Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Elemente de teoria dreptului pentru economisti | Carte de: Mihaela-Cristina Paul, Petruta Ispas, Diana Deaconu-Dascalu

Code: 978-606-678-903-5 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

Aşa cum afirma M. Villey „sistemele de drept nu trebuie separate de contextul lor nonjuridic, deoarece principiile legii şi precedentele judecătoreşti sunt explicabile prin situarea lor într-un anumit context social, politic şi istoric”. „Nu încape îndoială că realitatea juridică (juridicul) este o dimensiune inalienabilă a realităţii sociale în condiţii istorice determinate. Existenţa ei nu poate fi desprinsă de existenţa celorlalte părţi ale unei societăţi, suportând influenţa acestora şi exercitând la rându-i influenţă asupra lor”. „Cu alte cuvinte, dreptul nu este în afara unui anumit determinism cauzal, adică al unui ansamblu de factori care îşi pun amprenta, direct sau indirect, cu pondere variabilă, asupra procesului de configurare a dreptului atât în conţinutul, cât şi în forma sa”.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-903-5
Titlul cartii: Elemente de teoria dreptului pentru economisti
Autor (i):: Mihaela-Cristina Paul, Petruta Ispas, Diana Deaconu-Dascalu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 24 IANUARIE 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 248
Price: 30.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

PARTEA I.

INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI

Capitolul I. Etimologia şi sensurile termenului drept

Secţiunea 1. Noţiunea de „drept”

Secţiunea a 2-a. Normativitatea juridică

Secţiunea a 3-a. Factorii de configurare a dreptului

Secţiunea a 4-a. Funcţiile dreptului

Test de autoevaluare

Capitolul al II-lea. Ştiinţa dreptului sau ştiinţele juridice

Secţiunea 1. Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale

§1. Noţiunea de ştiinţă şi particularităţile acesteia

§2. Ştiinţa dreptului – categorie a ştiinţelor sociale

Secţiunea a 2-a. Principalele caracteristici ale ştiinţei dreptului

Secţiunea a 3-a. Metodele cercetării ştiinţifice a dreptului

Test de autoevaluare

Capitolul al III-lea. Principiile dreptului

Secţiunea 1. Noţiunea de principiu

Secţiunea a 2-a. Delimitări şi clasificări ale principiilor de drept

Secţiunea a 3-a. Analiza principiilor dreptului

Test de autoevaluare

PARTEA A II-A.

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Capitolul I. Conceptul de drep

Capitolul al II-lea. Legătura dintre drept şi stat

Secţiunea 1. Etimologia şi sensurile termenului stat

Secţiunea a 2-a. Rolul statului

Secţiunea a 3-a. Forma statului

Secţiunea a 4-a. Statul de drept

§1. Dispoziţii generale

§2. Limitele statului de drept

Secţiunea a 5-a. Organele principale ale statului

Test de autoevaluare

Capitolul al III-lea. Norma juridică

Secţiunea 1. Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia

Secţiunea a 2-a. Structura normei juridice

Secţiunea a 3-a. Clasificarea normelor juridice

Secţiunea a 4-a. Realizarea şi aplicarea normelor juridice civile

§1. Conceptul de realizare şi aplicare

§2. Formele juridice de realizare

§3. Etapele de aplicare a normelor juridice

§4. Aplicarea (acţiunea) legii în timp

§5. Principii şi excepţii cu privire la acţiunea legii în timp (conflictul legilor în timp)

5.1. Principiul neretroactivităţii legii civile

5.2. Excepţia de retroactivitate a legii

5.3. Principiul aplicării imediate a legii civile

5.4. Excepţia supravieţuirii legii vechi (ultraactivitatea)

§6. Aplicarea legii civile în spaţiu

§7. Aplicarea legii civile asupra persoanelor

§8. Precizări

§9. Reprezentare grafică

Test de autoevaluare

Capitolul al IV-lea. Izvoarele dreptului

Secţiunea 1. Conceptul de izvor al dreptului. Izvoare materiale şi izvoare formale

Secţiunea a 2-a. Obiceiul juridic sau cutuma

Secţiunea a 3-a. Legea şi celelalte acte juridice

§1. Caracterele fundamentele ale legii

§2. Etapele adoptării unei legi

Secţiunea a 4-a. Precedentul judiciar şi jurisprudenţa

Secţiunea a 5-a. Contractul normativ

Secţiunea a 6-a. Doctrina sau ştiinţa juridică

Test de autoevaluare

Capitolul al V-lea. Raportul juridic

Secţiunea 1. Definiţia şi trăsăturile raportului juridic

§1. Noţiunea de raport juridic

§2. Trăsăturile raportului juridic

Secţiunea a 2-a. Premisele raportului juridic

Secţiunea a 3-a. Structura raportului juridic

Test de autoevaluare

Capitolul al VI-lea. Răspunderea juridică

Secţiunea 1. Noţiunea de răspundere juridică

Secţiunea a 2-a. Principiile răspunderii juridice

Secţiunea a 3-a. Elemente şi condiţii ale răspunderii juridice

Secţiunea a 4-a. Formele răspunderii juridice

Secţiunea a 5-a. Cauze care înlătură răspunderea juridică

Test de autoevaluare

PARTEA A III-A.

TIPURI DE CONTRACTE CIVILE

Capitolul I. Precizări prealabile

Secţiunea 1. Aspecte generale cu privire la contractul civil

§1. Definiţia contractului

§2. Clasificarea contractelor

Secţiunea a 2-a. Principiul libertăţii contractuale în materie civilă

Capitolul al II-lea. Contracte translative de proprietate

Secţiunea 1. Contractul de vânzare

§1. Definiţie

§2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare

§3. Condiţii de fond ale contractului de vânzare

3.1. Capacitatea părţilor de a contracta

3.2. Consimţământul

3.2.1. Antecontractul – Promisiunea de a contracta

3.2.2. Pactul de opţiune

3.2.3. Stipulaţia pentru altul

3.3. Cauza contractului de vânzare

3.4. Obiectul contractului de vânzare

3.4.1. Definiţie

3.4.2. Preţul vânzării

§4. Interpretarea contractului de vânzare

§5. Condiţii de formă ale contractului de vânzare

§6. Obligaţiile părţilor în contractul de vânzare

6.1. Obligaţiile principale ale vânzătorului

6.1.1. Transmiterea proprietăţii sau, după caz, dreptul vândut

6.1.2. Predarea bunului

6.1.3. Garanţia contra evicţiune

6.1.4. Garanţia contra viciilor bunului vândut

6.2. Obligaţiile cumpărătorului

§7. Dreptul de preempţiune

Secţiunea a 2-a.Contractul de schimb

Test de autoevaluare

Capitolul al III-lea. Contracte de intermediere

Secţiunea 1. Contractul de mandat

§1. Dispoziţii generale

1.1. Noţiune

1.2. Obiectul mandatului

§2. Mandatul cu reprezentare

2.1. Întinderea mandatului

2.2. Obligaţiile mandatarului (art. 2017-2024)

2.2.1. Executarea mandatului

2.2.2. Obligaţia de a da socoteală

2.2.3. Dobânzile la sumele datorate

2.2.4. Răspunderea pentru obligaţiile terţilor

2.2.5. Pluralitatea de mandatari

2.2.6. Substituirea mandatarului

2.3. Obligaţiile mandantului (art. 2025-2029)

2.3.1. Sumele necesare executării mandatului

2.3.2. Despăgubirea mandatarului

2.3.3. Remuneraţia mandatarului

2.3.4. Pluralitatea de mandanţi

2.3.5. Dreptul de retenţie al mandatarului

2.4. Încetarea mandatului (art. 2030-2038)

2.4.1. Modurile de încetare

2.4.2. Efectele revocării

2.4.3. Publicitatea revocării procurii

2.4.4. Necunoaşterea cauzei de încetare a mandatului

2.4.5. Încetarea mandatului în caz de pluralitate de mandatari

§3. Mandatul fără reprezentare

3.1. Noţiune

3.2. Bunurile dobândite de mandatar

3.3. Creditorii mandatarului

Secţiunea a 2-a. Contractul de comision

§1. Noţiune

§2. Proba contractului

§3. Obligaţiile terţului contractant

§4. Vânzarea pe credit

§5. Instrucţiunile comitentului

§6. Comisionul

§7. Vânzarea de titluri de credit şi alte bunuri cotate

§8. Revocarea comisionului

§9. Răspunderea comisionarului

§10. Dreptul de retenţie aparţinând comisionarulu

Secţiunea a 3-a. Contractul de intermediere

§1. Noţiune

§2. Remunerarea intermediarului

§3. Restituirea cheltuielilor

§4. Remuneraţia în cazul pluralităţii de intermediari

§5. Obligaţia de informare

§6. Comunicarea încheierii contractului

§7. Reprezentarea părţilor intermediate

Test de autoevaluare

Capitolul al IV-lea. Alte contracte civile

Secţiunea 1. Contractul de antrepriză

§1. Dispoziţii generale privind contractul de antrepriză

1.1. Noţiune

1.2. Obligaţiile părţilor contractului de antrepriză

1.2.1. Obligaţiile antreprenorului

1.2.2. Obligaţiile beneficiarului

§2. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii

Secţiunea a 2-a. Contractul de cont curent

§1. Noţiune

§2. Efectele principale

§3. Garanţiile creanţelor înscrise în cont

§4. Înscrierea unei creanţe sub rezerva încasării

§5. Aprobarea contului

§6. Termenul de prescripţie

§7. Încetarea contractului de cont curent

Secţiunea a 3-a. Contractul de societate

§1. Dispoziţii generale

1.1. Noţiune

1.2. Condiţii de validitate

1.3. Durata societăţii

1.4. Condiţii de formă privind încheierea contractului

1.5. Dobândirea personalităţii juridice

§2. Societatea simplă

2.1. Încheierea contractului

2.2. Efectele contractului

2.2.1. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei

2.2.2. Administrarea societăţii

2.2.3. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi

2.3. Pierderea calităţii de asociat

2.4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii

Test de autoevaluare

ANEXE. MODELE DE ACŢIUNI ŞI CONTRACTE

Anexa 1. Cerere de chemare în judecată în revendicare imobiliară

Anexa 2. Cerere de renunţare la judecată

Anexa 3. Antecontract de vânzare-cumpărare

Anexa 4. Contractul de schimb imobiliar

Anexa 5. Contract de mandat

Anexa 6. Contract de cont curent

Anexa 7. Contractul de societate civilă_

Bibliografie

ISBN: 978-606-678-903-5
Titlul cartii: Elemente de teoria dreptului pentru economisti
Autor (i):: Mihaela-Cristina Paul, Petruta Ispas, Diana Deaconu-Dascalu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 24 IANUARIE 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 248

by Client mag 2014, 27 Jan 2014

Cartea de fata se adreseaza in special studentilor facultatilor cu profil economic, dar poate fi utila si studentilor de la facultatile de drept. Fiind destinata cu precadere economistilor, au fost inlaturate excesele de terminologie si de analiza juridica detaliata.