Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Litigii de munca. Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012

Code: 978-606-678-672-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Încheierea şi modificarea

contractului individual de muncă

1. Eroarea ca viciu de consimţământ cu privire la clauzele esenţiale cuprinse în contractul individual de muncă

C. muncii, art. 57 alin. (1)

••Încheierea contractului individual de muncă face dovada deplină a naturii raporturilor juridice existente între părţi, respectiv cele specifice raportului juridic de muncă.

••Nu poate fi reţinută eroarea ca viciu de consimţământ în lipsa unor dovezi concrete din care să rezulte percepţia psihologică a salariatului asupra actului încheiat, în condiţiile în care se invocă error in negotio, adică cu privire la natura actului juridic încheiat, în contra prezumţiei ce rezultă din semnarea de către salariat a contractului individual de muncă şi executarea acestuia.

••Salariatul nu poate opune o eventuală excepţie de neexecutare a contractului, de vreme ce a prestat activitate zilnică pentru angajator, potrivit fişelor de pontaj, încasând salariul convenit în contractul individual de muncă, conform statelor de plată, pentru care au fost virate contribuţiile aferente la bugetul asigurărilor sociale.

••Constatarea nulităţii contractului de muncă produce efecte numai pentru viitor, iar nu retroactiv, astfel că, pe perioada existenţei acestuia, fiind păstrate drepturile de salariat, chiar în situaţia în care s-ar anula contractul individual de muncă, calitatea deţinută de salariat împiedică valorificarea drepturilor de pensie, situaţia-premisă pentru promovarea prezentului litigiu.

C.A. Bucureşti, s. a VII-a civ., confl. mun. şi asig. soc.,

dec. nr. 5855/R din 31 octombrie 2012, nepublicată

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-672-0
Titlul cartii: Litigii de munca. Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012
Autor (i):: Florentina Rotaru, Maria Ceausescu, Lizeta Harabagiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica judiciara
Data aparitiei: 17 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Încheierea şi modificarea contractului individual de muncă

1. Eroarea ca viciu de consimţământ cu privire la clauzele esenţiale cuprinse în contractul individual de muncă

2. Convenţie de prestării servicii. Acţiune în constatarea existenţei unui raport juridic de muncă

3. Obligaţia de fidelitate. Cumulul de funcţii. Nulitatea clauzei de confidenţialitate

4. Modificarea contractului individual de muncă. Atribuţiile prevăzute în fişa postului. Daune morale

5. Dreptul angajatorului de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii. Locul muncii. Informarea salariatului cu privire la atribuţiile postului. Fişa postului

Capitolul al II-lea. Încetarea contractului individual de muncă

6. Încetarea contractului individual de muncă pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă doar în baza unei notificări scrise, la iniţiativa oricărei părţi. Legea aplicabilă

7. Încetarea contractului individual de muncă la sfârşitul perioadei de probă. Notificare scrisă. Condiţii de formă

8. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Desfiinţare efectivă a postului. Preluarea activităţii salariatului de un agent de muncă temporară, prin externalizare. Cauza reală şi serioasă a desfiinţării postului ocupat de salariat. Criterii de stabilire a ordinii de priorităţi. Discriminare

9. Concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Concediere individuală. Criterii de stabilire a ordinii de prioritate. Desfiinţarea efectivă a postului. Redenumirea postului şi a funcţiei salariatului. Cauza reală şi serioasă a desfiinţării postului ocupat de salariat. Sarcina probei

10. Reorganizarea firmei. Obligativitatea indicării motivelor care determină concedierea pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului

11. Criterii privind ordinea de prioritate la concediere. Extinderea acestor criterii în cazul concedierilor individuale

12. Concediere individuală. Reorganizarea activităţii. Analiza caracterului real şi serios al concedierii

13. Eficientizarea activităţii. Minimalizarea pierderilor. Previziuni ale situaţiei economice şi financiare

14. Concediere individuală prin desfiinţarea unui post. Dreptul societăţii de a-şi organiza activitatea. Condensarea şi preluarea unor atribuţii de către alţi salariaţi

15. Concediere colectivă. Stabilirea ordinii de prioritate în cazul concedierii colective. Rezultatele evaluării realizării obiectivelor de performanţă. Restituirea sumelor achitate cu titlu de plăţi compensatorii în cazul anulării deciziei de concediere

16. Concediere colectivă nelegală. Selecţia persoanelor concediate în raport de gradul de compatibilitate psihoaptitudinală a salariatului cu postul

17. Concediere colectivă. Obligativitatea respectării criteriilor prioritare şi minimale

18. Concediere colectivă. Neindicarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi. Analiza măsurilor de reorganizare în raport cu personalul întregii unităţi învestite cu personalitate juridică

19. Concediere colectivă. Condiţii de formă. Criterii de stabilire a ordinii de priorităţi. Departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă individuală

20. Transfer de întreprindere. Legalitatea preavizului acordat printr-un înscris emis anterior emiterii deciziei de concediere

21. Revocare din funcţie a persoanelor aflate în funcţii de conducere. Condiţii de formă şi de fond

22. Revocarea unei decizii de concediere. Menţionarea duratei preavizului în decizia de concediere. Condiţii de formă

23. Cerere prin care fostul salariat, a cărui decizie de concediere a fost anulată printr-o decizie irevocabilă, solicită pe cale separată reintegrarea în postul deţinut anterior emiterii deciziei de concediere anulate

24. Încetarea contractului individual de muncă prin demisie. Violenţa morală ca viciu de consimţământ

Capitolul al III-lea. Răspunderea disciplinară

25. Avertisment. Cercetare prealabilă. Legalitatea deciziei de sancţionare disciplinară. Contestarea deciziei de sancţionare disciplinară_

26. Decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare. Avertisment. Temeinicie. Ordinul superiorului ierarhic. Daune morale

27. Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară. Descrierea faptei. Înlăturarea apărărilor date de salariat în timpul cercetării disciplinare

28. Decizie de concediere disciplinară. Revocarea deciziei de concediere anterioară ce şi-a produs efectele specifice

29. Concediere disciplinară. Prescripţia aplicării sancţiunii. Convocare la cercetarea disciplinară. Temeinicia deciziei de sancţionare disciplinară_

30. Decizie de concediere disciplinară. Legalitatea deciziei. Cercetare disciplinară prealabilă. Respectarea dreptului la apărare. Temeinicia sancţiunii aplicate

31. Decizie de concediere disciplinară. Existenţa mai multor fapte imputate prin decizia de sancţionare. Obligaţie de confidenţialitate. Individualizarea sancţiunii

32. Comportament neadecvat la locul de muncă. Posibilitatea înlocuirii sancţiunii disciplinare grave cu o sancţiune disciplinară mai uşoară

33. Condiţii de formă şi de fond ale cercetării administrative prealabile emiterii deciziei de sancţionare disciplinare. Absenţa salariatului la cercetarea disciplinară din motive obiective. Condiţii meteo nefavorabile

34. Răspunderea disciplinară a gestionarului. Depăşirea plafonului pentru soldul de casă. Efectele hotărârii penale în faţa instanţei civile

35. Locul desfăşurării cercetării disciplinare

36. Elementele deciziei de sancţionare disciplinară. Neindicarea datei săvârşirii faptelor

Capitolul al IV-lea. Răspunderea patrimonială

37. Condiţiile răspunderii patrimoniale a salariatului faţă de angajator. Salariat cu atribuţii de gestiune. Gestiune comună. Prezumţie de culpă. Stabilirea prejudiciului

38. Acţiune în răspundere patrimonială formulată de angajator împotriva moştenitorilor fostului salariat. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Condiţii pentru întreruperea cursului prescripţiei

39. Angajarea răspunderii patrimoniale. Caracterul ilicit al faptei. Prejudiciul rezultat din încheierea unor contracte de prestări servicii

40. Cererea de chemare în garanţie în materia răspunderii patrimoniale. Caracterul divizibil al răspunderii. Solidaritatea între debitori_

41. Răspundere patrimonială pentru prejudiciul cauzat angajatorului în calitate de manager şi reprezentant legal al instituţiei. Riscul normal al serviciului

42. Plată nedatorată. Inexistenţa vinovăţiei salariatului în încasarea sumelor nedatorate. Răspundere subsidiară

43. Răspunderea patrimonială a salariatului. Lipsa vinovăţiei. Inexistenţa fişei postului

44. Avansul spre decontare. Documente justificative

Capitolul al V-lea. Salarizare. Alte drepturi băneşti. Jurisdicţia muncii

45. Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune. Drepturi băneşti prevăzute de contractul colectiv de muncă

46. Încadrarea salariaţilor în grupele speciale de muncă. Condiţiile prevăzute de lege pentru încadrare. Mijloace de probă

47. Drepturi băneşti stabilite în baza unui contract de performanţă. Efectele condiţiei suspensive

48. Rolul activ al instanţei în aflarea adevărului. Mijloace de probă. Valoarea probatorie a înregistrărilor audio

49. Contestaţie în anulare. Greşeală materială. Necompetenţă

Index

ISBN: 978-606-678-672-0
Titlul cartii: Litigii de munca. Jurisprudenta relevanta a Curtii de Apel Bucuresti pe anul 2012
Autor (i):: Florentina Rotaru, Maria Ceausescu, Lizeta Harabagiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica judiciara
Data aparitiei: 17 Octombrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384

by Admin 2013, 22 Oct 2013

Au fost selectate 49 de spete, care puncteaza o serie de probleme actuale, ridicate in practica in legatura cu incheierea, modificarea si incetarea contractului individual de munca, raspunderea disciplinara si patrimoniala, drepturile salariale si alte drepturi banesti, jurisdictia muncii, cum ar fi: eroarea ca viciu de consimtamant cu privire la clauzele esentiale cuprinse in contractul individual de munca, constatarea existentei unui raport juridic de munca, informarea salariatului cu privire la atributiile postului, extinderea criteriilor privind ordinea de prioritate la concediere in cazul concedierilor individuale, transferul de intreprindere etc.