Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale | Carte de: Alin Trailescu

Code: 978-606-18-0254-8
Descriere

Prezenta lucrare a apărut pe fondul lipsei din spaţiul juridic românesc, în noul context legislativ, a unei analize amănunţite a răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegale.

Prin opiniile şi soluţiile novatoare propuse multor probleme de drept controversate, este de natură să trezească interesul teoreticienilor şi practicienilor dreptului.

Conţinutul lucrării se caracterizează prin propuneri de soluţii legislative şi jurisprudenţiale, rezultate din analiza şi reflecţia autorului, fiind evidenţiată jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu întotdeauna unitară şi consecventă, dar şi practica Consiliului de Stat din Franţa, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privitoare la antrenarea răspunderii patrimoniale extracontractuale a autorităţilor publice şi a funcţionarilor din cadrul acestora, dar şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0254-8
Titlul cartii: Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale | Carte de: Alin Trailescu
Autor (i):: Alin Trailescu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296
Price: 39.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Aspecte privind răspunderea în general

Sectiunea 1. Notiunea de răspundere şi formele acesteia

Sectiunea a 2-a. Distinctia dintre notiunea de „răspundere” şi cea de „responsabilitate”

Capitolul II. Generalităti privind răspunderea juridică administrativă

Sectiunea 1. Notiune de răspundere administrativă

Sectiunea a 2-a. Formele răspunderii administrative

Capitolul III. Privire diacronică asupra răspunderii administrative patrimoniale

Sectiunea 1. Geneza şi evolutia răspunderii patrimoniale a statului în dreptul comparat

Sectiunea a 2-a. Istoricul răspunderii patrimoniale a statului în dreptul românesc

Capitolul IV. Natura juridică a răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin actele administrative de autoritate nelegale

Sectiunea 1. Aspecte generale

Sectiunea a 2-a. Teoria civilistă

Sectiunea a 3-a. Teoria administrativistă

Sectiunea a 4-a. Particularitătile răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegale

Capitolul V. Conditiile necesare pentru antrenarea răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegale

Sectiunea 1. Aspecte generale

Sectiunea a 2-a. Notiunea şi sfera faptei ilicite

§1. Actul administrativ de autoritate nelegal

§2. Exceptii de la regula conform căreia actele administrative de autoritate constituie izvor al răspunderii patrimoniale

2.1. Pagube cauzate prin acte administrative revocate sau inexistente

2.2. Pagube cauzate prin acte administrative exceptate de la controlul de legalitate al instantei de contencios administrativ

2.3. Cazul actelor de comandament cu caracter militar

2.4. Pagube cauzate prin acte administrative de oportunitate

2.5. Pagube cauzate prin acte administrative de autoritate emise în situatii exceptionale

§3. Actul administrativ asimilat

§4. Exceptii de la regula conform căreia actele administrative asimilate constituie izvor al răspunderii patrimoniale

Sectiunea a 3-a. Prejudiciul

Sectiunea a 4-a. Raportul de cauzalitate

§1. Legătura de cauzalitate în ipoteza când repararea prejudiciului se solicită persoanei juridice de drept public

§2. Legătura de cauzalitate în situatia în care repararea pagubei se solicită functionarilor publici

Sectiunea a 5-a. Cauzele exoneratoare în materia răspunderii patrimoniale

§1. Forta majoră

§2. Cazul fortuit

§3. Fapta unei terte persoane

§4. Fapta victimei

Capitolul VI. Ipotezele răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegale şi conditiile specifice ale acestora

Sectiunea 1. Răspunderea patrimonială civilă a persoanelor juridice de drept public pentru fapta proprie de a emite acte administrative vătămătoare

§1. Notiunea şi importanta identificării persoanei juridice de drept public

§2. Specificul faptei ilicite ca element al răspunderii pentru fapta proprie

§3. Natura juridică a răspunderii pentru fapta proprie

3.1. Caracterul subiectiv al răspunderii

3.2. Cazuri de răspundere obiectivă

Sectiunea a 2-a. Răspunderea patrimonială civilă a functionarilor publici care au contribuit la elaborarea şi emiterea actelor administrative de autoritate nelegale

§1. Cadrul legal

§2. Sfera notiunii de „functionar” ca subiect pasiv al răspunderii patrimoniale reglementate de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

§3. Tipologia răspunderii patrimoniale a functionarilor publici pentru prejudiciile cauzate terŢilor prin acte administrative nelegale

3.1. Teorii ale răspunderii autoritătilor publice pentru faptele ilicite ale functionarilor publici

3.2. Răspunderea comitentului pentru fapta ilicită a prepusului

§4. Natura juridică şi particularitătile răspunderii patrimoniale a functionarului public reglementate de art. 16 din Legea nr. 554/2004 (pentru contributia la elaborarea sau emiterea actelor administrative nelegale)

§5. Cauze specifice care înlătură răspunderea patrimonială a functionarilor publici care au contribuit la elaborarea sau emiterea actului administrativ nelegal

Capitolul VII. Aspecte procedurale specifice cu privire la actiunea în despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin actele administrative de autoritate nelegale

Sectiunea 1. Premise legale

Sectiunea a 2-a. Accesorialitatea cererii în despăgubiri formulate în temeiul Legii nr. 554/2004 şi consecintele ce decurg din aceasta

Sectiunea a 3-a. Competenta instantelor de contencios administrativ în materia solutionării cererilor în despăgubiri

§1. Aspecte generale

§2. Competenta materială

2.1. Competenta materială după criteriul locului ocupat

2.2. Competenta materială după criteriul valoric

§3. Competenta teritorială

Sectiunea a 4-a. Examen special al unor conditii de admisibilitate a actiunii în despăgubiri

§1. Aspecte generale

§2. Calitatea procesuală

2.1. Calitatea de reclamant

2.2. Alte subiecte de sesizare a instantei

2.3. Calitatea de pârât

2.4. IntervenienŢii

§3. Problema îndeplinirii procedurii administrative prealabile

§4. Introducerea actiunii în termenul prevăzut de lege

4.1. Formularea cererii în despăgubire de către orice persoană interesată

4.2. Formularea cererii în despăgubire de către persoana vătămată

4.3. Formularea cererii în despăgubire pe cale separată

4.4. Termen de prescriptie sau termen de decădere?

4.5. Întinderea pagubei suferite

4.6. Dovada achitării taxei judiciare de timbru

4.7. Cererea de recurs

4.8. Punerea în executare a hotărârii judecătoreşti

Bibliografie

Jurisprudenta

Legislatie

Index alfabetic

ISBN: 978-606-18-0254-8
Titlul cartii: Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale | Carte de: Alin Trailescu
Autor (i):: Alin Trailescu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 296