Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Contractul de societate conform noului Cod civil | Carte de: Iolanda Elena Cadariu-Lungu

Code: 978-606-27-0037-9
Descriere

Prezenta lucrare este dedicata contractului de societate, unul dintre cele mai utilizate contracte in lumea de astazi, astfel cum este reglementat de noul Cod civil si Legea societatilor nr. 31/1990. Sunt analizate, pe rand, conditiile generale de valabilitate si elementele specifice ale contractului, efectele si modificarea acestuia, consecintele juridice ale nerespectarii cerintelor legale privind constituirea societatilor.

In continuare, dupa detalierea tipurilor de entitati contractuale cu scop lucrativ (societatea simpla, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, asocierea in participatie, societatile profesionale cu personalitate juridica, societatile cooperative, organizatiile cooperatiste, societatile agricole si societatea europeana), sunt prezentate succint o serie de institutii juridice si forme organizatorice invecinate contractului de societate (patrimoniul de afectatiune, indiviziunea, fiducia, asociatiile, fundatiile, grupurile de interes economic).

Stilul este unul accesibil, clar si concis, ceea ce permite utilizarea cartii atat de catre practicieni si alti specialisti ai dreptului, cat si de studentii facultatilor de drept, precum si de cei care doresc sa se familiarizeze cu materia contractului de societate sau sa aprofundeze acest domeniu.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0037-9
Titlul cartii: Contractul de societate conform noului Cod civil | Autor: Iolanda Elena Cadariu-Lungu
Autor (i):: Iolanda Elena Cadariu-Lungu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 8 Iulie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 360
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

TITLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE SOCIETATE

Capitolul I. Contractul de societate – izvorul juridic al societăţii

Secţiunea I. Noţiuni preliminare

Secţiunea a II-a. Natura juridică a actului creator al societăţii

Secţiunea a III-a. Natura juridică a societăţii

Secţiunea a IV-a. Libertatea contractuală din perspectiva dreptului de asociere

Capitolul II. Reglementarea contractului de societate

Secţiunea I. Definiţia şi sediul materiei contractului de societate

Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale contractului de societate

TITLUL II. CONDIŢIILE GENERALE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE

Capitolul I. Condiţiile generale de fond ale contractului de societate

Secţiunea I. Capacitatea părţilor contractante

Subsecţiunea I. Capacitatea persoanelor fizice de a încheia contractul de societate

Subsecţiunea a II-a. Capacitatea soţilor de a încheia contractul de societate

Subsecţiunea a III-a. Capacitatea persoanei juridice de a încheia contractul de societate

Secţiunea a II-a. Consimţământul valabil exprimat

Subsecţiunea I. Existenţa şi valabilitatea consimţământului

Subsecţiunea a II-a. Problema consimţământului tacit la constituirea societăţii

Subsecţiunea a III-a. Consimţământul simulat în materia contractului de societate

Subsecţiunea a IV-a. Promisiunea de a încheia contractul de societate

Secţiunea a III-a. Obiectul contractului de societate

Secţiunea a IV-a. Cauza contractului de societate

Capitolul II. Condiţiile de formă ale contractului de societate

TITLUL III. ELEMENTELE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI DE SOCIETATE

Capitolul I. Condiţiile specifice de fond ale contractului de societate

Secţiunea I. Aportul asociaţilor

Subsecţiunea I. Aportul asociaţilor – element fundamental al contractului de societate

§1. Definiţia şi caracterele juridice ale aportului

§2. Obiectul aportului

§3. Regimul juridic al aportului

§4. Aportul subscris şi aportul vărsat

§5. Relaţia juridică dintre aportul social, capitalul social şi patrimoniul social

Subsecţiunea a II-a. Aportul asociaţilor – element indispensabil al calităţii de asociat

§1. Necesitatea unui aport al fiecărui asociat

§2. Determinarea drepturilor sociale ale fiecărui asociat în funcţie de aportul social

Secţiunea a II-a. Affectio societatis

Subsecţiunea I. Definiţii doctrinare şi jurisprudenţiale ale lui affectio societatis

Subsecţiunea a II-a. Rolul lui affectio societatis

Secţiunea a III-a. Participarea asociaţilor la profit şi la pierderi

Subsecţiunea I. Sfera noţiunii de beneficii şi a noţiunii de economie

Subsecţiunea a II-a. Vocaţia asociaţilor la profit şi contribuţia la pierderi

Subsecţiunea a III-a. Clauza leonină

Capitolul II. Cuprinsul contractului de societate

Secţiunea I. Consideraţii generale cu privire la clauzele contractului de societate

Secţiunea a II-a. Clauze contractuale cu privire la identitatea asociaţilor

Secţiunea a III-a. Clauze contractuale cu privite la identificarea viitoarei entităţi

Secţiunea a IV-a. Clauze contractuale cu privire la obiectul societăţii

Secţiunea a V-a. Clauze contractuale cu privire la durata societăţii

Secţiunea a VI-a. Clauze contractuale cu privire la capitalul social

Secţiunea a VII-a. Clauze contractuale cu privire la administrarea şi reprezentarea societăţii

Secţiunea a VIII-a. Clauze contractuale cu privire la drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Secţiunea a IX-a. Clauze contractuale cu privire la retragerea asociaţilor

Secţiunea a X-a. Clauze contractuale cu privire la încetarea şi dizolvarea societăţilor

TITLUL IV. EFECTELE CONTRACTULUI DE SOCIETATE

Capitolul I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor izvorâte din contractul de societate simplă

Secţiunea I. Drepturile asociaţilor

Subsecţiunea I. Drepturi de natură nepatrimonială

Subsecţiunea a II-a. Drepturi de natură patrimonială

Secţiunea a II-a. Obligaţiile asociaţilor

Subsecţiunea I. Obligaţiile asociaţilor între ei

Subsecţiunea a II-a. Obligaţiile asociaţilor faţă de societate

Subsecţiunea a III-a. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi

§1. Răspunderea asociaţilor de iure faţă de terţi

§2. Răspunderea asociaţilor aparenţi

§3. Răspunderea asociaţilor oculţi

Capitolul II. Aspecte particulare privind drepturile şi obligaţiile asociaţilor izvorâte din contractul de societate prin care se constituie o societate dintre cele reglementate de Legea nr. 31/1990

Secţiunea I. Aspecte preliminare

Secţiunea a II-a. Drepturile asociaţilor

Subsecţiunea I. Drepturi de natură nepatrimonială

Subsecţiunea a II-a. Drepturi de natură patrimonială

Subsecţiunea a III-a. Drepturile speciale ale fondatorilor în cazul constituirii unei societăţi pe acţiuni prin subscripţie publică

Secţiunea a III-a. Obligaţiile asociaţilor

Subsecţiunea I. Obligaţiile asociaţilor în general

Subsecţiunea a II-a. Obligaţiile şi răspunderea fondatorilor în cazul constituirii unei societăţi pe acţiuni prin subscripţie publică

TITLUL V. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE

Capitolul I. Consideraţii preliminare

Capitolul II. Condiţiile de valabilitate ale modificării contractului de societate

TITLUL VI. CONSECINŢELE JURIDICE ALE NERESPECTĂRII CERINŢELOR LEGALE PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR

Capitolul I. Aspecte generale

Capitolul II. Consecinţele nerespectării cerinţelor legale privind constituirea societăţilor fără personalitate juridică

Capitolul III. Consecinţele nerespectării cerinţelor legale privind constituirea societăţilor cu personalitate juridică

Secţiunea I. Preliminarii

Secţiunea a II-a. Consecinţele constatării neregularităţilor cu ocazia verificării legalităţii constituirii societăţii

Secţiunea a III-a. Consecinţele constatării neregularităţilor după înmatricularea societăţii

Subsecţiunea I. Regularizarea societăţii

Subsecţiunea a II-a. Nulitatea societăţii

TITLUL VII. TIPURI DE ENTITĂŢI CONTRACTUALE CU SCOP LUCRATIV

Capitolul I. Aspecte preliminare

Capitolul II. Societatea simplă – dreptul comun în materia societăţilor

Secţiunea I. Conceptul de societate simplă

Subsecţiunea I. Precizări terminologice

Subsecţiunea a II-a. Societatea simplă – simplu contract sau entitate născută din contractul de societate?

§1. Argumente desprinse din doctrină

§2. Argumente desprinse din prevederile Codului civil

§3. Un posibil răspuns

Subsecţiunea a III-a. Definiţia societăţii simple

Secţiunea a II-a. Regimul juridic al societăţii simple

Secţiunea a III-a. Raportul dintre societatea simplă şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990

Secţiunea a IV-a. Aplicaţii ale societăţii simple

Capitolul III. Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 – specii ale societăţii simple

Secţiunea I. Conceptul de societate în înţelesul Legii nr. 31/1990

Secţiunea a II-a. Regimul juridic al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990

Secţiunea a III-a. Tipuri de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990

Secţiunea a IV-a. Clasificarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990

Capitolul IV. Alte tipuri de entităţi contractuale cu scop lucrativ

Secţiunea I. Asocierea în participaţie

Subsecţiunea I. Regimul juridic al asocierii în participaţie

Subsecţiunea a II-a. Delimitarea asocierii în participaţie de alte entităţi contractuale

Subsecţiunea a III-a. Aplicaţii practice ale asocierii în participaţie

Secţiunea a II-a. Societăţile profesionale cu personalitate juridică

Subsecţiunea I. Caracterizare generală a societăţilor profesionale cu personalitate juridică

Subsecţiunea a II-a. Aplicaţii ale societăţilor profesionale cu personalitate juridică

§1. Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată

§2. Societatea profesională de practicieni în insolvenţă cu răspundere limitată

Secţiunea a III-a. Societăţile cooperative

Secţiunea a IV-a. Organizaţiile cooperatiste

Secţiunea a V-a. Societăţile agricole

Secţiunea a VI-a. Societatea europeană (SE)

TITLUL VIII. INSTITUŢII JURIDICE ŞI FORME ORGANIZATORICE ÎNVECINATE CONTRACTULUI DE SOCIETATE

Capitolul I. Instituţii juridice învecinate contractului de societate

Secţiunea I. Patrimoniul de afectaţiune

Secţiunea a II-a. Indiviziunea

Secţiunea a III-a. Fiducia

Capitolul II. Forme organizatorice învecinate contractului de societate

Secţiunea I. Asociaţiile

Subsecţiunea I. Criteriile de distincţie dintre societate şi asociaţie

Subsecţiunea a II-a. Particularităţi privind constituirea, funcţionarea şi încetarea asociaţiilor

Secţiunea a II-a. Fundaţiile

Subsecţiunea I. Criteriile de distincţie dintre societate şi fundaţie

Subsecţiunea a II-a. Particularităţi privind constituirea, funcţionarea şi încetarea fundaţiilor

Secţiunea a III-a. Grupurile de interes economic

Subsecţiunea I. Aspecte introductive. Delimitarea faţă de societate

Subsecţiunea a II-a. Grupul de interes economic (GIE)

Subsecţiunea a III-a. Grupul european de interes economic (GEIE)

Scurte concluzii

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-27-0037-9
Titlul cartii: Contractul de societate conform noului Cod civil | Autor: Iolanda Elena Cadariu-Lungu
Autor (i):: Iolanda Elena Cadariu-Lungu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 8 Iulie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 360