Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept administrativ. Teoria functiei publice II. Notiunea de functie publica si categoria de functionar public. Dreptul aplicabil. Raspunderea juridica a functionarilor publici | Carte de: Cristian Clipa

Code: 978-606-678-822-9
Descriere

EXTRAS:

(...)

Perspectiva constituţionalistă asupra noţiunii de „funcţie publică” este minimalistă, pur evocatorie şi non-descriptivă; nicio normă de drept constituţional nu reproduce în conţinutul ei vreo definiţie sau măcar o minimă descriere a ceea ce este noţiunea de „funcţie publică” şi nu furnizează, în mod explicit, nicio explicaţie în privinţa sensului juridic specific al acestei noţiuni. Atunci când distinsul profesor craiovean D.C. Dănişor vorbeşte despre „dezinstituţionalizarea funcţiilor publice”, are în vedere sensul larg – constituţionalist – al acestei noţiuni – funcţia publică –, sens care îi înglobează în aceeaşi familie (mulţime logico-juridică) pe toţi exponenţii puterii publice, indiferent de rolul jucat în cadrul sistemului etatic (legislativ, executiv sau judecătoresc).

De altfel, nicio prevedere constituţională nu face, în mod expres, niciun soi de distincţie între noţiunea de „funcţie publică” şi alte categorii care trimit la poziţiile unor alţi agenţi ai statului (sau ai puterii publice), agenţi care, prin activitatea lor profesională, concură la realizarea uneia sau alteia dintre cele trei funcţii constituite în stat. Însă o analiză sistemică a mai multor prevederi constituţionale este aptă să furnizeze, la mai toate aceste probleme, răspunsuri clarificatoare.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-822-9
Titlul cartii: Drept administrativ. Teoria functiei publice II Notiunea de functie publica si categoria de functionar public. Dreptul aplicabil. Raspunderea juridica a functionarilor publici
Autor (i):: Cristian Clipa
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 448
Price: 65.00 Lei
Stoc epuizat!
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Periplu doctrinar, legislativ şi jurisprudenţial privind definirea noţiunilor de „funcţie publică” şi „funcţionar public”

Secţiunea 1. Patru perspective asupra aceleiaşi noţiuni – funcţia publică. O categorie cu geometrie variabilă

§1. Perspectiva dreptului constituţional asupra noţiunii de funcţie publică

§2. Perspectiva dreptului muncii asupra noţiunii de funcţie publică

§3. Perspectiva dreptului penal asupra noţiunii de funcţie publică

§4. Perspectiva dreptului administrativ asupra noţiunii de funcţie publică

Secţiunea a 2-a. Coordonatele definitorii ale noţiunii de „funcţie publică”

Secţiunea a 3-a. Evoluţii conceptuale în abordarea doctrinară a noţiunii de „funcţie publică”

Secţiunea a 4-a. Înţelesul noţiunii de „funcţionar public”

Secţiunea a 5-a. Funcţionarul public şi alte categorii de „agenţi ai administraţiei publice”

§1. Resursele umane ale administraţiei publice

§2. Funcţionarul public şi administratorul public

§3. Funcţionarul public şi managerul public

§4. Funcţionarul public, furnizorul de servicii şi angajatul furnizorului de servicii în sau de interes public

§5. Funcţionarul public şi delegatarul unor servicii publice

§6. Funcţionarul public şi demnitarul din administraţia publică centrală

§7. Funcţionarul public şi alesul local

§8. Funcţionarul public şi angajatul de drept comun din administraţia publică

§9. Funcţionarul public şi consilierul juridic din administraţia publică

§10. Funcţionarul public şi voluntarul din administraţia publică

Secţiunea a 6-a. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

§1. Clasificarea funcţiilor publice

1.1. Funcţii publice generale şi funcţii publice specifice

1.2. Funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a şi funcţii publice din clasa a III-a

1.3. Funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale

§2. Clasificarea funcţionarilor publici

2.1. Funcţionari publici debutanţi şi funcţionari publici definitivi

2.2. Înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie

Capitolul al II-lea. Funcţia publică şi dreptul

Secţiunea 1. Se poate vorbi despre un drept al funcţiei publice?

Secţiunea a 2-a. Europenizarea funcţiei publice

§1. Funcţia publică naţională şi ordinea juridică a Uniunii Europene

1.1. Chestiunea liberei circulaţii a lucrătorilor din administraţiile publice naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene în interiorul spaţiului comunitar

1.2. Chestiunea echivalării diplomelor şi a calificativelor obţinute în ţara sa de origine de către un cetăţean european şi chestiunea echivalării experienţei profesionale dobândite de către un resortisant european, într-un stat membru al Uniunii Europene, în scopul ocupării unui post accesibil în administraţia publică a altui stat membru

1.3. Chestiunea egalităţii de tratament între resortisanţii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene în privinţa dreptului de a beneficia de indemnizaţii de asigurări sociale, indiferent de statul pe al cărui teritoriu au muncit în calitate de lucrători ai unei administraţii publice naţionale

1.4. Chestiunea egalităţii de tratament juridic între sexe în ocuparea funcţiilor publice naţionale a tuturor resortisanţilor statelor membre ale Uniunii Europene

1.5. Chestiunea dreptului tuturor lucrătorilor europeni din administraţiile publice naţionale de a iniţia şi purta negocieri colective privind condiţiile de muncă şi de a încheia acorduri colective

§2. Funcţia publică şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

2.1. Evoluţii jurisprudenţiale privitoare la aplicabilitatea art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului la „materia funcţiei publice naţionale”

2.2. Funcţia publică şi art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului

2.3. Funcţia publică şi art. 9 din Convenţia europeană a drepturilor omului

2.4. Funcţia publică şi art. 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului

2.5. Funcţia publică şi art. 11 din Convenţia europeană a drepturilor omului

2.6. Aplicabilitatea la materia „funcţiei publice naţionale” a art. 14 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi a Protocolului nr. 12 adiţional la Convenţie

Secţiunea a 3-a. Internaţionalizarea funcţiei publice

Secţiunea a 4-a. Constituţionalizarea funcţiei publice

Secţiunea a 5-a. Funcţia publică şi dreptul administrativ

Secţiunea a 6-a. Funcţia publică şi dreptul muncii

Secţiunea a 7-a. Funcţia publică şi dreptul civil

Secţiunea a 8-a. Funcţia publică şi dreptul penal

Capitolul al III-lea. Răspunderea juridică a funcţionarului public

Secţiunea 1. Privire de ansamblu asupra problemei răspunderii juridice a funcţionarului public

Secţiunea a 2-a. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public

§1. Consideraţii generale

§2. Abaterea disciplinară

§3. Sancţiunile disciplinare

§4. Vinovăţia disciplinară_

§5. Prejudiciul disciplinar

Secţiunea a 3-a. Procedura disciplinară

§1. Principiile care stau la baza desfăşurării procedurii administrative de cercetare a abaterilor disciplinare

§2. Natura juridică a comisiei de disciplină

§3. Sesizarea comisiei de disciplină

§4. Măsurile de siguranţă de natură disciplinară

§5. Prima şedinţă a comisiei de disciplină şi rolul ei

§6. Audierea celui cercetat disciplinar

§7. Administrarea probelor înaintea comisiei de disciplină

§8. Dezbaterea cazului disciplinar

§9. Finalizarea procedurii cercetării disciplinare

§10. Aplicarea sancţiunii şi contestarea actului administrativ de sancţionare disciplinară

§11. Cazierul administrativ şi radierea sancţiunilor disciplinare

Secţiunea a 4-a. Răspunderea civilă a funcţionarului public. Corelaţii între răspunderea civilă a funcţionarului public şi răspunderea patrimonială a administraţiei publice în ambientul legislativ instituit prin noul Cod civil

Secţiunea a 5-a. Răspunderea contravenţională a funcţionarului public

Secţiunea a 6-a. Răspunderea penală a funcţionarilor publici

Nişte gânduri care ţin loc de concluzii…

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-822-9
Titlul cartii: Drept administrativ. Teoria functiei publice II Notiunea de functie publica si categoria de functionar public. Dreptul aplicabil. Raspunderea juridica a functionarilor publici
Autor (i):: Cristian Clipa
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 448