Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice | Carte de: Gherghina Simona

Code: 978-606-18-0305-7
Descriere

Datoria publică este cel mai adesea descrisă, analizată, propusă, criticată, din perspectiva cifrelor. Realitatea ei pleacă de la cifrele care o descriu și nu poate fi ignorată. Juristul are însă alte instrumente de organizare a informațiilor și de analiză a lor. Această lucrare propune un set de instrumente juridice ale înțelegerii datoriei publice, organizând principii, reguli și proceduri într-un mod să deschidă discuțiilor și analizei juriștilor un domeniu revendicat îndeobște de științele economice și de cele politice.

Lucrarea analizează din perspectivă juridică aspectele generale ale datoriei publice, elementele specifice regimului juridic atât al datoriei publice guvernamentale, cât și al datoriei locale, finanțările acordate de instituții financiare internaționale și cele la care statul român are acces ca membru al Uniunii Europene. Datorită relației directe pe care o au cu datoria publică, sunt prezentate structurile juridice elementare ale ajutorului de stat și ale finanțării investițiilor publice, domenii situate, alături de datoria publică, în zona de intersecție a normelor de drept public și a celor de drept privat.

Noutatea constă în organizarea prezentării cadrului normativ, analiza prevederilor legale incidente din perspectiva marilor instituții ale dreptului public și ale dreptului privat, explicarea, inclusiv cu exemple, a normelor prezentate.

Modificările aduse în ultimii patru ani reglementărilor aplicabile în materia finanțelor publice, a datoriei publice și a finanțării investițiilor publice impun nu numai o actualizare a manualelor destinate studenților care studiază dreptul financiar public în cadrul cursurilor de licență, ci și o restructurare a modului de prezentare a marilor teme specifice acestei discipline.

Actualul cadru de reglementare aplicabil fondurilor publice, în special în ceea ce privește asumarea obligațiilor de natura datoriei publice și administrarea acestora, trebuie organizat într-o manieră specifică științelor juridice, în care analiza normelor prevalează asupra descrierii lor.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0305-7
Titlul cartii: Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Autor (i):: Gherghina Simona
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 256
Price: 44.90 Lei
Stoc epuizat!
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Datoria publică. Aspecte generale

Secțiunea 1. Veniturile extraordinare ale bugetelor publice. Împrumuturile ca venituri extraordinare

Secțiunea a 2-a. Relaţia între veniturile extraordinare şi datoria publică

Secțiunea a 3-a. Reglementarea datoriei publice

Secțiunea a 4-a. Datoria publică. Noţiune. Tipologie

Secțiunea a 5-a. Formele datoriei publice

Secțiunea a 6-a. Elementele caracteristice ale obligațiilor de natura datoriei publice

Secțiunea a 7-a. Scopul asumării datoriei publice

Secțiunea a 8-a. Părţile raporturilor juridice ce iau naştere în cadrul contractării datoriei publice

§1. Debitorii obligațiilor de natura datoriei publice

§2. Creditorii obligațiilor de natura datoriei publice

§3. Debitori garantați (în beneficiul cărora sunt emise garanțiile publice)

Secțiunea a 9-a. Natura juridică a contractului de împrumut public și a celui de garanţie publică

Secțiunea a 10-a. Aspecte specifice garanțiilor publice

§1. Emitenţi specializaţi  

§2. Garanții individuale și sisteme de garanții

§3. Obligațiile garantului. Fideiusiune sau garanţie autonomă

§4. Garanţia publică – contract sau act administrativ unilateral?

Secțiunea a 11-a. Limitările aplicabile asumării obligațiilor de natura datoriei publice

Anexa 1: Structurea datoriei publice la 31 august 2013

Anexa 2: Evoluţia datoriei publice 2008-2013

Anexa 3: Evoluţia datoriei publice 2013-2016 (extras)

Capitolul II. Datoria publică guvernamentală

Secțiunea 1. Asumarea și administrarea datoriei publice. Atribuţii

Secțiunea a 2-a. Scopul asumării datoriei publice guvernamentale

Secțiunea a 3-a. Contractarea datoriei publice

Secțiunea a 4-a. Limitele asumării datoriei publice guvernamentale. Plafonul anual pentru emiterea de garanții de stat

Secțiunea a 5-a. Instrumentele datoriei publice guvernamentale

§1. Titlurile datoriei publice guvernamentale directe

1.1. Titlurile de stat

1.2. Contractele de împrumut

1.3. Plasamentul privat

1.4. Contracte asimilate împrumuturilor  

§2. Titlurile datoriei publice guvernamentale garantate. Garanţii de stat

2.1. Scrisoarea de garanţie de stat. Alte garanţii

2.2. Fondul de risc  90 §6. Executarea obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale. Autorizarea bugetară

§7. Operaţiuni de administrare a riscurilor aferente datoriei publice

§8. Registrele datoriei publice

§9. Raportul anual privind datoria publică. Contul general al datoriei publice

Anexa 1: Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2013

Anexa 2: Prospect de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013

Anexa 3: Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 38 din 5 martie 2013

Capitolul III. Datoria publică locală

Secțiunea 1. Noțiunea de datorie publică locală

Secțiunea a 2-a. Calitatea de debitor al datoriei publice locale

Secțiunea a 3-a. Scopul contractării datoriei publice locale

Secțiunea a 4-a. Creditorii obligațiilor de natura datoriei publice locale

§1. Împrumuturile destinate realizării de investiții publice de interes local

§2. Împrumuturi pentru finanțarea decalajului temporar între venituri și cheltuieli

§3. Împrumuturi pentru destinații speciale

Secțiunea a 5-a. Plafoanele de îndatorare locală

Secțiunea a 6-a. Condiții financiare pentru asumarea obligațiilor de natura datoriei publice

Secțiunea a 7-a. Titlurile datoriei publice locale

§1. Titlurile datoriei publice locale directe

1.1. Titluri de valoare

1.2. Finanţări rambursabile

1.3. Contracte asimilate împrumuturilor

§2. Titlurile datoriei publice locale garantate

2.1. Garantarea prin venituri

2.2. Avalizarea biletelor la ordin

2.3. Beneficiarii garanțiilor locale

Secțiunea a 8-a. Contractarea datoriei publice locale

Secțiunea a 9-a. Executarea obligațiilor de natura datoriei publice locale

Secțiunea a 10-a. Fondul de risc

Secțiunea a 11-a. Raportarea și publicitatea obligaţiilor decurgând din datoria publică locală

§1. Obligații de înregistrare

§2. Obligații de publicitate

§3. Obligații de raportare și transmitere de documente

Secțiunea a 12-a. Controlul execuției datoriei publice locale

Anexă: O.U.G. nr. 3/2013 (extras)

Capitolul IV. Finanțări rambursabile contractate de la instituții financiare internaționale și Uniunea Europeană

Secțiunea 1. Instituțiile financiare internaționale. Considerații generale

Secțiunea a 2-a. Fondul Monetar Internațional  

Secțiunea a 3-a. Banca Mondială

Secțiunea a 4-a. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Banca Europeană de Investiții

Secțiunea a 5-a. Împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de asistență financiară pentru balanțele de plăți

Anexa 1: Acordurile încheiate de România cu F.M.I.

Anexa 2: Scrisoare de intenţie 2013-2015 (extras)

Capitolul V. Ajutorul de stat

Secțiunea 1. Noțiune. Reglementare

§1. Utilizarea fondurilor publice

§2. Existența unui avantaj economic acordat unei sau mai multor persoane pe care acestea nu l-ar fi obținut în condițiile normale ale pieței

§3. Caracterul selectiv al măsurii

§4. Efectul asupra schimburilor comerciale derulate între statele membre ale Uniunii Europene

Secțiunea a 2-a. Categorii de ajutoare de stat

Secțiunea a 3-a. Notificarea ajutorului de stat. Ajutorul ilegal sau utilizat abuziv. Recuperarea ajutorului de stat

Secțiunea a 4-a. Ajutorul de stat în materia datoriei publice

Secțiunea a 5-a. Garanţii publice care exclud aplicarea regulilor privind ajutorul de stat

Anexă: O.U.G. nr. 117/2006 (extras)

Capitolul VI. Finanțarea investițiilor publice

Secțiunea 1. Considerații generale privind investițiile publice. Reglementare. Noțiune

Secțiunea a 2-a. Modalități de finanțare a investițiilor publice

Secțiunea a 3-a. Finanțarea privată a investițiilor publice

Secțiunea a 4-a. Aplicarea procedurilor de prioritizare a investițiilor publice în cazul proiectelor cu finanțare privată

Bibliografie

ISBN: 978-606-18-0305-7
Titlul cartii: Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Autor (i):: Gherghina Simona
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 256