Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Cartea de termene in procedura penala | Carte de: Cristian-Valentin Stefan

Code: 978-606-18-0244-9 | Rating: Rating: 08
Descriere

Este structurata in trei parti:

Prima parte, fiind compusa din patru Capitole, constituie o prezentare a teoriei termenelor, asa cum este ea conturata in doctrina contemporana.

A doua parte evidentiaza termenele, in ordinea in care ele sunt prevazute in Codul de procedura penala. Fiecare termen este analizat in raport de cele patru elemente ale sale: reglementare, durata, momentul de la care incepe sa curga, trasaturi.

A treia parte enumera termenele, in raport cu modul in care le este stabilita durata. La randul ei, aceasta parte este grupata in trei Capitole, corespunzatoare celor trei specii in care se impart termenele, in functie de modul de stabilire a duratei lor.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0244-9
Titlul cartii: Cartea de termene in procedura penala | Carte de: Cristian-Valentin Stefan
Autor (i):: Cristian-Valentin Stefan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 3 Octombrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320
Price: 49.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Introducere

PARTEA I. Teoria termenelor în procedura penală

Capitolul I. Preliminarii. Definiţie, rol şi importanţă, mod de consacrare legislativă

Secţiunea 1. Definiţie

Secţiunea a 2-a. Rol şi importanţă

Secţiunea a 3-a. Mod de consacrare legislativă

Capitolul II. Clasificare

Secţiunea 1. Termene procedurale şi termene substanţiale

Secţiunea a 2-a. Termene peremptorii, termene dilatorii şi termene orânduitorii

Secţiunea a 3-a. Termene a căror durată este stabilită prin utilizarea unei sintagme ce exprimă celeritate. Termene a căror durată este stabilită prin exprimarea momentului final. Termene a căror durată este stabilită pe unităţi de timp

Secţiunea a 4-a. Termene fixe, termene maxime şi termene minime

Secţiunea a 5-a. Termene de succesiune şi termene de regresiune

Secţiunea a 6-a. Termene legale şi termene judiciare

Capitolul III. Calculul termenelor

Secţiunea 1. Calculul termenelor procedurale

Secţiunea a 2-a. Calculul termenelor substanţiale

Capitolul IV. Consecinţele nerespectării termenelor procedurale. Consecinţa atingerii momentului final al termenelor substanţiale

Secţiunea 1. Consecinţele nerespectării termenelor procedurale

Secţiunea a 2-a. Consecinţa atingerii momentului final al termenelor substanţiale

PARTEA A II-a. Termenele – în ordinea prevederii lor în Codul de procedură penală

Codul de procedură penală. Partea generală

Titlul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale

Titlul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Capitolul I. Acţiunea penală

Capitolul II. Acţiunea civilă .

Titlul III. Participanţii în procesul penal

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa organelor judiciare

Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

Secţiunea a 5-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

Secţiunea a 6-a. Incompatibilitatea şi strămutarea

Capitolul III. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

Capitolul IV. Inculpatul şi drepturile acestuia

Capitolul V. Partea civilă şi drepturile acesteia

Capitolul VI. Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Capitolul VII. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Titlul IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul II. Audierea persoanelor

Secţiunea 1. Reguli generale în materia audierii persoanelor

Secţiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului

Secţiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Secţiunea a 4-a. Audierea martorilor

Secţiunea a 5-a. Protecţia martorilor

Secţiunea a 6-a. Confruntarea

Capitolul III. Identificarea persoanelor şi a obiectelor

Capitolul IV. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Capitolul V. Conservarea datelor informatice

Capitolul VI. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Secţiunea 1. Percheziţia domiciliară

Secţiunea a 2-a. Alte forme de percheziţie

Secţiunea a 3-a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Capitolul VII. Expertiza şi constatarea

Titlul V. Măsurile procesuale şi alte măsuri preventive

Capitolul I. Măsurile preventive

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Reţinerea

Secţiunea a 3-a. Controlul judiciar

Secţiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauţiune

Secţiunea a 5-a. Arestul la domiciliu

Secţiunea a 6-a. Arestarea preventivă

Secţiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

Secţiunea a 8-a. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

Capitolul II. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

Secţiunea 1. Obligarea provizorie la tratament medical

Capitolul III. Internarea medicală provizorie

Capitolul IV. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Titlul VI. Acte procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere

Capitolul II. Termenele

Capitolul III. Cheltuielile judiciare

Capitolul IV. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite

Capitolul V. Nulităţile

Capitolul VI. Amenda judiciară

Codul de procedură penală. Partea specială

Titlul I. Urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Sesizarea organelor de urmărire penală

Secţiunea 1. Reglementări generale

Secţiunea a 2-a. Plângerea prealabilă

Capitolul III. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror

Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale

Secţiunea 1. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea a 2-a. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea a 3-a. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Capitolul V. Reluarea urmăririi penale

Capitolul VI. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Titlul II. Camera preliminară

Titlul III. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Judecata în primă instanţă

Secţiunea 1. Desfăşurarea judecării cauzelor

Secţiunea a 2-a. Deliberarea şi hotărârea instanţei

Capitolul III. Apelul

Capitolul IV. Contestaţia

Capitolul V. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 2-a. Recursul în casaţie

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

Secţiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate

Capitolul VI. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 2-a. Sesizarea I.C.C.J. în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul IV. Proceduri speciale

Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Capitolul II. Contestaţia privind durata procesului penal

Capitolul III. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul IV. Procedura în cauzele cu infractori minori

Capitolul V. Procedura dării în urmărire

Capitolul VI. Procedura reabilitării

Capitolul VII. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Capitolul VIII. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare

Capitolul IX. Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală

Capitolul X. Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării

Titlul V. Executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor

Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale

Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepselor complementare

Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a altor dispoziţii

Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea a 6-a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea

Secţiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la amânarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei

Secţiunea 1.1 . Schimbări în executarea unor hotărâri

Secţiunea a 2-a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 3-a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 4-a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Titlul VI. Dispoziţii finale

PARTEA A III-a. Termenele – în raport cu modul de stabilire a duratei lor

Capitolul I. Termene a căror durată este stabilită prin utilizarea unei sintagme ce exprimă celeritate

Secţiunea 1. Termene stabilite prin utilizarea sintagmei „de îndată”

Secţiunea a 2-a. Termene stabilite prin utilizarea sintagmei „imediat”

Secţiunea a 3-a. Termene stabilite prin utilizarea sintagmei „de urgenţă”

Secţiunea a 4-a. Termene stabilite prin utilizarea sintagmei „de urgenţă şi cu precădere”

Secţiunea a 5-a. Termene stabilite prin utilizarea sintagmei „în cel mai scurt timp”

Secţiunea a 6-a. Termene stabilite prin utilizarea sintagmei „rezonabil”

Capitolul II. Termene a căror durată este stabilită prin exprimarea momentului final

Secţiunea 1. Termene al căror moment final îl constituie sfârşitul unei anumite zile

Secţiunea a 2-a. Termene al căror moment final îl constituie prima audiere a suspectului sau a inculpatului

Secţiunea a 3-a. Termene al căror moment final îl constituie expirarea duratei unei măsuri preventive

Secţiunea a 4-a. Termene al căror moment final se situează în cursul urmăririi penale

Secţiunea a 5-a. Termene al căror moment final se situează în cursul procedurii de cameră preliminară

Secţiunea a 6-a. Termene al căror moment final se situează în cursul judecăţii în primă instanţă

§1. Citirea actului de sesizare

§2. Începerea cercetării judecătoreşti

§3. Terminarea cercetării judecătoreşti

§4. Pronunţarea hotărârii în primă instanţă

Secţiunea a 7-a. Termene al căror moment final se situează în cursul judecăţii într-o cale de atac

Secţiunea a 8-a. Termene al căror moment final îl constituie soluţionarea cu caracter definitiv a cauzei penale

Secţiunea a 9-a. Alte termene stabilite prin exprimarea momentului final

Capitolul III. Termene a căror durată este stabilită pe unităţi de timp 

Secţiunea 1. Termene pe ore

§1. Termene de 2 ore

§2. Termene de 4 ore

§3. Termene de 6 ore

§4. Termene de 8 ore

§5. Termene de 24 de ore

§6. Termene de 48 de ore

§7. Termene de 72 de ore

Secţiunea a 2-a. Termene pe zile

§1. Termene de 3 zile

§2. Termene de 5 zile

§3. Termene de 7 zile

§4. Termene de 10 zile

§5. Termene de 15 zile

§6. Termene de 20 de zile

§7. Termene de 30 de zile

§8. Termene de 60 de zile

§9. Termene de 120 de zile

§10. Termene de 180 de zile

Secţiunea a 3-a. Termene pe luni

§1. Termene de o lună

§2. Termene de 2 luni

§3. Termene de 3 luni

§4. Termene de 6 luni

§5. Termene de 12 luni

Secţiunea a 4-a. Termene pe ani

§1. Termene de un an

§2. Termene de 2 ani

§3. Termene de 3 ani

§4. Termene de 5 ani

§5. Termene de 10 ani

§6. Alte termene stabilite pe ani

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-18-0244-9
Titlul cartii: Cartea de termene in procedura penala | Carte de: Cristian-Valentin Stefan
Autor (i):: Cristian-Valentin Stefan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 3 Octombrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320

by Admin, 10 Oct 2014

O insusire generala si unanim recunoscuta a procedurii penale este aceea de a avea un pronuntat caracter tehnic. Termenele contribuie, prin rolul lor coordonator, la sistematizarea procedurii judiciare, conferindu-i strictete si disciplina. Lucrarea poate fi considerata un tip de cercetare aplicata, fiind un instrument practic, menit a ajuta la o mai usoara identificare a termenelor, astfel cum sunt prevazute in noile Coduri.