Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Tratat de drept comercial roman. Procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, 2014

Code: 978-606-673-235-2 | Rating: Rating: 10
Descriere

Noutatile acestei editii privesc, in principal, folosirea noii terminologii impuse de modificarea Legii nr. 31/1990, precum si noua reglementare privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (Legea nr. 85/2014).

Analizele si comentariile asupra problemelor abordate au fost completate cu noi informatii bibliografice (reglementare legala, doctrina si jurisprudenta). Nadajduiesc ca si aceasta lucrare sa fie folositoare celor interesati de cunoasterea reglementarilor legale privind activitatea comerciala (studenti, cercetatori, practicieni ai dreptului etc.).

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-235-2
Titlul cartii: Tratat de drept comercial roman. Procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, 2014
Autor (i):: Stanciu D. Carpenaru
Publicat de: Editura Universul Juridic
Colectia: Tratate
Data aparitiei: 10 Octombrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 840
Price: 159.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

Cuvânt introductiv la ediţia a III-a

Cuvânt înainte la ediţia a IV-a

Abrevieri

Capitolul I. Noţiuni introductive privind dreptul comercial

Secţiunea I. Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial

Secţiunea a II-a. Scurtă privire istorică asupra dreptului comercial

Secţiunea a III-a. Sistemele de reglementare a dreptului comercial

Secţiunea a IV-a. Izvoarele dreptului comercial

Secţiunea a V-a. Tendinţele moderne ale dreptului comercial

Capitolul II. Întreprinderea – forma juridică de desfăşurare a activităţii cu caracter profesional

Secţiunea I. Concepţiile privind întreprinderea

Secţiunea a II-a. Noţiunea şi formele întreprinderii

Secţiunea a III-a. Întreprinderea economică (comercială) – forma juridică de desfăşurare a activităţii comerciale

Secţiunea a IV-a. Întreprinderea civilă

Capitolul III. Comercianţii – profesionişti ai întreprinderii economice (comerciale)

Secţiunea I. Concepţiile privind comercianţii

Secţiunea a II-a. Noţiunea de profesionist comerciant

Secţiunea a III-a. Categoriile de profesionişti comercianţi

Secţiunea a IV-a. Calitatea de profesionist comerciant

Secţiunea a V-a. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale

Secţiunea a VI-a. Obligaţiile profesioniştilor comercianţi

Secţiunea a VII-a. Fondul de comerţ

Secţiunea a VIII-a. Auxiliarii profesioniştilor comercianţi

Capitolul IV. Societăţile privind activitatea comercială (Legea nr. 31/1990)

Subcapitolul I. Noţiuni introductive

Secţiunea I. Scurtă privire asupra cauzelor care au determinat crearea societăţilor comerciale

Secţiunea a II-a. Originea şi evoluţia societăţilor comerciale

Secţiunea a III-a. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale în România

Subcapitolul II. Regulile comune aplicabile oricărei societăţi privind activitatea comercială

Secţiunea I. Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii privind activitatea comercială

Subsecţiunea a II-a. Elementele specifice ale contractului de societate care se află la baza societăţii privind activitatea comercială

Subsecţiunea a III-a. Formele societăţii privind activitatea comercială şi clasificarea lor

Secţiunea a II-a. Constituirea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Actele constitutive ale societăţii privind activitatea comercială

Subsecţiunea a III-a. Formalităţile necesare constituirii societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea a IV-a. Regimul actelor juridice încheiate în cursul constituirii societăţii privind activitatea comercială

Subsecţiunea a V-a. Consecinţele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii privind activitatea comercială

Subsecţiunea a VI-a. Înfiinţarea sucursalelor şi filialelor societăţii privind activitatea comercială

Subsecţiunea a VII-a. Personalitatea juridică a societăţii privind activitatea comercială

Secţiunea a III-a. Funcţionarea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Consideraţii introductive

Subsecţiunea a II-a. Adunarea generală

Subsecţiunea a III-a. Administrarea şi conducerea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea a IV-a. Controlul gestiunii societăţilor privind activitatea comercială

Secţiunea a IV-a. Modificarea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Noţiunea modificării societăţii

Subsecţiunea a II-a. Condiţiile generale ale modificării actului constitutiv al societăţii

Subsecţiunea a III-a. Principalele cazuri de modificare a societăţii privind activitatea comercială

Secţiunea a V-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Consideraţii introductive

Subsecţiunea a II-a. Dizolvarea societăţilor privind activitatea comercială

Subsecţiunea a III-a. Lichidarea societăţilor privind activitatea comercială

Subcapitolul III. Regulile speciale aplicabile fiecărei forme de societate privind activitatea comercială

Secţiunea I. Societatea în nume colectiv

Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii în nume colectiv

Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii în nume colectiv

Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în nume colectiv

Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în nume colectiv

Secţiunea a II-a. Societatea în comandită simplă

Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii în comandită simplă

Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii în comandită simplă

Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în comandită simplă

Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită simplă

Secţiunea a III-a. Societatea pe acţiuni

Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii pe acţiuni

Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii pe acţiuni

Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii pe acţiuni

Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni

Secţiunea a IV-a. Societatea în comandită pe acţiuni

Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii în comandită pe acţiuni

Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii în comandită pe acţiuni

Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii în comandită pe acţiuni

Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită pe acţiuni

Secţiunea a V-a. Societatea cu răspundere limitată

Subsecţiunea I. Noţiunea societăţii cu răspundere limitată

Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii cu răspundere limitată

Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată

Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu răspundere limitată

Secţiunea a VI-a. Societatea europeană

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Constituirea societăţii europene

Subsecţiunea a III-a. Funcţionarea societăţii europene

Subsecţiunea a IV-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii europene

Capitolul V. Grupurile de interes economic

Secţiunea I. Consideraţii introductive

Secţiunea a II-a. Grupul de interes economic (GIE)

Secţiunea a III-a. Grupurile europene de interes economic (GEIE)

Capitolul VI. Contractele privind activitatea comercială

Subcapitolul I. Noţiuni introductive

Secţiunea I. Consideraţii generale

Secţiunea a II-a. Definiţia şi caracteristicile contractelor privind activitatea comercială

Secţiunea a III-a. Regimul juridic al contractelor privind activitatea comercială

Subcapitolul II. Regulile formării şi executării contractelor privind activitatea comercială

Secţiunea I. Regulile formării contractelor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Principiul libertăţii contractuale

Subsecţiunea a II-a. Regulile generale ale încheierii contractelor privind activitatea comercială

Subsecţiunea a III-a. Regulile speciale privind încheierea contractelor prin mijloace electronice

Secţiunea a II-a. Regulile executării contractelor privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Principiile executării obligaţiilor contractuale

Subsecţiunea a III-a. Plata

Secţiunea a III-a. Consecinţele neexecutării obligaţiilor din contractele privind activitatea comercială

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Punerea în întârziere a debitorului

Subsecţiunea a III-a. Executarea silită în natură a obligaţiilor

Subsecţiunea a IV-a. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului

Subsecţiunea a V-a. Răspunderea debitorului pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale (Răspunderea civilă contractuală)

Subcapitolul III. Contractele speciale

Secţiunea I. Contractul de vânzare

Subsecţiunea I. Noţiunea contractului de vânzare

Subsecţiunea a II-a. Condiţiile de validitate a contractului de vânzare

Subsecţiunea a III-a. Condiţiile de formă a contractului de vânzare

Subsecţiunea a IV-a. Efectele contractului de vânzare

Subsecţiunea a V-a. Reguli speciale privind anumite vânzări

Secţiunea a II-a. Contractul de furnizare

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea contractului de furnizare

Subsecţiunea a III-a. Condiţiile de validitate a contractului de furnizare

Subsecţiunea a IV-a. Efectele contractului de furnizare

Subsecţiunea a V-a. Subcontractarea

Secţiunea a III-a. Contractul de report

Subsecţiunea I. Noţiunea contractului de report

Subsecţiunea a II-a. Condiţiile contractului de report

Subsecţiunea a III-a. Efectele contractului de report

Subsecţiunea a IV-a. Lichidarea reportului

Secţiunea a IV-a. Contractul de antrepriză

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Regulile generale ale contractului de antrepriză

Subsecţiunea a III-a. Regulile speciale privind contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii

Secţiunea a V-a. Contractul de societate

Subsecţiunea I. Regulile generale privind contractul de societate

Subsecţiunea a II-a. Societatea simplă

Subsecţiunea a III-a. Societatea în participaţie

Secţiunea a VI-a. Contractul de mandat

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Reprezentarea în actele juridice

Subsecţiunea a III-a. Noţiunea contractului de mandat şi felurile mandatului

Subsecţiunea a IV-a. Contractul de mandat cu reprezentare

Subsecţiunea a V-a. Contractul de mandat fără reprezentare

Secţiunea a VII-a. Contractul de agenţie

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea, caracterele şi natura juridică a contractului de agenţie

Subsecţiunea a III-a. Cuprinsul şi forma contractului de agenţie

Subsecţiunea a IV-a. Efectele contractului de agenţie

Subsecţiunea a V-a. Încetarea contractului de agenţie

Secţiunea a VIII-a. Contractul de intermediere

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de intermediere

Subsecţiunea a III-a. Efectele contractului de intermediere

Secţiunea a IX-a. Contractul de leasing

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Operaţiunile de leasing şi contractul de leasing

Subsecţiunea a III-a. Noţiunea şi formele contractului de leasing

Subsecţiunea a IV-a. Cuprinsul şi forma contractului de leasing

Subsecţiunea a V-a. Încheierea contractului de leasing

Subsecţiunea a VI-a. Efectele contractului de leasing

Subsecţiunea a VII-a. Încetarea contractului de leasing

Secţiunea a X-a. Contractul de franciză

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de franciză

Subsecţiunea a III-a. Cuprinsul şi forma contractului de franciză

Subsecţiunea a IV-a. Încheierea contractului de franciză

Subsecţiunea a V-a. Efectele contractului de franciză

Subsecţiunea a VI-a. Încetarea contractului de franciză

Secţiunea a XI-a. Contractul de cont curent

Subsecţiunea I. Noţiunea contractului de cont curent

Subsecţiunea a II-a. Efectele contractului de cont curent

Subsecţiunea a III-a. Încheierea contului

Subsecţiunea a IV-a. Încetarea contractului de cont curent

Secţiunea a XII-a. Contractele bancare

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Contractul de cont bancar curent

Subsecţiunea a III-a. Contractul de depozit bancar

Subsecţiunea a IV-a. Contractul privind facilitatea de credit

Subsecţiunea a V-a. Contractul de închiriere a casetelor de valori

CapitoluL VII. Titlurile de credit

Secţiunea I. Noţiunea şi clasificarea titlurilor de credit

Secţiunea a II-a. Cambia

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele cambiei

Subsecţiunea a III-a. Funcţiile cambiei

Subsecţiunea a IV-a. Natura juridică a cambiei

Subsecţiunea a V-a. Condiţiile cerute pentru valabilitatea cambiei

Subsecţiunea a VI-a. Transmiterea cambiei (girul)

Subsecţiunea a VII-a. Acceptarea cambiei

Subsecţiunea a VIII-a. Avalul

Subsecţiunea a IX-a. Plata cambiei

Subsecţiunea a X-a. Consecinţele neplăţii cambiei

Secţiunea a III-a. Biletul la ordin

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele biletului la ordin

Subsecţiunea a III-a. Condiţiile de formă ale biletului la ordin

Subsecţiunea a IV-a. Principiile aplicabile girului, avalului şi plăţii biletului la ordin

Secţiunea a IV-a. Cecul

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Noţiunea şi caracterele cecului

Subsecţiunea a III-a. Premisele emiterii cecului

Subsecţiunea a IV-a. Condiţiile de valabilitate a cecului

Subsecţiunea a V-a. Transmiterea cecului

Subsecţiunea a VI-a. Avalul cecului

Subsecţiunea a VII-a. Plata cecului

Subsecţiunea a VIII-a. Diferite feluri de cecuri

Capitolul VIII. Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Subcapitolul I. Noţiuni introductive privind tratamentul legal aplicat comercianţilor în dificultate

Secţiunea I. Activitatea comercială şi dificultăţile sale

Secţiunea a II-a. Evoluţia concepţiilor privind tratamentul comercianţilor în dificultate

Secţiunea a III-a. Reglementarea tratamentului aplicat comercianţilor în dificultate în România

Subcapitolul II. Domeniul de reglementare şi principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Secţiunea I. Domeniul de reglementare al procedurilor de preinsolvenţă şi de insolvenţă

Secţiunea a II-a. Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Subcapitolul III. Procedurile de prevenire a insolvenţei

Secţiunea I. Reguli generale

Secţiunea a II-a. Mandatul ad-hoc

Subsecţiunea I. Noţiunea mandatului ad-hoc

Subsecţiunea a II-a. Conţinutul mandatului ad-hoc

Subsecţiunea a III-a. Procedura de numire a mandatarului ad-hoc

Subsecţiunea a IV-a. Încetarea mandatului ad-hoc

Secţiunea a III-a. Concordatul preventiv

Subsecţiunea I. Noţiunea concordatului preventiv

Subsecţiunea a II-a. Participanţii la procedura concordatului preventiv

Subsecţiunea a III-a. Deschiderea procedurii şi oferta de concordat preventiv

Subsecţiunea a IV-a. Încheierea şi omologarea concordatului preventiv

Subsecţiunea a V-a. Închiderea procedurii concordatului preventiv

Subcapitolul IV. Procedura insolvenţei. Reguli generale

Secţiunea I. Noţiunea şi caracterele procedurii insolvenţei

Subsecţiunea I. Noţiunea procedurii insolvenţei

Subsecţiunea a II-a. Caracterele procedurii insolvenţei

Secţiunea a II-a. Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Debitorul să facă parte din categoriile de persoane cărora li se aplică procedura insolvenţei

Subsecţiunea a III-a. Insolvenţa debitorului

Secţiunea a III-a. Participanţii la procedura insolvenţei

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Organele care aplică procedura insolvenţei .

Subsecţiunea a III-a. Alţi participanţi la procedura insolvenţei

Secţiunea a IV-a. Conţinutul şi desfăşurarea procedurii insolvenţei

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Cererile introductive

Subsecţiunea a III-a. Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele deschiderii procedurii

Subsecţiunea a IV-a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii

Subsecţiunea a V-a. Primele măsuri

Subsecţiunea a VI-a. Procedura reorganizării judiciare

Subsecţiunea a VII-a. Procedura falimentului

Subsecţiunea a VIII-a. Închiderea procedurii insolvenţei

Subsecţiunea a IX-a. Cheltuielile procedurii insolvenţei

Subsecţiunea a X-a. Răspunderea pentru intrarea în insolvenţă a debitorului persoană juridică

Subcapitolul V. Reguli speciale privind procedura insolvenţei

Secţiunea I. Reguli privind insolvenţa grupului de societăţi

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Participanţii la procedură

Subsecţiunea a III-a. Deschiderea procedurilor

Subsecţiunea a IV-a. Măsuri procedurale

Secţiunea a II-a. Reguli privind falimentul instituţiilor de credit

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Participanţii la procedură

Subsecţiunea a III-a. Deschiderea procedurii şi efectele acesteia

Subsecţiunea a IV-a. Tranzacţiile privind cumpărarea de active şi asumarea de pasive

Subsecţiunea a V-a. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării bunurilor şi drepturilor din averea instituţiei de credit debitoare

Subsecţiunea a VI-a. Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor şi a personalului de execuţie sau cu atribuţii de control din instituţia de credit ajunsă în faliment

Subsecţiunea a VII-a. Închiderea procedurii

Secţiunea a III-a. Reguli privind falimentul societăţilor de asigurare şi reasigurare

Subsecţiunea I. Consideraţii generale

Subsecţiunea a II-a. Participanţii la procedura falimentului

Subsecţiunea a III-a. Deschiderea procedurii şi efectele acesteia

Subsecţiunea a IV-a. Lichidarea bunurilor şi a drepturilor din averea debitorului

Subsecţiunea a V-a. Plata creditorilor de asigurări

Subsecţiunea a VI-a. Răspunderea organelor de conducere

Subsecţiunea a VII-a. Închiderea procedurii

Bibliografie 

ISBN: 978-606-673-235-2
Titlul cartii: Tratat de drept comercial roman. Procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, 2014
Autor (i):: Stanciu D. Carpenaru
Publicat de: Editura Universul Juridic
Colectia: Tratate
Data aparitiei: 10 Octombrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 840

by Admin, 17 Oct 2014

Aceasta lucrare reprezinta o varianta „la zi” a editiei a III-a a Tratatului de drept comercial, conform noului Cod civil, aparuta in 2012. Asa cum se cunoaste, in opinia noastra, sub imperiul sistemului monist de reglementare a raporturilor de drept privat, adoptat de noul Cod civil, dreptul comercial continua sa existe, dar fundamentat pe noile concepte de intreprindere si profesionist, reglementate de Codul civil.