Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Contestatia la executare in reglementarea Noului Cod de procedura civila

Code: 978-606-27-0001-0
Descriere

Lucrarea reprezinta o abordare a institutiei contestatiei la executarea silita din perspectiva noului Cod de procedura civila, cu analize comparative, inclusiv cu reglementarea anterioara. Textul noii legi este examinat minutios, este filtrat prin experienta judecatorului si dezbatut printr-o varietate de solutii jurisprudentiale.

Din aceasta perspectiva sunt evidentiate elementele novatoare cu caracter reformator esential al noii reglementari, printre care amintim importanta consacrarii caracterului exceptional al masurii suspendarii executarii silite, a restrangerii sferei tertilor care pot promova o contestatie la executare, a inadmisibilitatii formularii unor contestatii in temeiul unor motive care existau la epoca judecarii unei contestatii anterioare, precum si importanta consacrarii regimului juridic al cautiunii consemnate voluntar de catre debitor la dispozitia instantei.

Functia contestatiei la executare in cadrul executarii silite. Delimitarea acesteia de alte forme de contestare a unor executari silite. Contestatia la executare in alte sisteme de drept. Formele, obiectul, natura juridica, conditiile de admisibilitate ale contestatiei la executare. Suspendarea executarii silite in cadrul solutionarii contestatiei la executare. Hotararea pronuntata asupra contestatiei.

Efectele solutiilor pronuntate de instanta. Caile de atac. Acestea sunt cateva puncte de orientare oferite cititorului avizat – judecator, avocat, consilier juridic, executor judecatoresc, notar public – obligat sa gaseasca intotdeauna solutia potrivita si uneori chiar sa indrepte scaparile legiuitorului printr-o temeinica cunoastere si vigilenta.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0001-0
Titlul cartii: Contestatia la executare in reglementarea Noului Cod de procedura civila
Autor (i):: Stefan Ioan Lucaciuc
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 10 Septembrie 2014
Numar de pagini: 480
Price: 49.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Generalităţi privind executarea silită – fază a procesului civil

Secţiunea 1. Executarea silită – etapă a eficacităţii procesului civil

Secţiunea a 2-a. Funcţia contestaţiei la executare în cadrul executării silite

Capitolul II. Contestaţia la executarea silită. Noţiune şi reglementare

Secţiunea 1. Noţiune. Definiţie

Secţiunea a 2-a. Reglementare

§ 1. Sediul materiei

§ 2. Delimitarea contestaţiei la executare de alte forme de contestare a unor executări silite

2.1. Contestaţia la executarea silită fiscală

2.2. Contestaţia la executare în materia titlurilor de credit

2.2.1. Aspecte controversate privind natura juridică a fostei opoziţii la executarea cambiei, biletului la ordin şi a cecului în reglementarea anterioară

2.2.2. Natura juridică a contestaţiei la executare a titlurilor de credit

2.3. Contestaţia la executare în materia valorificării unor active ale statului

§ 3. Contestaţia la executare în alte sisteme de drept

Capitolul III. Formele şi obiectul contestaţiei la executarea silită

Secţiunea 1. Formele contestaţiei la executarea silită

§ 1. Contestaţia la executare silită propriu-zisă

§ 2. Contestaţia la titlu

2.1. Sfera de aplicare a contestaţiei la titlu

2.2. Contestaţia la titlu. Delimitare faţă de cererea de lămurire a înţelesului, întinderii şi aplicării dispozitivului prevăzută de art. 443 C. proc. civ.

§ 3. Contestaţia împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua o executare silită ori de a îndeplini un act de executare în condiţiile legii

3.1. Sfera de aplicare a contestaţiei împotriva refuzului organului de executare

3.2. Corelaţia dintre plângerea împotriva refuzului nejustificat al executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare şi contestaţia la executare având ca obiect refuzul organului de executare

Secţiunea a 2-a. Obiectul contestaţiei la executarea silită

§ 1. Obiectul generic

§ 2. Obiectul concret

Capitolul IV. Natura juridică a contestaţiei la executarea silită

Secţiunea 1. Concepţii moniste asupra naturii juridice a contestaţiei la executarea silită

§ 1. Contestaţia la executarea silită – cale de atac

§ 2. Contestaţia la executarea silită – acţiune civilă

Secţiunea a 2-a. Concepţii mixte asupra contestaţiei la executarea silită

§ 1. Contestaţia la executare – cale de atac şi acţiune în revendicare

§ 2. Contestaţia la executare – cale de atac şi acţiune în escindere

§ 3. Contestaţia la executare – cale de atac şi acţiune în anulare

§ 4. Contestaţia la executare – cale de atac specială şi, după caz, acţiune în constatare sau acţiune în revendicare

Secţiunea a 3-a. Concluzii asupra naturii juridice a contestaţiei la executarea silită

Capitolul V. Aspecte specifice privind judecarea contestaţiei la executare

Secţiunea 1. Subiectele contestaţiei la executare

§ 1. Părţile raportului execuţional

§ 2. Creditorii neurmăritori

§ 3. Terţii interesaţi sau vătămaţi

§ 4. Procurorul

§ 5. Poziţia procesuală a executorul judecătoresc

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei la executare

Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă

§ 1. Instanţa de executare

§ 2. Instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută

Secţiunea a 4-a. Termenul de exercitare al contestaţiei la executare şi modul lui de calcul

§ 1. Termenul general de 15 zile pentru exercitarea contestaţiei la executare

§ 2. Termene speciale de exercitare a contestaţiei la executarea silită

§ 3. Natura juridică a termenului de exercitare a contestaţiei la executare şi modul de calcul al acestuia

Secţiunea a 5-a. Reguli particulare privind procedura de judecată a contestaţiei la executare

§ 1. Forma şi conţinutul contestaţiei la executare

§ 2. Timbrarea contestaţiei la executare

§ 3. Întâmpinarea

§ 4. Reguli privind desfăşurarea procedurii

Secţiunea a 6-a. Suspendarea executării silite în cadrul soluţionării contestaţiei la executare

§ 1. Consideraţii generale asupra suspendării executării silite

§ 2. Condiţii de admisibilitate ale cererii de suspendare a executării silite

2.1. Formularea cererii de suspendare în cadrul unei contestaţii la executare sau a unei alte cereri privind executarea silită

2.2. Consemnarea la dispoziţia instanţei a cauţiunii stabilite de lege

2.3. Achitarea taxei de timbru aferentă cererii de suspendare

§ 3. Aspecte procedurale privind soluţionarea cererii de suspendare a executării silite în cadrul contestaţiei la executarea silită

§ 4. Condiţiile de fond necesare a fi întrunite pentru a se putea dispune suspendarea executării silite

§ 5. Efectele şi durata suspendării executării silite dispusă de instanţă în cadrul contestaţiei la executarea silită

§ 6. Suspendarea provizorie a executării silite

6.1. Condiţiile de admisibilitate ale cererii de suspendare provizorie

6.2. Completul competent a soluţiona cererea de suspendare provizorie

6.3. Condiţiile de fond pentru a se putea dispune suspendarea provizorie

Capitolul VI. Hotărârea pronunţată asupra contestaţiei. Efectele soluţiilor pronunţate de instanţă. Căile de atac

Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind hotărârea asupra contestaţiei la executare

Secţiunea a 2-a. Soluţiile asupra cererii ce formează obiectul principal al contestaţiei la executare

§ 1. Admiterea contestaţiei la executare şi efectele sale

1.1. Îndreptarea actului de executare silită

1.2. Anularea actului de executare silită

1.3. Anularea executării silite însăşi

1.4. Încetarea executării silite însăşi

1.5. Anularea titlului executoriu

1.6. Împărţirea bunurilor comune ale debitorului

1.7. Lămurirea titlului executoriu

1.8. Efectuarea sau continuarea executării silite de către executorul judecătoresc care a refuzat iniţial efectuarea executării silite

1.9. Efectuării actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată sau luarea măsurii prevăzute de lege de către executorul judecătoresc

§ 2. Respingerea contestaţiei şi efectele sale

Secţiunea a 3-a. Alte dispoziţii accesorii pe care le poate cuprinde hotărârea dată asupra contestaţiei la executarea silită

§ 1. Stabilirea unor despăgubiri şi aplicarea unor amenzi civile

1.1. Acordarea unor despăgubiri la cererea părţii care invocă un prejudiciu cauzat prin întârzierea executării 

1.2. Amenda judiciară aplicată executorului judecătoresc

§ 2. Întoarcerea executării silite

§ 3. Cauţiunea consemnată la dispoziţia instanţei

§ 4. Acordarea cheltuielilor de judecată

Secţiunea a 4-a. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei şi instanţa competentă. Admisibilitatea căilor extraordinare de atac

§ 1. Calea de atac şi termenul de exercitare

§ 2. Instanţa competentă a soluţiona calea de atac împotriva hotărârii prin care se rezolvă contestaţia la executare 

§ 3. Admisibilitatea căilor extraordinare de atac

Capitolul VII. Concluzii pe marginea reglementării contestaţiei la executare în noul Cod de procedură civilă

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-27-0001-0
Titlul cartii: Contestatia la executare in reglementarea Noului Cod de procedura civila
Autor (i):: Stefan Ioan Lucaciuc
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 10 Septembrie 2014
Numar de pagini: 480