolul III. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Titlul VI. Acte procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere

Capitolul II. Termenele

Capitolul III. Cheltuielile judiciare

Capitolul IV. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul V. Nulităţile

Capitolul VI. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I. Urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Sesizarea organelor de urmărire penală

Secţiunea 1. Reglementări generale

Secţiunea a 2-a. Plângerea prealabilă

Capitolul III. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror

Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale

Secţiunea 1. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea a 2-a. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea a 3-a. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Secţiunea a 4-a. Terminarea urmăririi penale

Secţiunea a 5-a. Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror

Capitolul V. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei

Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale

Capitolul VII. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Titlul II. Camera preliminară

Titlul III. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Judecata în primă instanţă

Secţiunea 1. Desfăşurarea judecării cauzelor

Secţiunea a 2-a. Deliberarea şi hotărârea instanţe

Capitolul III. Apelul

Capitolul V[1]. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 2-a. Recursul în casaţie

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

Secţiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate

Capitolul VI. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 2-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul IV. Proceduri speciale

Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Capitolul I1. Contestaţia privind durata procesului penal

Capitolul II. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul III. Procedura în cauzele cu infractori minori

Capitolul IV. Procedura dării în urmărire

Capitolul V. Procedura reabilitării

Capitolul VI. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Capitolul VII. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare

Capitolul VIII. Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea unor acte judiciare străine

Capitolul IX. Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării

Titlul V. Executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor

Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale

Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepselor complementare

Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a altor dispoziţii

Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea a 6-a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea

Secţiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la amânarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei

Secţiunea 11. Schimbări în executarea unor hotărâri

Secţiunea a 2-a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 3-a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 4-a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Titlul VI. Dispoziţii finale

ISBN: 978-606-678-795-6
Titlul cartii: Noul Cod de procedura penala si Codul anterior | Actualizare: 30 septembrie 2013
Autor (i):: Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 11 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 480

by Admin 2013, 15 Oct 2013

Cartea cuprinde si un studiu introductiv care sintetizeaza principalele modificari aduse procesului penal odata cu intrarea in vigoare a noului cod si in care sunt prezentate, pe scurt, institutiile noi in materie. Potrivit art. 103 din Legea de punere in aplicare, data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala este 1 februarie 2014.