Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept financiar public. Drept bugetar | Carte de: Ratiu Monica Amalia

Code: 978-606-18-0304-0
Descriere

Criza economică din ultimii ani a pus o amprentă puternică pe modalitatea de gestionare a finanţelor publice. Abordările prudente referitoare la supravegherea deficitului public şi datoriei publice reclamate la nivelul Uniunii Europene şi de către instituţiile financiare internaţionale şi-au găsit, în ultimul an, multiple implementări în legislaţia românească.

Prezentată într-o abordare concisă şi accesibilă, lucrarea urmăreşte sistematizarea principalelor aspecte referitoare la finanţele publice, sistemul bugetar, cuprinsul bugetului, procedura bugetară, realizarea investiţiilor publice şi controlul financiar.

Ca tehnică de redactare, lucrarea prezintă, în completarea abordărilor teoretice, extrase din acte normative relevante, dar şi exemple practice, pentru a facilita înţelegerea fenomenelor complexe care caracterizează constituirea, gestionarea şi utilizarea fondurilor publice. Problematicile analizate sunt prezentate şi prin raportare la legislaţia europeană implementată sau corespondentă, în unele cazuri cu detalierea considerentelor care au determinat adoptarea unei anumite măsuri legislative.

Lucrarea reprezintă note de curs adresate studenţilor anului II la Facultatea de Drept în vederea însuşirii elementelor de bază referitoare la administrarea fondurilor publice şi patrimoniului public care formează obiectul disciplinei Drept financiar public.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0304-0
Titlul cartii: Drept financiar public. Drept bugetar | Carte de: Ratiu Monica Amalia
Autor (i):: Ratiu Monica Amalia
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296
Price: 49.90 Lei
Stoc epuizat!
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Noţiuni introductive despre finanţele publice

Secţiunea 1. Prezentare generală

§1. Importanţa finanţelor publice

§2. Evoluţia finanţelor publice

§3. Componenta naţională şi europeană a finanţelor publice

§4. Rolul instituţiilor financiare internaţionale în materia finanţelor publice

§5. Finanţele publice în contextul crizei economice

§6. Scurte considerații referitoare la circulația monetară

Secţiunea a 2-a. Dreptul financiar public

§1. Obiectul de studiu

§2. Izvoarele dreptului financiar public

§3. Principiile dreptului financiar public

3.1. Principiul legalităţii

3.2. Principiul planificării financiare

3.3. Principiul verificării modului de utilizare a banilor publici

§4. Raporturile juridice de drept financiar public

§5. Normele de drept financiar public

§6. Locul dreptului financiar public în sistemul dreptului

Anexă: Acordul Stand-By România – Fondul Monetar Internaţional (extras)

Capitolul II. Bugetele publice

Secţiunea 1. Prezentare generală

§1. Concept

§2. Natura juridică a bugetului

§3. Evoluţia conceptului de buget în legislaţia românească

§4. Conceptul de buget în legislaţia comunitară

Secţiunea a 2-a. Structuri bugetare

Secţiunea a 3-a. Legile bugetare anuale

Secţiunea a 4-a. Clasificaţia bugetară

Secţiunea a 5-a. Principiile bugetare

§1. Principii reglementate de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

1.1. Principiul universalităţii

1.2. Principiul publicităţii

1.3. Principiul unităţii

1.4. Principiul anualităţii

1.5. Principiul specializării bugetare

1.6. Principiul unităţii monetare

1.7. Principiul echilibrului bugetar

1.8. Principiul neafectării veniturilor bugetare

§2. Principii reglementate de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

2.1. Principiul universalităţii

2.2. Principiul transparenţei şi publicităţii

2.3. Principiul unităţii

2.4. Principiul unităţii monetare

2.5. Principiul anualităţii

2.6. Principiul specializării bugetare

2.7. Principiul echilibrului

2.8. Principiul solidarităţii

2.9. Principiul autonomiei locale financiare

2.10. Principiul proporţionalităţii

2.11. Principiul consultării

2.12. Principiul neafectării veniturilor bugetare

§3. Principii reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Anexa 1: Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 (extras)

Anexa 2: O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (extras)

Capitolul III. Conţinutul bugetelor

Secţiunea 1. Veniturile publice

§1. Consideraţii generale

§2. Clasificarea veniturilor publice

§3. Veniturile bugetare ordinare

3.1. Venituri publice fiscale

3.2. Venituri publice nefiscale

§4. Veniturile bugetare extraordinare

Secţiunea a 2-a. Cheltuielile bugetare

§1. Cheltuieli bugetare în domeniul social

§2. Cheltuieli bugetare pentru cercetare-dezvoltare

§3. Cheltuieli bugetare în domeniul militar

§4. Cheltuieli bugetare pentru funcţionarea aparatului de stat

§5. Cheltuieli bugetare pentru finanţarea activităţilor economice

Secţiunea a 3-a. Raportul între veniturile şi cheltuielile publice

§1. Modalităţi de raportare a veniturilor publice la cheltuielile publice

§2. Prevederi comunitare referitoare la deficitul bugetar

§3. Deficitul bugetar în legislaţia finanţelor publice din România

Anexă: Legea nr. 5/2013. Anexa I. Sinteza bugetului de stat (extras)

Capitolul IV. Ordonatorii de credite bugetare

Secţiunea 1. Definiţie

Secţiunea a 2-a. Categorii de ordonatori de credite

§1. Ordonatorii principali de credite bugetare

§2. Ordonatorii secundari de credite bugetare

§3. Ordonatorii terţiari de credite bugetare

§4. Delegarea atribuţiilor de ordonator de credite

Secţiunea a 3-a. Atribuţiile ordonatorilor de credite

Secţiunea a 4-a. Prezentare sintetică a responsabilităţilor ordonatorilor de credite

Capitolul V. Procedura bugetară

Secţiunea 1. Prezentare generală

§1. Definiţie

§2. Etapele procedurii bugetare

Secţiunea a 2-a. Elaborarea bugetelor

§1. Premisele procesului de elaborare bugetară

§2. Elaborarea bugetară propriu-zisă

Secţiunea a 3-a. Aprobarea bugetelor

§1. Dezbaterea parlamentară în procedura de aprobare bugetară

§2. Actele de aprobare a bugetelor

§3. Calendarul aprobării bugetare

Secţiunea a 4-a. Procedura execuţiei bugetare

§1. Prezentare generală. Principii

§2. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

§3. Execuţia de casă bugetară

3.1. Încasarea veniturilor bugetare

3.2. Efectuarea cheltuielilor bugetare

§4. Modificarea destinaţiei creditelor bugetare

4.1. Virări de credite bugetare

4.2. Transferurile între ordonatorii principali de credite

4.3. Suplimentarea creditelor bugetare

4.4. Anularea creditelor bugetare

4.5. Blocarea creditelor bugetare

§5. Procedura încheierii execuţiei bugetare

5.1. Contul general anual de execuţie bugetară

5.2. Structura conturilor anuale de execuţie a bugetului

5.3. Principii ale încheierii execuţiei bugetare

§6. Controlul execuţiei bugetare

§7. Răspunderea juridică privind execuţia bugetară

7.1. Prezentare generală

7.2. Infracţiuni în domeniul execuţiei bugetare

Anexă: Model Scrisoare-Cadru (extras)

Capitolul VI. Investiţii publice

Secţiunea 1. Considerații generale despre investițiile publice

Secţiunea a 2-a. Investiţii publice de interes naţional .

Secţiunea a 3-a. Investiţii publice locale

Secţiunea a 4-a. Prioritizarea investițiilor publice

§1. Demararea proiectelor de investiții

§2. Principii și criterii de prioritizare

§3. Unitatea de evaluare a investițiilor publice

Secţiunea a 5-a. Atribuirea contractelor prin care se implementează investiții publice

§1. Achiziția publică

§2. Concesiunea

§3. Parteneriatul public-privat

Anexa 1: Studiu de fezabilitate (extras)

Anexa 2: Principii și criterii de prioritizare a proiectelor de investiții publice (extras)

Capitolul VII. Controlul financiar

Secţiunea 1. Prezentare generală

Secţiunea a 2-a. Controlul financiar intern

Secţiunea a 3-a. Controlul financiar preventiv

§1. Controlul preventiv propriu

§2. Controlul preventiv delegat

§3. Regimul refuzului de viză

Secţiunea a 4-a. Controlul financiar ulterior exercitat de Curtea de Conturi a României

§1. Activitatea de audit desfăşurată de Curtea de Conturi

§2. Autoritatea de Audit

§3. Rapoartele Curţii de Conturi

§4. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi

§5. Constatarea prejudiciului în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi

Bibliografie

ISBN: 978-606-18-0304-0
Titlul cartii: Drept financiar public. Drept bugetar | Carte de: Ratiu Monica Amalia
Autor (i):: Ratiu Monica Amalia
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296