Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Noul Cod de procedura penala comentat | Autor coordonator: Nicolae Volonciu

Code: 978-606-27-0002-7 | Rating: Rating: 10
Descriere

Aceasta complexa lucrare a fost realizata de o echipa de practicieni – judecatori si avocati, sub coordonarea domnului Profesor Nicolae Volonciu; comentariile aduse acestiu nou Cod de procedura penala se disting de alte lucrari publicate pana in prezent, inclusiv fata de comentariile publicate sub imperiul vechiului Cod de procedura penala.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0002-7
Titlul cartii: Noul Cod de procedura penala comentat | Autor coordonator: Nicolae Volonciu
Autor (i):: Nicolae Volonciu s.a.
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Tratate
Data aparitiei: 31 Octombrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit, Coperta cartonata
Numar de pagini: 1488
Price: 230.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS:

PARTEA GENERALĂ

Titlul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

Capitolul I. Scurte consideraţii introductive

Capitolul al II-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal român

Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesuale penale în timp și în spațiu

Titlul al II-lea. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Capitolul I. Acţiunea penală

Capitolul al II-lea. Acţiunea civilă

Titlul al III-lea. Participanţii în procesul penal

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul al II-lea. Competenţa organelor judiciare

Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

§1. Joncţiunea procesuală penală

§2. Reunirea cauzelor

§3. Disjungerea cauzelor

§4. Mecanisme prin care este garantată respectarea normelor privind competenţa instanţelor

Secţiunea a 4-a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

Secţiunea a 5-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

Secţiunea a 6-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

§1. Incompatibilitatea

§2. Abţinerea şi recuzarea

Secţiunea a 7-a. Strămutarea

Secţiunea a 8-a. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

Capitolul al III-lea. Părţile şi subiecţii procesuali principali. Drepturile acestora

Secţiunea 1. Subiecţii procesuali principali şi părţile în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Drepturile subiecţilor procesuali principali şi ale părţilor procesului penal

Capitolul al IV-lea. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Secţiunea 1. Avocatul. Incompatibilități. Contrarietatea de interese. Asistența juridică și reprezentarea

Secţiunea a 2-a. Asistenţa juridică obligatorie

Secţiunea a 3-a. Drepturile și obligațiile avocatului

Secţiunea a 4-a. Reprezentarea

Titlul al IV-lea. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul al II-lea. Audierea persoanelor

Secţiunea 1. Reguli generale în materia audierii persoanelor

Secţiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului

Secţiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Secţiunea a 4-a. Audierea martorilor

Secţiunea a 5-a. Protecţia martorilor

Secţiunea a 6-a. Confruntarea

Capitolul al III-lea. Identificarea persoanelor şi a obiectelor

Capitolul al IV-lea. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Supravegherea tehnică

Secţiunea a 3-a. Măsuri de supraveghere asupra corespondenţei persoanei

Secţiunea a 4-a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor. Participarea autorizată la anumite activităţi

Secţiunea a 5-a. Livrarea supravegheată

Secţiunea a 6-a. Obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia

Secţiunea a 7-a. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

Capitolul al V-lea. Cercetarea datelor şi sistemelor informatice

Capitolul al VI-lea. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Percheziţia domiciliară

Secţiunea a 3-a. Alte forme de percheziţie

Secţiunea a 4-a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri_

Capitolul al VII-lea. Expertiza şi constatarea

Secţiunea 1. Constatarea, ca procedeu probatoriu

Secţiunea a 2-a. Expertiza

§1. Dispoziţii comune

§2. Tipuri de expertiză reglementate

Capitolul al VIII-lea. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea

Capitolul al IX-lea. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

Capitolul al X-lea. Mijloace materiale de probă

Capitolul al XI-lea. Înscrisurile

Titlul al V-lea. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Capitolul I. Măsurile preventive

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Reţinerea

Secţiunea a 3-a. Controlul judiciar

Secţiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauţiune

Secţiunea a 5-a. Arestul la domiciliu

Secţiunea a 6-a. Arestarea preventivă

§1. Aspecte generale privind arestarea preventivă

§2. Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive

§3. Luarea măsurii arestării preventive

§4. Tratamentul medical sub pază permanentă

Secţiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

§1. Încetarea de drept a măsurilor preventive

§2. Revocarea măsurilor preventive

§3. Înlocuirea măsurilor preventive

Secţiunea a 8-a. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

Capitolul al II-lea. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

Capitolul al III-lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii

Secţiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor. Restabilirea situaţiei anterioare

Titlul al VI-lea. Acte procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere

Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural. Clasificare

Secţiunea a 2-a. Citarea

Secţiunea a 3-a. Comunicarea altor acte procedurale

Secţiunea a 4-a. Mandatul de aducere

Secţiunea a 5-a. Accesul la bazele electronice de date

Capitolul al II-lea. Termenele

Secţiunea 1. Noţiune şi caractere juridice

Secţiunea a 2-a. Clasificarea termenelor

Secţiunea a 3-a. Calculul termenelor

Secţiunea a 4-a. Acte considerate ca făcute în termen

Secţiunea a 5-a. Consecinţele nerespectării termenului

Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare

Capitolul al IV-lea. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul al V-lea. Nulităţile

Secţiunea 1. Scurte precizări privind sancţiunile procesuale penale

Secţiunea a 2-a. Nulitatea

§1. Consideraţii generale

§2. Nulitatea absolută

§3. Nulitatea relativă

Capitolul al VI-lea. Amenda judiciară

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I. Urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul al II-lea. Sesizarea organelor de urmărire penală

Secţiunea 1. Reglementări generale

Secţiunea a 2-a. Plângerea prealabilă

Capitolul al III-lea. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror

Capitolul al IV-lea. Efectuarea urmăririi penale

Secţiunea 1. Desfăşurarea urmăririi penale

Secţiunea a 2-a. Suspendarea urmăririi penale

Secţiunea a 3-a. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

Secţiunea a 4-a. Terminarea urmăririi penale

Secţiunea a 5-a. Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror

Capitolul al V-lea. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței

Capitolul al VI-lea. Reluarea urmăririi penale

Capitolul al VII-lea. Plângerea împotriva soluţiilor, măsurilor şi actelor de urmărire penală

Secţiunea 1. Plângerea la procuror sau la procurorul ierarhic superior

Secţiunea a 2-a. Plângerea la judecătorul de cameră preliminară

Titlul al II-lea. Camera preliminară

Secţiunea 1. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Obiectul procedurii în camera preliminară

Secţiunea a 3-a. Durata procedurii în camera preliminară. Participanţii

Secţiunea a 4-a. Structura procedurii în camera preliminară

Secţiunea a 5-a. Soluţiile ce pot fi date fazei de cameră preliminară

Secţiunea a 6-a. Calea de atac împotriva soluţiilor date în camera preliminară

Titlul al III-lea. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Domeniu de aplicare. Legea aplicabilă în cauzele aflate în curs de judecată la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală

Secţiunea a 2-a. Principiile fazei de judecată

Secţiunea a 3-a. Reguli comune privind judecata în procesul penal

Secţiunea a 4-a. Suspendarea judecăţii

Capitolul al II-lea. Judecata în primă instanţă

Secţiunea 1. Desfăşurarea judecării cauzelor

§1. Obiectul judecăţii. Etapa preliminară începerii cercetării judecătoreşti

§2. Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii

§3. Cercetarea judecătorească în procedura comună

§4. Dezbaterile

Secţiunea a 2-a. Deliberarea şi hotărârea instanţei

Capitolul al III-lea. Apelul

Secţiunea 1. Condiţii privind exercitarea apelului

Secţiunea a 2-a. Declararea, renunţarea la apel şi retragerea apelului

Secţiunea a 3-a. Efectele apelului

Secţiunea a 4-a. Judecata în apel

Secţiunea a 5-a. Rejudecarea cauzei

Capitolul al IV-lea. Contestaţia

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Cazuri. Procedura aplicabilă

Capitolul al V-lea. Căile extraordinare de atac

Secţiunea 1. Contestaţia în anulare

§1. Cazurile de contestaţie în anulare

§2. Condiţii privind exercitarea contestaţiei în anulare

§3. Admiterea în principiu, procedura de judecare şi soluţionarea contestaţiei în anulare

Secţiunea a 2-a. Recursul în casaţie

§1. Condiţii privind exercitarea recursului în casaţie

§2. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie

§3. Declararea şi retragerea recursului în casaţie

§4. Comunicarea şi admiterea în principiu a cererii. Suspendarea executării

§5. Efectele recursului în casaţie

§6. Judecarea recursului în casaţie. Soluţii

§7. Rejudecarea cauzei

Secţiunea a 3-a. Revizuirea

§1. Cazurile de revizuire

§2. Condiţii privind exercitarea revizuirii

§3. Admiterea în principiu a cererii. Suspendarea executării

§4. Rejudecarea cauzei. Soluţii

§5. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

Secţiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

Capitolul al VI-lea. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 2-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Titlul al IV-lea. Proceduri speciale

Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Capitolul al II-lea. Contestaţia privind durata procesului penal

Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul al IV-lea. Procedura în cauzele cu infractori minori

Secţiunea 1. Precizări introductive

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii privind desfăşurarea urmăririi penale în cazul infractorilor minori

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii privind judecata în primă instanţă şi în apel

Secţiunea a 4-a. Alte dispoziţii speciale

Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a hotărârilor penale privind minorii

Capitolul al V-lea. Procedura dării în urmărire

Capitolul al VI-lea. Procedura reabilitării

Secţiunea 1. Reabilitarea de drept

Secţiunea a 2-a. Reabilitarea judecătorească

Capitolul al VII-lea. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Capitolul al VIII-lea. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare

Capitolul al IX-lea. Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală

Capitolul al X-lea. Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării

Titlul al V-lea. Executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul al II-lea. Punerea în executare a hotărârilor

Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale

Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepselor complementare

Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

§1. Obligarea la tratament medical

§2. Internarea medicală

§3. Măsuri de siguranţă provizorii

§4. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate

§5. Executarea confiscării speciale sau a confiscării extinse

Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a altor dispoziţii

Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Secţiunea a 6-a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul al III-lea. Alte dispoziţii privind executarea

Secţiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei

Secţiunea a 2-a. Schimbări în executarea unor hotărâri

Secţiunea a 3-a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 4-a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Secţiunea a 5-a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei

Capitolul al IV-lea. Dispoziţii comune

Titlul al VI-lea. Dispoziţii finale

Analiza propunerilor de modificare şi completare a Codului de procedură penală, aflate în dezbaterea Parlamentului României

Bibliografie

Index

Abrevieri 

ISBN: 978-606-27-0002-7
Titlul cartii: Noul Cod de procedura penala comentat | Autor coordonator: Nicolae Volonciu
Autor (i):: Nicolae Volonciu s.a.
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Tratate
Data aparitiei: 31 Octombrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit, Coperta cartonata
Numar de pagini: 1488

by Admin 2014, 12 Nov 2014

In privinta abordarii, din perspectiva practicianului, sunt anticipate posibilele probleme care ar putea aparea in interpretarea si aplicarea noilor dispozitii, fiind astfel propuse solutii inclusiv in cazurile in care nu exista reglementari explicite