Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Contracte speciale [Sinteze. Modele de contracte. Teste grila] | Autor: Tabaras Manuela

Code: 978-606-18-0272-2
Descriere

Lucrarea are un caracter extrem de aplicat, fiind propus în principiu, aproape fiecărui tip de contract civil prezentat, un model de contract aplicativ şi extrem de actual şi pertinent în viaţa practică a juriştilor contemporani, dar şi un pachet de teste de autoevaluare a cunoştinţelor dobândite prin studiul lucrării, teste ce exprimă o modalitate variată de evaluare şi care cuprind atât subiecte tradiţionale de sinteză asupra diferitelor contracte juridice îngemănate cu rol de surprindere a diferenţelor specifice fiecărui tip de contract, teste grilă sau chiar provocări adresate cititorului de redactare la solicitarea uneia dintre părţi a unui anumit tip de contract.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0272-2
Titlul cartii: Contracte speciale [Sinteze. Modele de contracte. Teste grila]
Autor (i):: Tabaras Manuela
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri practice
Data aparitiei: 6 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 288
Price: 39.90 Lei
Stoc epuizat!
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Contractul de vânzare

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Caracterele juridice ale contractului de vânzare

§2. Condiţii de fond ale contractului de vânzare

2.1. Capacitatea

2.1.1. Principiul capacităţii

2.1.2. Incapacităţi

2.2. Consimţământul

2.2.1. Eroarea

2.2.2. Dolul

2.2.3. Violenţa

2.2.4. Leziunea

Secţiunea a 2-a. Antecontractul – Promisiunea de a contracta

§1. Pactul de opţiune

§2. Stipulaţia pentru altul

§3. Promisiunea de vânzare

Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 3-a. Cauza contractului de vânzare

Secţiunea a 4-a. Obiectul contractului de vânzare

Secţiunea a 5-a. Bunul vândut

§1. Bunul trebuie să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor

§2. Bunul pierit

§3. Lucrul trebuie să fie în circuitul civil

§4. Bunul vândut să fie determinat sau determinabil

Secţiunea a 6-a. Preţul vânzării

§1. Preţul trebuie să fie determinat în bani

§2. Preţul să fie determinat sau determinabil

§3. Lipsa determinării exprese a preţului

§4. Preţul nu trebuie să fie fictiv sau derizoriu

Secţiunea a 7-a. Interpretarea contractului de vânzare

§1. Condiţii de formă ale contractului de vânzare

§2. Obligaţiile părţilor în contractul de vânzare

§3. Transmiterea proprietăţii

3.1. Vânzarea pe încercate

3.2. Vânzarea pe gustate

3.3. Vânzarea bunului altuia

3.4. Rezerva proprietăţii

§4. Obligaţia vânzătorului de a preda bunul

4.1. Întinderea obligaţiei de predare

4.2. Locul predării

4.3. Momentul predării

4.4. Starea bunului vândut

4.5. Răspunderea vânzătorului cu privire la predarea bunului

§5. Obligaţia de garanţie a cumpărătorului de către vânzător

5.1. Garanţia contra evicţiunii

5.1.1. Excepţia de garanţie

5.1.2. Indivizibilitatea obligaţiei de garanţie

5.1.3. Modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei

5.1.4. Rezoluţiunea contractului

5.1.5. Daunele interese

5.1.6. Evicţiunea parţială .

5.1.7. Înlăturarea evicţiunii

5.1.8. Procedura evicţiunii

5.1.9. Beneficiarii garanţiei de evicţiune

5.2. Garanţia contra viciilor bunului vândut

5.2.1. Excepţii de la garanţia contra viciilor bunului vândut

5.2.2. Procedura garanţiei contra viciilor lucrului

5.2.3. Efectele garanţiei contra viciilor bunului

5.2.4. Întinderea garanţiei contra viciilor lucrului vândut

5.2.5. Garanţia pentru buna funcţionare

5.2.6. Procedura restituirii garanţiei

§6. Obligaţiile cumpărătorului

6.1. Obligaţia de plată a preţului

6.2. Suspendarea plăţii preţului

6.3. Garantarea obligaţiei de plată a preţului

6.4. Punerea de drept în întârziere

6.5. Obligaţiile cumpărătorului în materia vânzărilor bunurilor mobile

6.6. Restituirea bunului mobil

§7. Dreptul de preempţiune

7.1. Condiţiile exercitării dreptului de preempţiune

7.2. Efectele dreptului de preemţiune

7.3. Publicitatea dreptului de preempţiune

7.4. Caracterele dreptului de preemţiune

7.5. Stingerea dreptului convenţional de preemţiune

Secţiunea a 8-a. Reguli speciale ale anumitor categorii de vânzări

§1. Vânzarea bunurilor imobile

§2. Vânzarea moştenirii

2.1. Obligaţiile vânzătorului

2.2. Obligaţiile cumpărătorului

§3. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii

§4. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare

Secţiunea a 9-a. Verificarea cunoştinţelor .

Model de contract de vânzare-cumpărare

Capitolul II. Contractul de schimb

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Caractere juridice

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Model de contract de schimb imobiliar .

Capitolul III. Contractul de donaţie

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Natură juridică

§2. Obiectul donaţiei

§3. Irevocabilitatea contractului de donaţie

§4. Clauze şi condiţii potestative

§5. Plata datoriilor viitoare nedeterminate

§6. Denunţarea unilaterală de către donator

§7. Dreptul donatorului de a dispune în viitor de bunul donat

§8. Excepţii de la principiul irevocabilităţii

8.1. Revocarea pentru ingratitudine

8.2. Cererea de revocare

8.3. Efectele generale ale revocării

8.4. Efectele speciale ale revocării

§9. Revocarea pentru neexecutare fără justificare a sarcinii

§10. Prescripţia dreptului la acţiune

§11. Întoarcerea convenţională

§12. Revocarea donaţiei între soţi

§13. Caducitatea donaţiilor

§14. Încheierea contractului de donaţie

14.1. Forma contractului de donaţie

14.2. Publicitatea contractului de donaţie

14.3. Formarea contractului de donaţie

14.4. Capacitatea în materie de donaţie

14.5. Lipsa capacităţii depline de exerciţiu a dispunătorului

§15. Efectele contractului de donaţie

15.1. Efectele donaţiei între părţi

15.2. Efectele donaţiei în raporturile cu terţii

Model contract de donaţie

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul IV. Contractul de locaţiune

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Caractere juridice

§2. Felurile locaţiunii

§3. Bunuri care pot face obiectul locaţiunii

§4. Preţul locaţiunii

§5. Încheierea contractului de locaţiune

5.1. Consimţământul

5.2. Capacitatea părţilor

5.3. Obiectul locaţiunii

5.4. Forma contractului de locaţiune

5.5. Durata locaţiunii

§6. Efectele contractului de locaţiune

6.1. Obligaţiile locatorului

6.2. Obligaţiile locatarului

Secţiunea a 2-a. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune

§1. Garanţia pentru bună funcţionare

§2. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune

2.1. Expirarea termenului

2.2. Tacita relocaţiune

Secţiunea a 3-a. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune

Secţiunea a 4-a. Încetarea contractului

Secţiunea a 5-a. Reguli particulare în materia locaţiunii

§1. Reguli particulare în materia închirierii locuinţei prevăzute în Codul civil

§2. Clauzele nescrise din materia contractelor de închiriere a locuinţei

§3. Răspunderea locatorului pentru vicii

§4. Dreptul de preferinţă al chiriaşului

§5. Folosirea condominiului de către chiriaş

§6. Rezilierea contractului de închiriere a locuinţei

Secţiunea a 6-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul V. Contractul de arendă

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Caractere juridice

§2. Condiţii de validitate ale contractului de arendă

2.1. Capacitatea juridică a contractanţilor

§3. Obiectul contractului de arendare

§4. Plata arendei

§5. Durata arendei

§6. Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului arendat

§7. Efectele contractului de arendare

7.1. Obligaţiile arendatorului

7.2. Obligaţiile arendaşului

§8. Asigurarea bunurilor arendate

§9. Cazuri speciale de încetare a contractului de arendă

9.1. Dreptul de preempţiune al arendaşului

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul VI. Contractul de antrepriză

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Contractul de subantrepriză

§1. Caractere juridice

§2. Delimitarea faţă de alte contracte

2.1. Cine poate încheia un contract de antrepriză?

§3. Preţul antreprizei

§4. Obligaţiile părţilor contractului de antrepriză

4.1. Obligaţiile antreprenorului

4.2. Obligaţiile beneficiarului

§5. Vânzarea bunurilor neridicate la termen

§6. Ipoteca legală

§7. Încetarea contractului de antrepriză

7.1. Decesul beneficiarului

7.2. Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a mai executa

§8. Rezoluţiunea/rezilierea contractului

Secţiunea a 3-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii

§1. Obligaţiile beneficiarului contractului de antrepriză pentru lucrări de construcţii

§2. Controlul executării lucrării

§3. Recepţia lucrărilor în contractul de antrepriză în construcţii

§4. Răspunderea proiectanţilor

Capitolul VII. Contractul de societate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Condiţii de fond privind încheierea contractului

1.1. Capacitati

1.2. Incapacităţi

1.3. Obiectul contractului de societate

1.4. Aportul asociaţilor – element tehnic indispensabil contractului de societate

1.5. Durata societăţii

§2. Condiţii de formă privind încheierea contractului

2.1. Forma contractului

§3. Dobândirea personalităţii juridice

3.1. Răspunderea solidara a asociaţilor fondatori şi a primilor administratori

3.2. Formele societare

§4. Efectele contractului de societate

4.1. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

4.2. Asocierea asupra drepturilor sociale şi cedarea acestora

4.3. Promisiunea asupra drepturilor sociale

4.4. Transmiterea părţilor de interes

4.5. Hotărârile privind societatea

4.6. Administrarea societăţii

4.7. Pierderea calităţii de asociat

4.8. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul VIII. Contractul de mandat

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Obiectul mandatului

§2. Clasificare

§3. Caracterele juridice ale contractului de mandat

§4. Delimitarea contractului de mandat faţă de alte contracte

Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare

§1. Forma mandatului

§2. Durata mandatului

§3. Întinderea mandatului

§4. Obligaţiile mandatarului

4.1. Obligaţia de executare a mandatului

4.2. Obligaţia de informare a mandantului

4.3. Obligaţia de conservare

§5. Răspunderea pecuniară a mandatarului

§6. Substituirea mandatarului

§7 Obligaţiile mandantului

7.1. Despăgubirea mandatarului 

7.2. Remuneraţia mandatarului

7.3. Solidaritatea mandanţilor

7.4. Dreptul de retenţie al mandatarului

§8. Încetarea mandatului

8.1. Revocarea mandatului de către mandant

8.2. Renunţarea mandatarului

8.3. Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre părţi

8.4. Necunoaşterea cauzei de încetare a mandatului

Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare

§1. Efectele mandatului

§2. Dobândirea de bunuri de către mandatar

§3. Creditorii mandatarului

Secţiunea a 4-a. Verificarea cunoştinţelor

Model procură

Capitolul IX. Contractul de depozit

Secţiunea 1. Dispoziţii speciale

§1. Caractere juridice

§2. Clasificarea depozitului

§3. Condiţii de validitate ale contractului de depozit

3.1. Condiţii de fond

3.2. Obiectul depozitului

§4. Efectele contractului de depozit

4.1. Obligaţiile depozitarului

4.2. Obligaţiile deponentului

Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar

§1. Consimţământul

§2. Depozitul hotelier

2.1. Exonerarea de răspundere a hotelierului

2.2. Obligaţiile hotelierului

2.3. Probaţiunea depozitului hotelier

2.4. Exonerarea de răspundere a depozitarului hotelier

§3. Sechestrul convenţional

3.1. Efectele sechestrului convenţional

Secţiunea a 3-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul X. Contractul de împrumut

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă

§1. Caracterele juridice ale contractului de comodat

§2. Obiectul comodatului

§3. Obligaţiile comodatarului

§4. Cheltuielile de folosinţă

§5. Dreptul de retenţie

§6. Titlu executoriu

§7. Răspunderea comodantului

Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie

§1. Caractere juridice

§2. Împrumutătorul

§3. Împrumutatul

§4. Răspunderea pentru vicii

§5. Restituirea împrumutului

§6. Termenul de restituire

§7. Titlu executoriu

§8. Promisiunea de împrumut

§9. Împrumutul cu dobândă

Secţiunea a 4-a. Verificarea cunoştinţelor

Model contract comodat autoturism

Model contract de împrumut sumă de bani fără dobândă

Capitolul XI. Contractul de rentă viageră

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Caractere juridice

§2. Durata contractului de rentă viageră

§3. Forma contractului

§4. Moduri de constituire

§5. Obiectul rentei

§6. Plata rentei

§7. Garantarea rentei

§8. Executarea silită a ratelor

§9. Prescripţia dreptului la rentă

§10. Rezoluţiunea contractului de rentă

§11. Irevocabilitatea rentei

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul XII. Contractul de întreţinere

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Caracterele juridice ale contractului

§2. Durata contractului de întreţinere

§3. Conţinutul obligaţiei de întreţinere

§4. Forma contractului

§5. Modul de constituire

§6. Garantarea întreţinerii

§7. Garanţii

§8. Revocarea contractului de întreţinere

§9. Înlocuirea întreţinerii

§10. Încetarea contractului de întreţinere

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Model contract de întreţinere cu titlu oneros

Capitolul XIII. Contractul de joc sau pariuri

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Efecte juridice

§2. Consecinţa ineficacităţii juridice

§3. Jocurile, pariurile autorizate şi competiţiile sportive

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

Capitolul XIV. Contractul de tranzacţie

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

§1. Domeniul de aplicare a contractului de tranzacţie

§2. Caractere juridice

§3. Întinderea tranzacţiei

§4. Reguli privind capacitatea de exerciţiu pentru a tranzacţiona

§5. Cauze de nulitate întâlnite în materia tranzacţiilor

5.1. Nulitatea de drept comun

5.2. Tranzacţia asupra unui act nul

5.3. Falsul

5.4. Înscrisurile necunoscute

5.5. Tranzacţia asupra unui proces terminat

5.6. Tranzacţia constatată prin hotărâre de expedient

§6. Excepţii de la constatarea nulităţii tranzacţiei

Secţiunea a 2-a. Verificarea cunoştinţelor

ISBN: 978-606-18-0272-2
Titlul cartii: Contracte speciale [Sinteze. Modele de contracte. Teste grila]
Autor (i):: Tabaras Manuela
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri practice
Data aparitiei: 6 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 288