Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noul Cod penal - Codul penal anterior. Prezentare comparativa. Observatii. Ghid de aplicare. Legea penala mai favorabila

Code: 978-606-678-933-2
Descriere

EXTRAS:

(...)

Capitolul II. A plicarea legii penale

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp

Art. 3. Activitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

C. pen. 1969

- Art. 10. Activitatea legii penale. Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

LPANCP

- Art. 5. (1) Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete. (2) În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel.

- Art. 6. Decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi îşi produc efectele până la intervenirea reabilitării de drept sau dispunerea reabilitării judecătoreşti, în măsura în care fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea este prevăzută şi de legea penală nouă şi dacă decăderile, interdicţiile şi incapacităţile sunt prevăzute de lege.

- Art. 7. Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive.

Observaţii

Articolul rămâne neschimbat faţă de formularea din C. pen. 1969, însă înţelesul noţiunii de lege în vigoare este circumstanţiat de către legiuitor în privinţa normelor incomplete. Astfel, conform art. 5 alin. (1) LPANCP, în cazul în care norma completatoare este modificată, norma incompletă va prelua modificările realizate asupra normei completatoare. În cazul în care norma completatoare este abrogată, legiuitorul a optat pentru supravieţuirea acesteia în mod indirect, prin integrarea sa în norma incompletă, în forma avută la data abrogării.

Precizările realizate de către LPANCP la art. 5 alin. (2) sunt de strictă interpretare, acestea nefiind valabile pentru ipoteza în care norma completatoare a fost declarată neconstituţională în urma unei decizii a Curţii Constituţionale pronunţate în cadrul controlului a posteriori prevăzut de art. 146 lit. d) din Constituţia României, întrucât ar duce la nesocotirea deciziei Curţii Constituţionale.

În ceea ce priveşte aplicarea art. 6 LPANCP, arătăm că, în cazul în care fapta este incriminată de ambele legi, existând o hotărâre de condamnare definitivă pronunţată sub imperiul legii vechi iar decăderile, interdicţiile şi incapacităţile sunt prevăzute de legea nouă, acestea se vor menţine până la intervenirea reabilitării de drept sau dispunerii reabilitării judecătoreşti. Formularea textului nu trebuie să ducă la concluzia că reabilitarea va fi reglementată de C. pen. 1969, instanţa urmând să analizeze legea penală mai favorabilă cu privire la această instituţie. În cazul în care NCP nu mai sancţionează infracţiunea respectivă, atunci ne aflăm în ipoteza unei dezincriminări, caz în care devin incidente efectele prevăzute de art. 4 NCP.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-933-2
Titlul cartii: Noul Cod penal - Codul penal anterior, 2014 | Autori: Mihail Udroiu, V. H. D. Constantinescu
Autor (i):: Mihail Udroiu, V. H. D. Constantinescu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri, Legislatie
Data aparitiei: 28 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 560
Price: 59.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

PARTEA GENERALA

Titlul I. legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Principii generale

Capitolul II. Aplicarea legii penale

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în spaţiu

Titlul II. Infracţiunea

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Cauzele justificative

Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate

Capitolul IV. Tentativa

Capitolul V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

Capitolul VI. Autorul şi participanţii

Titlul III. Pedepsele

Capitolul I. Categoriile pedepselor

Capitolul II. Pedepsele principale

Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă

Secţiunea a 2-a. Închisoarea

Secţiunea a 3-a. Amenda

Capitolul III. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare

Secţiunea 1. Pedeapsa accesorie

Secţiunea a 2-a. Pedepsele complementare

Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor

Capitolul V. Individualizarea pedepselor

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante

Secţiunea a 3-a. Renunţarea la aplicarea pedepsei

Secţiunea a 4-a. Amânarea aplicării pedepsei

Secţiunea a 5-a. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Secţiunea a 6-a. Liberarea condiţionată

Titlul IV. Măsurile de siguranţă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă

Titlul V. Minoritatea

Capitolul I. Regimul răspunderii penale a minorului

Capitolul II. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

Capitolul III. Regimul măsurilor educative privative de libertate

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Capitolul III. Dispoziţii comune

Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

Titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Titlul IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării

Titlul X. Înţelesul unor termenisau expresii în legea penală

PARTEA SPECIAlĂ

Titlul I. Infracţiuni contra persoanei

Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii

Capitolul II. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii

Capitolul III. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie

Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului

Capitolul V. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie

Capitolul VI. Infracţiuni contra libertăţii persoanei

Capitolul VII. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile

Capitolul VIII. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale

Capitolul IX. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private

Titlul II. Infracţiuni contra patrimoniului

Capitolul I. Furtul

Capitolul II. Tâlhăria şi pirateria

Capitolul III. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice

Capitolul V. Distrugerea şi tulburarea de posesie

Titlul III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii

Capitolul II. Infracţiuni privind frontiera de stat

Titlul IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Titlul V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

Capitolul I. Infracţiuni de corupţie

Capitolul II. Infracţiuni de serviciu

Titlul VI. Infracţiuni de fals

Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Capitolul III. Falsuri în înscrisuri

Titlul VII. Infracţiuni contra siguranţei publice

Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

Capitolul II. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice

Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive

Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege

Capitolul V. Infracţiuni contra sănătăţii publice

Capitolul VI. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice

Titlul VIII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Capitolul I. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice

Capitolul II. Infracţiuni contra familiei

Capitolul III. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Titlul IX. Infracţiuni electorale

Titlul X. Infracţiuni contra securităţii naţionale

Titlul XI. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate

Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari

Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Titlul XII. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război

Capitolul I. Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii

Capitolul II. Infracţiuni de război

Titlul XIII. Dispoziţii finale

ANEXA

INDEX 

ISBN: 978-606-678-933-2
Titlul cartii: Noul Cod penal - Codul penal anterior, 2014 | Autori: Mihail Udroiu, V. H. D. Constantinescu
Autor (i):: Mihail Udroiu, V. H. D. Constantinescu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri, Legislatie
Data aparitiei: 28 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 560