Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare, 2014

Code: 978-606-673-201-7
Descriere

Lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare. Legislatie consolidata: 5 martie 2014 cuprinde dispozitiile Codului fiscal si cele ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate sub articolele din Cod la care se refera, actualizate pana la data de 5 martie 2014, precum si ultimele modificari aduse:

• Codului fiscal, prin O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014);

• Normelor metodologice de aplicare, prin H.G. nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 108 din 12 februarie 2014).

Prezenta lucrare se doreste a fi un instrument de lucru esential pentru oricine este interesat sau lucreaza in domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-201-7
Titlul cartii: Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare 2014
Autor (i):: Colectiv autori Editura Universul Juridic
Publicat de: Editura Universul Juridic
Colectia: Coduri, Legislatie
Data aparitiei: Martie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 688
Price: 49.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului fiscal

Capitolul III. Definiţii

Capitolul IV. Reguli de aplicare generală

TITLUL II. IMPOZITUL PE PROFIT

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Calculul profitului impozabil 

Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale

Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare

Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Capitolul VI. Impozitul pe dividende

Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL III. IMPOZITUL PE VENIT

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Venituri din activităţi independente

Capitolul III. Venituri din salarii

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Capitolul V. Venituri din investiţii

Capitolul VI. Venituri din pensii

Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole,silvicultură şi piscicultură

Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul IX. Venituri din alte surse

Capitolul X. Venitul net anual impozabil

Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică

Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale

Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL IV. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

TITLUL IV1. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

TITLUL V. IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe

Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri

Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate

Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe

TITLUL VI. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Capitolul I. Definiţii

Capitolul II. Operaţiuni impozabile

Capitolul III. Persoane impozabile

Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

Capitolul VII. Baza de impozitare

Capitolul VIII. Cotele de taxă

Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă

Capitolul X. Regimul deducerilor

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII. Regimuri speciale

Capitolul XIII. Obligaţii

Capitolul XIV. Dispoziţii comune

Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii

Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VI din Codul fiscal

TITLUL VII. ACCIZE ŞI ALTE TAXE SPECIALE

Capitolul I. Accize armonizate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 

Secţiunea a 2-a. Produse accizabile

Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor

Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare

Secţiunea a 41-a. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat

Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Secţiunea a 51-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile

Secţiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

Secţiunea a 53-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize

Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor

Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat

Secţiunea a 81-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice

Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat

Secţiunea a 4-a. Produse energetice

Secţiunea a 5-a. Energie electrică

Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică

Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare

Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat

Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize

Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum

Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor de accize

Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor

Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat

Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile

Capitolul II. Alte produse accizabile

Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule

Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări

Capitolul VI. Contravenţii şi sancţiuni

Anexe la Titlul VII

Anexe la Titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

TITLUL VIII. MĂSURI SPECIALE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRODUCŢIEI, IMPORTULUI ŞI CIRCULAŢIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac

Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase

Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale

Capitolul VII. Alte măsuri speciale

Capitolul VIII. Sancţiuni

Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

TITLUL IX. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri

Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren

Capitolul IV. Taxa asupra mijloacelor de transport

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII. Taxa hotelieră

Capitolul IX. Taxe speciale

Capitolul X. Alte taxe locale

Capitolul XI. Facilităţi comune

Capitolul XII. Alte dispoziţii comune

Capitolul XIII. Sancţiuni

Capitolul XIV. Dispoziţii finale

Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului IX din Codul fiscal

TITLUL IX1. INFRACŢIUNI

TITLUL IX2. CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII

Capitolul I. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului

Capitolul II. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică

Capitolul III. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri

TITLUL IX3. IMPOZITUL PE CONSTRUCŢII

TITLUL X. DISPOZIŢII FINALE

INDEX ALFABETIC

ISBN: 978-606-673-201-7
Titlul cartii: Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare 2014
Autor (i):: Colectiv autori Editura Universul Juridic
Publicat de: Editura Universul Juridic
Colectia: Coduri, Legislatie
Data aparitiei: Martie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 688