Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Regimul juridic al institutiilor de credit, persoane juridice romane, in context european | Carte de: Lavinia Smarandache

Code: 978-606-678-570-9 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

Statutul juridic al Băncii Naţionale a României este trasat de legea sa cadru şi de numeroase alte acte normative, motivat de rolul semnificativ deţinut de această instituţie atât în ansamblul economiei naţionale, cât mai ales în cadrul sistemului bancar datorită obiectivului său fundamental şi atribuţiilor care îi revin. Potrivit statutului propriu, obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este acela de a asigura şi menţine stabilitatea preţurilor, iar principalele sale atribuţii sunt următoarele:

1) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

2) asigurarea stabilităţii financiare atât prin autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, cât şi prin promovarea şi monitorizarea bunei funcţionari a sistemelor de plăţi;

3) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

4) stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

5) administrarea rezervelor internaţionale ale României. Referitor la impactul legislaţiei europene, acesta este unul atenuat, fiind evident doar în sfera anumitor atribuţii ale băncii centrale, rol esenţial revenind în continuare surselor legale naţionale.

Această realitate îşi găseşte justificarea în neparticiparea României la zona euro, Banca Naţională a României făcând parte doar din Sistemul European al Băncilor Centrale, însă nu şi din Eurosistem

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-570-9
Titlul cartii: Regimul juridic al institutiilor de credit, persoane juridice romane, in context european
Autor (i):: Lavinia Smarandache
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 15 Nov. 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 512
Price: 45.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Poziţionarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, în actualul sistem bancar

Secţiunea 1. Elemente de generalitate

§1. Aspecte introductive

§2. Componentele sistemului bancar românesc

§3. Cadrul legislativ, cadrul contractual, reglementările interne şi reglementările profesionale

§4. Evoluţia noţiunii „instituţie de credit” în legislaţia europeană

§5. Definiţia instituţiei de credit în legislaţia naţională

§6. Categoriile de instituţii de credit şi definiţiile lor legale

§7. Excluderea instituţiilor emitente de monedă electronică din categoria instituţiilor de credit

§8. Opţiunea legiuitorului pentru forma juridică a instituţiilor de credit

§9. Repere ale amprentei dreptului public şi a interesului public asupra instituţiilor de credit

§10. Impactul Codului civil asupra statutului de comerciant persoană juridică al instituţiilor de credit

Secţiunea a 2-a. Unităţile instituţiilor de credit persoane juridice române

§1. Regimul filialelor

§2. Regimul sediilor secundare

Secţiunea a 3-a. Prezenţa instituţiilor de credit, persoane juridice române, în alte state

§1. Temeiul juridic pentru prezenţa în statele membre ale Uniunii Europene

§2. Regimul formelor de participare în statele membre ale Uniunii Europene

§3. Prezenţa instituţiilor de credit, persoane juridice române, în state terţe

Capitolul II. Procesul de înfiinţare a instituţiilor de credit

Secţiunea 1. Delimitări generale

§1. Cadrul legal

§2. Limitele generale impuse normativ procesului de înfiinţare

§3. Impactul abordării din Codul civil privind modul de înfiinţare şi înregistrarea persoanei juridice asupra instituţiilor de credit

Secţiunea a 2-a. Actul de înfiinţare a instituţiilor de credit

§1. Tipul actului de înfiinţare şi regimul său juridic general

§2. Condiţiile actului de înfiinţare

§3. Particularităţile conţinutului actului de înfiinţare

Secţiunea a 3-a. Procesul de autorizare a instituţiilor de credit

§1. Cadrul legal

§2. Condiţiile minime şi cerinţele generale de autorizare

§3. Etapele obligatorii ale procesului de autorizare

3.1. Analiza etapei aprobării constituirii

3.1.1. Depunerea cererii şi a documentaţiei aferente la Banca Naţională a României

3.1.2. Instrumentarea cererii şi a documentaţiei aferente de către Banca Naţională a României

3.1.3. Adoptarea şi comunicarea hotărârii Băncii Naţionale a României

3.2. Analiza etapei de autorizare a funcţionării

3.2.1. Depunerea la Banca Naţională a României documentaţiei care atestă constituirea

3.2.2. Depunerea la Banca Naţională a României a documentaţiei care atestă modificări faţă de condiţiile în care a fost aprobată constituirea

3.2.3. Instrumentarea documentaţiei de către Banca Naţională a României

3.2.4. Adoptarea şi comunicarea hotărârii Băncii Naţionale a României

§4. Respingerea cererii de autorizare

Secţiunea a 4-a. Înregistrarea instituţiilor de credit

§1. Delimitări introductive

§2. Înregistrarea impusă de legiuitor între cele două etape ale procesului de autorizare

§3. Înregistrarea impusă de legiuitor la finalul celei de-a doua etape a procesului de autorizare

3.1. Componenta naţională

3.2. Componenta europeană

§4. Înregistrarea specială impusă de legiuitor în cazul anumitor instituţii de credit

Secţiunea a 5-a. Consecinţele nerespectării cerinţelor legale de înfiinţare a instituţiilor de credit

§1. Consecinţele reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990

1.1. Neregularităţi constatate înainte de înmatricularea în registrul comerţului

1.2. Neregularităţi constatate cu ocazia înmatriculării în registrul comerţului

1.3. Neregularităţile constatate după înmatricularea în registrul comerţului

§2. Consecinţele reglementate de O.U.G. nr. 99/2006

2.1. Sancţiunea încetării valabilităţii unei autorizaţii acordată de Banca Naţională a României

2.2. Alte cazuri de încetare a valabilităţii autorizaţiei acordată de Banca Naţională a României

Secţiunea a 6-a. Identificarea instituţiilor de credit

§1. Cadrul legal

§2. Categoriile de atribute de identificare

2.1. Identificarea asigurată prin denumire (firmă)

2.2. Identificarea asigurată prin sediu

2.3. Identificarea asigurată prin naţionalitate

2.4. Identificarea asigurată prin numărul de înregistrare în registrul comerţului

2.5. Identificarea asigurată prin codul unic de înregistrare

2.6. Identificarea asigurată prin numărul de înregistrare în registre publice speciale

Secţiunea a 7-a. Valorile mobiliare emise de instituţiile de credit

§1. Delimitări introductive

§2. Regimul părţilor sociale emise de organizaţiile cooperatiste de credit

§3. Valorile mobiliare de tipul acţiunilor

§4. Valorile mobiliare de tipul obligaţiunilor

4.1. Regimul juridic general trasat de Legea nr. 31/1990

4.2. Regimul juridic special reglementat de Legea nr. 32/2006

Capitolul III. Organele statutare ale instituţiilor de credit

Secţiunea 1. Organul de deliberare şi decizie

§1. Delimitări introductive

§2. Reglementarea categoriilor de adunări generale

§3. Atribuţiile şi condiţiile de cvorum şi majoritate ale adunărilor generale

§4. Procedura convocării adunării generale

§5. Întrunirea şi desfăşurarea adunării generale

§6. Hotărârile adunării generale

Secţiunea a 2-a. Organul de administrare şi/sau de conducere

§1. Reglementarea structurii organului de administrare şi/sau de conducere

§2. Delimitări privind structura internă de administrare

§3. Condiţiile pentru a fi membru în organul de administrare şi/sau de conducere

3.1. Condiţiile generale reglementate de Legea nr. 31/1990

3.2. Condiţiile speciale reglementate de O.U.G. nr. 99/2006

§4. Desemnarea membrilor organului de administrare şi/sau de conducere

§5. Publicarea desemnării membrilor organului de administrare şi/sau de conducere

§6. Durata mandatului membrilor organului de administrare şi/sau de conducere

§7. Atribuţiile şi obligaţiile organului de administrare şi/sau de conducere

7.1. Reglementarea generală asigurată de Legea nr. 31/1990

7.2. Reglementarea specială asigurată de O.U.G. nr. 99/2006

§8. Modul de funcţionare a organului de administrare şi/sau de conducere

§9. Remunerarea membrilor organului de administrare şi/sau de conducere

§10. Forme ale răspunderii membrilor organului de administrare şi/sau de conducere

§11. Modalităţile de încetare a calităţii de membru în organul de administrare şi/sau de conducere

11.1. Încetarea de drept a mandatului

11.2. Revocarea

11.3. Renunţarea la funcţie

11.4. Decesul persoanei fizice

11.5. Decăderea din drepturi

Secţiunea a 3-a. Organul de control al gestiunii

§1. Reglementarea structurii organului de control al gestiunii

§2. Reglementarea situaţiilor financiare şi de audit

§3. Condiţiile pentru a fi auditor financiar la o instituţie de credit

§4. Desemnarea auditorului financiar

§5. Contractul de audit financiar

§6. Drepturile şi obligaţiile auditorului financiar

§7. Încetarea calităţii de auditor financiar

§8. Răspunderea auditorului financiar

§9. Auditul intern – componentă a mecanismelor de control intern

§10. Drepturile şi obligaţiile auditorilor interni reglementate de Legea nr. 31/1990

Capitolul IV. Desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit

Secţiunea 1. Activităţile permise instituţiilor de credit

§1. Delimitări introductive

§2. Categoriile de activităţi autorizabile permise instituţiilor de credit

§3. Categoriile de activităţi neautorizabile permise instituţiilor de credit

§4. Reglementarea activităţii constând în dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi

§5. Specificul activităţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ

§6. Specificul activităţii băncilor de credit ipotecar

§7. Specificul activităţii organizaţiilor cooperatiste de credit

§8. Activităţile interzise instituţiilor de credit

Secţiunea a 2-a. Clientela instituţiilor de credit

§1. Reglementarea noţiunii „clientelă”

§2. Specificul clientelei instituţiilor de credit

§3. Principalele coordonate ale raportului juridic dintre instituţia de credit şi clientelă

Capitolul V. Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit

Secţiunea 1. Regimul general al supravegherii prudenţiale

§1. Cadrul legal

§2. Elemente de specificitate desprinse din O.U.G. nr. 99/2006

§3. Măsurile de supraveghere şi sancţiunile dispuse de Banca Naţională a României

§4. Particularităţile supravegherii organizaţiilor cooperatiste

Secţiunea a 2-a. Procedurile speciale

§1. Procedura supravegherii speciale

§2. Procedura administrării speciale

§3. Măsurile de stabilizare

Secţiunea a 3-a. Supravegherea prudenţială în context european

§1. Prezentare generală

§2. Componentele Sistemului European de Supraveghere Financiară relevante în sfera instituţiilor de credit

Capitolul VI. Încetarea existenţei instituţiilor de credit

Secţiunea 1. Regimul juridic comun asigurat de O.U.G. nr. 99/2006

§1. Delimitarea cadrului legal

§2. Particularităţile lichidării

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic de drept comun al societăţii pe acţiuni

§1. Delimitări introductive

§2. Aspecte generale privind dizolvarea societăţii pe acţiuni

§3. Aspecte generale privind lichidarea societăţii pe acţiuni

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al falimentului instituţiilor de credit

§1. Delimitări introductive

§2. Condiţiile de aplicare a procedurii falimentului

§3. Organele care aplică procedura falimentului

§4. Reprezentarea creditorilor în procedura falimentului

§5. Deschiderea procedurii falimentului

§6. Lichidarea patrimoniului instituţiei de credit debitoare

§7. Închiderea procedurii falimentului

§8. Răspunderea pentru aplicarea procedurii falimentului instituţiei de credit

Capitolul VII. Interferenţele instituţiilor de credit, persoane juridice române, cu alte entităţi juridice

Secţiunea 1. Aspecte introductive

Secţiunea a 2-a. Instituţiile de credit străine

§1. Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru

§2. Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un stat terţ

Secţiunea a 3-a. C.E.C. Bank S.A.

Secţiunea a 4-a. Instituţiile emitente de monedă electronică

§1. Regimul juridic iniţial

§2. Regimul juridic actual

Secţiunea a 5-a. Instituţiile financiare

§1. Regimul instituţiilor financiare consacrat de O.U.G. nr. 99/2006

§2. Instituţiile financiare nebancare

Secţiunea a 6-a. Instituţiile de plată

Secţiunea a 7-a. Entităţi care operează cu instrumente financiare

§1. Cadrul legal

§2. Elemente generale privind piaţa de capital

§3. Instituţiile de credit ca participanţi pe piaţa de capital

§4. Instrumentele financiare

§5. Pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

§6. Emitenţii de instrumente financiare

§7. Intermediarii

§8. Entităţile reglementate de Directiva nr. 2011/61/UE

Bibliografie

Index 

ISBN: 978-606-678-570-9
Titlul cartii: Regimul juridic al institutiilor de credit, persoane juridice romane, in context european
Autor (i):: Lavinia Smarandache
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 15 Nov. 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 512

by Administrator, 29 Nov 2013

Sistemele bancare detin un rol esential in cadrul economiilor nationale, iar in contextul constructiei Pietei Bancare Unice Europene si al globalizarii au dobandit un statut esential pentru insesi stabilitatea, siguranta si viabilitatea pietelor financiare internationale. Pentru statele membre ale Uniunii Europene, aceasta realitate practica, ce angreneaza inclusiv o componenta juridica complexa, a reclamat o atentie sporita si continua atat a legiuitorului european, cat si a legiuitorilor nationali.