Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Dreptul persoanelor. Dreptul obligatiilor [secvente in actualitatea Codului civil] | Carte de: Calina Jugastru

Code: 978-606-678-871-7
Descriere

Alaturi de valorile clasic ocrotite in perimetrul vietii private, si-au facut loc (jurisprudential – masiv; in reglementare – mai tarziu si timid) aspecte ce revendica un loc propriu: transsexualismul, domiciliul profesional, secretul comunicatiilor electronice si, de data recenta, protectia corpului, memoriei si vointei persoanei decedate. Probleme care se vadesc a fi nu doar „actualitate stringenta”, dar si chestiuni ce „ataca” filonul moral al fiintei umane.

Intre non-reglementare si justificari ample (de lege ferenda), actul juridic unilateral a primit locul cuvenit, mai ales prin consacrarea asteptata, ca sursa autonoma de obligatii. Plata are nuantele sale, cu noi accente, ca, de altfel si modalitatile obligatiilor.

Imbogatirea fara justa cauza intregeste tabloul faptelor juridice licite (surse de obligatii) care se bucura de o reglementare explicita.

Fragmente de realitate juridica, intr-un cadru legislativ nou – este ceea ce am vrut sa surprindem si sa adaugam, pe firul contributiilor doctrinare consecutive intrarii in vigoare a Codului civil. 

La confluenta dintre intern si international, dintre trecut, actualitate si perspectiva, singurele variante acceptabile sunt cele care confera realism si certitudine. Cu certitudinea perenitatii unor conceptii fundamentale, care pot fi modelate si adaptate prin vectorii consecventei, intelepciunii si echilibrului.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-871-7
Titlul cartii: Dreptul persoanelor. Dreptul obligatiilor [secvente in actualitatea Codului civil]
Autor (i):: Calina Jugastru
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 21 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 368
Price: 43.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

DREPTUL PERSOANELOR DREPTURILE PERSONALITĂŢII ŞI BIOETICA

– INTERFERENŢE NORMATIVE ŞI CORELAŢII DE FOND

Capitolul 1. Preliminarii

Capitolul 2. Repere privind drepturile personalităţii

Capitolul 3. Elemente de bioetică. Drepturile personalităţii în context bioetic

Secţiunea 1. Terminologie, noţiune

Secţiunea a 2-a. Interferenţe normative

§ 1. În plan internaţional

§ 2. Instituţionalizarea bioeticii în România

§ 3. Drepturile personalităţii în noul Cod civil

Secţiunea a 3-a. Drepturile personalităţii şi bioetica

§ 1. Dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la integritate fizică şi psihică

§ 2. Dreptul la demnitate

2.1. Honeste vivere

2.2. Demnitatea şi bioetica

2.2.1. Intervenţiile asupra caracterelor genetice

2.2.1.1. Eugenia

2.2.1.2. Clonarea

2.2.2. Examenul caracterelor genetice

2.2.2.1. Studiul medical sau ştiinţific al caracterelor genetice individuale

2.2.2.2. Amprentarea genetică

2.2.2.3. Amprenta auriculară

2.2.3. Intervenţiile medicale asupra omului

2.2.3.1. Procrearea artificială

2.2.3.2. Prelevarea şi transplantul

2.2.3.3. Crearea de embrioni umani în scopuri de cercetare

2.2.3.4. Cercetarea cu scop biomedical

§ 3. Dreptul la viaţă privată

3.1. Secretul medical

3.2. Protecţia datelor personale

§ 4. Dreptul la imagine

Secţiunea a 4-a. Aspecte privind obligaţia de informare medicală

§ 1. Pacient – medic

§ 2. Dreptul la adevăr. Dreptul de a refuza aflarea adevărului

§ 3. Informarea şi consimţământul

§ 4. Ipoteze de consimţământ special

Capitolul 4. În loc de concluzii

NU EXISTĂ UN DREPT LA MOARTE

– PERICOLUL EUTANASIEI

Capitolul 1. Preliminarii

Capitolul 2. Eutanasia, dreptul la viaţă şi dreptul la integritate

Capitolul 3. Repere medicale şi etice

Capitolul 4. Perspectiva doctrinară şi jurisprudenţială asupra eutanasiei

Secţiunea 1. Soluţii care nu recunosc practicile eutanasice

Secţiunea a 2-a. Eutanasia pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului

Secţiunea a 3-a. Perspectiva legislativă asupra eutanasiei şi suicidului medical asistat

§ 1. Soluţii favorabile anumitor forme ale eutanasiei

§ 2. Consacrarea legislativă a dreptului pacientului de a refuza, chiar anticipat, îngrijirile medicale

§ 3. Legiferarea suicidului medical asistat şi a eutanasiei active

Capitolul 5. Propuneri legislative

Secţiunea 1. Legiferarea eutanasiei, în oricare dintre formele sale

§ 1. Situaţia pacientului conştient

§ 2. Cazul persoanei care nu îşi poate exprima voinţa

Secţiunea a 2-a. Eutanasia nu este permisă, cu excepţia „cazurilor de necesitate”

Secţiunea a 3-a. Interdicţia legală a eutanasiei, indiferent de forma pe care o îmbracă

Secţiunea a 4-a. Concluzii

§ 1. Soluţia viabilă

§ 2. „Mâna care vindecă nu poate fi şi cea care ucide”

DREPTURILE PERSONALITĂŢII PE TĂRÂMUL

INFORMAŢIILOR DE ACTUALITATE

Capitolul 1. Libertatea de expresie şi dreptul la informaţie

Capitolul 2. Drepturile personalităţii şi dreptul publicului de a fi informat

Secţiunea 1. Fizionomia dreptului la informaţie

Secţiunea a 2-a. Dreptul publicului de a fi informat

Capitolul 3. Subiectele de actualitate în contextul drepturilor personalităţii

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE

– ACCENTE DE TRADIŢIE ŞI ELEMENTE ÎN ACTUALITATE

Capitolul 1. Preliminarii

Capitolul 2. Aspecte intime ale vieţii

Secţiunea 1. Intimitatea vieţii private – elemente de tradiţie

Secţiunea a 2-a. Noi arii de protecţie

§ 1. Orientarea homosexuală

1.1. Recunoaşterea jurisprudenţială şi, în anumite state, consacrarea legală

1.2. Homosexualitatea în cadrul vieţii private de familie

§ 2. Transsexualismul

2.1. Evoluţia practicii judiciare

2.2. Condiţiile în care operează recunoaşterea juridică a schimbării de sex

2.3. Viaţa privată afectată de transsexualism

Capitolul 3. Protecţia memoriei persoanelor decedate

Secţiunea 1. Sfera protecţiei legale

Secţiunea a 2-a. Protecţia corpului defunctului

Secţiunea a 3-a. Memoria defunctului

Secţiunea a 4-a. Respectarea voinţei persoanei decedate

Capitolul 4. Dreptul la respectarea vieţii private în societatea informaţională

Capitolul 5. Atributele de identificare

Secţiunea 1. Numele

§ 1. Numele – atribut de identificare

§ 2. Dreptul la nume – aspect al vieţii private personale

Secţiunea a 2-a. Domiciliul. Reşedinţa. Protecţia sediului social

§ 1. Calitatea de atribute de identificare spaţială

§ 2. Protecţia atributelor de identificare spaţială sub genericul ocrotirii vieţii private

2.1. Domiciliu – viaţă privată

2.2. Acte de conduită care constituie atingeri ale vieţii private – art. 74 noul C. civ.

§ 3. Conotaţii moderne ale atributelor de identificare spaţială în jurisprudenţa CEDO

3.1. Domiciliul profesional

3.2. Locuinţa-caravană

3.3. Sediul persoanei juridice – ocrotire în contextul vieţii private?

§ 4. Încălcarea dreptului la domiciliu reflectată în practica CEDO

Capitolul 6. Inviolabilitatea corespondenţei

Secţiunea 1. Domeniul protecţiei legale. Aspecte clasice

Secţiunea a 2-a. Aspecte noi în jurisprudenţă

§ 1. Cenzurarea corespondenţei deţinuţilor

1.1. Convorbirile telefonice

1.2. Scrisorile şi trimiterile poştale

§ 2. Secretul corespondenţei electronice

2.1. Reţeaua Internet şi secretul comunicaţiilor

2.2. Probleme în raport cu viaţa privată

2.3. Viaţa privată la locul de muncă

Secţiunea a 3-a. Concluzii

DREPTUL LA PROTECŢIA DATELOR PERSONALE.

RETENŢIA DATELOR DE TRAFIC

Capitolul 1. Dreptul la protecţia datelor personale

Secţiunea 1. Noul cadru de protecţie juridică

Secţiunea a 2-a. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

§ 1. Principiul calităţii datelor supuse prelucrării

§ 2. Principiul transparenţei sau publicităţii prelucrării datelor cu caracter personal

§ 3. Principiul consimţământului informat al persoanei la care se referă datele

§ 4. Principiul securităţii şi confidenţialităţii

Secţiunea a 3-a. Procedura prelucrării datelor personale

Secţiunea a 4-a Garanţiile respectării dreptului la viaţă privată

§ 1. Interdicţia de prelucrare a datelor cu caracter special

§ 2. Reglementare

§ 3. Transferul datelor

Capitolul 2. Retenţia datelor de trafic

Secţiunea 1. Cadru reglementar – traseu istoric

§ 1. Drept român

§ 2. Documente internaţionale

2.1. Directiva nr. 1995/46/CE

2.2. Directiva nr. 2002/58/CE

2.3. Directiva nr. 2006/24/CE

2.3.1. Premise

2.3.2. Justificare şi scop

Secţiunea a 2-a Actualitate internă în retenţia datelor de trafic

§ 1. Transpunerea Directivei nr. 2006/24/CE

§ 2. Domeniu de aplicare

§ 3. Persoanele care intră sub incidenţa Directivei

Secţiunea a 3-a. Adoptarea noii Directive şi legile de transpunere a Directivei – o soluţie pentru prevenirea terorismului?

§ 1. Câteva observaţii pe marginea Directivei nr. 2006/24/CE

§ 2. Câteva neajunsuri ale Legii nr. 82/2012

Secţiunea a 4-a. Concluzii

§ 1. Consideraţii privind necesitatea Directivei nr. 2006/26/CE

§ 2. De lege ferenda. Soluţia conservării (îngheţării) datelor

DREPTUL OBLIGAŢIILOR

ACTUL JURIDIC UNILATERAL

Capitolul 1. Actul unilateral în noul Cod civil – „Dispoziţii generale”

Secţiunea 1. Actul juridic unilateral. Noţiune

Secţiunea a 2-a Aspecte terminologice

§ 1. Autor – parte

§ 2. Aspecte de sinonimie

§ 3. Act unilateral, contract unilateral

§ 4. Scurt traseu istoric privind actul unilateral

Secţiunea a 3-a. Clasificări şi grupări ale actelor juridice unilaterale

Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al actului unilateral

§ 1. Condiţii de fond

1.1. Capacitatea autorului actului juridic unilateral

1.2. Consimţământul

1.3. Obiectul

1.4. Cauza

§ 2. Condiţii de formă

§ 3. Efectele actului juridic unilateral

Secţiunea a 5-a. Actele unilaterale supuse comunicării

Capitolul 2. Repere privind actul juridic unilateral – sursă de obligaţii

Secţiunea 1. Promisiunea unilaterală

Secţiunea a 2-a. Promisiunea publică de recompensă

§ 1. Noţiune, trăsături, natură juridică

§ 2. Revocarea promisiunii publice de recompensă

EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR PRIN PLATĂ

Capitolul 1. Temeiul şi condiţiile plăţii în noul Cod civil român. Darea în plată

Secţiunea 1. Definiţie. Temeiul plăţii

§ 1. Definiţie

§ 2. Temeiul plăţii

Secţiunea a 2-a. Condiţiile plăţii. Obiectul, locul şi data plăţii

§ 1. Diligenţa cerută în efectuarea plăţii

§ 2. Obligaţii de mijloace, obligaţii de rezultat

§ 3. Obligaţia de predare a bunului

§ 4. Indivizibilitatea plăţii

§ 5. Locul plăţii

§. 6. Data plăţii

Secţiunea a 3-a. Cheltuielile plăţii

Secţiunea a 4-a. Darea în plată

Capitolul 2. Subiectele plăţii. Imputaţia plăţii

Secţiunea 1. Subiectele plăţii

§ 1. Persoanele care pot face plata

§ 2. Persoanele care pot primi plata

§ 3. Plata făcută unui terţ

§ 4. Plata făcută unui creditor aparent

Secţiunea a 2-a. Imputaţia plăţii

§ 1. Codul civil de la 1865

§ 2. Noua reglementare a imputaţiei plăţii

2.1. Imputaţia convenţională

2.2. Imputaţia unilaterală

2.2.1. Imputaţia făcută de debitor

2.2.2. Imputaţia făcută de creditor

2.3. Imputaţia legală

Secţiunea a 3-a. Aspecte privind obligaţiile pecuniare

§ 1. Nominalismul monetar

§ 2. Mijloacele utilizate în îndeplinirea obligaţiilor pecuniare

TERMENUL – MODALITATE A OBLIGAŢIEI,

ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL

Capitolul 1. Obligaţia afectată de termen

Secţiunea 1. Definiţie

Secţiunea a 2-a. Nerealizarea evenimentului

Capitolul 2. Categorii de termene

Secţiunea 1. Categorii de termene în noul Cod civil

§ 1. Termen suspensiv, termen extinctiv

§ 2. Termen stabilit de părţi, termen stabilit de instanţă, termen prevăzut de lege

§ 3. Termenul de graţie

Secţiunea a 2-a. Clasificări în doctrină

Capitolul 3. Stabilirea judiciară a termenului

Secţiunea 1. Reglementare

Secţiunea a 2-a. Aplicaţii particulare

Capitolul 4. Beneficiul termenului

Capitolul 5. Decăderea din beneficiul termenului

Secţiunea 1. Noţiune, reglementare

Secţiunea a 2-a. Ipoteze legale de decădere din beneficiul termenului

Secţiunea a 3-a. Inopozabilitatea decăderii din termen

Capitolul 6. Exigibilitatea anticipată

FAPTELE JURIDICE LICITE

– IZVOARE DE OBLIGAŢII

Capitolul 1. Gestiunea de afaceri

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Condiţiile gestiunii de afaceri

§ 1. Gerarea intereselor altei persoane

1.1. Conţinutul gestiunii de afaceri

1.2. Iniţiativa gerantului

§ 2. Intenţia de a gera interesele altuia

§ 3. Oportunitatea gestiunii

§ 4. Imposibilitatea, pentru gerat, de a se ocupa de propriile afaceri

Secţiunea a 3-a. Obligaţiile gerantului

§ 1. Obligaţia de înştiinţare

§ 2. Continuarea gestiunii

§ 3. Diligenţa datorată de gerant

§ 4. Obligaţia de a da socoteală

Secţiunea a 4-a. Gestiune fără reprezentare, gestiune cu reprezentare

Secţiunea a 5-a. Obligaţiile geratului

§ 1. Rambursarea cheltuielilor

1.1. Categorii de cheltuieli rambursabile

1.2. Împotrivirea beneficiarului gestiunii

1.3. Gestiunea inoportună

§ 2. Repararea prejudiciului

§ 3. Executarea obligaţiilor generate în numele ori în beneficiul său [art. 1337 alin. (2)]

Secţiunea a 6-a. Indemnizarea gerantului

Secţiunea a 7-a. Ratificarea gestiunii

Capitolul 2. Plata nedatorată

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Condiţiile plăţii nedatorate

§ 1. Efectuarea unei plăţi

§ 2. Intenţia de a stinge o datorie

§ 3. Absenţa datoriei

§ 4. Eroarea

Secţiunea a 3-a. Situaţii în care nu este plată nedatorată

Secţiunea a 4-a. Efectele plăţii nedatorate

§ 1. Acţiunea în restituire

§ 2. Problema prestaţiilor executate în temeiul unui act juridic nul

§ 3. Plata primită cu bună-credinţă de creditor

§ 4. Restituirea plăţii anticipate

4.1. Reguli aplicabile restituirii

4.1.1. Restituirea plăţii nedatorate

4.1.2. Deteriorarea sau scăderea de valoare a bunului

Capitolul 3. Îmbogăţirea fără justă cauză

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Condiţii. Efecte

§ 1. Condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză

§ 2. Efectele îmbogăţirii fără just temei

2.1. Actio de in rem verso

2.2. Îmbogăţirea justificată

2.3. Condiţiile restituirii

2.4. Caracterul subsidiar

SURSELE PREJUDICIULUI – O

PRIVIRE ASUPRA DOMENIULUI MEDICAL

Capitolul 1. Preliminarii

Capitolul 2. Principiile reparării daunelor corporale în răspunderea medicală

Secţiunea 1. Câteva aspecte de răspundere medicală

Secţiunea a 2-a. Principiile care guvernează repararea pagubei

Capitolul 3. Malpraxisul

Secţiunea 1. Precizări conceptuale

Secţiunea a 2-a. Surse de malpraxis

§ 1. Actele chirurgicale

§ 2. Chirurgia estetică

2.1. Accidentele medicale

2.2. Intervenţiile estetice şi scopul terapeutic

§ 3. Actul anestezic

§ 4. Transfuziile sanguine. Prejudiciul specific de contaminare

4.1. Transfuziile sanguine – sursa unui prejudiciu specific

4.2. Indemnizarea prejudiciului specific de contaminare

Capitolul 4. Încălcarea secretului profesional

Secţiunea 1. Reglementare

Secţiunea a 2-a. Aspecte de practică judiciară

Capitolul 5. Neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a obligaţiei de informare

Secţiunea 1. Informarea medicală – premisă a consimţământului pacientului

Secţiunea a 2-a. Privire specială asupra informării în chirurgia estetică

Capitolul 6. Neacordarea asistenţei medicale obligatorii

Capitolul 7. Concluzii

Bibliografie

ISBN: 978-606-678-871-7
Titlul cartii: Dreptul persoanelor. Dreptul obligatiilor [secvente in actualitatea Codului civil]
Autor (i):: Calina Jugastru
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 21 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 368