Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Procedura insolventei. Actiunea in anularea actelor frauduloase

Code: 978-606-678-771-0
Descriere

EXTRAS:

Pentru o înţelegere cât mai concretă a acestei instituţii, a importanţei ei practice, cât şi a modului cum se integrează în sistemul de drept privat (civil), ar trebui mai întâi să determinăm, de o manieră generală, abstractă, aproape ajuridică, sfera actului fraudulos în sensul urmărit de legiuitor.

Astfel, deşi, în sens juridic, noţiunea de „fraudă” este de multe ori utilizată în sintagma „fraudă la lege”, ce vizează utilizarea unui drept material sau (mai ales) procedural în alt scop decât cel pentru care a fost conferit de norma juridică, în vederea obţinerii unui profit în sens material sau a unei situaţii mai favorabile în sens procedural, în sensul comun, ce caracterizează şi anumite instituţii juridice, frauda este văzută drept „act de rea-credinţă săvârşit de cineva, de obicei pentru a realiza un profit material de pe urma drepturilor altuia”.

Această accepţiune, cu caracter predominant pragmatic, economic, este cea vizată de legiuitor în reglementarea nulităţii actului fraudulos comis de reprezentanţii debitorului insolvent, în perioada suspectă, iar nu, în principal, cea care s-ar ataşa strict noţiunii de „fraudă la lege”.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-771-0
Titlul cartii: Procedura insolventei. Actiunea in anularea actelor frauduloase
Autor (i):: Paul Pricope
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica
Data aparitiei: 24 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 192
Price: 27.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Prezentare generală a instituţiei. Natura juridică şi efectele acesteia

1. Consideraţii introductive

2. Natura juridică a acţiunii reglementate de art. 79-85 din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117-122 din Legea nr. 85/2014

3. Efectele stabilirii naturii juridice

Capitolul al II-lea. Principalele probleme procedurale ridicate de acţiunea în anularea actelor frauduloase

4. Aspecte procedurale specifice. Indicarea acestora

5. Competenţa materială, funcţională şi teritorială

6. Termenele stabilite de lege pentru declanşarea acţiunii. Natura acestora

7. Aplicarea termenelor stipulate de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în situaţia introducerii acţiunii de către comitetul creditorilor

8. Aplicarea termenelor stipulate de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 118 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în ipoteza cererii de anulare a actelor subsecvente

9. Problema calităţii procesuale în cadrul acţiunilor în anularea actelor frauduloase

10. Calitatea procesuală activă în cazul acţiunii în anularea actelor frauduloase

11. Existenţa unei legitimări procesuale a creditorilor (a adunării creditorilor) în cazul neconstituirii comitetului creditorilor

12. Calitatea procesuală pasivă în cazul acţiunii în anularea actelor frauduloase

13. Publicitatea acţiunii în anulare

Capitolul al III-lea. Reglementarea legală a cazurilor de anulare a actelor frauduloase

14. Modalitatea de reglementare a cazurilor de anulare prevăzute de Legea nr. 85/2006, precum şi de Legea nr. 85/2014. Limite explicite sau implicite cu privire la natura (obiectul) actului atacat

15. Perioada suspectă – concept comun pentru toate tipurile de acte frauduloase susceptibile de a fi anulate, specific procedurii insolvenţei

16. Reglementarea generală a dreptului la acţiunea în anularea actelor frauduloase [art. 79 din Legea nr. 85/2006, art. 117 alin. (1) din Legea nr. 85/2014]

17. Reglementarea dreptului la acţiunea în anulare prevăzută de art. 80 din Legea nr. 85/2006, respectiv de art. 117 alin. (2)-(4) din Legea nr. 85/2014. Clasificarea actelor frauduloase în funcţie de elementul ce ar putea indica frauda

18. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014

19. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014

20. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014

21. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014

22. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014

23. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 85/2014

24. Cazul reglementat de art. 80 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 85/2014

25. Excepţia reglementată de art. 80 alin. (11 ) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, ce vizează actele încheiate cu bună-credinţă pentru executarea unor acorduri de restructurare a datoriilor debitorului

26. Cazurile reglementate de art. 80 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, respectiv art. 117 alin. (4) din Legea nr. 85/2014

27. Relevanţa sub aspect probatoriu a reglementării tripartite a posibilităţii de anulare a actelor frauduloase. Prezumţia de fraudă instituită de legiuitor în art. 85 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, respectiv în art. 122 alin. (3) din Legea nr. 85/2014

28. Extinderea prezumţiei de fraudă şi la acte aparent exterioare perioadei suspecte. Consecinţele extinderii cu privire la noţiunea de „perioadă suspectă”

29. Exceptarea de la anulare a actelor efectuate în cursul desfăşurării normale a activităţii debitorului

Capitolul al IV-lea. Consecinţele (efectele) admiterii acţiunii în anularea actelor frauduloase

30. Prezentare generală. Necesitatea diferenţierii efectelor faţă de consecinţa specifică din dreptul comun – restituirea integrală a prestaţiilor

31. Restituirea bunurilor către patrimoniul debitorului de către terţul dobânditor. Limitele restituirii. Aspecte probatorii specifice

32. Reglementarea de principiu a restituirii bunurilor către patrimoniul debitorului de către terţul dobânditor. Stabilirea valorii de restituire

33. Restituirea bunului în patrimoniul debitorului de către terţul dobânditor cu titlu gratuit

33.1. Obiectul probei în cazul anulării transferurilor cu titlu gratuit

33.2. Limitele restituirii pentru terţul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credinţă

33.3. Limitele restituirii pentru terţul dobânditor cu titlu gratuit de rea-credinţă

33.4. Modalitatea probatorie de stabilire a diferenţei de valoare sau a întregii valori şi a valorii fructelor la care este obligat terţul dobânditor cu titlu gratuit

34. Limitele restituirii în cazul terţului dobânditor de rea-credinţă. Caracterul nerelevant al modalităţii de dobândire a bunurilor (act cu titlu gratuit sau act cu titlu oneros) pentru această ipoteză

35. Restituirea prestaţiei către terţul dobânditor. Importanţa bunei-credinţe a acestuia

36. Restituirea prestaţiei către terţul dobânditor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2006. Condiţia esenţială a bunei-credinţe a acestuia

37. Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă potrivit regimului juridic al Legii nr. 85/2006

38. Restituirea prestaţiei către terţul dobânditor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 85/2014. Consecinţele bunei sau relei-credinţe a terţului dobânditor

39. Restituirea bunurilor către averea debitorului în cazul anulării unui act subsecvent

40. Restituirea prestaţiei către subdobânditor. Modificările aduse de Legea nr. 85/2014

Capitolul al V-lea. Rolul acţiunii în anularea actelor frauduloase în realizarea scopului procedurii insolvenţei. Comparaţie cu alte instituţii ce vizează maximizarea acoperirii pasivului debitorului insolvent

41. Analiza integrării acţiunii în anularea actelor frauduloase în raţiunea Legii insolvenţei

42. Acţiunea în anularea actelor frauduloase şi acţiunea pentru atragerea răspunderii persoanelor vinovate de ajungerea în insolvenţă

43. Acţiunea în anularea actelor frauduloase şi dreptul de denunţare a contractelor cu executare succesivă aflate în derulare

44. Acţiunea în anularea actelor frauduloase şi beneficiul stopării curgerii accesoriilor la creanţele deţinute asupra debitorului insolvent

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-771-0
Titlul cartii: Procedura insolventei. Actiunea in anularea actelor frauduloase
Autor (i):: Paul Pricope
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica
Data aparitiei: 24 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 192