Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Dreptul comertului international | Carte de: Dumitrescu Aida Diana

Code: 978-606-18-0308-8
Descriere

Lucrarea „Dreptul comerţului internaţional” îşi propune să ofere publicului de specialitate un material suplu, actualizat şi practic. Analiza evoluţiei conceptelor teoretice este însoţită de exemple punctuale care permit o mai bună înţelegere a materialului, dar şi de dezbateri asupra practicii de referinţă, iar prin inserarea unor teste grilă, se oferă posibilitatea verificării individuale a nivelului de cunoştinţe a cititorului.

Lucrarea reprezinta un material sintetizat, actualizat şi complex, însoţit de multiple exemplificări, analize practice şi teste grilă; prezinta unele particularităţi ale contractelor de comerţ internaţional (contractul de vânzare: vânzarea prin case de licitaţie, vânzarea de energie electrică, contractul tip EFET, respectiv contractul de consulting-engineering: condiţiile generale tip FIDIC etc. De asemenea, sunt dezbature unele speţe din practica internă – internaţională (Centrul de Arbitraj Washington)

Detalii tehnice

Titlul cartii: Dreptul comertului international
Autor (i):: Dumitrescu Aida Diana
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri
Data aparitiei: 24 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 360
Price: 49.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Prefaţă

Abrevieri

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Introducere

Secţiunea 1. Noţiune. Metode. Delimitări în raport de ramurile de drept conexe

§1. Noţiune

§2. Metode

§3. Delimitări faţă de ramurile de drept conexe

Secţiunea a 2-a. Principii fundamentale ale dreptului comerţului internaţional

§1. Principiul libertăţii comerţului

§2. Principiul concurenţei loiale

§3. Principiul egalităţii juridice a părţilor

§4. Principiul bunei-credinţe

Secţiunea a 3-a. Izvoarele dreptului comerţului internaţional

§1. Sistemele de drept

§2. Convenţiile

§3. Uzanţele comerciale

§4. Izvoarele interne

§5. Ipoteze şi soluţii privind conflictele dintre uzanţe sau uzanţe şi lege

Secţiunea a 4-a. Codificarea dreptului comerţului internaţional

§1. Armonizarea

§2. Standardizarea

§3. Uniformizarea

§4. Unificarea

§5. Codificarea INCOTERMS

§6. Rolul României în activităţile de codificare

Secţiunea a 5-a. Raportul juridic de drept al comerţului internaţional

§1. Noţiune

§2. Conţinutul raportului juridic

§3. Obiect

§4. Subiecte

Capitolul II. Subiectele dreptului comerţului internaţional

Secţiunea 1. Statul şi organizaţiile neguvernamentale

§1. Statul

§2. Principalele modalităţi prin care statul român se manifestă ca subiect de drept comercial internaţional

§3. Organizaţiile neguvernamentale

Secţiunea a 2-a. Comerciantul persoană fizică

§1. Noţiune. Forme de manifestare

§2. Activitatea comercială a persoanelor fizice române în străinătate

§3. Activitatea comercială a persoanelor fizice străine în România

§4. Alte aspecte

Secţiunea a 3-a. Comerciantul persoană juridică străină

§1. Naţionalitatea societăţii comerciale

§2. Prevederi ale legislaţiei internaţionale

§3. Societatea comercială străină

§4. Grupurile de societăţi

§5. Societatea europeană. Modalităţile de constituire

§6. Societatea cooperativă europeană

Secţiunea a 4-a. Societăţile comerciale române

§1. Formele societăţilor comerciale

§2. Clasificarea societăţilor comerciale

§3. Etapele înfiinţării societăţii comerciale

§4. Constituirea societăţilor comerciale

§5. Forma şi cuprinsul actului constitutiv

§6. Naţionalitatea societăţii comerciale

§7. Funcţionarea societăţilor comerciale

Secţiunea a 5-a. Societatea comercială română constituită cu participare străină

Secţiunea a 6-a. Societăţile cooperative

§1. Principiile activităţii cooperaţiei

§2. Formele societăţii cooperatiste

PARTEA SPECIALĂ

Capitolul III. Contractul de comerţ internaţional

Secţiunea 1. Introducere

§1. Noţiune. Caractere

§2. Condiţiile de validitate ale contractului de comerţ internaţional

§3. Clasificarea contractului de comerţ internaţional

Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului de comerţ internaţional

§1. Negocierea contractului de comerţ internaţional

§2. Oferta şi acceptarea ofertei

§3. Momentul şi locul încheierii contractului

§4. Forma contractului

§5. Mijloacele electronice

Secţiunea a 3-a. Cuprinsul contractelor de comerţ internaţional

§1. Clasificarea clauzelor contractului de comerţ internaţional

§2. Analiza principalelor clauze ale contractului de comerţ internaţional

§3. Interpretarea contractului

Secţiunea a 4-a. Efectele contractului de comerţ internaţional

§1. Efectele specifice

§2. Executarea contractului de comerţ internaţional

Capitolul IV. Contractul de vânzare în comerţul internaţional

Secţiunea 1. Introducere

§1. Noţiune. Caracteristici

§2. Sinteza evoluţiei procesului de codificare

§3. Domeniul de aplicare al Convenţiei de la Viena (1980)

Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului de vânzare în comerţul internaţional .

§1. Condiţii de formă şi momentul încheierii contractului

§2. Oferta şi acceptarea

Secţiunea a 3-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare

§1. Obligaţiile vânzătorului

§2. Obligaţiile cumpărătorului

§3. Reglementări comune obligaţiilor părţilor

§4. Mijloacele de care dispune un contractant în caz de contravenţie la contract

Secţiunea a 4-a. Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri

Secţiunea a 5-a. Diferite tipuri de vânzare

§1. Vânzarea la bursă

§2. Vânzare prin licitaţii

§3. Vânzarea de energie electrică

Capitolul V. Contractele de intermediere

Secţiunea 1. Contractul de mandat comercial

§1. Generalităţi

§2. Persoane mandatate. Legea aplicabilă

Secţiunea a 2-a. Contractul de comision

§1. Introducere

§2. Condiţii de validitate

§3. Efectele contractului

§4. Legea aplicabilă. Încetarea contractului

Secţiunea a 3-a. Contractul de consignaţie

§1. Caractere juridice. Condiţii de validitate

§2. Efectele contractului

§3. Legea aplicabilă. Încetarea contractului

Secţiunea a 4-a. Contractul de agency

§1. Contractul de agenţie

§2. Contractul de agency. Legea aplicabilă

Capitolul VI. Contractele de concesiune în comerţul internaţional

Secţiunea 1. Contractul de concesiune exclusivă

§1. Noţiune

§2. Obligaţiile părţilor

§3. Legea aplicabilă. Încetare

Secţiunea a 2-a. Contractul de franchising

§1. Noţiune

§2. Obligaţiile părţilor

§3. Legea aplicabilă. Încetare

Capitolul VII. Contractele de licenţă, know-how şi consulting-engineering

Secţiunea 1. Contractul de licenţă

§1. Noţiune

§2. Consideraţii asupra cadrului normativ intern şi internaţional

§3. Legea aplicabilă

Secţiunea a 2-a. Contractul de know-how

§1. Noţiune

§2. Încheierea contractului de know-how

§3. Obligaţiile părţilor

§4. Legea aplicabilă

Secţiunea a 3-a. Contractul de consulting-engineering

§1. Noţiune

§2. Încheierea contractului

§3. Obligaţiile părţilor

§4. Contractul de FIDIC

§5. Legea aplicabilă

Capitolul VIII. Contractele de finanţare a operaţiunilor comerciale internaţionale

Secţiunea 1. Contractul de leasing

§1. Concept. Istoric normativ

§2. Leasingul financiar şi leasingul operaţional

§3. Contractul de lease-back

§4. Convenţia internaţională privind leasingul financiar (Ottawa, 1988)

Secţiunea a 2-a. Contractul de factoring

§1. Concept. Istoric normativ

§2. Convenţia asupra factoringului internaţional

Capitolul IX. Titlurile de valoare

Secţiunea 1. Introducere

§1. Concept

§2. Evoluţia cadrului normativ

Secţiunea a 2-a. Clasificarea titlurilor de valoare

§1. Categoriile titlurilor de valoare

§2. Discuţie asupra efectelor de comerţ, titlurilor reprezentative ale mărfurilor şi valorilor mobiliare.

§3. Titlurile de credit improprii

Secţiunea a 3-a. Dispoziţiile Codului civil în materia titlurilor de valoare

§1. Legea aplicabilă titlurilor de valoare

§2. Legea aplicabilă titlului reprezentativ al mărfii

§3. Reglementări de drept internaţional privat în materia cambiei, biletului la ordin şi cecului

Secţiunea a 4-a. Efectele de comerţ

§1. Cambia

§2. Biletul la ordin

§3. Cecul

Secţiunea a 5-a. Titlurile reprezentative ale mărfurilor

§1. Conosamentul

§2. Ordinul de livrare

§3. Recipisa-warant

§4. Certificatul de depozit

Secţiunea a 6-a. Valorile mobiliare

§1. Concept

§2. Natură juridică

§3. Calificare

Capitolul X. Mijloacele şi modalităţile de plată în comerţul internaţional

Secţiunea 1. Mijloacele de plată

§1. Aurul

§2. Valuta 

§3. Devizele

Secţiunea a 2-a. Modalităţile de plată în comerţul internaţional

§1. Creditul documentar

§2. Incasso documentar

§3. Legea model privind transferurile internaţionale de credit

Capitolul XI. Arbitrajul în comerţul internaţional

Secţiunea 1. Concept. Competenţe

Secţiunea a 2-a. Convenţia de arbitraj

Secţiunea a 3-a. Arbitrii. Hotărârea arbitrală

Secţiunea a 4-a. Legea aplicabilă

PARTEA PRACTICĂ

TESTE GRILĂ

Testul 1

Testul 2

Testul 3

Testul 4

Testul 5

Testul 6

Testul 7

Testul 8

Testul 9

Testul 10

Testul 11

Testul 12

Testul 13

Testul 14

Testul 15

ANALIZĂ PRACTICĂ 

ANEXE

Anexa I. Convenţii pentru evitarea dublei impuneri

Anexa II. Contractul-cadru tip EFET

Anexa III. Condiţii generale tip FIDIC

Bibliografie 

Titlul cartii: Dreptul comertului international
Autor (i):: Dumitrescu Aida Diana
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri
Data aparitiei: 24 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 360