Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia a 2-a | Carte de: Genoiu Ilioara

Code: 978-606-18-0280-7
Descriere

Prezenta lucrare analizează problematica dreptului la moştenire, de o manieră comparativă, prin raportare atât la dispoziţiile Codului civil în vigoare, cât şi la cele ale Codului civil de la 1864, venind astfel, credem noi, în sprijinul studenţilor de la facultăţile de profil, teoreticienilor şi practicienilor dreptului.

A fost aleasă această metodă de prezentare a materiei moştenirilor, întrucât dispoziţiile vechii reglementări vor mai prezenta utilitate o perioadă semnificativă de timp de acum înainte, moştenirile deschise anterior datei de 1 octombrie 2011 fiind guvernate, în virtutea principiului tempus regit actum, de regulile acestuia. În temeiul acestui considerent, s-a încercat relevarea noutăţilor aduse de Legea nr. 287/2009 în materie.

În lucrare sunt identificate unele insuficienţe ale dispoziţiilor Codului civil în vigoare, cu incidenţă în materia moştenirilor şi, într-o oarecare măsură, sunt propuse anumite remedii ale acestora. Această ediție este completată cu aspecte care, la momentul apariţiei primei ediţii (februarie 2012), nu au fost avute în vedere. Ea reflectă, în egală măsură, şi concepţiile doctrinare, exprimate între timp în acest domeniu de interes, aduce noi argumente în susţinerea anumitor puncte de vedere, consolidându-le, şi renunţă (în foarte puţine cazuri, însă) la unele opinii mai puţin argumentate în favoarea altora.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0280-7
Titlul cartii: Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia a 2-a
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri practice
Data aparitiei: 6 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 400
Price: 69.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN

Cuprins

Abrevieri

Titlul I. Consideraţii generale privind materia moştenirii

Capitolul I. Noţiunea şi felurile moştenirii

§1. Precizări terminologice

§2. Noţiunea de moştenire

§3. Reglementarea legală a moştenirii

§4. Felurile moştenirii

4.1. Moştenirea legală

4.2. Moştenirea testamentară

4.3. Coexistenţa moştenirii legale cu moştenirea testamentară

4.4. Coexistenţa calităţii de moştenitor legal cu cea de legatar

§5. Inventarul noutăţilor

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii

§1. Transmiterea moştenirii este o transmisiune mortis causa

§2. Transmiterea moştenirii este o transmisiune universală

§3. Transmiterea moştenirii este o transmisiune unitară

§4. Transmiterea moştenirii este o transmisiune indivizibilă

Capitolul III. Deschiderea moştenirii

§1. Consideraţii generale privind deschiderea moştenirii

§2. Data deschiderii moştenirii

2.1. Stabilirea datei deschiderii moştenirii

2.2. Importanţa juridică a datei deschiderii moştenirii

§3. Locul deschiderii moştenirii

3.1. Stabilirea locului deschiderii moştenirii

3.2. Importanţa juridică a locului deschiderii moştenirii

§4. Inventarul noutăţilor

Capitolul IV. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

§1. Consideraţii generale privind condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

§2. Capacitatea de a moşteni

2.1. Consideraţii generale privind capacitatea de a moşteni

2.2. Persoanele care au capacitatea de a moşteni

2.3. Persoanele care nu au capacitatea de a moşteni

2.4. Inventarul noutăţilor

§3. Nedemnitatea succesorală

3.1. Noţiunea şi reglementarea legală a nedemnităţii succesorale

3.2. Natura juridică a nedemnităţii succesorale

3.3. Cazurile de nedemnitate succesorală

3.3.1. Nedemnitatea de drept

3.3.2. Nedemnitatea judiciară

3.4. Regimul juridic al nedemnităţii

3.4.1. Regimul juridic al nedemnităţii de drept

3.4.2. Regimul juridic al nedemnităţii judiciare

3.5. Efectele nedemnităţii succesorale

3.5.1. Efectele nedemnităţii succesorale faţă de nedemn

3.5.2. Efectele nedemnităţii succesorale faţă de terţi

3.5.3. Înlăturarea nedemnităţii

3.6. Inventarul noutăţilor

§4. Vocaţia la moştenire

4.1. Consideraţii generale privind vocaţia la moştenire

4.2. Vocaţia succesorală legală

4.2.1. Vocaţia succesorală legală generală

4.2.2. Vocaţia succesorală concretă

4.3. Vocaţia succesorală conferită prin testament

4.4. Vocaţia la moştenire şi capacitatea de folosinţă

4.5. Inventarul noutăţilor

Titlul II. Devoluţiunea succesorală legală

Capitolul I. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii

§1. Consideraţii generale privind devoluţiunea legală a moştenirii

§2. Principiul chemării rudelor la moştenire în ordinea claselor de moştenitori

§3. Principiul proximităţii gradului de rudenie în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori

§4. Principiul porţiunilor succesorale egale cuvenite rudelor din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad

§5. Reprezentarea succesorală

5.1. Noţiunea şi reglementarea legală a reprezentării succesorale

5.2. Domeniul de aplicare a reprezentării succesorale

5.3. Condiţiile reprezentării succesorale

5.4. Modul cum operează reprezentarea succesorală

5.4.1. Reprezentarea este admisă în toate cazurile

5.4.2. Reprezentarea este admisă la infinit

5.4.3. Reprezentarea operează de drept şi imperativ

5.5. Efectele reprezentării succesorale

5.6. Reprezentarea succesorală şi retransmiterea dreptului de opţiune succesorala

§6. Inventarul noutăţilor

Capitolul II. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului

§1. Consideraţii generale privind drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor

1.1. Reglementarea legală a drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor

1.2. Condiţiile cerute de lege soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni

1.3. Relaţia dintre dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial ales

1.4. Enumerarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor

§2. Un drept de moştenire în concurs cu moştenitorii din oricare dintre cele patru clase sau, în lipsa acestora, un drept de moştenire exclusiv

§3. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

§4. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor

§5. Procedura de calcul al drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor

§6. Inventarul noutăţilor

Capitolul III. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului

§1. Clasa întâi de moştenitori legali

1.1. Noţiune

1.2. Împărţirea moştenirii

1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al descendenţilor

§2. Clasa a doua de moştenitori legali

2.1. Ascendenţii privilegiaţi

2.1.1. Noţiune

2.1.2. Împărţirea moştenirii

2.1.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi

2.2. Colateralii privilegiaţi

2.2.1. Noţiune

2.2.2. Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi şi între aceştia şi ascendenţii privilegiaţi

2.2.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi

§3. Clasa a treia de moştenitori legali

3.1. Noţiune

3.2. Împărţirea moştenirii

3.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari

§4. Clasa a patra de moştenitori legali

4.1. Noţiune

4.2. Împărţirea moştenirii

4.3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari

§5. Inventarul noutăţilor

Capitolul IV. Moştenirea vacantă

§1. Noţiunea de moştenire vacantă şi reglementarea juridică a acesteia

§2. Beneficiarii drepturilor succesorale asupra moştenirii vacante

§3. Natura juridică a drepturilor succesorale asupra moştenirilor vacante şi interesul determinării acesteia

§4. Particularităţile drepturilor succesorale ale comunei, oraşului sau municipiului asupra moştenirilor vacante

§5. Situaţii atipice privind moştenirea vacantă

§6. Inventarul noutăţilor

Titlul III. Devoluţiunea testamentară a moştenirii

Capitolul I. Testamentul

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind testamentul

§1. Noţiunea testamentului şi reglementarea legală a acestuia

§2. Caracterele juridice ale testamentului

§3. Cuprinsul testamentului

§4. Proba testamentului

§5. Interpretarea testamentului

§6. Condiţiile esenţiale de validitate ale testamentului

6.1. Capacitatea în materia testamentului

6.1.1. Capacitatea în materia testamentului ce nu conţine legate

6.1.2. Capacitatea în materia legatului

A. Capacitatea de a dispune prin legat

B. Capacitatea de a primi prin legat

6.1.3. Simulaţia în materia incapacităţilor speciale de a primi

6.2. Consimţământul 

6.3. Obiectul

6.4. Cauza (scopul)

6.5. Forma

6.5.1. Consideraţii generale privind forma testamentului

6.5.2. Condiţiile generale de formă

A. Forma scrisă

B. Interzicerea testamentului reciproc

6.5.3. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de formă

6.5.4. Limitări ale efectelor nulităţii absolute în cazul nerespectării condiţiilor de formă ale testamentului şi derogări de la dreptul comun

§7. Inventarul noutăţilor

Secţiunea a 2-a. Formele testamentului

§1. Consideraţii generale privind formele testamentului

§2. Testamentele ordinare

2.1. Testamentul olograf

2.1.1. Noţiunea testamentului olograf şi reglementarea legală a acestuia

2.1.2. Avantajele şi inconvenientele testamentului olograf

2.1.3. Condiţiile speciale de formă ale testamentului olograf

2.1.4. Deschiderea testamentului olograf

2.1.5. Forţa probantă a testamentului olograf

A. Forţa probantă a scrierii şi semnăturii

B. Forţa probantă a datei

2.2. Testamentul autentic

2.2.1. Noţiunea testamentului autentic şi reglementarea legală a acestuia

2.2.2. Avantajele şi inconvenientele testamentului autentic

2.2.3. Autentificarea testamentului

2.2.4. Înregistrarea testamentului autentic

2.2.5. Forţa probantă a testamentului autentic

§3. Testamentele privilegiate

3.1. Noţiunea testamentelor privilegiate şi reglementarea legală a acestora.

3.2. Testamentul făcut în timp de epidemii, catastrofe, războaie sau alte asemenea împrejurări excepţionale

3.3. Testamentul făcut la bordul unei nave sau aeronave

3.4. Testamentul militarilor

3.5. Testamentul făcut de o persoană internată într-o instituţie sanitară

3.6. Reguli comune testamentelor privilegiate

§4. Testamentul sumelor şi valorilor depozitate

§5. Conversiunea formei testamentare

§6. Inventarul noutăţilor

Capitolul II. Principalele dispoziţii testamentare

Secţiunea 1. Legatul

§1. Noţiunea legatului şi caracterele juridice ale acestuia

§2. Condiţiile legatului

§3. Clasificarea legatelor

3.1. Clasificarea legatelor după obiectul lor

3.1.1. Legatul universal

3.1.2. Legatul cu titlu universal

3.1.3. Legatul cu titlu particular

A. Legatul rentei viagere sau al unei creanţe de întreţinere

B. Legatul alternativ

C. Legatul bunului altuia

D. Legatul conjunctiv

3.2. Clasificarea legatelor după legătura lor cu modalităţile

3.2.1. Legatul pur şi simplu

3.2.2. Legatul cu termen

3.2.3. Legatul sub condiţie

3.2.4. Legatul cu sarcină (sub modo)

A. Sarcina prevăzută în interesul unui terţ

B. Sarcina prevăzută în interesul testatorului

C. Sarcina prevăzută în interesul legatarului însuşi

3.3. Inventarul noutăţilor

§4. Ineficacitatea legatului

4.1. Consideraţii generale privind ineficacitatea legatelor

4.2. Revocarea legatelor 

4.2.1. Revocarea voluntară a legatelor

A. Revocarea voluntară a testamentului 

B. Revocarea voluntară a legatelor

C. Retractarea revocării voluntare a testamentului

4.2.2. Revocarea judecătorească a legatelor

A. Revocarea judecătorească a legatului pentru neîndeplinirea sarcinii

B. Revocarea judecătorească a legatului pentru ingratitudine

4.3. Inventarul noutăţilor

4.4. Caducitatea legatelor

4.4.1. Noţiunea caducităţii

4.4.2. Cauzele caducităţii

A. Legatarul nu mai este în viaţă la data deschiderii moştenirii [art. 1071 lit. a) C.civ.].

B. Legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii moştenirii [art. 1071 lit. b) C.civ.]

C. Legatarul este nedemn [art. 1071 lit. c) C.civ.]

D. Legatarul renunţă la legat [art. 1071 lit. d) C.civ.]

E. Legatarul decedează înaintea împlinirii condiţiei suspensive ce afectează legatul, dacă aceasta avea un caracter pur personal [art. 1071 lit. e) C.civ.]

F. Bunul ce formează obiectul legatului cu titlu particular a pierit în totalitate din motive care nu ţin de voinţa testatorului, în timpul vieţii testatorului sau înaintea împlinirii condiţiei suspensive ce afectează legatul [art. 1071 lit. f) C.civ.]

4.4.3. Regimul legatului-sarcină

4.5. Consecinţele ineficacităţii legatelor

4.6. Inventarul noutăţilor

Secţiunea a 2-a. Dezmoştenirea

§1. Noţiunea dezmoştenirii

§2. Felurile dezmoştenirii

§3. Efectele dezmoştenirii

§4. Nulitatea dezmoştenirii

§5. Inventarul noutăţilor

Secţiunea a 3-a. Execuţia testamentară

§1. Noţiunea execuţiei testamentare

§2. Natura juridică a execuţiei testamentare

§3. Atribuţiile executorului testamentar

3.1. Consideraţii generale privind atribuţiile executorului testamentar

3.2. Atribuţiile executorului testamentar

3.3. Transmiterea execuţiei testamentare

§4. Încetarea execuţiei testamentare

4.1. Cazurile de încetare a execuţiei testamentare

4.2. Obligaţia de a da socoteală şi răspunderea executorului testamentar

§5. Inventarul noutăţilor

Capitolul III. Limitele dreptului de a dispune asupra moştenirii

§1. Consideraţii generale privind limitele dreptului de a dispune asupra moştenirii

§2. Oprirea actelor juridice asupra moştenirii nedeschise

2.1. Noţiunea şi reglementarea legală a actelor juridice asupra moştenirii nedeschise

2.2. Condiţiile actelor juridice asupra moştenirii nedeschise

2.3. Sancţiunea aplicabilă actelor juridice asupra moştenirii nedeschise

§3. Oprirea substituţiilor fideicomisare graduale şi veşnice

3.1. Noţiunea substituţiei fideicomisare şi reglementarea legală a acesteia

3.2. Condiţiile substituţiei fideicomisare

3.3. Efectele substituţiei fideicomisare (sau cazurile în care aceasta este permisă)

3.4. Ineficacitatea substituţiei fideicomisare

3.5. Revizuirea sarcinii administrării bunului/bunurilor

3.6. Liberalităţile reziduale

3.7. Inventarul noutăţilor

§4. Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală

4.1. Noţiunea rezervei succesorale şi reglementarea legală a acesteia

4.2. Caracterele juridice ale rezervei succesorale

4.2.1. Rezerva succesorală reprezintă o parte a moştenirii (pars hereditatis)

4.2.2. Rezerva succesorală este indisponibilă

4.3. Întinderea rezervei succesorale

4.3.1. Consideraţii generale privind întinderea rezervei succesorale

4.3.2. Rezerva soţului supravieţuitor al defunctului

A. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor. Reglementare legală

B. Determinarea cuantumului cotităţii disponibile speciale

C. Sancţiunea depăşirii cotităţii disponibile speciale

D. Problema imputării rezervei soţului supravieţuitor asupra moştenirii

4.3.3. Rezerva descendenţilor defunctului

A. Calculul rezervei când vin la moştenire descendenţi de gradul al doilea sau de gradele următoare

4.3.4. Rezerva ascendenţilor privilegiaţi ai defunctului

4.4. Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile

4.4.1. Determinarea activului brut al moştenirii

4.4.2. Stabilirea activului net al moştenirii

4.4.3. Reunirea fictivă a valorii donaţiilor făcute de către defunct

A. Gratuităţi care nu sunt supuse reunirii

B. Evaluarea bunurilor donate 

4.4.4. Consideraţii finale privind calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile

4.5. Reducţiunea liberalităţilor excesive

4.5.1. Noţiunea reducţiunii liberalităţilor excesive şi reglementarea legală a acesteia

4.5.2. Persoanele care pot invoca reducţiunea liberalităţilor excesive

4.5.3. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive

4.5.4. Căile procedurale de exercitare a dreptului la reducţiune

A. Reducţiunea prin bună învoială

B. Reducţiunea judiciară

4.5.5. Efectele reducţiunii liberalităţilor excesive

4.5.6. Reducţiunea unor liberalităţi speciale

4.6. Inventarul noutăţilor

§5. Raportul donaţiilor

5.1. Noţiunea raportului donaţiilor şi reglementarea legală a acestuia

5.2. Domeniul de aplicare a raportului

5.2.1. Raportul donaţiilor priveşte numai anumiţi moştenitori legali (soţul supravieţuitor şi descendenţii defunctului)

5.2.2. Raportul donaţiilor priveşte numai donaţiile, nu şi legatele

5.3. Delimitarea raportului donaţiilor de instituţiile juridice asemănătoare

5.3.1. Delimitarea raportului donaţiilor de reducţiunea liberalităţilor excesive

5.3.2. Delimitarea raportului donaţiilor de operaţiunea de stabilire a masei de calcul

5.4. Condiţiile raportului donaţiilor

5.5. Persoanele care pot cere raportul donaţiilor

5.6. Donaţiile care sunt supuse raportului

5.7. Donaţiile care nu sunt supuse raportului

5.8. Efectele scutirii de raport

5.9. Modalităţile de realizare a raportului donaţiilor

5.9.1. Raportul prin preluare [art. 1151 alin. (4) C.civ.] 

5.9.2. Raportul prin imputaţie [art. 1151 alin. (5) C.civ.]

5.9.3. Raportul în bani [art. 1151 alin. (6) C.civ.]

5.10. Căile procedurale de realizare a raportului

5.11. Evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent

5.12. Inventarul noutăţilor

§6. Raportul datoriilor

6.1. Noţiunea raportului datoriilor şi reglementarea legală a acestuia

6.2. Condiţiile şi efectele raportului datoriilor

6.2.1. Condiţiile raportului datoriilor

6.2.2. Efectele raportului datoriilor

6.3. Natura juridică a raportului datoriilor

6.4. Inventarul noutăţilor

§7. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei succesorale cu cotitatea disponibilă

Titlul IV. Transmisiunea moştenirii

Capitolul I. Dreptul de opţiune succesorală

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind dreptul de opţiune succesorală

§1. Noţiunea de opţiune succesorală şi reglementarea legală a acesteia

§2. Subiectele dreptului de opţiune succesorală

2.1. Moştenitorii legali

2.2. Legatarii

2.3. Creditorii succesibilului

§3. Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală

§4. Condiţiile de validitate ale actului de opţiune succesorală

4.1. Capacitatea cerută pentru exercitarea dreptului de opţiune succesorală

4.2. Consimţământul neviciat

4.3. Obiectul actului de opţiune succesorală

4.4. Cauza actului de opţiune succesorală

4.5. Forma actului de opţiune succesorală

4.6. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de validitate ale actului de opţiune succesorală

§5. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală

5.1. Termenul de opţiune succesorală

5.2. Natura juridică a termenului de opţiune succesorală

5.3. Domeniul de aplicare a termenului de opţiune succesorală

5.4. Începutul termenului de opţiune succesorală

5.5. Suspendarea şi repunerea în termenul de opţiune succesorală

5.5.1. Suspendarea dreptului de opţiune succesorală

5.5.2. Repunerea în termenul de opţiune succesorală

5.6. Reducerea termenului de opţiune succesorală

5.7. Prorogarea termenului de opţiune succesorală

5.8. Efectele împlinirii termenului de opţiune succesorală

§6. Inventarul noutăţilor

Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii

§1. Noţiunea şi reglementarea legală a acceptării moştenirii

§2. Felurile acceptării

2.1. Acceptarea voluntară

2.1.1. Acceptarea voluntară expresă

2.1.2. Acceptarea voluntară tacită

2.2. Acceptarea forţată

2.2.1. Noţiunea acceptării forţate şi reglementarea legală a acesteia

2.2.2. Condiţiile acceptării forţate

A. Existenţa elementului obiectiv

B. Existenţa elementului subiectiv

C. Faptele frauduloase să fie de natură a păgubi alte persoane

D. Autorul faptei să aibă calitatea de moştenitor

2.3. Efectele acceptării moştenirii

2.3.1. Efectele generale ale acceptării moştenirii

2.3.2. Efectele speciale ale acceptării moştenirii

2.4. Întocmirea inventarului şi luarea măsurilor speciale de conservare a bunurilor succesorale

2.4.1. Întocmirea inventarului bunurilor succesorale

2.4.2. Termenul de efectuare a inventarului

2.4.3. Măsurile speciale de conservare a bunurilor succesorale

§3. Inventarul noutăţilor

Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire

§1. Noţiunea renunţării la moştenire şi reglementarea legală a acesteia

§2. Condiţiile de validitate ale renunţării la moştenire

2.1. Condiţii speciale de fond

2.2. Condiţii de formă

2.3. Nulitatea declaraţiei de renunţare la moştenire

§3. Efectele renunţării la moştenire

§4. Revocarea renunţării la moştenire

4.1. Noţiunea, reglementarea legală şi condiţiile revocării renunţării la moştenire

4.2. Efectele revocării renunţării la moştenire

§5. Inventarul noutăţilor

Capitolul II. Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii

§1. Obiectul transmisiunii

1.1. Activul moştenirii

1.2. Pasivul moştenirii

§2. Transmisiunea activului moştenirii

§3. Transmisiunea pasivului moştenirii

3.1. Categorii de moştenitori care suportă pasivul moştenirii

3.2. Principiul divizării de drept a pasivului moştenirii

3.3. Excepţiile pe care le comportă principiul divizării de drept a pasivului moştenirii

3.4. Regularizarea plăţii pasivului între moştenitori

§4. Inventarul noutăţilor

Capitolul III. Sezina

§1. Noţiunea de sezină şi reglementarea legală a acesteia

§2. Moştenitorii sezinari

§3. Efectele sezinei

§4. Dobândirea sezinei de către moştenitorii nesezinari

4.1. Consideraţii generale privind dobândirea sezinei de către moştenitorii nesezinari

4.2. Dobândirea sezinei moştenirii de către legatari

§5. Inventarul noutăţilor

Capitolul IV. Petiţia de ereditate

§1. Noţiunea şi reglementarea legală a petiţiei de ereditate

§2. Persoanele care pot obţine recunoaşterea calităţii de moştenitor

§3. Delimitarea petiţiei de ereditate de alte acţiuni civile asemănătoare

§4. Caracterele juridice ale petiţiei de ereditate

§5. Dovada calităţii de moştenitor în cadrul petiţiei de ereditate

ISBN: 978-606-18-0280-7
Titlul cartii: Dreptul la mostenire in Codul civil. Editia a 2-a
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri practice
Data aparitiei: 6 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 400