Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia a II-a, 2014 | Autori: Dogaru Ion, Draghici Pompil

Code: 978-606-18-0373-6
Descriere

Teoria generală a obligaţiilor reprezintă, fără îndoială, unul din cele mai fascinante şi mai importante momente ale gândirii juridice. Cercetarea întreprinsă de autori în acest domeniu are rolul de a restructura şi completa evoluţiile doctrinare, cu o nouă „Teorie generală a obligaţiilor”, şi de a releva impactul acestora asupra dreptului contemporan. Studiul obligaţiilor prezintă o deosebită însemnătate dat fiind gradul lor înalt de tehnicitate şi caracterul profund ştiinţific.

Această ediţie este regândită din perspectiva noilor coduri, făcând trimitere la părţile relevante din vechile coduri, dar şi la elementele de continuitate. Datorită faptului că noul Cod civil conţine, în numeroase texte legale, o transpunere a concepţiei doctrinei şi practicii judiciare născute sub imperiul Codului civil din 1864, lucrarea tratează atât opiniile exprimate în literatura de specialitate, cât şi poziţia practicii judiciare care rămân de actualitate.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0373-6
Titlul cartii: Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia a II-a, 2014 | Autori: Dogaru Ion, Draghici Pompil
Autor (i):: Dogaru Ion, Draghici Pompi
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 3 Septembrie 2014
Numar de pagini: 856
Price: 119.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN Cuprins:

Abrevieri

CARTEA I. INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

Titlul I. Obligaţiile civile – concept şi importanţă

Capitolul I. Preliminarii

Capitolul II. Noţiunea de obligaţie

Secţiunea 1. Conceptul de obligaţie. Trecut şi prezent

Secţiunea a 2-a. Definiţie

Secţiunea a 3-a. Despre caracterul patrimonial al obligaţiei

Secţiunea a 4-a. Accepţiunile noţiunii de obligaţie

Titlul II. Elementele şi clasificarea obligaţiilor civile

Capitolul I. Elementele obligaţiei civile

Secţiunea 1. Preliminarii

Secţiunea a 2-a. Elemente

§1. Subiectele obligaţiei civile

§2. Obiectul obligaţiei civile

2.1. Prestaţia pozitivă

A. Obligaţia de a da

B. Obligaţia de a face

2.2. Prestaţia negativă

2.3. Paralelă între obligaţia de a nu face (non facere) şi obligaţia generală şi negativă a tuturor de a nu aduce atingere unui drept absolut

§3. Conţinutul obligaţiei civile

Capitolul II. Clasificarea obligaţiilor

Secţiunea 1. Obligaţiile naturale şi obligaţiile civile

§1. Preliminarii

§2. Obligaţiile naturale

§3. Obligaţiile civile

Secţiunea a 2-a. Clasificarea obligaţiilor civile în raport de obiectul lor

Secţiunea a 3-a. Clasificarea obligaţiilor civile în raport de scopul urmărit

§1. Obligaţiile determinate (de rezultat, de scop)

§2. Obligaţiile de diligenţă

Secţiunea a 4-a. Clasificarea obligaţiilor în raport de opozabilitate

Secţiunea a 5-a. Clasificarea obligaţiilor în raport de izvorul lor

Secţiunea a 6-a. Clasificarea obligaţiilor după cum sunt sau nu afectate de modalităţi

CARTEA A II-A. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR

Titlul I. Consideraţii generale asupra izvoarelor obligaţiilor civile

Capitol unic. Noţiunea şi clasificarea izvoarelor obligaţiilor civile

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor obligaţiilor civile potrivit Codului civil român

Titlul II. Actul juridic ca izvor de obligaţii

Capitolul I. Contractul

Secţiunea 1. Noţiune

§1. Definiţia legală

§2. Definiţia dată de doctrină

Secţiunea a 2-a. Libertatea contractuală şi rolul voinţei în contract

§1. Concept şi evoluţie

§2. Teoria autonomiei de voinţă

2.1. Restrângerea libertăţii contractuale

2.2. Negarea autonomiei de voinţă

§3. Libertatea de a contracta .

Secţiunea a 3-a. Contractul şi actul juridic civil

Secţiunea a 4-a. Clasificarea contractelor

§1. Preliminarii

§2. Clasificarea contractelor după conţinutul lor

§3. Clasificarea contractelor în funcţie de scopul urmărit

§4. Clasificarea contractelor în raport de întinderea prestaţiilor ce constituie obiectul lor

§5. Clasificarea contractelor în funcţie de executarea lor

§6. Clasificarea contractelor în raport de formarea lor

§7. Clasificarea contractelor după reglementarea legală

§8. Clasificarea contractelor după unele corelaţii existente între ele

§9. Clasificarea contractelor în funcţie de efectele lor

§10. Clasificarea contractelor în funcţie de modul în care se exprimă voinţa părţilor

§11. Clasificarea contractelor după structura lor

Secţiunea a 5-a. Importanţa şi funcţiile contractului

§1. Importanţa contractului

§2. Funcţiile contractului

Secţiunea a 6-a. Structura contractului

§1. Scurte consideraţii cu privire la structura contractului

§2. Capacitatea de a contracta

§3. Consimţământul

3.1. Noţiune

A. Accepţiuni

B. Definiţie

3.2. Condiţiile voinţei (consimţământul)

3.3. Modul de exprimare a voinţei

3.4. Principiile voinţei

A. Principiul libertăţii contractelor

B. Principiul voinţei reale (interne)

C. Principiul bunei-credinţe

3.5. Elementele voinţei

3.6. Autorii manifestării de voinţă la încheierea contractului

3.7. Limitele voinţei .

3.8. Viciile de consimţământ

A. Preliminarii

B. Scurtă prezentare a viciilor de consimţământ

C. Comparaţie între viciile de consimţământ

§4. Obiectul contractului

4.1. Noţiune

4.2. Condiţiile obiectului

§5. Cauza – condiţie esenţială a contractului

5.1. Reglementare juridică

5.2. Noţiune

5.3. Elementele cauzei

5.4. Condiţiile cauzei

A. Condiţiile de admisibilitate a cauzei

B. Condiţiile de valabilitate a cauzei

5.5. Rolul şi proba cauzei

5.6. Aplicaţiile practice ale noţiunii de „cauză”

§6. Forma contractului

6.1. Accepţiuni

6.2. Condiţiile de formă a contractului. Enunţ şi clasificare

6.3. Principiul dominant în materie (principiul consensualismului contractelor)

6.4. Derogări de la principiul consensualismului contractelor

A. Forma cerută ad validitatem

B. Forma cerută ad probationem

C. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi

6.5. Particularităţi ale structurii contractului de societate

A. Preliminarii

B. Condiţii esenţiale specifice

Secţiunea a 7-a. Formarea contractului

§1. Preliminarii

§2. Teoria formării treptate a contractului.

§3. Negocierea

3.1. Noţiune

3.2. Operaţii necesare ale negocierii

A. Oferta de a contracta

B. Acceptarea

C. Răspunderea rezultată din retragerea intempestivă a ofertei sau acceptării

§4. Clauzele contractului

§5. Momentul încheierii contractului

5.1. Importanţă

5.2. Prezentarea teoriilor în legătură cu momentul încheierii contractului

Secţiunea a 8-a. Efectele contractelor

§1. Efectele între părţi

1.1. Forţa obligatorie a contractelor

1.2. Regula irevocabilităţii contractelor

§2. Efectele faţă de terţi

2. 1. Relativitatea efectelor contractelor

2.2. Excepţii de la principiul relativităţii contractului

A. Consideraţii generale

B. Excepţii aparente

C. Excepţia reală (veritabilă) de la principiul relativităţii efectelor contractului

D. Simulaţia

§3. Efectele speciale şi regulile specifice contractelor sinalagmatice

3.1. Preliminarii

3.2. Reguli specifice contractelor sinalagmatice

A. Excepţia neîndeplinirii contractului

B. Rezoluţia pentru neexecutare

C. Rezilierea contractelor

3.3. Riscurile contractuale

Secţiunea a 9-a. Scurte consideraţii asupra nulităţii în materia contractelor

§1. Preliminarii

§2. Particularităţi ale nulităţii în materia contractelor

2.1. Nulitatea absolută

2.2. Nulitatea relativă

2.3. Acţiunea în nulitate

2.4. Efectele nulităţii în materia contractelor

2.5. Unele efecte produse de contractele nule

§3. Clauzele nescrise .

Secţiunea a 10-a. Interpretarea contractelor

§1. Preliminarii

§2. Reguli în materia interpretării contractelor

2.1. Reguli generale

2.2. Reguli subsidiare de interpretare

2.3. Interpretarea clauzelor tacite

2.4. Interpretarea clauzelor incomplete

2.5. Interpretarea sistematică

2.6. Regula „actus interpretandus est potius ut valeat, quam ut pereat”

Secţiunea a 11-a. Cesiunea contractului

§1. Scurte consideraţii introductive

§2. Reglementare. Noţiune. Definiţie

§3. Tipuri de cesiune

§4. Condiţiile cesiunii contractului

§5. Efectele cesiunii de contract

5.1. Efectele cesiunii de contract anterior exprimării consimţământului ori în lipsa acestuia

5.2. Efectele cesiunii de contract ulterior exprimării consimţământului contractantului cedat

5.3. Efectele cesiunii de contract asupra altor categorii de terţi

Capitolul II. Actul juridic unilateral de voinţă ca izvor de obligaţii

Secţiunea 1. Preliminarii

§1. Discuţii anterioare adoptării actualului Cod civil referitoare la actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii

§2. Regula generală în materie

§3. Interpretarea voinţei unilaterale

3.1. Interpretare

3.2. Excepţii în materie

Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Promisiunea unilaterală

§3. Promisiunea publică de recompensă

§4. Gestiunea de afaceri 

(...)

ISBN: 978-606-18-0373-6
Titlul cartii: Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia a II-a, 2014 | Autori: Dogaru Ion, Draghici Pompil
Autor (i):: Dogaru Ion, Draghici Pompi
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 3 Septembrie 2014
Numar de pagini: 856