Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept european si international al drepturilor omului. Note de curs | Autori: Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu

Code: 978-606-27-0042-3
Descriere

Respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale reprezinta elementul definitoriu pentru orice societate democratica, iar apararea si dezvoltarea lor au constituit preocupari constante ale ganditorilor umanitatii, din Antichitate pana in prezent. Cartea de fata ofera o analiza succinta a drepturilor si libertatilor fundamentale si a sistemelor de protectie a acestora.

Astfel, sunt examinate sursele de consacrare si protectie la nivel universal – Declaratia universala a drepturilor omului, cele doua Pacte internationale, precum si alte conventii incheiate sub egida Organizatiei Natiunilor Unite –, dar si cele regionale – in primul rand Conventia (europeana) pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Protocoalele sale aditionale si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

De asemenea, sunt prezentate aspecte ale protectiei drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in dreptul roman.

La finalul lucrarii a fost inclusa o anexa, care cuprinde principalele documente internationale si regionale in domeniul drepturilor omului.

Prin modalitatea de abordare si prin limbajul clar si accesibil, cursul se adreseaza in special studentilor, dar poate fi util tuturor celor care sunt interesati de domeniul atat de sensibil al drepturilor omului.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0042-3
Titlul cartii: Drept european si international al drepturilor omului. Note de curs | Autori: Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu
Autor (i):: Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 3 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 200
Price: 29.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Introducere în materia drepturilor omului. Conceptul de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului

Secţiunea 1. Succinte consideraţii diacronice

§1. Planul filosofiei politico-juridice

§2. Planul juridic

§3. Planul cooperării între state – tratate şi convenţii internaţionale

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile caracteristice ale protecţiei internaţionale a drepturilor omului

§1. Conceptul de protecţie internaţională a drepturilor omului

§2. Trăsăturile caracteristice ale protecţiei internaţionale a drepturilor omului

Capitolul al II-lea. Definiţia, clasificarea şi regimul juridic al drepturilor omului

Secţiunea 1. Definiţia drepturilor fundamentale ale omului

Secţiunea a 2-a. Clasificarea drepturilor omului

Secţiunea a 3-a. Regimul juridic al drepturilor omului

§1. Suspendarea exerciţiului drepturilor omului

§2. Limitarea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului

Capitolul al III-lea. Consacrarea şi promovarea drepturilor omului

Secţiunea 1. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel universal

§1. Declaraţia universală a drepturilor omului

§2. Surse convenţionale elaborate sub egida O.N.U.

2.1. Pactele drepturilor omului

2.2. Alte convenţii referitoare la protecţia internaţională a drepturilor omului

2.3. Dreptul internaţional umanitar (ius in bello)

Secţiunea a 2-a. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel regional

§1. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului la nivel european

1.1. Surse convenţionale adoptate în cadrul Consiliului Europei

1.1.1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

1.1.2. Carta socială europeană

1.1.3. Alte tratate internaţionale specializate la nivelul Consiliului Europei

1.2. Surse de consacrare şi protecţie a drepturilor omului în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (O.S.C.E.)

1.3. Protecţia şi promovarea drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene

1.4. Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.)

§2. Surse africane convenţionale de afirmare şi promovare a drepturilor omului

§3. Surse americane convenţionale de afirmare şi promovare a drepturilor omului

§4. Protecţia drepturilor omului şi Islamul

Capitolul al IV-lea. Principalele drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului din perspectiva Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a altor documente universale şi regionale în domeniu

Secţiunea 1. Dreptul la viaţă

§1. Noţiune. Reglementare

§2. Conţinutul dreptului la viaţă

§3. Titularii dreptului la viaţă

§4. Obligaţiile ce revin statelor în temeiul art. 2 din Convenţia europeană

§5. Limitări ale dreptului la viaţă

Secţiunea a 2-a. Interzicerea torturii, a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante

§1. Sediul materiei

§2. Definirea noţiunilor

§3. Obligaţiile autorităţilor statale impuse de art. 3 din Convenţia europeană

§4. Proba tratamentelor interzise de art. 3 din Convenţia europeană

§5. Raportarea prevederilor art. 3 din Convenţia europeană la problema expulzării şi extrădării

Secţiunea a 3-a. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate

§1. Sediul materiei

§2. Definirea noţiunilor

§3. Excepţiile de la domeniul de aplicaţie al interdicţiei muncii forţate sau obligatorii

Secţiunea a 4-a. Dreptul la libertate şi la siguranţă

§1. Consideraţii generale

§2. Sediul materiei

§3. Definiţia dreptului la libertate şi la siguranţă]

§4. Trăsături juridice

§5. Privarea licită de libertate

§6. Garanţiile instituite pentru persoanele private de libertate__ 56 Secţiunea a 5-a. Dreptul la un proces echitabil

Secţiunea a 6-a. Principiul legalităţii incriminării şi pedepsei şi principiul neretroactivităţii legii penale

Secţiunea a 7-a. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie

§1. Sediul materiei

§2. Obligaţiile substanţiale ale statelor

§3. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie

§4. Inviolabilitatea domiciliului

§5. Inviolabilitatea corespondenţei

§6. Consideraţii generale asupra limitărilor dreptului persoanei la respectarea vieţii private şi de familie

Secţiunea a 8-a. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie a persoanei

§1. Sediul materiei

§2. Libertatea de gândire

§3. Libertatea de conştiinţă

§4. Libertatea de religie

§5. Obligaţiile substanţiale şi procedurale ale statelor

Secţiunea a 9-a. Libertatea de exprimare

§1. Sediul materiei. Noţiune

§2. Libertatea de opinie

§3. Libertatea de informare

§4. Limitări ale libertăţii de exprimare

§5. Libertatea de exprimare prin presă

Secţiunea a 10-a. Libertatea de întrunire şi de asociere

§1. Noţiune. Reglementare

§2. Libertatea de întrunire

§3. Libertatea de asociere

§4. Limitări ale libertăţii de întrunire şi de asociere

Secţiunea a 11-a. Interzicerea discriminării

§1. Noţiune. Reglementare

§2. Obligaţiile statelor

Secţiunea a 12-a. Protecţia proprietăţii

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Privarea de proprietate

Capitolul al V-lea. Sisteme jurisdicţionale de protecţie a drepturilor omului prevăzute în Convenţia (europeană) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în protocoalele adiţionale

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Sistemul de protecţie existent până la 1 noiembrie 1998

Secţiunea a 3-a. Sistemul de protecţie creat prin Protocolul nr. 11

Capitolul al VI-lea. Aspecte ale protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în dreptul român

Secţiunea 1. Evoluţia istorică a drepturilor omului în România

Secţiunea a 2-a. Cadrul juridic fundamental pentru asigurarea respectării drepturilor omului în România

ANEXE 1. Declaraţia universală a drepturilor omului

2. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

Protocolul facultativ la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

Al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea

3. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Primul Protocol adiţional la Convenţie

Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie

Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea

Protocolul nr. 7

Protocolul nr. 12

Protocolul nr. 13

Protocolul nr. 14 cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei

Protocolul nr. 14 bis

Protocolul nr. 15 privind modificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale

Protocolul nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale

4. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Bibliografie

ISBN: 978-606-27-0042-3
Titlul cartii: Drept european si international al drepturilor omului. Note de curs | Autori: Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu
Autor (i):: Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vladoiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Cursuri, Studii
Data aparitiei: 3 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 200