Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni | Coordonator-Autor: Corina Voicu

Code: 978-606-678-922-6
Descriere

EXTRAS: 

(...)

EXPLICAŢII

Articolele 1 şi 2 separă principiul legalităţii incriminării şi pedepsei (care se regăsea în art. 2 CP 1969) în două principii distincte. Unii teoreticieni au criticat această soluţie, considerând că desparte nejustificat elementele structurii normei penale care este compusă din precept şi sancţiune, ceea ce ar implica o formulare unitară în cadrul principiului legalităţii, a preceptului şi a sancţiunii. „Legalul şi ilegalul în dreptul penal trebuie să fie privite sub un îndoit aspect: al infracţiunii şi al pedepsei. Împreună aceste două aspecte constituie ceea ce se numeşte legalitatea incriminării”.

Principiul legalităţii este un principiu fundamental al dreptului penal, formulat de Cesare Beccaria şi preluat în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 drept cel mai de seamă instrument de protecţie împotriva arbitrariului şi abuzului (N. Giurgiu). După acest moment, principiul legalităţii incriminării şi pedepsei (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) a fost preluat în toate documentele importante care garantează drepturile fundamentale ale omului şi în cvasitotalitatea constituţiilor şi legislaţiilor penale moderne, sub diverse formulări.

Principiul legalităţii incriminărilor şi pedepselor nu are o enunţare unitară nici în cuprinsul Constituţiei. Articolul 23 alin. (12) din Constituţie se referă doar la legalitatea pedepselor, însă art. 73 alin. (3) lit. h), care reglementează sfera legilor organice, prevede împreună „infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora”. Noţiunea de „pedeapsă” din Constituţie trebuie înţeleasă în sensul ei larg, referindu- se la legalitatea tuturor sancţiunilor de drept penal, nu doar la legalitatea pedepselor.

Consacrarea acestui principiu are unele consecinţe directe: pentru Parlament – exclusivitatea creării normelor de drept penal, obligativitatea exercitării efective şi eficiente a acestei funcţii, exigenţa în planul tehnicii legislative (crearea de texte simple, clare, cu formulare transparentă şi accesibilă public); pentru judecător – imposibilitatea de a refuza aplicarea legii, obligaţia de a determina cu exactitate încadrarea juridică, de a interpreta strict legea penală şi interdicţia de a aplica legea penală prin analogie. Dintre consecinţele mediate ale aplicării acestui principiu amintim, în anumite situaţii, cele referitoare la cerinţa dublei incriminări, regimul de prioritate al convenţiilor internaţionale la care aderă statul român, în caz de conflict cu normele penale interne, regimul imunităţii de jurisdicţie (N. Giurgiu).

Articolul 1 alin. (2) NCP este corespondentul art. 11 CP 1969, cu denumirea marginală „Neretroactivitatea legii penale”, şi stabileşte regula anteriorităţii prevederii unei fapte ca infracţiune, în raport cu data comiterii faptei.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-922-6
Titlul cartii: Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni
Autor (i):: Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 11 Martie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 632
Price: 59.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

PARTEA GENERALĂ (art. 1-187)

Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare (art. 1-14)

Capitolul I. Principii generale (art. 1-2)

Capitolul II. Aplicarea legii penale (art. 3-14)

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp (art. 3-7)

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în spaţiu (art. 8-14)

Titlul II. Infracţiunea (art. 15-52)

Capitolul I. Dispoziţii generale (art. 15-17)

Capitolul II. Cauzele justificative (art. 18-22)

Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate (art. 23-31)

Capitolul IV. Tentativa (art. 32-34)

Capitolul V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni (art. 35-45)

Capitolul VI. Autorul şi participanţii (art. 46-52)

Titlul III. Pedepsele (art. 53-106)

Capitolul I. Categoriile pedepselor (art. 53-55)

Capitolul II. Pedepsele principale (art. 56-64)

Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă (art. 56-59)

Secţiunea a 2-a. Închisoarea (art. 60)

Secţiunea a 3-a. Amenda (art. 61-64)

Capitolul III. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare (art. 65-70)

Secţiunea 1. Pedeapsa accesorie (art. 65)

Secţiunea a 2-a. Pedepsele complementare (art. 66-70)

Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor (art. 71-73)

Capitolul V. Individualizarea pedepselor (art. 74-106)

Secţiunea 1. Dispoziţii generale (art. 74)

Secţiunea a 2-a. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante (art. 75-79)

Secţiunea a 3-a. Renunţarea la aplicarea pedepsei (art. 80-82)

Secţiunea a 4-a. Amânarea aplicării pedepsei (art. 83-90)

Secţiunea a 5-a. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (art. 91-98)

Secţiunea a 6-a. Liberarea condiţionată (art. 99-106)

Titlul IV. Măsurile de siguranţă (art. 107-1121)

Capitolul I. Dispoziţii generale (art. 107-108)

Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă (art. 109-1121)

Titlul V. Minoritatea (art. 113-134)

Capitolul I. Regimul răspunderii penale a minorului (art. 113-116)

Capitolul II. Regimul măsurilor educative neprivative de libertate (art. 117-123)

Capitolul III. Regimul măsurilor educative privative de libertate (art. 124-127)

Capitolul IV. Dispoziţii comune (art. 128-134)

Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151)

Capitolul I. Dispoziţii generale (art. 135-137)

Capitolul II. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice (art. 138-145)

Capitolul III. Dispoziţii comune (art. 146-151)

Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală (art. 152-159)

Titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (art. 160-164)

Titlul IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării (art. 165-171)

Titlul X. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art. 172-187)

PARTEA SPECIALĂ (art. 188-446)

Titlul I. Infracţiuni contra persoanei (art. 188-227)

Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii (art. 188-192)

Capitolul II. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (art. 193-198)

Capitolul III. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie (art. 199-200)

Capitolul IV. Agresiuni asupra fătului (art. 201-202)

Capitolul V. Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie (art. 203-204)

Capitolul VI. Infracţiuni contra libertăţii persoanei (art. 205-208)

Capitolul VII. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile (art. 209-217)

Capitolul VIII. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (art. 218-223)

Capitolul IX. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private (art. 224-227)

Titlul II. Infracţiuni contra patrimoniului (art. 228-256)

Capitolul I. Furtul (art. 228-232)

Capitolul II. Tâlhăria şi pirateria (art. 233-237)

Capitolul III. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii (art. 238-248)

Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (art. 249-252)

Capitolul V. Distrugerea şi tulburarea de posesie (art. 253-256)

Titlul III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat (art. 257-265)

Capitolul I. Infracţiuni contra autorităţii (art. 257-261)

Capitolul II. Infracţiuni privind frontiera de stat (art. 262-265)

Titlul IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (art. 266-288)

Titlul V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (art. 289-309)

Capitolul I. Infracţiuni de corupţie (art. 289-294)

Capitolul II. Infracţiuni de serviciu (art. 295-309)

Titlul VI. Infracţiuni de fals (art. 310-328)

Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori (art. 310-316)

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare (art. 317-319)

Capitolul III. Falsuri în înscrisuri (art. 320-328)

Titlul VII. Infracţiuni contra siguranţei publice (art. 329-366)

Capitolul I. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate (art. 329-333)

Capitolul II. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice (art. 334-341)

Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive (art. 342-347)

Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege (art. 348-351)

Capitolul V. Infracţiuni contra sănătăţii publice (art. 352-359)

Capitolul VI. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice (art. 360-366)

Titlul VIII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (art. 367-384)

Capitolul I. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice (art. 367-375)

Capitolul II. Infracţiuni contra familiei (art. 376-380)

Capitolul III. Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate (art. 381-384)

Titlul IX. Infracţiuni electorale (art. 385-393)

Titlul X. Infracţiuni contra securităţii naţionale (art. 394-412)

Titlul XI. Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate (art. 413-437)

Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari (art. 413-431)

Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili (art. 432-437)

Titlul XII. Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război (art. 438-445)

Capitolul I. Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii (art. 438-439)

Capitolul II. Infracţiuni de război (art. 440-445)

Titlul XIII. Dispoziţii finale (art. 446)

BIBLIOGRAFIE

INDEX 

ISBN: 978-606-678-922-6
Titlul cartii: Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni
Autor (i):: Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 11 Martie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 632